Włosy

Książki:

1. Antropologia biblijna ciała i cielesności / Franciszek M. Rosiński // W : Ciało cielesne / pod red. Katarzyny Konarskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. – S. 61-82
M 206606 (Opole)

2. Grzebienie, ich dekoracja i ikonografia / ks. Stanisław Kobielus // W : Initium sapientiae humilitas : studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin / [kom. red. Zbigniew Bania, Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka ; red. nauk. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka ; współpraca Anna Sylwia Czyż]. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki, 2015. – S. 24-41

3. Historia brody : zaskakujące dzieje męskiego zarostu / Christopher Oldstone-Moore ; tłumaczenie Mariusz Gądek. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. – 511, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 22 cm.

4. Historia fryzur z zarysem historii ubioru europejskiego / [aut. Dorota Król, Joanna Stańczyk, Justyna Szwede-Becker]. – Warszawa : Studio Sztuki, [2005]. – 160 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

5. „Izraelici pozbyli się swych ozdób od czasu góry Horeb” (Wj 33,6) : starotestamentalne sposoby ozdabiania ciała / Katarzyna Kozera // W : Symbolika ciała w Starym Testamencie / redakcja naukowa Anna Kuśmirek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – S. 249-270

6. Krystyna Piotrowska : jej włosy = her hair / [teksty Monika Kozioł, Krystyna Piotrowska, Ewa Toniak ; przekł. Anda MacBride, Marcin Turski ; oprac. red. Małgorzata Kuśnierz]. – Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2013. – 39, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
* Wystawa: Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków, 18 października 2013-19 stycznia 2014

7. Kulturowy obraz włosów / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Moniki Kaźmierczak, Agnieszki Staneckiej. – Szczecin : Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2015. – 213 s. : il. ; 24 cm.

8. Opowieść o włosach : zwyczaje, rytuały, symbolika / Kazimierz Banek. – Warszawa : „Trio”, 2010. – 259, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 205752 (Opole)

9. Parada brodatych i łysych w „Ogrodzie fraszek” Wacława Potockiego / Weronika Kocela // W : Staropolskie teksty i konteksty. 8, Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak, Beaty Stuchlik-Surowiak, Dariusza Rotta i Jacka Kwoska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 91-100

10. Słownik obrazów i symboli biblijnych / Manfred Lurker ; tł. z niem. Kazimierz Romaniuk. – Poznań : „Pallottinum”, 1989. – S. 268-269 : Włos
C 162092 I 162093 (Opole)

11. Słownik symboli / Juan Eduardo Cirlot ; przeł.[z hiszp..] Ireneusz Kania. – Wyd. 2. – Kraków : „Znak”, 2006. – S. 455 : Włosy
I 192644 (Opole)

12. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : „Pax”, 1990. – S. 357-358 : Głowa i włosy
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

13. Antropologiczna lektura świata : hasła próbne encyklopedii „Znaki świata” : (alkmeny magia; apotropeiczne środki; ekskrementy; jaskółka; kat; mediacja; włosy) / Piotr Kowalski // Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. – Z. 36 (1995), s. 55-80

14. Filmowe fryzury / Grażyna Stachówna // Iluzjon. – 1989, nr 2, s. 33-37
* Funkcjonowanie i rola fryzury w filmie

15. Fryzura jako społeczno-kulturowy komunikat niewerbalny : studium przypadku dredów w Polsce / Karolina Dziubata // Etnografia Polska. – T. 64, z. 1/2 (2020), s. 141-152

16. Jak golono i strzyżono / Jerzy Besala // Polityka. – 2008, nr 32, s. 73-75

17. Na początku był włos : z zarostem przez wieki / Michel de Pracontal // Forum. – 2007, nr 22, s. 60-61

18. Pokręcone losy włosów / Ola Salwa // Polityka. – 2012, nr 51/52, s. 146-149

19. Polski wąs : o tradycjach narodowych i osobistych upodobaniach w pisarstwie Henryka Sienkiewicza / Dorota Samborska-Kukuć // Wiek XIX. – R. 9 (2016), s. 315-332

20. Poza społeczeństwem – w pobliżu boskości : przyczynek do rozważań nad symboliką włosów / Ryszard Tomicki // Polska Sztuka Ludowa. – 1987, nr 1-4, s. 169-176

21. Symbolika włosów : aspekt dyferencjacji na zewnątrz i do wewnątrz / Kazimierz Banek // Nomos. – Nr 45/46 (2004), s. 105-120

22. Symbolika włosów i manipulowanie włosami w kulturze ludowej / Anna Targońska // Lud. – T. 82 (1998), s. 157-176

23. Symbolika włosów w polskiej kulturze ludowej / Anna Figiel // Zeszyty Wiejskie. – Z. 23 (2017), s. 125-137

24. Sztuka treski i plerezki : historia fryzur / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2006, nr 35, s. 96-99

25. Trichofilia : fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym / Agnieszka Bandura // Nowa Krytyka. – Nr 39 (2017), s. 189-201

26. W kołtunach znaczeń / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2017, nr 41, s. 63-65
* Badania włosów

27. Witkacowska rudowłosa / Ewa Szkudlarek // Rocznik Podhalański. – T. 11 (2016), s. 445-461

28. Włosy w kobiecych narracjach lagrowych / Barbara Czarnecka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2017, [nr] 4, s. 189-211

29. Wokół tego, co pozostało : biograficzne podejście do badań nad szczątkami ludzkimi na przykładzie włosów eksponowanych w Muzeum Auschwitz-Birkenau / Marta Zawodna // Kultura i Społeczeństwo. – 2007, nr 2, s. 65-90

Zob. też hasła: ciało, głowa, twarz

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu