Kobieta stara

Książki:

1. „A więc już do nich należę, do tych starych kobiet pochylonych nad życiem…” : o starości w lirykach Ludmiły Marjańskiej / Bernarda Majka // W : Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod red. naukową Marii Krauz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 60-68

2. „Bądź prawdziwa i autentyczna!” : kobieta i problem starzenia się w polskim i czeskim przekazie reklamowym / Roman Sliwka // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 123-137

3. Ciało poetki : rozważania na temat wiersza „Stara kobieta” Anny Świrszczyńskiej / Monika Żółkoś // W : Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 155-161
I 213083 M 212889 M 213084 (Opole)

4. Czarownice jako kobiety starsze w trylogii Philipa Pullmana „Mroczne Materie” / Beata Zielonka // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 87-95

5. Czarownice, pijaczki, dziwaczki i – wojowniczki : obrazy starzejących się kobiet w wybranych powieściach polskich pisarek współczesnych / Katarzyna Nadana-Sokołowska // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 143-152

6. Czy kobieca starość to nie radość? : interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet / Simona Mizerová // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 111-121

7. Epizod z życia „prostej niewiasty” opowiedziany u progu starości : kilka uwag na temat „Rozmowy z matką Makryną” Juliusza Słowackiego w świetle wybranych dyscyplin humanistycznych / Dominika Dworakowska // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 75-84

8. Jak z perspektywy antropologicznej wygląda starość samotnej nauczycielki? : na przykładzie „Panny Antoniny” Elizy Orzeszkowej / Anna Adamiec // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 9-17

9. Językowa kreacja starości kobiecej : (na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej) / Joanna Rychter // W : Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. – S. 295-304

10. Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – 137, [2] strony ; 24 cm.

11. Kobieta u progu życia : dojrzewanie do miłości, seksualności, przyjaźni w „Kobietach” Zofii Nałkowskiej / Anna Kaźmierska // W : Starość i młodość w literaturze i kulturze / pod red. Michała Kurana. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 113-138

12. Margaret Thatcher : filmowy obraz starości kobiety polityk w filmie „Żelazna Dama” Phylidy Lloyd / Ewelina Warumzer // W : Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod redakcją Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 99-112

13. „Matka odchodzi” : kulturowa konstrukcja starości kobiet i jej nowoczesne reprezentacje / Agnieszka Rosales Rodriguez // W : Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2, Aspekty społeczno-kulturowe / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Miłośników Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – S. 265-281

14. Mądre baby i złe czarownice : o postaciach starych kobiet w polskich baśniach ludowych : na przykładzie utworów Janiny Porazińskiej / Ewa Serafin // W : Naukowcy w poszukiwaniu magicznego pierwiastka / pod red. Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego. – Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego etc., cop. 2016. – S. 187-204

15. Między szczęściem a utratą nadziei : formuły ujmowania kobiecej starości w literaturze czeskiej / Anna Gawarecka // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 37-50

16. Motyw kobiecej starości w staropolskiej poezji politycznej / Marta Małyska // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 125-132

17. „Nowa kobieta”, czyli o braku przyzwolenia na kobiecą starość / Agnieszka Sochal // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 77-85

18. Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – 197, [2] strony ; 24 cm.

19. Obraz kobiecej starości w literaturze i sztuce / Małgorzata Modrak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2015. – 162 s. : il. ; 24 cm.

20. Obrazy starych kobiet w najnowszej prozie : rekonesans / Joanna Chłosta-Zielonka // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. -Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 43-52

21. Odkryć piękno w starości… : kobieta w jesieni życia w świetle wybranych źródeł XIX i XX stulecia / Aldona Jankowska // W : Starość i młodość w literaturze i kulturze / pod red. Michała Kurana. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 195-202

22. Portret starszej pani – „Pora umierać” Doroty Kędzierzawskiej / Daria Mazur // W : Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod redakcją Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 85-97

23. Różne oblicza kobiecej starości w baśniach braci Grimm / Karolina Dymek // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 107-113

24. Seks „starych” kobiet : filmowe oblicza dojrzałego erotyzmu / Agata Montewska // W : Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod red. Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 75-83

25. Stara kobieta : przypadek Gabrieli Zapolskiej / Anna Janicka // W : Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 2, Zapisy i odczytania / koncepcja i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski ; Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Alter Studio, 2013. – S. 475-485

26. Stara kobieta w literaturze przełomu XIX i XX wieku : rekonesans / Ewa Paczoska // W : Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2, Aspekty społeczno-kulturowe / pod red. Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Miłośników Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. – S. 209-2016

27. Stara kobieta w „Trenach” Jana Kochanowskiego / Antoni Czyż // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod redakcją Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 53-63

28. Stara kobieta we wspólnocie i poza nią : (sołtyska z Diabłów Tadeusza Nowaka i Janina Duszejko z Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk) / Joanna Wawryk // W : Wspólnota : formy – historie – horyzonty / red. nauk. Marcin Telicki, Elżbieta Winiecka, Agnieszka Rydz, Agata Stankowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 391-411

29. „Stare” kobiety Amelii Hertzówny / Jolanta Dragańska // W : Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. redakcja naukowa Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Barbara Olech ; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. – Białystok : Wydawnictwo Temida 2, 2019. – S. 503-513
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12265/1/J_Draganska_Stare_kobiety_Amelii_Hertzowny.pdf [dostęp: 22.01.2024 r.]

30. „Starej kobiecie niewiele trzeba” : starość królowych w nowych polskich powieściach historycznych / Matylda Zatorska // W : Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod red. naukową Marii Krauz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 42-51

31. „Staro-młoda” Dionizyjska Pani wobec śmierci i upojenia : o literackich metamorfozach starych bab i kobiet / Joanna Hobot // W : Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze / pod red. Adriana Glenia, Ireny Jokiel, Marka Szladowskiego ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – S. 85-99
M 200749 (Opole)

32. Starość jest kobietą, czyli literackie pamiętniki trzeciego wieku : o obrazie kobiecej starości w wybranych utworach niemieckojęzycznych / Aneta Jurzysta // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod redakcją Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 51-58

33. Starość jako zagojona rana kobiecości (na przykładzie jednego wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej) / Diana Saniewska // W : Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod redakcją Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 41-60

34. Starość kobieca w skrócie : (w wybranych dziełach) / Justyna Sprutta // W : Obecność kobiet i problematyki kobiecej w refleksji andragogów i pedagogów społecznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Mirosława Wójcika. – Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2010. – S. 241-256

35. Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod redakcją Joanny Posłusznej. – Kraków : Aureus, 2017. – 175, [1] s. : il. ; 24 cm.

36. Ta, Która Wie : o archetypie starej kobiety na podstawie parateatralnych działań Ewy Benesz / Katarzyna Kułakowska // W : Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod red. Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 145-160

37. Tragiczne i komiczne oblicze kobiecej starości w „Siostrze Angelice” i „Giannim Schicchim” Giacomo Pucciniego / Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk // W : Starość kobiet w biegu życia : konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe / pod redakcją Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. – S. 113-127

38. „Tyle hałasu o starą babę” : wizerunek starej kobiety w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej / Dorota Żygadło-Czopnik // W : Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych / red. nauk. Agnieszka Matusiak. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo „Bonami”, 2016. – S. 287-310

39. „Vituperatio vetulae” : kobieca starość jako przedmiot refleksji w średniowiecznej poezji włoskiej oraz galicyjsko-portugalskiej / Aleksandra Urbaniak // W : Kobieta w literaturze, sztuce i muzyce : ujęcie interdyscyplinarne. T. 2 / red. Ewelina Chodźko, Joanna Kozłowska. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2022. – S. 43-60

40. Wizerunek kobiety u kresu młodości na podstawie „Brudnych czynów” Marka Hłaski / Barbara Bandzarewicz // W : Oblicza kobiecej starości : literatura i historia / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 19-31

41. Zakochana stara kobieta, czyli życiorys miłości i starości według Martina Walsera / Estera Głuszko-Boczoń // W : Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze / pod red. Joanny Kuć. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. – S. 51-58

Artykuły w czasopismach:

42. Jak zostać starą kobietą i pokochać to? / Piotr Sobolczyk // Tygiel Kultury. – 2009, nr 4/6, s. 52-60
* Starość w twórczości polskich poetek

43. Kobieca starość versus męska starość na podstawie „Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial” Philiberta-Josepha Le Roux z 1786 / Małgorzata Posturzyńska-Bosko // Conversatoria Litteraria. – R. 11 (2017), s. 347-356
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1897-1423-year-2017-volume-11-issue-XI-article-1577 [dostęp: 22.01.2024 r.]

44. Kobiety, które nie chcą się zestarzeć / Alicja Helman. – (Tematy filmowe) // Kino. – 2019, nr 5, s. 65-69

45. (Nie)widzialne seniorki : wizerunek kobiety starzejącej się w najnowszej literaturze rosyjskiej / Liliana Kalita // Scripta Humana. – Vol. 11 (2018), s. 73-85

46. Poezja i malarstwo o starości kobiet : wiersze Anny Świrszczyńskiej w dialogu z wybranymi obrazami / Małgorzata Gajak-Toczek // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. -Vol. 5 (2020), s. 251-264
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1848107 [dostęp: 22.01.2024 r.]

Zob. też hasła: Kobieta; Starość

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu