tablet w nauczaniu

Edukacja mobilna. Smartfon i tablet w nauczaniu

Bibliografia w wyborze “Edukacja mobilna. Smartfon i tablet w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 93 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki …