Edukacja mobilna. Smartfon i tablet w nauczaniu

Bibliografia w wyborze “Edukacja mobilna. Smartfon i tablet w edukacji” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 93 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Aplikacje mobilne sposobem na ciekawe zajęcia lekcyjne / Joanna Nowak // W : Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – S. 145-152

2. Czy to dobrze, że Tola ma tablet? : o cyfryzacji edukacji wczesnoszkolnej krytycznie / Maria Środoń // W : Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 177-188
M 214120 (Opole)

3. Innowacyjne postawy podmiotów procesu kształcenia matematycznego w cyberprzestrzeni / Joanna Kandzia. – Bibliogr. // W : Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – S. 59-69
M 054318 (Brzeg), M 214242/II (Opole)

4. iPad na szkolnych lekcjach religii / Beata Bilicka, Michał Gurzyński ; [recenzenci ks. dr hab. Mieczysław Polak prof UAM, ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – 155 stron : ilustracje ; 23 cm.

5. Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona / Stanisław Dylak // W : Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty / pod red. Jacka Pyżalskiego. – Łódź : theQ studio, 2015. – S. 65-75
M 214590 (Opole)

6. Maszyny i ludzie : o źródłach podmiotowości, perspektywach dialogu i technologicznym po(d)stępie w edukacji szkolnej / Renata Nowakowska-Siuta // W : Pedagogika dialogu : dialog jako droga rozumienia i samorozumienia / pod red. Doroty Jankowskiej i Marleny Grzelak-Klus. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – S. 142-151

7. Nauczanie wyprzedzające oraz indywidualizacja nauczania-uczenia się chemii na przykładzie korzystania z zasobów “Mobilna Chemia – woda i roztwory wodne” / Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska // W : Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych / [redakcja naukowa Paweł Bernard, Iwona Maciejowska] ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. – Kraków : Wydział Chemii UJ, 2016. – S. 115-121

8. Pokolenie cyfrowych studentów jako wyzwanie edukacyjne dla wykładowców akademickich / Agnieszka Próchniak. – Bibliogr. // W : Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji / red. nauk. Iryna Surina, Małgorzata Chrzanowska-Gancarz. – Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, cop. 2017. – S. 133-147
M 219540 M 219541 (Opole)

9. Smartfon w edukacji / Mariusz Przybyła, Tomasz Przybyła // W : Społeczeństwo i edukacja : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Andrzej Ćwikliński, Mariusz Przybyła. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. – S. 145-164

10. “Smombie” – plemię wyznające “multitasking” / Ewa Zawisza, Małgorzata Mądry-Kupiec, Anna Kwatera // W : Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – S. 203-210

11. Współczesna, nowomedialna (?) szkoła : próba charakterystyki / Anna Michniuk // W : Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / redakcja naukowa Agnieszka Iwanicka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 99-107
M 217466 (Opole)

12. Zastosowanie urządzeń mobilnych w edukacji plastycznej uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Dominika Łowkajtis. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. -Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 171-182
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa), M 208806/XII C 205652/XII M 205662/XII (Opole)

Artykuły w czasopismach:

13. Ankieta w chmurze / Bożena Boryczka. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-7

14. Aplikacje edukacyjne / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 7, s. 44-47

15. Aplikacje mobilne jako narzędzie edukacji cyfrowej / Elżbieta Pryłowska-Nowak. – Bibliogr. // Geografia w Szkole. – 2017, nr 6, s. 42-46

16. Aplikacje na smartfony przydatne w pracy bibliotekarza Moja Biblioteka, Collage Maker, PicsArt / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 4, s. 17-19

17. Aplikacje przyrodnicze, które warto zabrać ze sobą do szkoły / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 1, s. 15-17

18. Aplikacje tabletowe w matematyce / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Matematyka. – 2019, nr 4, s. 43-47

19. Awatar bohatera / Magdalena Góra // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 38-39
*Scenariusz lekcji języka polskiego (w oparciu o technologię komputerową) dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

20. BYOD w praktyce szkolnej / Dorota Janczak. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 6, s. 48-51

21. Cyfrowe laboratorum na zajęciach przyrodniczych / Anna Romańska // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 51-53
*Wykorzystanie urządzenia mobilnego Labdisc na zajęciach edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej

22. Cyfrowy uczeń we współczesnej szkole – dyskusja o obecnym stanie edukacji / Grażyna Penkowska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 36, nr 4 (2017), s. 65-73

23. Czas na innowacje / Andrzej Pieńkowski. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 8, s. 54-57
*Nauczanie hybrydowe (ang. blended learning) – koncepcja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, która pomaga rozwiązać problem braku czasu w klasie

24. Dzieci w kulturze mobilnej : partycypacja, uczenie się i emancypacja pokolenia “cyfrowych tubylców” / Hussein Bougsiaa, Lucyna Kopciewicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – T. 19, nr 1 (2016), s. 139-154

25. Dziennik szkolny jako przykład aplikacji mobilnej wspomagającej pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Grzegorz Dziubiński, Hubert Kosacki, Maciej Laskowski, Kamil Żyła // Scientia. – Nr 7 (2013), s. 173-183

26. E-dziennik w smartfonie? / Piotr Stankiewicz // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 23, s. 15

27. Edukacja coraz bardziej mobilna / Aleksander Piecuch // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2014, nr 5, cz. 2, s. 32-41

28. Edukacja mobilna w szkołach ponadgimnazjalnych : raport z badań / Marta Wrońska // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2017, nr 3, s. 218-224

29. Edukacyjna zabawa z iPadem / Sylwester Zasoński // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 39-41

30. Efekt “wow” i co dalej? : technologie mobilne w projektowaniu dydaktycznym nauczycieli : wyniki badań wideoetnograficznych / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 3, s. 97-115
* Dot. badań empirycznych prowadzonych w szkole podstawowej dot. wdrożenia tabletów (iPadów) do pracy dydaktycznej na lekcjach

31. Etapy wprowadzania modelu BYOD / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 5, s. 48-51

32. Gdy nauka spotka się z zabawą / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 1, s. 7-8
*Wykorzystanie aplikacji Actionbound do uczenia poprzez zabawę

33. Gry i rzeczywistość rozszerzona : lekcje geografii z wykorzystaniem technologii mobilnych / Piotr Milewski // Geografia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 32-34

34. iPad jako narzędzie edukacyjnej zmiany? : porównawcze badanie wdrożenia projektu edukacyjnego w Libii i Polsce / Hussein Bougsiaa, Lucyna Kopciewicz // Studia Edukacyjne. – Nr 52 (2019), s. 192-211

35. Is m-learning a new way to attract students to learn? / Paula Bajdor // European Journal of Service Management. – 2018, nr 2, s. 7-14

36. Is technology a magic wand? : when tablets’ affordances meet teaching practices : insights on didactic design / Lucyna Kopciewicz, Hussein Bougsiaa // New Educational Review. – 2018, nr 1, s. 78-90

37. Jak budować potencjał edukacyjny urządzeń mobilnych? / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Meritum. – 2013, nr 4, s. 38-43

38. Jak nauczyciele wykorzystują technologie komunikacyjne w pracy szkoły? : cyfrowe projektowanie dydaktyczne i teoria Pierra Rabardela w badaniach dydaktycznego potencjału urządzeń mobilnych / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 7-19

39. Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania języków obcych / Elżbieta Gajek // Roczniki Kulturoznawcze. – T. 6, nr 4 (2015), s. 123-140

40. M-learning jako innowacyjna forma nauczania w szkolnictwie wyższym / Krystyna Iwińska-Knop // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług. – Nr 113 (2014), s. 207-215

41. M-learning – następca e-learningu / Karolina Zioło-Pużuk. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 6, s. 45-49
*M-learning (edukacja mobilna) – nauczanie wykorzystujące urządzenia przenośne: telefony komórkowe, smartfony, czytniki e-booków, odtwarzacze MP3 oraz tablety

42. M-learning – wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia : stan bieżący, potencjał i bariery / Tomasz Komorowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – Z. 32 (2013), s. 97-112

43. Mobilna edukacja przyszłością szkoły / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. – 2013, nr 10, s. 31-34

44. Model BYOD na lekcji / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 4, s. 52-55
*Model BYOD (ang. Bring Your Own Device), czyli przynieś swoje urządzenie – przynoszenie przez uczniów urządzeń mobilnych do szkoły

45. Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym / Grzegorz Gmiterek // E-Mentor. – 2013, nr 2, s. 30-34

46. Nauka programowania na iPadzie – od zera do bohatera : programowanie na tablecie lub z robotem – nie tylko na informatyce / Janusz S. Wierzbicki // Meritum. – 2017, nr 4, s. 60-68

47. Nauka przez Snapchata / Przemysław Staroń // TIK w Edukacji. – 2016, nr 4, s. 30-32
*Scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Snapchat. Temat: Osoby z niepełnosprawnością w realiach życia codziennego

48. Nowe technologie na lekcjach matematyki / Hanna Basaj // Meritum. – 2018, nr 4, s. 18-29

49. Od spotkania ze sztuką do wiarygodnej informacji : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 4, s. dod. “Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkoły podstawowej”, s. 10-12
* Dot. pozyskiwania i oceny wiarygodności o podróżowaniu. Dla klas VII-VIII. Zastosowanie modelu BYOD

50. Poll Everywhere – efektywne narzędzie do zaangażowania uczniów w lekcję / Magdalena Machowicz // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 3, s. 15-17

51. Polska na tle krajów Unii Europejskiej / Katarzyna Mijakowska // Geografia w Szkole. – 2016, nr 4, s. 30-31
*Zawiera konspekt lekcji geografii dla liceum w oparciu o technologię informacyjną. Temat: Pozycja Polski w Unii Europejskiej

52. Poszerzanie rzeczywistości / Bożena Nowak // TIK w Edukacji. – 2016, nr 3, s. 36-37
*Scenariusz lekcji chemii dla gimnazjum z wykorzystaniem tabletu

53. Potencjał smartfonów i tabletów w nauczaniu przedmiotów / Piotr Szlagor // Meritum. – 2013, nr 4, s. 75-77

54. Poznawanie przyrody przy użyciu tabletów / Joanna Apanasewicz // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 28-31
*Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej z użyciem tabletów

55. Prywatne urządzenia w edukacji / Dorota Janczak // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 14-16
*Zastosowanie modelu BOYD w edukacji szkolnej

56. Przyjazny tablet / Dorota Zaród // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 36, s. 13
*Tablet jako narzędzie w pracy z młodszymi uczniami

57. Przynieś Swoje Własne Urządzenie, czyli BOYD po polsku / Weronika Górska-Wolniewicz, Joanna Waszkowska // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 20-23

58. QR Quest czyli podchody w wersji elektronicznej / Joanna Apanasewicz // IT w Edukacji. – 2015, nr 3, s. 30-31

59. Rola i znaczenie mediów mobilnych w kształtowaniu przyszłego nauczyciela / Grzegorz Kiedrowicz // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2016, nr 4, s. 209-214

60. Rozpoznawanie gatunków roślin : wykorzystanie aplikacji mobilnych podczas zajęć terenowych / Anna Michniewska // Aura. – 2017, nr 4, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” nr 270, s. 1-4

61. Slow motion i time-lapse : nagrywanie wideo / Rafał Zawiślak // IT w Edukacji. – 2015, nr 1, s. 33-35
*Zawiera scenariusz lekcji informatyki w gimnazjum: Tworzymy film reklamowy

62. Smartfon jako pomoc w nauczaniu fizyki / Krzysztof Rochowicz // Fizyka w Szkole. – 2019, nr 5, s. 36-37

63. Smartfon multimedialny / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. – 2016, nr 2, s. 22-23

64. Smartfon na lekcji języka niemieckiego / Magdalena Maziarz // Orbis Linguarum. – Vol. 52 (2018), s. 117-129

65. Smartfon na ławce / Karol Pietrzyk // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 50, s. 14
* Technologia mobilna w szkole

66. Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem / Katarzyna Warzecha // Ekonomiczne Problemy Usług. – Nr 123 (2016), s. 345-357

67. Smartofon w klasie – da się? / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 4, s. 48-51

68. Smartfonizacja edukacji – szanse i bariery // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 3, s. 233-238

69. Smartfony i tablety na lekcjach fizyki / Elżbieta Kawecka // Meritum. – 2018, nr 4, s. 30-37

70. Sukces cyfrowej klasy – przewodnik / Colin Rose // Edukacja i Dialog. – 2013, nr 9/10, s. 11-53
*Dot. sposobu wdrażania i wykorzystania tabletów oraz komputerów osobistych jako pomocy naukowych w cyfrowej klasie

71. Tablet dla każdego / Kinga Krzemińska // Dyrektor Szkoły. – 2016 nr 2, s. 58-59

72. Tabletowe wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Meritum. – 2017, nr 4, s. 68-83

73. Tabletowy piątek / Monika Walkowiak // IT w Edukacji. – 2015, nr 2, s. 28-29
*Scenariusz zajęć dla uczniów nauczania początkowego. Temat : Wycieczka do zoo

74. Tablety i smartfony : nowe narzędzie glottodydaktyczne / Marta Kaliska // Lingwistyka Stosowana. – T. 8 (2013), s. 53-66

75. Technologia szansą dla personalizacji kształcenia / Maciej M. Sysło // Meritum. – 2013, nr 4, s. 2-13

76. Technologie cyfrowe w edukacji : między immersją ucznia a indolencją szkoły / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk // Konteksty Pedagogiczne. – 2017, nr 1, s. 117-132

77. Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego / Elżbieta Gajek // Meritum. – 2013, nr 4, s. 27-33

78. Technologie mobilne w edukacji kulturalnej / Agnieszka Słaby // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – Nr 6 (2014), s. 80-94

79. Telefon komórkowy : szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych / Andrzej Mamroł // Nowa Szkoła. – 2015, nr 3, s. 20-27

80. Telefon komórkowy w szkole : za i przeciw / Mirosława Bogacz. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 8-10

81. TIK nie dla każdego? Błąd! / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 47, s. 14
*Elementy programowania i kodowania w szkole specjalnej

82. Trudności uczniów w świecie cyfrowym : co ma problemowe korzystanie ze smartfonów do nauki i innych kwestii szkolnych? / Maciej Dębski // Meritum. – 2017, nr 3, s. 91-98

83. Uczeń, Nauczyciel i Szkoła w środowisku technologii / Maciej Sysło // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2015, nr 2, s. 26-35

84. Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku / Beata Kuźmińska-Sołśnia // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2013, nr 4, cz. 2, s. 257-263

85. Utrwalanie słownictwa z aplikacjami Quizlet i Post-it / Monika Kapuśniak // TIK w Edukacji. – 2016, nr 4, s. 28-29
*Scenariusz lekcji języka angielskiego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Temat: Utrwalenie słownictwa w języku angielskim – państwa i narodowości

86. W cyfrowej rzeczywistości edukacyjnej / Karina Sikora-Wojtarowicz, Blandyna Janko // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2017, nr 4, s. 89-109

87. Wartości edukacyjne programu “Mistrzowie Kodowania Junior” / Edyta Pęcak // Przedszkolne ABC. – 2017, nr 7, s. 38-41

88. Współczesny student w świecie mobilnych urządzeń / Grzegorz Kiedrowicz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – Vol. 36, nr 4 (2017), s. 49-63

89. Wygogluj swój umysł : scenariusz zajęć rozwijających efektywne wyszukiwanie informacji. – (Teczka nauczyciela) / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud // Sygnał. – 2017, nr 11, s. 30-31

90. Wykorzystanie tabletów na lekcji / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 56-59

91. Wykorzystanie technologii interaktywnych / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 2, s. 55-57

92. Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 3, s. 43-47
* Zawiera przykłady zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach

93. Zostań mistrzem Pokémon : edukacyjne wykorzystanie wirtualnej rozrywki i gier mobilnych / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 1, s. 6-9

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu