historia

Powstanie styczniowe w nauczaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Powstanie styczniowe w nauczaniu” liczy 23 opisy bibliograficzne, zawierające m.in. materiały metodyczne (np. scenariusze zajęć). Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Nauczyciel historii

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel historii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 69 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli historii. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

TIK w nauczaniu historii

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu historii” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się z 79 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły …

Historia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji historii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się ze 157 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze lekcji historii; 2. Scenariusze lekcji historii w …