Język i pamięć

Język i pamięć : księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin /pod red. Walerija Mokijenki i Jadwigi Tarsy. Opole :Uniwersytet Opolski, 2020.

Tematem przewodnim tomu jest język jako bogate i wieloaspektowe zjawisko oraz pamięć utrwalona na różne sposoby w języku. W książce znalazły się m in. artykuły poświęcone diachronicznej i synchronicznej analizie funkcjonowania frazeologizmów, biblizmów, badaniom językowego obrazu świata, wartości utrwalonych w języku, pamięci zbiorowej i pamięci jednostkowej oraz językowemu portretowi człowieka zawartemu we frazeologizmach. W tworzeniu monografii wzięli udział wybitni lingwiści z różnych krajów, będący przedstawicielami wielu dziedzin językoznawstwa, dlatego też powstała bogata analiza funkcjonowania języka oraz sposobów przechowywania pamięci w języku. Publikacja przedstawiania nie tylko obraz stan aktualnych badań językoznawczych, ale również wskazuje nowe kierunki i metody analizy różnorodnych zjawisk językowych.