odpowiedzialność

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność – można wyróżnić następujące znaczenie tego pojęcia: 1. obowiązek moralny lub prawny polegający na ponoszeniu konsekwencji swoich czynów; 2. cecha postępowania człowieka, będąca rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samosterowania własnym rozwojem; 3. podstawa samorealizacji, moralności, więzi społecznych; 4. wartość moralna przejawiająca się w przeżyciach …

Odpowiedzialność jako wartość i kategoria pedagogiczna

„Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.” Antonie de Saint-Exupery

Odpowiedzialność to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny, przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś. Odpowiedzialność jest postawą samorealizacji człowieka, jego moralności, która przejawia się zarówno w jego stosunku do samego siebie, jak i …

Odpowiedzialność

Książki:

1. Księga cnót / wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Rau . – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2006. – S. 49-97 : Odpowiedzialność
C 193810 (Opole)

2. Naukowcy i ich odpowiedzialność za własne czyny w dramacie szwajcarskim : fizyk Möbius Friedricha Dürrenmatta i medyk Gustav Strom Lukasa Bärfussa / …