Rodzinny Konkurs Literacki – ,,Bajka na zdrowie”

„Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których świat realny miesza się z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. (…) Bajki terapeutyczne pozwalają bez lęku spojrzeć na swoje problemy i uczą, jak pomagać sobie samemu w trudnych sytuacjach. Cudowny świat bajek pozwala odmienić zdarzenia, odczarować je poprzez powiązanie przyczyn z ich skutkami, czyli objawami lękowymi. (…) Poprzez bajki dziecko uczy się pozytywnego myślenia o sytuacjach lękowych” Maria Molicka

RZPWE Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka w Opolu i Opolskie Koło PTB serdecznie zapraszają rodziców, opiekunów wraz z dziećmi do udziału w Rodzinnym Konkursie literackim  „Bajka na zdrowie”.

Konkurs polega na napisaniu bajki terapeutycznej dla dzieci  o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i problemów społecznych. Napisane bajki mogą dotyczyć emocji, niewłaściwych zachowań, zaburzonych relacji, sytuacji stresowych czy innych problemów dnia codziennego. Mogą propagować takie wartości jak przyjaźń, życzliwość, wdzięczność, empatię, szczerość,  miłość, optymizm i  wiarę w realizację marzeń.

Wspólna kreatywna zabawa literacka stanie się  okazją do wzmocnienia relacji rodzinnych, sposobem wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami, zwłaszcza teraz w okresie izolacji związanej z pandemią COVID-19.  Pisanie bajki  może też być świetną okazją do rozmowy z dzieckiem o naszych obawach, uczuciach, jakie nam towarzyszą w tym trudnym czasie.

Bajki wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać  do 28  lutego 2021 r. na adres e-mail: j.jurasz@pedagogiczna.pl

Regulamin Konkursu

Zał.1 – Kryteria bajki o charakterze terapeutycznym

Zał.2 – Karta Zgłoszenia i Oświadczenie

Plakat

Film reklamowy