POTOCKI Jan (1761-1815)

Jan Potocki (1761-1815) znany jest głównie jako powieścio- i dramatopisarz, tworzący w języku francuskim, ale też jako podróżnik, historyk, etnograf, czy poseł na Sejm Czteroletni. Zasłynął głównie z powieści “Rękopis znaleziony w Saragossie”, na podstawie której w 1964 roku powstał film Wojciecha Hasa. Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Jana Potockiego.Bibliografia Jan Potocki (1761-1815) została sporządzona na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Gromadzi piśmiennictwo z lat 1911-2020, zawiera 137 pozycji bibliograficznych (w tym 42 pozycje zwarte). Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte, artykuły w czasopismach.

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

Książki:

1. Parady / Jan Potocki ; tł. Józef Modrzejewski ; wstęp Leszek Kukulski ; il. Andrzej Heidrich. – Warszawa : “Czytelnik”, 1966. – 120, [4] s. ; 18 cm.
M 051530 (Opole)

2. Pisma wybrane. T.1 / Wacław Potocki ; oprac. i przedm., Jan Duerr-Durski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 451,[2] s. ; 21 cm.
M 7178/I M 8762 (Kędzierzyn-Koźle), M 097226/I M 131247/I (Opole)

3. Pisma wybrane. T.2 / Wacław Potocki ; oprac. i przedm., Jan Duerr-Durski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – 322,[1] s. ; 21 cm.
M 7178/II M 8763 (Kędzierzyn-Koźle), M 097226/II (Opole)

4. Podróże / Jan Potocki ; zebrał i oprac. Leszek Kukulski ; [tł. J. U. Niemcewicz, Joanna Olkiewicz i L. Kukulski]. – Warszawa : “Czytelnik”, 1959. – 516 s., [13] k. tabl. : il. ; 21 cm.
M 003444 (Kluczbork)

5. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; [na podst. przekładu Edmunda Chajeckiego] ; wstęp Janusz Tazbir. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 1998

6. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; tekst przygot., posł. i przypisami opatrzył, Leszek Kukulski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 773,[3] s. ; 22 cm.
M 62861 (Kędzierzyn-Koźle), M 047754 (Opole)

7. Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; tekst przygot., posł. i przypisami opatrzył, Leszek Kukulski. – Wyd. 3 popr. -Warszawa : “Czytelnik”, 1965. – 773,[3] s. ; 22 cm.
M 011717 M 011718 (Kluczbork)

8. Rękopis znaleziony w Saragossie. T.1 / Jan Potocki ; tekst przygot.i przypisami opatrzył, Leszek Kukulski. – Wyd.4. – Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 444,[4] s. ; 19 cm. – ( Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej / “Czytelnik” )
M 021230/I (Brzeg), M 103491/I (Opole)

9. Rękopis znaleziony w Saragossie. T.2 / Jan Potocki ; tekst przygot.i przypisami opatrzył, Leszek Kukulski. – Wyd.4. -Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 432,[4] s. ; 19 cm. – ( Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej / “Czytelnik” )
M 021230/II (Brzeg), M 103491/II (Opole)

10. Rękopis znaleziony w Saragossie. T.1 / Jan Potocki ; wstęp napisał, Marian Toporowski ; ilustr., Antoni Uniechowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1950. – 313,[2] s. ; 22 cm.
M 16038 (Kędzierzyn-Koźle), MP 002406/I (Opole)

11. Rękopis znaleziony w Saragossie. T.2 / Jan Potocki ; wstęp napisał, Marian Toporowski ; ilustr., Antoni Uniechowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1950. – 253,[2] s. ; 22 cm.
M 16039 (Kędzierzyn-Koźle), MP 002406/II (Opole)

12. Rękopis znaleziony w Saragossie. T.3 / Jan Potocki ; wstęp napisał, Marian Toporowski ; ilustr., Antoni Uniechowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1950. – 268,[3] s. ; 22 cm.
M 16040 (Kędzierzyn-Koźle), MP 002406/III (Opole)

Artykuły w czasopismach:

13. Gil małżonkiem : ciąg dalszy “Gila zakochanego”, parada w jednym akcie prozą / Jan Potocki ; tł. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2010, nr 7/8, s. 109-118

14. Korespondencja / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 81-125

15. Pisma polityczne / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 41-71

16. Rękopis znaleziony w Saragossie : [wersja 1804] / Jan Potocki; przeł. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 209-244

17. Rękopis znaleziony w Saragossie : [wersja 1810] / Jan Potocki; przeł. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 137-208

18. “Tu – pomiędzy (sercem a rozumem)” : parada z tekstów Jana Potockiego / [tł. z fr. i oprac.] Dariusz Adamski // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. – T.52 (2007), s. 145-181

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Książki:

19. Archipelag Potockiego : szkice i artykuły o konspiracjonizmie, mesjanizmie oraz teozofii politycznej / Michał Otorowski. – Warszawa : Lampa i Iskra Boża Paweł Dunin-Wąsowicz, 2010. – 214, [2] s. : il.

20. “Chciałbym, żeby nasza korespondencja nabrała bardziej regularnego rytmu […] : listy Jana Potockiego do siostrzenicy Marii (1809-1812) / Anna Rachwał // W : Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / red. Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Piątek. – Kraków ; Nowy Wiśnicz : Collegium Columbinum ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019. – S. 155-163

21. Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792 / Józef Szczepaniec. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. – 355, [1] s.

22. Dzieje zainteresowań starożytnych w Polsce. Cz. 2, Czasy stanisławowskie i ich pokłosie / Andrzej Abramowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. — 288 s. : il., err ; 24 cm.
M 42922/II (Kędzierzyn-Koźle)

23. Horyzonty światopoglądowe “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego / Wojciech Piotrowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : WSP, 1994. – 231, [1] s.

24. Jan Potocki : biografia / François Rosset, Dominique Triaire; przeł. Anna Wasilewska. – Warszawa : W.A.B, 2006. – 516, [4] s., [12] s. tabl. kolor. : il.

25. Jan Potocki : daleka podróż / Aleksandra Kroh ; z fr. przeł. Wiktor Dłuski. – Warszawa : Drzewo Babel, 2007. – 248,[8] s
M 195725 (Opole)

26. Jan Potocki i jego „Rękopis znaleziony w Saragossie” bohaterami literackimi // W : Studia i Materiały Polonistyczne. T. 5 / pod red. Urszuli Żydek-Bednarczuk . – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2000.- S. 37-60

27. Jan Potocki – koniec i początek : wprowadzenie do badań nad “Rękopisem znalezionym w Saragossie” / Michał Otorowski. – Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2008. – 148 s. : il.
M 199541 (Opole)

28. Jan Potocki / opracowanie Arleta Ćwikła ; tłumaczenie Karolina Ślęzak // W : Wielcy polscy podróżnicy, odkrywcy i zdobywcy / red. Michał Apollo, Rafał Lasyk, renata Rettinger. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017. – S. 125-129

29. Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe / skreślił Aleksander Brückner. – Jana hrabiego Potockiego prace i zasługi naukowe. – Warszawa : Gebethner i Wolff ;Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1911. – [4], 123, [1], X s., [1] k. tabl. : il., 1 portr. – (Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I Językoznawstwa i Literatury )
M 5133 (Kędzierzyn-Koźle), Z 047865 (Opole)

30. Jean Potocki et “Le manuscript trouvé a Saragosse” : [réd. Claude Jean (président) et al.]. [Warszawa : 1975]. – 306 s. : 1 il.

31. Jubileusz Jana Potockiego / [aut. tekstów Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Marek Potocki, Daniel Reniszewski, Wit Karol Wojtowicz]. – Łańcut : Muzeum – Zamek, 2015. – 163 s.

32. Kilka uwag o inspiracji ikonografią kart tarota w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego / Maria Janoszka // W : Oświecenie nieoświecone : człowiek, natura i magia / red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko, Filip Wolański. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018. – S. 85-97

33. Kilka uwag o strukturze “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego / Ewa Zyska // W : Staropolskie teksty i konteksty : studia. T. 3 / pod red. Jana Malickiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997

34. Kreacja przestrzeni w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego i “Don Juanie” George’a Byrona / Michalina Muszyńska // W : Romantyzm niekanoniczny / red. Tomasz Jędrzejewski, Jerzy Borowczyk. – Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 15-38

35. Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego / Janusz Ryba ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. – 178,[1] s.
M 047693 (Kluczbork), 27103/LXX (Kędzierzyn-Koźle), M 167840 (Opole)

36. Potocki (Jan) – w duetach : (ze światowcami w aneksie) / Janusz Ryba. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 177, [3] s. : il. ; 21 cm.

37. Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku / Maria Janoszka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 218. – 354, [2] s. ; 21 cm.

38. Rękopis znaleziony w teatrze : “akcja choreograficzna” według Jana Potockiego, jej teksty i konteksty / Rafał Augustyn. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : na zlec. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 124, [4] s., [3] k. tabl. złoż. luzem : il.

39. “Romans dziwnie ułożony” : opowieść egzegetyczna o “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego. T. 1, (Dni I-XXIX) / Michał Otorowski. – Warszawa : Lampa i Iskra Boża, 2009. – 205 s. : il.

40. Rozkosze nocy czyli Ostatnia podróż Jana hr[abiego] Potockiego / Tomasz Jurasz. – Warszawa : “Iskry”, 1997. – 218, [2] s.

41. Sztuka dobrego podróżowania i sposób jego dokumentacji według Jana Potockiego / Anna Kupiszewska // W : Inny w podróży. T. 1, Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków / red. Oksana Veretuk [et al.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 98-108

42. Z Warszawy do Saragossy : Jan Potocki i jego dzieło / François Rosset i Dominique Triaire ; przeł. Anna Wasilewska ; Fundacja “Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2005. – 308 s.

 

Artykuły w czasopismach:

 

43. Alfons van Worden i jego dzieło : rozważania jubileuszowe nad teozofią polityczną Jana Potockiego / Michał Otorowski // Kronos. – 2008, nr 4, s. 220-233

44. Artyzm i sens “Rękopisu znalezionego w Saragossie” / Maciej Żurowski // Przegląd Humanistyczny. – 1972, nr 6, s. 45-64

45. Autor jako sztukmistrz : błądzenie i panowanie nad tekstem w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” / Marius Warholm Haugen ; przeł. Hanna Igalson-Tygielska // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 286-305*

46. “Baśń z tysiąca i drugiej nocy” czyli orientalne marzenie Jana Potockiego i Wojciecha Jerzego Hasa / Iwona Grodź // Kino. – 2004, nr 1, s. 64-67
* Ekranizacja powieści “Rękopis znaleziony w Saragossie”

47. Blask “Rękopisu znalezionego w Saragossie” / Jerzy Paszek // Śląsk. – 2017, nr 10, s. 44-45

48. Conrad i Potocki : dwa “rękopisy” / Marek Pacukiewicz // Pamiętnik Literacki. – 2010, z 3, s. 5-22

49. Conrad i Potocki, spekulacje : tł. / Laurence Davies // Tytuł. – 1994, nr 4, s. 39-51

50. Czego Jan Potocki szukał w Czeczenii? / Daniel Beauvois // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 30, (1995), s. 49-56

51. Czy Potocki Jan wampirem był? / Manuela Gretkowska //„Ex Libris”. – 1993, nr 39, s. 12-13

52. Deus est machina : mechanistyczne uwarunkowania i duchowy determinizm w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” / Yves Citton, przeł. Maryna Ochab // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 261-285*

53. Dwaj hrabiowie: Jan Potocki i Edward Raczyński / Janusz Ryba // Twórczość. – 1997, nr 8, s. 110-118

54. Eksplozja pisania / Jan Herman, przeł. Maryna Ochab // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 306-317

55. Epilog działalności politycznej Jana Potockiego: artykuły w “Journal hebdomadaire da la Diete” z 1792 r. / Maria Ewelina Żółtowska // Przegląd Historyczny. – 1979, nr 3, s. 499-518*

56. Filiżanki dla Jana Potockiego / Barbara Trojnar // Spotkania z Zabytkami. – [R.] 41, nr 1/2 (2017), s. 34-39

57. Filozofia antysalonu : ksiądz Stanisław Chołoniewski między Josephem de Maistre’em i Janem Potockim / Michał Otorowski // Kronos. – 2012, nr 2, s. 206-229

58. Fundamentaliści / Jacek Cieślak //Teatr. – 2014, nr 4, s. 62-63
* Zawiera rec. przedstawienia: Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; reż. Paweł Świątek ; Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole 2014

59. “Gry” osobliwe z utworami Jana Potockiego / Janusz Ryba // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 2, s. 45-57

60. “Historia komandora Toralvy” Jana Potockiego I “The Grand Prior of Minorca” W. Irvinga : dwie różne opowieści oparte na tej samej fabule / T.H. Hoisington // „Pamiętnik Literacki”. – 1980, nr 2, s. 113-121

61. Horyzonty światopoglądowe “Rękopisu znalezionego w Saragossie”/ Wojciech Piotrowski // „Biuletyn Polonistyczny”. – 1989, nr 2, s. 83-87

62. Hrabia, polityka, egzystencja / Tomasz Swoboda // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 126-136*

63. Inne spojrzenie : wizerunek Roma w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego / Patrycja Rybak // Dialog=Pheniben. – 2005, nr 3, s. 27-30

64. Italo Calvino jako “czytelnik” i “autor” Jana Potockiego / Isabella Mattazzi ; przeł. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2010, nr 7/8, s. 129-138*

65. Jak wydać powieść, która nie istnieje : wokół powieści Jana Potockiego “Rękopis znaleziony w Saragossie” / Yves Citton ; tł. Magdalena Kowalska // Le Monde Diplomatique (Ed. polska). – 2008, nr 9, s. 20-21

66. Jan Potocki (1761-1815) / Marta Ziółkowska-Sobecka // Zeszyty Łużyckie. – Nr 12, (1995), s. 19-21

67. Jan Potocki (1761-1815) / Jan Okopień. – ( Wydawcy z drugiej ręki ; ) // Wydawca. – 2002, [nr] 7/8, s. 42-43,45-46

68. Jan Potocki a cenzura wileńska w 1814 r. : przyczynek do biografii / Daniel Beauvois // Przegląd Humanistyczny. – 1978, n r 12, s. 137-143

69. Jan Potocki : nie tylko o biografii / Dominik Triaire ; rozm. przepr. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2008, nr 7/8, s. 256-267

70. Jan Potocki i Łańcut / Dominique Triaire ; przełożyła Anna Opiela-Mrozik // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 123-138

71. Jan Potocki i początki egiptologii / Adam Łukaszewicz // Meander. – R. 62, nr 3/4 (2007), s. 308-328

72. Jan Potocki i ostatni Sarmaci / Michał Otorowski // Przegląd Polityczny. – Nr 87 (2008), s. 104-112

73. Jan Potocki i teatr w Tulczynie / Przemysław B. Witkowski ; przeł. Grzegorz Przewłocki // Literatura na Świecie. – 2010, nr 7/8, s. 119-128

74. Jan Potocki : kalendarium życia i twórczości / oprac. Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 338-353

75. Jan Potocki, pisarz i podróżnik / Dominique Triaire; przeł. Maryna Ochab // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 26-40

76. Jan Potocki, szaleniec literacki / Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 330-337 *

77. “Jan Potocki wolnomularz”: co dalej?. Cz. 2 / Michał Otorowski // Ars Regia. – 1994, nr 3/4, s. 139-145

78. Jana Potockiego i Ryszarda Kapuścińskiego podróże z Herodotem / Anna Kupiszewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 4 (2009), s. 45-57

79. Jana Potockiego podróże na Wschód / Roman Chymkowski // Przegląd Humanistyczny. – 2008, nr 5, s. 55-64*

80. Kim był Jan Potocki? / François Rosset, Dominique Triaire ; tł. Anna Wasilewska. –  Fragm. książki “Z Warszawy do Saragossy” // Przegląd Polityczny. – Nr 81 (2007), s. 110-112

81. Klucz do podziemia : wolnomularstwo w „Rękopisie znalezionym w Saragossie”/ Piotr Witt // Sztuka. – 1976, nr 2/3, s. 49-51

82. Klucz do “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego. Cz. 1 / Michał Otorowski // Ars Regia. – 1995/1996, nr 1/2, s. 12-35

83. Klucz do “Rękopisu…” Jana Potockiego. Cz. 2 / Michał Otorowski // Ars Regia. – R. 9, nr 15/16 (2006), s. 99-116

84. Korespondencja / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 81-125*

85. Książka jako przedmiot materialny i kulturowy w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” / Marius Warholm Haugen ; przełożyła Anna Opiela-Mrozik // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 149-165

86. “Lustro zwielokrotnione” grupy Dąb i Trzcina, czyli Ilustracja dynamiczna jako sposób na adaptację literatury Jana Potockiego : raport z projektu / Maja Starakiewicz, Piotr Marecki // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – 2017, z. 1, s. 157-166

87. Łańcuckie portrety Jana Potockiego / Aldona Cholewianka-Kruszyńska // Spotkania z Zabytkami. – [R.] 35, nr 3/4 (2011), s. 14-21

88. Malta Jana Potockiego / Tadeusz Wojciech Lange // Pamiętnik Literacki. – 2018, z. 2, s. 103-118

89. Monarchia, własność, obywatelskość : patriotyzmy Jana Potockiego / Łukasz Maślanka // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 207-216

90. Morze, niebo, wyobraźnia : Jan Potocki o przestrzeni morskiej / Marius Warholm Haugen ; tł. z fr. Emiliano Ranocchi // Autoportret. – 2009, nr 3, s. 30-35

91. Mury azylu, ramy dyskursu / Dariusz Brzostek // Literatura Ludowa. – R. 57, nr 1 (2013), s. 41-48

92. Na początku była Księga… / Iwona Kolasińska // Kwartalnik Filmowy. – Nr 26/27, (1999), s. 244-255
* “Pamiętnik znaleziony w Saragossie” wg Jana Potockiego

93. Na styku kultur i religii / Magdalena Fizgał //Śląsk. – 2014, R. 19[20], nr 4, s. 58
* Zawiera rec. przedstawienia: Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; reż. Paweł Świątek ; Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole

94. “Nieznośny dla innych i dla samego siebie” : Jan Potocki i jego gry męskości / Magdalena Zatorska // Fraza. – 2018, nr 2, s. 154-169

95. Nowe francuskie wydanie “Rękopisu znalezionego w Saragossie” / Zofia Rejman // Barok. – [R.] 15, nr 2 (2008), s. 166-171
* Edytorskie zmagania z tekstem J. Potockiego

96. Nowe, prawdziwe wydanie “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego / François Rosset. – Tł. // Zeszyty Literackie. – 2006, nr 3, s. 184-189

97. Nowojorskim tropem Jana Potockiego / Tadeusz Zielichowski-Woyniłłowicz // Twórczość. – 2004, nr 7/8, s. 251-255
* Recepcja filmu Wojciecha Hasa” Rękopis znaleziony w Saragossie” w Stanach Zjednoczonych

98. Nowy Potocki : piętnaście lat otkryć / François Rosset ; przełożył Kamil Popowicz // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 109-121

99. Nowy “Rękopis” – i co? / François Rosset // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 251-260

100. O budowie i znaczeniu “Rękopisu znalezionego w Saragossie” / Kazimierz Bartoszyński // Pamiętnik Literacki. – 1989, z. 2, s. 27-45

101. Opowiadanie w XVIII-wiecznym cyklu „Tysiąc nocy i jedna” w zestawieniu z opowiadaniem w „Poncjanie” i „Rękopisie znalezionym w Saragossie” / J. Rudnicka // Przegląd Humanistyczny. – 1967, nr 6, s. 109-122

102. Opowieści neurotyków w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” / Luc Fraisse ; przeł. Wiesław Kroker // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 318-329

103. Oryginalność “Parad” Jana Potockiego / Marek Dębowski // Przegląd Humanistyczny. – 1981, nr 3, s. 159-178

104. “Parady” Jana Potockiego na zamku w Łańcucie / Marek Dębowski ; [przeł. J. Frużyńska] // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 183-192

105. Piękny i mroczny / Michał Centarowski // Wiedza i Życie. – 2009, nr 4, s. 42-45

106. Pisma polityczne / Jan Potocki; przeł. Tomasz Swoboda // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 41-71

107. Pisma polityczne Jana Potockiego / Dominique Triaire; przeł. Tomasz Swoboda // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 72-80

108. Pod czujnym okiem drapieżników i skalnych wisielców, czyli o poszukiwaniach Doliny Los Hermanos (“Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego) : sprawozdanie z wyprawy studenckiej / Luiza Bolda [et al.] // Wiek Oświecenia. – [T.] 26 (2010), s. 245-264

109. Podróże z Potockim / Marek Klecel // Twórczość. – 2011, nr 5, s. 86-95

110. Pogranicze światów i kultur, czyli obraz Andaluzji w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego / Anna Kupiszewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury. – Z. 3 (2008), s. 7-18Prezentacja “Podróży do Holandii” Jana Potockiego / François Rosset ; tł. Maryna Ochab. // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 22-25

111. Polskie przekłady “Rękopisu znalezionego w Saragossie” : wariacje na temat / Anna Wasilewska // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 193-206

112. Potocki a wyobraźnia podziemia / Michel Delon ; przełożył Stefan Kaufman // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 139-148

113. Prezentacja “Podróży do Turcji i Egiptu” Jana Potockiego / Rosset Francois ; przekł. Maryna Ochab // Literatura na Świecie. – 2015, nr 7/8, s. 136-141

114. Prostoduszny Jan Potocki / Jerzy Adamski // Teatr. – 1998, nr 5, s. 7-9

115. Rebeka i Velasquez : koncepcja równowagi w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego / Michał Otorowski // Gnosis. – Nr 12, (2000), s. 137-144

116. “Rękopis znaleziony w Saragossie” jako Księga i gra inicjacyjna / Michał Otorowski // Ars Regia. – Nr 13/14, (1998/1999), s. 49-67

117. Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego jako literacki przejaw kultury śmiechu / Cezary Marasiński // Kultura i Edukacja. – 2007, nr 2, s. 112-123

118. “Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego na tle kultury literackiej XVIII wieku / Zdzisław Libera // Przegląd Humanistyczny. – 1972, nr 6, s. 37-43

119. Rękopis znaleziony w Saragossie” rozpisany na głosy / Maria Cieśla // „Pamiętnik Literacki”. – 1973, nr 4, s. 43-68

120. “Rien ne va plus, les jeux sont faits!” : “Rękopis znaleziony w Saragossie” jako gra / Émilie Klene ; przeł. Stefan Kaufmann // Studia Pragmalingwistyczne. – R. 9 (2017), s. 167-181

121. Słowo o przekładzie “Rękopisu” Potockiego / Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2014, nr 11/12, s. 245-250

122. Stosunek Jana Potockiego do insurekcji : listy Jana Potockiego do Henryka Lubomirskiego z 1794 r. / Maria Ewelina Żółtowska // Wiek Oświecenia. – [T.] 11, (1995), s. 21-41

123. Szkicownik Jana Potockiego z jego podróży do Cesarstwa Marokańskiego / Jerzy Wojciechowski // Konteksty. – 1998, nr 3/4, s. 57-60

124. Śladami “Podróży” Jana Potockiego : analiza porównawcza polskich przekładów / Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2010, nr 7/8, s. 139-151

125. Ślady drogi Jana Potockiego do “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego / Wojciech Piotrowski // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie”. – Nr 8-9 (1985),s.207-225

126. “Ślepiec” Jana Potockiego / Magdalena Wróbel // Ruch Literacki. – 2007, nr 3, s. 253-269

127. Tajemnica rodu Gomelezów w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” / C. Nicolas // Twórczość. – 1973, nr 6, s. 62-80

128. “Voyage pittoresque” Jana Potockiego i nieznane egipskie pendants z podróży do Turcji i Egiptu w 1784 roku / Mikołaj Baliszewski // Biuletyn Historii Sztuki. – R. 80, nr 2 (2018), s. 303-327

129. W labiryncie odczytań. O możliwościach interpretacji “Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego / Wojciech Piotrowski // Prace Historycznoliterackie. Uniwersytet Gdański. – T. 16 (1993), t.16, s. 219-231

130. W muzeum gatunków literackich : Jana Potockiego “Rękopis znaleziony w Saragossie” / Francois Rosset // Pamiętnik Literacki. – 1985, z. 1, s. 47-68

131. W podziemiach Chataczu : “Rękopis znaleziony w Saragossie” w przekładzie Edmunda Chojeckiego po stu sześćdziesięciu latach / Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2008, nr 7/8, s. 268-283  *

132. Wariacje na temat polskich przekładów “Rękopisu” / Anna Wasilewska // Literatura na Świecie. – 2015, nr 7/8, s. 370-384
*O polskim przekładzie “Rekopisu znalezionego w Saragossie”

133. Wątki muzułmańskie w “Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego / Katarzyna Pachniak // Przegląd Orientalistyczny. – 2000, nr 1/2, s. 97-104

134. Widok z lotu balonem : o przemianie paradygmatu percepcji i narracji na przełomie XVIII i XIX wieku: Jean Paul i Jan Potocki / Emiliano Ranocchi. –  Skrót. //Autoportret. –  2014, nr 2, s. 52-59

135. Wokół korespondencji Jana Potockiego / Maria Ewelina Żółtowska-Weintraub // Wiek Oświecenia. – [T.] 26 (2010), s. 237-244

136. Wtajemniczenie według Jana Potockiego / Piotr Witt // Kultura (Paryż). – 1989, nr 10, s. 114-128

137. Zabawna historia o seksie i demonach / Ewa Fita / /Didaskalia. – 2014. – Nr 120, s. 109-110
* Zawiera rec. przedstawienia: Rękopis znaleziony w Saragossie / Jan Potocki ; reż. Paweł Świątek ; Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu

Aktualizacja 2020.06.18