Historia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji historii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się ze 157 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze lekcji historii; 2. Scenariusze lekcji historii w szkole podstawowej; 3. Scenariusze lekcji historii w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

I. SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII

Książki:

1. Filmowe fale historii / [redakcja Anna Kołodziejczak, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik, Maciej Dowgiel]. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, cop. 2016. – 175, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 217321 (Opole)

2. Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod redakcją Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017. – 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
C 217457 (Opole)

3. Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii : materiały pomocnicze / red. Marianna Hajdukiewicz, Kamila Sachnowska, Olga Tumińska. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008. – 52 s. : il. ; 30 cm.
M 213617 (Opole)

4. Powstanie Warszawskie : materiał edukacyjny dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. dydaktyczna Karol Mazur ; aut. scen. Michał Komuda, Łukasz Michalski, Marcin Miros, Aleksandra Pepińska, Maciej Podbielkowski, Maria Rukat]. – Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego : Next Film, cop. 2014. – 58 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
M 213619 (Opole)

5. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : materiały metodyczne dla nauczycieli. – Poznań : Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 2018. – 158 s. : il. ; 30 cm.
M 219119 (Opole)

6. Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej / pod red. Anny Gołębiowskiej i Małgorzaty Świder. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. — 133 s. : il. ; 24 cm.
M 217531 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

7. Dylematy “granatowej” policji : (wskazówki do scenariusza lekcji) / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. – 2015, nr 1, s. 41-48

8. Katyń na lekcji historii / Łukasz Myszka // Mówią Wieki. – 2013, nr 4, dod. “Mówią Wieki w Szkole”, s. 9-11

9. Katyń wykorzystany propagandowo : ikonografia w służbie polityki : scenariusz lekcji / Marek Białokur // Modelowe Nauczanie. – 2010, nr 3-4, s. 89-94

10. Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 20-23
* Propozycja zajęć podsumowujących z wykorzystaniem aplikacji Fiszkoteka

11. Konstytucje II Rzeczypospolitej – analiza porónawcza : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, s. 21-24

12. Lekcja genealogiczna w archiwum państwowym / Hubert Mazur // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 2, s. 34-38

13. Ludzie średniowiecza : scenariusz lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 24-25

14. Nie tylko Hipokrates : medycyna w okresie antyku / Agnieszka Pawłowska-Kubik, Piotr Paluchowski // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 1, s. 32-35

15. Od informacji do perswazji : reklama w początkach XX wieku / Agnieszka Janiak-Jasińska // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 5, s. 36-39

16. Początki telewizji / Agnieszka Janiak-Jasińska // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 5, s. 39-42

17. Podboje Aleksandra Wielkiego : scenariusz lekcji z przedmiotu historia / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 22-24

18. Poznański czerwiec i popaździernikowa odwilż : konspekt lekcji / Agnieszka Janiszewska // Mówią Wieki. – 2016, nr 10, s. 69-74

19. Projekt e-komiksu “Droga do niepodległości” : scenariusz lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 20-23

20. “Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie” : Polacy w Auschwitz-Birkenau / Jan Hlebowicz // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 4, s. 30-35

21. Żołnierze wyklęci na lekcji historii / Łukasz Myszka // Mówią Wieki. – 2013, nr 10, dod. „Mówią Wieki w Szkole”, nr 8, s. 6-9

II. SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Książki:

22. A to historia ! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 4 semestr 1 : wskazówki dla nauczycieli / aut. Alicja Pacewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000. – 54 s. ; 30 cm.
M 182191/I M 182192/I M 182334/I (Opole)

23. A to historia ! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : klasa 4 część 2 : wskazówki dla nauczycieli / aut. Alicja Pacewicz. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000. – 45 s. ; 30 cm.
C 180676/II M 180686/II (Opole)

24. A to historia ! scenariusze lekcji historii i społeczeństwa – wskazówki dla nauczycieli. Cz. 2 Klasa 6 / aut. Tomasz Merta. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2002. – 48 s. ; 29 cm.
M 063694 (Nysa)

25. Kronikarze książąt opolskich – komiks : scenariusz zajęć dla klasy VI / Renata Kaczmarczyk // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 39-42
C 217457 (Opole)

26. Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii : materiały pomocnicze / red. Marianna Hajdukiewicz, Kamila Sachnowska, Olga Tumińska]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008. – 52 s. : il. ; 30 cm.
* Także dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
M 213617 (Opole)

27. Poznajemy dzieje cywilizacji : historia i społeczeństwo : scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany : klasa piąta / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 96 s. ; 30 cm.
C 189969 (Opole)

28. Poznajemy historię ojczystą : historia i społeczeństwo : scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany : klasa czwarta / Katarzyna Błachowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 96 s. ; 30 cm.
C 189968 (Opole)

29. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli i społeczeństwa w klasie 5. Cz. 1 / aut. Grażyna Okła. – Kielce : “Mac”, 2001. – 120 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 21 cm. – (Moje Otoczenie)
M 185944/I M 187905/I M 187906/I (Opole)

30. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii i społeczeństwa w klasie 5. Cz. 2 / aut. Grażyna Okła. – Kielce : “Mac”, 2002. – 108 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 21 cm. – (Moje Otoczenie)
M 185944/II M 187905/II M 187906/II (Opole)

31. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii i społeczeństwa w klasie 6. Cz. 1 / Elżbieta Pachowicz, Barbara Walkowicz. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2002. – 112 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 21 cm. – (Moje Otoczenie)
M 185946/I M 187909/I M 187910/I (Opole)

32. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii i społeczeństwa w klasie 6. Cz. 2 / Elżbieta Pachowicz, Barbara Walkowicz. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2003. – 112 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 21 cm. – (Moje Otoczenie)
M 185946/II M 187909/II M 187910/II (Opole)

33. Przewodnik metodyczny : [historia : IV klasa szkoły podstawowej] / Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Szeweluk-Wyrwa. – Warszawa : “Demart”, 2003. – 39 s. ; 25 cm. – (My i Historia)
C 185311 M 185322 (Opole)

34. Scenariusze lekcji historii. [T.] 2, Dzieje nowożytne / Izabela Lewandowska. – Goleszów : “Innowacje”, 2001. – 328 s. ; 21 cm.
* Także do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
C 180701/II M 183933/II (Opole)

35. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 6 / Grzegorz Szymanowski. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. – 95,[1] s. ; 21 cm.
M 183123 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

36. Audiodeskrypcja malowideł naskalnych z Lascaux / Bartłomiej Janicki // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 40-42
* Scenariusz lekcji historii dla szkoły podstawowej w oparciu o technologię komputerową

37. Biblioteka niezwykłych historii : enigmatyczny Marian Rejewski : scenariusz zajęć poświęconych historii złamania szyfru Enigmy / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 6, s. 28-30

38. Bitwa pod Grunwaldem w komiksach i memach internetowych : scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. – 2018, nr 6, s. 18-20

39. Co ty wiesz o PRL-u? : lekcja historii najnowszej / Kinga Gilewska, Halina Maliszewska, Dominika Miska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, s. 18-19
* Scenariusz zajęć oraz opis organizacji happeningu dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej

40. “Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie?” : historia życia i śmierci Sokratesa / Alina Idzikowska // Drama. – 2004, z. 45, s. 18-20
* Konspekt lekcji historii dla klasy V szkoły podstawowej

41. Europa i świat w okresie “zimnej wojny” : (scenariusz lekcji historii w klasie VI) / Maria Florczak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 2, s. 22-23

42. Historia mówiona (oral history) jako źródło historyczne : scenariusz lekcji historii lub wiedzy o społeczeństwie / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2018, nr 6, s. 28-30
* Lekcję można realizować na jednej lub dwóch jednostkach lekcyjnych zarówno w starszych klasach szkoły podstawowej, wygaszanego gimnazjum, jak i w szkole średniej

43. Igrzyska olimpijskie dawniej, dziś i jutro : scenariusz lekcji historii dla klasy V / Barbara Hamerla // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 5, s. 12-13

44. Jan Karski : konspekt zajęć / Dorota Matzner, Irena Nałęcka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, s. 14-15
* Scenariusz przeznaczony dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum

45. Konspekt lekcji historii “Jak radzono sobie z odpadami w dawnych wiekach” / Katarzyna Pietrzak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 2, s. 82-83

46. Ludzie średniowiecza : scenariusz lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 24-25

47. Mikołaj Kopernik – genialny astronom / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 9, s, 18-19

48. Młody Polak w Europie, czyli polskie dziedzictwo / Julita Gredecka // Meritum. – 2016, nr 3, s. 43-51
* Projekt edukacyjny skierowany do klas 4-6 szkoły podstawowej

49. Multimedialny da Vinci / Bartłomiej Janicki // TIK w Edukacji. – 2017, nr 6, s. 28-30
* Zawiera scenariusz zajęć w szkole podstawowej: Człowiek renesansu

50. Nocne nastolatek rozmowy : scenariusz poświęcony Żołnierzom Wyklętym dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum / Małgorzata Żmijewska // Wychowawca. – 2019, nr 1, s. 32-33

51. O pierwszych Piastach w rzeczywistości rozszerzonej / Bartłomiej Janicki // IT w Edukacji. – 2015, nr 2, s. 30-32
* Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej. Temat: Z wizytą w piastowskim grodzie

52. Scenariusz lekcji “Mieszko I – I polski VIP” / Marta Sierant // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 2, s. 30-34

53. Tropem orła : projekt edukacyjny / Anna Krusiewicz, Ewa Łuniewska-Peda // Meritum. – 2016, nr 3, s. 67-74
* Zawiera m. in. scenariusz lekcji historii: Szkoła Orła Białego

54. Via Regia – królewskim traktem : scenariusz lekcji / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 23-24
* Dla uczniów V klasy szkoły podstawowej

55. W kraju Mieszka I : (scenariusz lekcji historii w klasie V szkoły podstawowej) / Beata Stępień // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 10, s. 15

56. Wierzenia starożytnej Grecji i Rzymu : konspekt lekcji historii dla klasy V / Danuta Chudek // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 13

57. Zabawa dydaktyczna “W kraju faraonów” / Danuta Wyrzykowska // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. – 2005, nr 2, s. 20-26

III. SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

58. Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / [redakcja: Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2017]. – 107 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Zeszyty Metodyczne Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli / Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu)
M 216020 M 216021 (Opole)

59. Filmowe fale historii / [redakcja Anna Kołodziejczak, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik, Maciej Dowgiel]. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, cop. 2016. – 175, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 217321 (Opole)

60. Historia 1 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : Od dziejów najdawniejszych do schyłku średniowiecza / Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 95 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Historia])
M 187112 (Opole)

61. Historia 2 : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony : Czasy nowożytne / Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Historia])
M 187122 (Opole)

62. Historia 3 : przewodnik dla nauczyciela gimnazjum / Dariusz Bąkowski, Maria Ryckowska-Bryl. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 44 s. : mapy ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Historia])
C 189292 (Opole)

63. Historia i wiedza o społeczeństwie : ludzie i ich dzieje 2 : poradnik dla nauczyciela: zasadnicza szkoła zawodowa / Anna Łaszkiewicz, Grzegorz Roszak. – Warszawa : “Nowa Era”, 2003. – 142 s. : rys. ; 24 cm.
M 062628 (Nysa), C 190008 M 190083 (Opole)

64. Historia i wiedza o społeczeństwie : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Edyta Pustuła, Cezary Tulin. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 64 s. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Historia])
M 187124 (Opole)

65. Historia : od renesansu do czasów napoleońskich : poradnik dla nauczyciela historii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, klasa II. Cz. 1 / Robert Śniegocki. – Warszawa : “Nowa Era”, 2003. – 224 s. : ; il. ; 24 cm.
M 062638/I (Nysa)

66. Ludzie i epoki : scenariusze lekcji : klasa 3 / Iwona Majda, Lucjan Obajtek. – Kraków : “Znak”, 2004. – 145,[3] s. ; 24 cm. – “Znak” dla Szkoły)
C 189397 M 189415 (Opole)

67. Opole w czasach Mieszka I : materiały dla nauczyciela / Arkadiusz Wickiewicz // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 85-94
C 217457 (Opole)

68. Pamiętamy… : scenariusze lekcji i opis projektów edukacyjnych na temat historii, kultury i Zagłady Żydów / [red. Małgorzata Szeląg, Jolanta Fąfrowicz, Janusz Berdzik ; aut. Janusz Berdzik et al.] ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : “Solpress”, 2010. – 123, [1] s. : il., fot., mapy, rys. ; 29 cm. – (Zeszyty Metodyczne Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli / Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu)
C 207291 (Opole)

69. Przewodnik metodyczny do podręczników historii dla klasy I gimnazjum / Teresa Maresz, Barbara Tarnowska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 88 s. ; 24 cm. –
(Podróż przez Wieki)
C 185430 (Opole)

70. Rozkład materiału i scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy 2 gimnazjum “Świat nowożytny : oświecenie, romantyzm” / red. Irena Sroczyńska-Niwicz ; aut. Halina Krywak. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 111, [1] s. ; 24 cm. – (Świat Człowieka)
C 008619″B” (Opole)

71. Scenariusze lekcji historii dla klasy I gimnazjum / Ireneusz Wywiał. – Warszawa : “Demart”, 2002. – 64 s. ; 24 cm.
C 185310 M 185321 (Opole)

72. Scenariusze lekcji : [dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum] : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 1 i 2 / Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 248 s. ; 24 cm. – (Ludzie, Społeczeństwa, Cywilizacje)
C 189552 (Opole)

73. Scenariusze lekcji : [dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum] : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 3 / Janina Mazur, Wojciech Mazur. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. – 227 s. ; 24 cm. – (Ludzie, Społeczeństwa, Cywilizacje)
C 189551 (Opole)

74. Scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy II gimnazjum “Świat nowożytny : renesans, barok” / red. Maria Topczewska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. – 79,[1] s. ; 24 cm. – (Świat Człowieka)
M 185432 (Opole)

75. Scenariusze lekcji historii dla klasy I gimnazjum / Ireneusz Wywiał. – Warszawa : “Demart”, 2002. – 64 s. ; 24 cm.
C 185310 M 185321 (Opole)

76. Scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, krzyżówki : kl. 1 / Maria Bieniek, Adam Łazar. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 192 s. ; 30 cm. – (Przez Tysiąclecia i Wieki)
* Dla gimnazjum
C 189966 (Opole)

77. Starożytność / red. Krystyna Dyba. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 123,[1] s. : il., fot., mapy, pl., portr., rys. ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazjum / Sobańska-Bondaruk Melania)
C 051367 M 051368 (Kluczbork), C 181723 (Opole)

78. Śladami zabytków Opola : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Janusz Berdzik, Joanna Kotowska // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 121-127
C 217457 (Opole)

79. W świat z klasą : edukacja globalna na zajęciach historii : materiały edukacyjne dla nauczycielek i nauczycieli szkół gimnazjalnych / [aut. Patrycja Kopcińska et al.]. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 104 s. : il. ; 30 cm.
M 213591 (Opole)

80. Wiek XVI-XVIII / pod red. Teresy Stachurskiej-Maj. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 87, [1] s. : il., mapy ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazjum)
C 051373 M 051374 (Kluczbork)

81. Wiek XIX / pod red. Teresy Puchalskiej-Klejment. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 121, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazju)
C 051371 M 051372 (Kluczbork)

82. Wiek XX / pod red. Włodzimierza Chybowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 78, [2] s. ; 21 cm. – (Lekcje ze Źródłami : konspekty i scenariusze dla nauczycieli gimnazjum)
C 051375 M 051376 (Kluczbork)

83. “Wołyń” – trudne sąsiedztwo / Robert Przybysz // W : Filmowe małe ojczyzny / red. Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Dorota Gołębiowska, Ewa Kanownik. – Łódź : Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “Venae Artis”, 2017. – S. 137-148
* Scenariusz lekcji historii w liceum na podst. filmu “Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego
M 054713 (Brzeg), M 054991 (Kluczbork), M 068907 (Nysa), M 217574 C 217565 (Opole)

84. Zapisani na kartach historii : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Janusz Berdzik, Joanna Kotowska // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 95-106
* Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z patronami opolskich ulic
C 217457 (Opole)

85. Zbrodnia wołyńska : historia i pamięć : materiały edukacyjne : kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy… / [red. Romuald Niedzielko]. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 68 s. : il. ; 30 cm + 1 płyta DVD
M 213629 (Opole)

86. Żydzi polscy – historia i kultura : materiały metodyczne dla nauczycieli / Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ; red Grażyna Mrówczyńska, Danuta Górecka, Barbara Molenda. – Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2004. – 136 s. ; 21 cm.
C 188216 M 188251 M 188252 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

87. Akty prawne inne niż wszystkie / Anita Młynarczyk-Tomczyk, Krzysztof Fuadala // Wiadomości Historyczne. – 2014, nr 3, s. 25-31
* Projekt “Akty prawne inne niż wszystkie. Konstytucja w Polsce na tle światowych konstytucji”, przeznaczony dla uczniów klasy II gimnazjum

88. Aktywne metody nauczania na lekcjach historii : scenariusze zajęć w gimnazjum / Katarzyna Dorosz // Delta. – 2001, nr 4, s. 239-243
* Tematy : 1. Jakie zmiany nastąpiły w Europie i na ziemiach polskich w latach 1815-1846? ; 2. Skutki rozbicia dzielnicowego w Polsce – utrwalenie wiadomości

89. Archeologia z wysoka / Wioletta Julkowska, Włodzimierz Rączkowski // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 4, s. 224-235

90. Architektura w stylu romańskim i gotyckim : scenariusz zajęć / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 18-19
* Dla klasy I liceum ogólnokształcącego

91. Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób : konspekt lekcji w liceum ogólnokształcącym / Hubert Mazur // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 6, s. 25-27

92. Bambrzy – niemieccy mieszkańcy poznańskich wsi : (scenariusz lekcji) / Bogdan Araszkiewicz, Wiesława Araszkiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 5, s. 59-64

93. Bilans PRL-u / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 5, s. 35-41
* Zawiera scenariusz lekcji powtórzeniowej

94. Co by było, gdyby Południu udała się secesja? / Ireneusz Grabowski // Wiadomości Historyczne. – 2015, nr 1, s. 14-17

95. Codzienne życie mieszkańców powstańczej Warszawy : scenariusz lekcji / Irena Nałęcka, Jolanta Tułodziecka-Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 7-8, s. 26-27
* Temat może być realizowany na godzinie do dyspozycji wychowawcy, na lekcji historii lub języka polskiego w gimnazjum

96. Demokracja ateńska : konspekt lekcji w gimnazjum / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 4, s. 11-12

97. Dorobek kulturalny średniowiecza : scenariusz lekcji / Ewa Juszczak // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 15-16

98. Dylematy moralne okupacji / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 2, s. 31-32
* Konspekt lekcji w I klasie liceum

99. Historia powstań śląskich – walka zbrojna i życie codzienne / Julita Kiełbasa // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 3-4, s. 34-46

100. Holocaust – masowa zagłada Żydów i Romów dokonana przez nazistów w czasie II wojny światowej : rola KL Auschwitz w hitlerowskich planach eksterminacyjnych : konspekty lekcji historii i lekcji muzealnej dla klas licealnych / Piotr Świątczak // Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 2, s. 23-31

101. “I tak rozumieć trzeba Jałtę”, czyli Jacek Kaczmarski na lekcji historii / Grzegorz Pielak // Modelowe Nauczanie. – 2016, nr 3, s. 54-65
* Propozycja lekcji historii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

102. Jak szlachta polska zdobywała wpływ na rządzenie państwem w XV i XVI w., czyli o demokracji szlacheckiej – lekcja powtórzeniowa : konspekt lekcji w klasie II gimnazjum / Grażyna Pańko // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 5, s. 11

103. Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Bernadetta Górska // Wychowawca. – 2010, nr 11, s. 26-27

104. Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 20-23
* Propozycja zajęć podsumowujących z wykorzystaniem aplikacji Fiszkoteka

105. Konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum / Grażyna Żak // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 4, s. 231-233
* Temat: Rewolucja amerykańska – powstanie USA

106. Konspekt lekcji historii w klasie II gimnazjum / Marek Białokur // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 4, s. 235-238
* Temat : Początek końca, czyli inwazja Napoleona na Rosję w 1812 r.

107. Konspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum : wojny z Turcją w II połowie XVII wieku / Aurelia Łyko // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 1, s. 48-49

108. Konspekt lekcji historii w klasie I gimnazjum / Jolanta Śnieżek // Ergo. – 2004, nr 4, dod. “Wkładka Metodyczna” s. 12-15
* Temat: Wielkie odkrycia geograficzne

109. Konspekt lekcji historii w klasie pierwszej licealnej / Anna Prokop // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 1, s. 41-43
* Temat: Ustrój republiki rzymskiej

110. Konspekt lekcji w gimnazjum : zakony rycerskie w średniowieczu / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 6, s. 23-23

111. Konspekt lekcji w klasie II gimnazjum : jak szlachta polska zdobywała wpływ na rządzenie państwem w XV i XVI w., czyli o demokracji szlacheckiej – lekcja powtórzeniowa / Grażyna Pańko // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 5, s. 11

112. Konstytucje II Rzeczypospolitej – analiza porónawcza : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, s. 21-24

113. Kształcenie umiejętności historycznych i ponadprzedmiotowych / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 5, s. 42-47
* Zawiera konspekty: 1. Świat starożytny – co o nim wiem; 2. Wiek oświecenia

114. Kultura średniowiecza : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy II LO / Irena Dzierża, Halina Kaszper // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 11

115. Maria Skłodowska-Curie przykładem ponadczasowych postaw i ideałów : konspekt lekcji historii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego / Krystyna Stecka, Marek Białokur // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 4, s. 98-101

116. Napoleon w Prusach Wschodnich : scenariusz lekcji / Maria Korybut-Marciniak // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 1, s. 51-55

117. Niemcy po II wojnie światowej 1945-1970 : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 19-22

118. O wolność, całość, niepodległość : geneza i pierwszy etap powstania kościuszkowskiego : (konspekt lekcji w kl. II gimnazjum) / Maria Kubacka // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 136-139

119. “Odważni, dumni, wierni… Rycerze w średniowiecznej Europie” : nauczanie blokowe w gimnazjum / Lech F. Moryksiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 178-184

120. Organizacja i technika armii rzymskiej / Maciej Szaniawski // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 2, s. 26-29
* Scenariusz dla szkoły ponadgimnazjalnej (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa)

121. Pierwsza wolna elekcja w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej : konspekt lekcji w klasie II gimnazjum / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 5, s. 8-10

122. Początki pieniądza i konsekwencje jego zastosowania dla ludzkości / Ewa Chorąży // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 2, s. 24-25
* Szkoła/poziom edukacyjny: ponadgimnazjalna (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa – IV etap edukacyjny)

123. Polacy i Niemcy obok siebie : (scenariusz lekcji przeprowadzonej metodą dramy w liceum) / Alina Rzepecka // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 79-82

124. Polacy walczą na wszystkich frontach / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 2, s. 30
* Konspekt lekcji w I klasie liceum

125. “Polak potrafi” czyli nasz wkład w dzieło zjednoczonej Europy : (scenariusz lekcji historii dla kl. III gimnazjum) / Małgorzata Wojnarowska // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 6, s. 43-46

126. Polityka gen. Władysława Sikorskiego wobec władz radzieckich w latach 1941-1943 : (konspekt lekcji historyczno-geograficznej w gimnazjum) / Hanna Pieńkowska, Magdalena Frąckiewicz-Wiś // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 3, s. 172-176

127. Polityka władz sowieckich względem ludności polskiej w latach 1939-1941 : konspekt lekcji / Przemysław Jędrychowski // Modelowe Nauczanie. – 2010, nr 3-4, s. 95-100

128. Powstawanie nowych miast w XIII wieku : (konspekt lekcji historii w klasie I gimnazjum) / Marzena Kaźmierczak, Bożenna Cygora // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 115-118

129. Powstanie Spartakusa : (scenariusz lekcji w klasie I gimnazjum) / Elżbieta Rewizorska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 1, s. 47-50

130. Poznajemy wydarzenia z dziejów PRL-u : scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum / Małgorzata Jurewicz // Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 1, s.48-53

131. Prawdziwe zoo : wierzenia starożytnych Egipcjan / Kamila Dolata-Goszcz // Wiadomości Historyczne. – 2014, nr 5, s. 29-31
* Scenariusz lekcji muzealnej dla uczniów szkół gimnazjalnych

132. Problemy systemu wyborczego : (scenariusz zajęć z historii w liceum ogólnokształcącym) / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 2, wkł. “Obywatel, Parlament, Konstytucja”, s. 3-6

133. PRL w krzywym zwierciadle : (scenariusz lekcji powtórzeniowej w kl. II gimnazjum) / Ireneusz Komorowski // Wiadomości Historyczne. – 2005, nr 1, s. 31-32

134. Przyczyny upadku imperium rzymskiego / Renata Poźnikiewicz // Przegląd Oświatowy. – 2000, nr 10, s. 15-16
* Konspekt do programu historii “Podróże w czasie” dla klas I-III gimnazjum, metaplan

135. Rola śląskiej pieśni powstańczej w kształtowaniu świadomości narodowej ludu górnośląskiego / Zofia Godlewska, Beata Primke, Marek Wąsowski // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 3-4, s. 6-17
* Scenariusz lekcji historii w gimnazjum, poświęconej powstaniom śląskim

136. Rozpad koalicji wojennej w latach 1945-1949 : (konspekt lekcji w klasie III gimnazjum) / Teresa Puchalska-Klejment // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 140-142

137. Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim : scenariusz lekcji dla II klasy gimnazjum / Joanna Wieczorek // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 1, s. 36-39

138. Scenariusz warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : bilet w jedną stronę : Marzec 1968 / Bożena Sucharska // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 3, s. 20-31

139. Słowianie we wczesnym średniowieczu : (konspekt lekcji w kl. I gimnazjum) / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 5, s. 275-277

140. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce na drodze do Unii Europejskiej : scenariusz lekcji z Lechem Wałęsą / Marek Białokur, Joanna Raźniewska, Krystyna Stecka // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 3, s. 37-38
* Konspekt lekcji do klasy IV liceum ogólnokształcącego

141. Sprzeciw wobec wojny – narodziny współczesnego pacyfizmu / Agnieszka Micor // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 2, s. 33-36
* Scenariusz lekcji historii dla szkoły ponadgimnazjalnej (technikum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa)

142. Starożytny Rzym : scenariusz lekcji powtórzeniowej / Henryka Kwiatkowska // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 5, s. 291-292

143. Sukces czy porażka? : hołd pruski z 1525 r. : (konspekt lekcji historii w liceum) / Marek Białokur // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 3, s. 176-183

144. Szukając prawdy o Katyniu : scenariusz lekcji / Julita Kiełbasa // Modelowe Nauczanie. – 2010, nr 3-4, s. 81-88

145. Świadkowie historii – Powstanie Wielkopolskie w relacjach uczestników : (scenariusz lekcji) / Marek Jekel // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 3, s. 32-43

146. Ustrojowe dziedzictwo starożytnej Grecji : konspekt lekcji historii dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Mazurek // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 15-16

147. Walka z Zakonem Krzyżackim : scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum / Barbara Mida // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 14

148. Wartości moralne starożytnych Egipcjan i Babilończyków : (scenariusz lekcji w kl. I gimnazjum) / Krystyna Dyba // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 4, s. 213-216

149. Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki : konspekt lekcji historii dla klasy II gimnazjum / Anna Szymaniuk // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 5-6

150. Włączyć emocje : larp historyczny o 1733 roku / Łukasz Wrona // Wiadomości Historyczne. – 2018, nr 2, s. 4-9

151. Wojny o Ziemię Świętą w średniowieczu : (konspekt lekcji w kl. I gimnazjum) / Lech F. Moryksiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 5, s. 278-280

152. “Z ziemi włoskiej do Polski”, czyli szlakiem Legionów i 2. Korpusu Polskiego / Andrzej Dusiewicz // Mówią Wieki. – 2014, nr 6, dod. “Mówią wieki w szkole”, s. 3-6
* Zawiera scenariusz lekcji historii w 2. klasie gimnazjum lub 1. klasie liceum

153. Zakony rycerskie w średniowieczu : konspekt lekcji w gimnazjum / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 6, s. 23-24

154. Zastosowanie pierwiastka biograficznego w zakresie ścieżki filozoficznej i w nauczaniu historii / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 2, s. 31-36

155. Zbrodnia katyńska : konspekt lekcji (2 x 45 min.) / Małgorzta i Jan Żyranowie // Przegląd Oświatowy. – 2000, nr 2, s. 19-20

156. ZSRR w pierwszych latach powojennych / Galina W. Kłokowa // Wiadomości Historyczne. – 2003, nr 5, s. 288-291

157. Źródła ikonograficzne w edukacji historycznej / Marian Giermakowski // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 5, s. 38-43
* Zawiera konspekt lekcji historii w klasie II liceum ogólnokształcącego: Unia Lubelska w wizji artystycznej Jana Matejki

Zob. też. poz. 26, 34, 42, 44, 50

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu