kobieta

Bezdzietność

Bezdzietność, bezpotomność to brak potomstwa, będący rezultatem czynników biologicznych lub celowej rezygnacji z rodzicielstwa. Demografowie dzielą bezdzietność na dwie kategorie: dobrowolną i przymusową (np. ze względów zdrowotnych, losowych, braku partnera). W Polsce jest dwa razy więcej bezdzietnych 40-letnich kobiet niż w Czechach czy Rumunii. Co czwarta Polka w wieku 45 …

Kobiety w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Kobiety w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2021 i zawiera 44 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

Dress code

Dress code to zbiór zasad, dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji, jeden z elementów savoir-vivre. Według najprostszej definicji jest to zbiór zasad i wskazówek na temat ubioru w konkretnym miejscu pracy i na konkretnym stanowisku. To rodzaj elementarza z podstawowymi regułami dotyczącymi wyglądu zewnętrznego pracownika. Niniejsza bibliografia “Dress code

Kobieta: prawa, dyskryminacja, przemoc

 

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2018 ogłoszono Rokiem Praw Kobiet. Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do …

Prawa kobiet

Sejm zdecydował o ustanowieniu 2018 Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych.
Niniejsza bibliografia „Prawa kobiet” zawiera 100 opisów bibliograficznych. Sporządzona została na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny …

Kobieta

Książki:

1. Anioł czy piekielnica? : obraz kobiety w piśmiennictwie śląskim XIX wieku / Krystyna Kossakowska-Jarosz ; Uniwersytet Opolski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. –
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, – 276 s. ; 24 cm. – (Studia i Monografia / Uniwersytet Opolski ; ISSN 1233-6408 ; nr 414 )
ISBN