Odpowiedzialność

Książki:

1. Księga cnót / wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Rau . – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2006. – S. 49-97 : Odpowiedzialność
C 193810 (Opole)

2. Naukowcy i ich odpowiedzialność za własne czyny w dramacie szwajcarskim : fizyk Möbius Friedricha Dürrenmatta i medyk Gustav Strom Lukasa Bärfussa / Marta Famula ; [z języka niemieckiego przełożyła Anna Wilk] // W : Ze szczytów Alp… : dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku / pod redakcją Karoliny Sidowskiej i Moniki Wąsik. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – S. 49-59. Plik tekstowy PDF 2,34 MB (e-book)

3. „Nie wierząc w Boga – obraziłem boga” : o winie i odpowiedzialności w „Konfesjonale” Jacka Kaczmarskiego / Anna Spiechowicz // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. [T. 3], przełom XX i XXI wieku / pod redakcją Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. – Bielsko-Biała : Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 25-44
M 220680/III (Opole)

4. Odpowiedzialność jako substytucja w powieści Krzysztofa Koehlera „Wnuczka Raguela” / Aleksandra Stańczyk // „Nie wierząc w Boga – obraziłem boga” : o winie i odpowiedzialności w „Konfesjonale” Jacka Kaczmarskiego / Anna Spiechowicz // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. [T. 3], przełom XX i XXI wieku / pod redakcją Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. – Bielsko-Biała : Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 135-151
M 220680/III (Opole)

5. Odpowiedzialny człowiek i świat samowoli : tragedia króla Edypa i Antygony / Jerzy Oniszczuk // W : O potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych : w 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka / redakcja naukowa Stanisław L. Stadniczeńko, Marek Michalak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 90-133

6. Stróż brata swego : zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta / Józef Maria Ruszar ; posłowiem opatrzył Józef Życiński. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 230 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

7. Baśnie uczą odpowiedzialności / Danuta Waloszek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 9-13

8. Czytając Hessego / Michał Januszkiewicz // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 28-31

9. Dyskurs o Biblii i odpowiedzialności / Barbara Guzik // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 286-289

10. Niedokończona partia szachów : demistyfikacja figury ofiary i subwersja dyskursu odpowiedzialności w powieści „Danas je sreda” (Dzisiaj jest środa) Davida Albahariego / Tatjana Rosić ; tłum. Sylwia Nowak-Bajcar // Porównania. – 2018, nr 2, s. 201-212
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/911762 [dostęp: 7.12.2022 r.]

11. Odpowiedzialność i okoliczności : uwagi w kontekście myśli Johna Henry’ego Newmana i twórczości Grahama Greene’a / Jan Kłos // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 59, nr 3 (2016), s. 77-88
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1181184 [dostęp: 7.12.2022 r.]

12. Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne / Johannes Schwartländer ; tł. z niem. Jacek Filek // Znak. – 1995, nr 10, s. 5-19

13. Odpowiedzialność jako wartość w literaturze dla młodego odbiorcy / Bogusław Żurakowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Edukacja Aksjologiczna. – T. 2 (1995), s. 76-8

14. Odpowiedzialność literatury / Gustaw Herling-Grudziński ; rozm. przepr. Basil Kerski // Przegląd Polityczny. – Nr 45 (2000), s. 14-16

15. Odpowiedzialność poety / Zofia Zarębianka // Polonistyka. – 1998, nr 1, s. 34-38
* Na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta

16. Odpowiedzialność w wybranych powieściach F. A. Ossendowskiego / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 4, s. 88-105
* Zawiera propozycję metodyczną opracowania powieści F. A. Ossendowskiego „Mali zwycięzcy. Przygody dzieci na pustyni Szamo”

17. Problem odpowiedzialności w ujęciu biblijnym / Tomasz Bolesław Jelonek // Studia Socialia Cracoviensia. – Nr 1 (2012), s. 87-98
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_392 [dostęp: 7.12.2022 r.]

18. Problem winy i odpowiedzialności w powieści Pierre’a Assouline’a Klientka / Joanna Miksa // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. – [Z]. 27 (2015), s. 105-117
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/666084 [dostęp: 7.12.2022 r.]

19. „Serce Faraona” – odpowiedzialność osobista czy bezwolne poddanie się działaniu Boga? / Janusz Lemański // Colloquia Theologica Ottoniana. – 2017, [nr] 1, s. 35-58
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1592130 [dostęp: 7.12.2022 r.]

20. Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18) / Gabriel Witaszek // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – 1996, nr 3, s. 154-164

21. Sztuka odpowiedzialności za świat : demon i posłaniec w pracy Agnieszki Polskiej / Justyna Ryczek // Zeszyty Artystyczne. – 2020, [nr] 2, s. 100-113

22. Zeszyt maturzysty: matura pisemna w pytaniach i odpowiedziach // Cogito. – 2003, nr 3, s. 45-47
* Zagadnienia: 1. Odpowiedzialność: w jakich ujęciach motyw ten pojawił się na maturze?; 2. Jakich bohaterów można przywołać w pracy na ten temat?; 3. Jak problem ten przedstawia literatura późniejszych epok?; 4. Jak zacząć, jak zakończyć?

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu