materiały metodyczne

Powstanie styczniowe w nauczaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Powstanie styczniowe w nauczaniu” liczy 23 opisy bibliograficzne, zawierające m.in. materiały metodyczne (np. scenariusze zajęć). Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …