Kobieta: prawa, dyskryminacja, przemoc

 

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2018 ogłoszono Rokiem Praw Kobiet. Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej.

Bibliografia “Kobieta: dyskryminacja, prawo, przemoc” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i składa się z 355 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny podzielono na trzy działy: prawa kobiet, dyskryminacja, przemoc. W ich obrębie materiał uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

I. PRAWA KOBIET

 

Książki:

1. Duża książka o aborcji / Katarzyna Bratkowska, Kazimiera Szczuka. – Warszawa : “Czarna Owca”, 2011. – 164, [4] s. : il. kolor. – (Bez Tabu )
M 217624 (Opole)

2. Kobieta silna płeć / Andrzej Zwoliński. – Kraków : “Petrus”, cop. 2016. – 334, [1] s.
M 214410 (Opole)

3. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 1 / pod red. Ewy Furgał. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków ; Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 240 s. : il.
M 213920/I (Opole)

4. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 2 / pod red. Ewy Furgał. – Kraków ; Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 285, [1] s. : il.
M 213920/II (Opole)

5. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 5 / pod red. Ewy Furgał. – Kraków ; Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 231, [1] s. : il.
M 213920/V (Opole)

6. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 3 / pod red. Ewy Furgał. – Kraków ; Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2011. – 234 s. : il.
M 213920/III (Opole)

7. “Kobiety z gruzów” : Niemki na Dolnym Śląsku 1945-1947 : zarys problematyki badawczej / Joanna Hytrek-Hryciuk // W : Kobiety na “zakręcie” 1933-1989 / red. Ewa Chabros i Agnieszka Klarman. – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014. – S. 165-178

8. Kwiat pustyni : z namiotu nomadów do Nowego Jorku / Waris Dirie i Cathleen Miller ; z ang. przeł. Marek Wrześniewski. – Warszawa : “Świat Książki”, 2010. – 250 s.
M 205815 (Opole)

9. Mgr Beauty Queen – uniwersyteckie konkursy piękności w perspektywie teorii przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu / Martyna Hoffman // W : Feminizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 329-339
M 214253 (Opole)

10. Niepodległość z kobiecą twarzą : różne przejawy aktywności kobiet w drodze do niepodległości (od upadku powstania styczniowego do 1920 roku) / redakcja Jolanta Załęczny. – Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości ; Wrocław : Wersus-Nauka Łukasz Więckowski, 2019. – 252, [2] s. : fot. ; 25 cm.

11. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn : geneza – powstanie – działalność / Aleksandra Seklecka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 174 s. : il.
M 201684 (Opole)

12. Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu / Gail Kligman ; przekł. Piotr Art. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. — 428, [3] s., [12] s. tabl. : il. – (Poleca Adam Michnik. )
M 204454 (Opole)

13. Ponętna, uległa, akuratna… : ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku : (w świetle ówczesnych poradników) / Małgorzata Stawiak-Ososińska. – Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 480 s.

14. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2008. – 235 s. – (Problemy Pracy Socjalnej. )
M 068844 (Nysa)

15. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : co warto wiedzieć / [oprac tekstu Anna Dośpiał, Joanna Garnier ; il. Agnieszka Olan ; tł. z wł.]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 19, [1] s. : il., rys.
M 200243 (Opole)

16. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : informacje dodatkowe / [oprac. Dina Nachbaur et al. ; tł. z wł.] – Handel mit Freuen und Jungen MenschenPadova : Universita di Padova, 2007. – 53, [3] s.
M 200240 (Opole)

17. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : jak używać przybornika / [oprac tekstu Dina Nachbaur et al. ; tł. z wł.]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 15, [1] s.
M 200241 (Opole)

18. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : podręcznik / [aut. Paola Degani ; tł. z wł. Barbara Grodzka, Anna Polak]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 87, [1] s. : il., rys., wykr.
M 200237 (Opole)

19. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : przewodnik metodyczny / [oprac. tekstu Dina Nachbaur ; tł. z ang. Jolanta Scicińska]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 75, [1] s. : il., rys., mapa
M 200238 (Opole)

20. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : raport krajowy – Polska / [oprac. tekstu Anna Dośpiał i Joanna Garnier]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 27, [1] s.
M 200239 (Opole)

21. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : zbiór międzynarodowych dokumentów prawnych / [oprac. tekstu Anna Dośpiał, Joanna Garnier ; tł. z ang.]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 75, [1] s.
M 200244 (Opole)

22. Prawa kobiet dawniej i dziś : w 100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio, Wandy Kamińskiej ; we współpracy z Patrycją Osińską. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020. – 251, [5] s. : fot., il. ; 24 cm.

23. Prawa kobiet w ujęciu Konferencji Kościołów Europejskich / Dorota Maj // W : Feminizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 365-375
M 214253 (Opole)

24. Sprawiedliwość w czasach #metoo / Anna Ratecka // W : Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) / redakcja Krystyna Slany [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Polska Akademia Nauk ; Kraków : Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 289-308

25. Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka // Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. – 175 s. ; 25 cm.

26. Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) / redakcja Krystyna Slany, Justyna Struzik, Magdalena Ślusarczyk, Beata Kowalska, Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Ewelina Ciaputa, Anna Ratecka, Agnieszka Król. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Polska Akademia Nauk ; Kraków : Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 352, [2] s. : fot., il. ; 24 cm.

27. Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym : egzystencja – ideologia – moralność / pod red. Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego. – Toruń ;Kielce : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – 364 s. : il. – (Seria The Peculiarity of Man ;, 4 (14) )
M 050963 (Brzeg), M 203646 M 203647 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

28. Alicja w krainie koszmaru / Joanna Podgórska // Polityka. – 2004, nr 47, s. 33-36
* Aborcja w Polsce. Prawa kobiet

29. Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci / Dominika Polkowska. – Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2007, z. 1, s. [231]-243
* Próba zwrócenia uwagi na bariery, które ograniczają kobietom w Polsce pełny dostęp do sfery publicznej, a w szczególności do rynku pracy oraz na możliwości ich pokonywania

30. Bezdomna kobieta : ofiara i sprawca przemocy / Sylwia Bokuniewicz. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2019, nr 1, s. 18-20

31. Być kobietą w Turcji / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. – 2010, nr 1, s. 28-31
* Problematyka praw kobiet w Turcji

32. CEDAW -konwencja na rzecz kobiet / Aleksandra Soilik // Niebieska Linia. – 2015, nr 2, s. 25-27
* Spostrzeżenia jak polski rząd radzi sobie z wdrażaniem zaleceń Komitetu ONZ w sprawie Konwencji CEDAW

33. Celem feminizmu nie jest feminizm / Marzena Zdanowska // Znak. – 2011, nr 9, s. 6-10

34. Chcemy całego życia! / Joanna Podgórska // Polityka. – 2008, nr 48, s. 70-73
* Przyznanie polskim kobietom praw wyborczych (28 listopada 1918 r.)

35. Chętnie urodzę twoje dziecko / Katarzyna Świerczyńska // Wprost. – 2012, nr 13, s. 50-52
* Surogatki -historie kobiet, które urodziły dzieci innym małżeństwom

36. Czas kobiet / Andrzej Federowicz // Polityka. – 2014, nr 8, s. 54-56
* Opis jakie zmiany zaszły w społeczeństwie polskim oraz jakie zasługi miały kobiety w trakcie I wojny światowej, które umożliwiły podjęcie pierwszych kroków ku równouprawnieniu kobiet po odzyskaniu niepodległości -przyznanie im praw wyborczych

37. Czy Allah nie lubi koszykówki / Ludwika Włodek // Polityka. – 2017, nr 6, s. [92]-97
* Działania w obronie praw kobiet w Afganistanie

38. Czy życie w pojedynkę jest rzeczywiście wyborem? / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 50-56
* Wyobrażenia i prawdziwe sytuacje samotnych mężczyzn i kobiet. Pojęcie singla. System wartości

39. Dostosowywanie warunków pracy do potrzeb pracownicy w ciąży / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2011, [nr] 1, s. 6-8
* Czas i pory pracy pracownicy w ciąży. Prace dozwolone i zakazane. Dodatek wyrównawczy

40. XXI [Dwudziesty pierwszy]- wiek kobiet / Małgorzata Derwich, Urszula Bochyńska. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2017, nr 4, s. 26-37

41. Dylematy etyczno-prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży / Błażej Kmieciak. -Summ. Streszcz. -Bibliogr. // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2011, nr 4, s. 243-249
* Prezentacja przykładów związanych m.in. z przymusową hospitalizacją, stosowaniem przymusu bezpośredniego wobec pacjentek w ciąży oraz zasad obowiązujących w trakcie wykonywania

42. Dzieje swobód ludzkich / Stanisław Grzybowski // Znak. – 2008, nr 12, s. 29-32, 34-[42]
* Ujęcie historyczne (od XV w.). Poruszenie zagadnień nietykalności osobistej, wolności kultury, swobody wyznaniowej, wolności sumienia, praw kobiet, Deklaracji Niepodległości, Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz niewolnictwa

43. Ekonomia ma płeć : o dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2011, nr 3, s. 18-20
* Dyskryminacja ekonomiczna kobiet w UE. Prawodawstwo unijne i krajowe. Nierówności zarobków w Polsce. Emerytura. Przemoc ekonomiczna. Przemoc ekonomiczna w Polsce

44. Etiologia różnic i zmian w motywach pracy zawodowej matek / Alicja Szuman. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2004, z. 2, s. [203]-229
* Demograficzna i społeczno-ekonomiczna charakterystyka matek pracujących. Materialne i niematerialne motywy pracy zawodowej matek. Na podstawie badań

45. Fenomen ruchu Pro ana : styl życia czy choroba? / Beata Hoffmann. -Summ. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 2, s. 28-32
* Internet jako przestrzeń funkcjonowania ruchu Pro ana. Cechy charakteryzujące uczestników. Skala zjawiska. Regulacje prawne. Ideał kobiecej urody a środki masowego przekazu

46. Handel ludźmi -aspekty społeczne i prawne / Zbigniew Lasocik. -Summ. Streszcz. -Bibliogr. // Studia Socjologiczne. – 2007, nr 4, s. [31]-57
* Opis form, zdefiniowanie zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi a przemyt ludzi. Handel ludźmi w perspektywie praw człowieka i praw kobiet. Dokumenty międzynarodowe dotyczące handlu ludźmi

47. Jak Francuzi kobiety od tronu odsunęli / Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2003, nr 10, s. 42-45
* Opis jak powstało prawo odsuwające kobiety od tronu królewskiego w średniowiecznej Francji

48. Jak zbawić kobiety? : wokół doktryny o święceniach kapłańskich wyłącznie dla mężczyzn / Józef Majewski // Znak. – 2012, nr 1, s. 72-78
* Opis dyskusji dotyczącej kapłaństwa kobiet

49. Kobieta jako podmiot unormowań dotyczących pozycji uczestników postępowania karnego w świetle prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa karnego wykonawczego / Wojciech Dadak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. – [T.] 11, vol. 1 (2019), s. 183-197

50. Konwencja CWDAW – narzędzie antyprzemocowe? / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. – 2012, nr 6, s. 14-16
* Konwencja CEDAW przyjęta przez ONZ stanowi instrument prawny i międzynarodowe zobowiązanie, które nakłada na Polskę obowiązek podjęcia działań zmierzających do zapewnienia równości praw wszystkich obywatelom oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej

51. Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 44-49
* Przepisy prawne dotyczące możliwości zawarcia związku małżeńskiego przez kobietę poniżej osiemnastego roku życia

52. Matka też człowiek / Marcelina Metera // Wychowawca. – 2020, nr 1, s. 14-15

53. Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii: prawa obywatelskie i islam / Marta Warat // Znak. – 2011, nr 9, s. 24-30

54. Modele prawnej regulacji prostytucji a społeczna marginalizacja osób świadczących usługi seksualne / Izabela Ślęzak. – Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2018, nr 1, s. 1-7

55. Napęd na błędne koła / Sylwia Spurek ; rozm. przepr. Joanna Cieśla // Polityka. – 2018, nr 24, s. 28-30
* Prawa kobiet w Polsce

56. “Nasz udział w budowaniu życia” : ruch kobiet w stulecie praw kobiet / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Pedagogika Społeczna. – R. 17, nr 4 (2018), s. 303-325

57. Niech żyje mała różnica / Marek Ostrowski, Jędrzej Winiecki // Polityka. – 2009, nr 10, s. 80-83

58. Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji / Małgorzata Radziszewska // Niebieska Linia. – 2011, nr 4, s. 29-31
* Kobiety niepełnosprawne w dokumentach unijnych. Kobiety niepełnosprawne w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wykształcenie a zatrudnienie. Blokady aktywności. Stereotyp postrzegania kobiety niepełnosprawnej

59. Niepełnosprawne kobiety w Europie / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. – 2011, [nr] 2, s. 142-147
* Sytuacja niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet, ich prawa i obowiązki w “Manifeście Niepełnosprawnych Kobiet w Europie” opracowanym w 1997 roku

60. O edukację przeciwko przemocy / Justyna Bojanowicz, Ewa Gawryś. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 2, s. 102-109

61. Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak. -Summ. -Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2012, nr 3, s. 1-8
* Standardy międzynarodowe systemu ochrony niepełnosprawnych kobiet przed wykluczeniem społecznym

62. Ofiary selekcji / Paulina Wilk // Polityka. – 2018, nr 10, s. 45-47
* Sytuacja kobiet w Indii

63. ONZ w obronie kobiet / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. – 2008, nr 2, s. 7-9

64. Organizacje pożytku publicznego w lokalnym systemie wspierania kobiet / Ireneusz M. Świtała. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 3, s. 21-32

65. Prawa reprodukcyjne a przemoc wobec kobiet / Karolina Więckiewicz // Niebieska Linia. – 2013, nr 6, s. 6-8
* Ochrona przed łamaniem praw kobiet w zakresie praw reprodukcyjnych (prawo do antykoncepcji, badań prenatalnych, legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży oraz odpowiedniej opieki w czasie ciąży i porodu)

66. Prawne aspekty zgody ciężarnej kobiety na leczenie / Joanna Haberko. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2007, z. 2, s. [93]-107
* Rozważania na temat sytuacji wyrażenia przez ciężarną zgody, bądź jej braku w przypadku procedur medycznych o charakterze perinatologicznym, kiedy działania lekarzy służą często ratowaniu życia nienarodzonego dziecka. Próba ograniczenia analizy prawnej do skutków o charakterze cywilnoprawnym.

67. Prawne zabezpieczenie sytuacji kobiet na polskim i wspólnotowym rynku pracy / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza. – 2011, [nr] 12, s. 20-24
* Ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe dotyczące zatrudniania kobiet. Struktura instytucji wspólnotowych i organizacji pozarządowych kształtujących sytuację kobiet na rynku pracy. Organizacyjne zaplecze równości płci

68. Prawo do zawierania małżeństwa a wizja seksualności : interpretacja etyczna / Grzegorz Grzybek // Polityka i Społeczeństwo. – [T.] 17, nr 1 (2019), s. 43-55

69. Przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia kobiet odbywających karę pozbawienia wolności / Justyna Ryter // Prison Systems Review. – Nr 106 (2020), s. 55-85

70. Rodzicielstwu -tak / Wojciech Bołoz // Wychowawca. – 2010, nr 3, s. 10-11
* Biologiczne, psychiczne i społeczne skutki aborcji. Kościół katolicki wobec przerywania ciąży. Sytuacja prawna. Rzeczniczka praw kobiet / Sylwia Spurek ; rozm. przepr. Renata Durda // Niebieska Linia. – 2016, nr 6, s.1-4

71. Sprawa równouprawnienia kobiet -przypadek polski / SandraTomczak. -Summ. -Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 3, s. 20-23
* Droga Polek do uzyskania pełnych praw wyborczych na początku XX

72. Szacunek dla autonomii kobiety ciężarnej a wolność sumienia lekarza : etyczne konsekwencje odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych przez pracowników służby zdrowia / Justyna Czekajewska. -Summ. -Bibliogr. // Kultura i Edukacja. -2 016, nr 3, s. [33]-46
* Normatywne założenia sporu o aborcję. Autonomia -trudności definicyjne. Medyczna klauzula sumienia jako kategoria prawna

73. To nie jest kraj dla kobiet / Katarzyna Zdanowicz // Polityka. – 2017, nr 2, s. 28-30
* Prawa kobiet w Polsce

74. Uwagi na temat zgodności Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP / Barbara Grabowska-Moroz, Anna Śledzińska-Simon // Państwo i Prawo. – 2015, z. 5s. 36-60

75. Wartości kobiece “w gorsecie” : co z XIX-wiecznej mentalności dostała w spadku “kobieta” XXI wieku? / Agata Gleń // Scientia : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. – 2018, nr 12, s. 118-122

76. Zjawisko nierówności społecznych w obszarze praw reprodukcyjnych w Polsce : wybrane aspekty / Krystyna Dzwonkowska-Godula . – Bibliogr. // Przegląd Socjologiczny. – T. 68, [z.] 2 (2019), s. 133-158

77. Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. – 2009, nr 5, s. 14-17

 

 

II. DYSKRYMINACJA KOBIET

 

 

Książki:

78. Brudne, winne i złe : mechanizmy wykluczania kobiet poprzez pornografię / Katarzyna Jewtuch // W : Historia, kultura, globalizacja. Vol. 8 / redakcja Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2018. – S. 507-521

79. Czarna księga kobiet / red. Christine Ockrent ; współpr., Sandrine Treiner ; przeł. z fr. Katarzyna Bartkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. -741, [3] s.
M 195779 (Opole)

80. Dyskryminacja kobiet i (nie)równy dostęp do godnej pracy / Ziomek Mariola // W : Ekonomia, gospodarka i państwo / red. nauk Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. – Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019. – S. 147-153

81. Ekonomia i płeć / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. z ang. Agnieszka Grzybek. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 166 s. : wykr. – ( Ekonomia i Zarządzanie )
M 191303 M 191584 (Opole)

82. Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. – Kraków : Impuls, 2009. – 254 s. : wykr.
C 050435 (Brzeg), M 207875  M 209070 (Opole)

83. Kobiety i duch inności / Maria Janion. – Wyd.2. – Łódź : “Sic!”, cop.2006. — 351,[4] s. : fot., portr. – ( Stanowiska/Interpretacje ; t.3 )
M 193346 (Opole)

84. Kobiety i instytucje : kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. – Katowice : “Śląsk”, 2006. – 284 s.
M 193023 M 193024 (Opole)

85. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran ; red. Zbyszko Melosik ; tł. [z ang.] Agnieszka Gromkowska-Melosik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 692 s.
C 049787 (Brzeg), C 064154 (Nysa), C 190799 M 208201 (Opole)

86. Kobiety na współczesnym rynku pracy 2005-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011. – XVI, 96 s. + dysk optyczny (CD-ROM). – ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 124 )
I 207306 (Opole)

87. Kobiety, praca, podmiotowość : refleksje socjologiczne / pod redakcją Sławomiry Kamińskiej-Berezowskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 147 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

88. Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. – Warszawa : “Trio”, 2006. – 310 s. – ( Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne )
M 192748 (Opole)

89. Kobiety w polityce : studia i rozprawy / red. nauk. Justyna Grażyna Otto. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. – 314 stron : fotografie, wykresy ; 24 cm.

90. Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009 : podsumowania, interpretacje, prognozy / praca zbiorowa pod. red. Moniki Frąckowiak-Sochańskiej i Sabiny Królikowskiej. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2010. – 629 s. : il.
M 204734 (Opole)

91. Kobiety w służbach mundurowych RP : historia, teraźniejszość, specyfika przeciwdziałania dyskryminacji w grupach dyspozycyjnych / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska // W : Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. – S. 69-90

92. Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 1 / [oprac. red.] Bogdan Baran. – Warszawa : “Scholar”, 2006. – 687 [1] s. : il., wykr.
M 197742/I (Opole)

93 Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 2 / [oprac. red.] Bogdan Baran. – Warszawa : “Scholar”, 2006. – 690 [1] s. : il., wykr.
M 197742/II (Opole)

94. Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła. – Kraków : “Impuls”, 2014. – 209 s. : il.
M 214059 (Opole)

95. Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. – Wyd. 2. – Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2009. – 393, [5] s. : il.
M 067685 (Nysa)

96. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. – 555 s. : il. – (Seria Psychologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;, nr 4. )
C 199918 (Opole)

97. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn : geneza – powstanie – działalność / Aleksandra Seklecka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 174 s. : il.
M 201684 (Opole)

98. Płeć w życiu publicznym : rożnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 266 s.
C 050575 (Brzeg), M 201048 (Opole)

99. Pokonywanie bariery szklanego sufitu przez kobietę-lidera w ochronie zdrowia / Ewa Tańska // W : Zdrowie i style życia : wyzwania ekonomiczne i społeczne / pod redakcją Wioletty Nowak, Katarzyny Szalonki. – Wrocław : E-Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019. – S. 321-337

100. Robotnice, koordynatorki, aktywistki – albo o potrzebie uwidaczniania w polu praktyk kulturowych : kilka refleksji z badań w działaniu / Ewelina Banaszek, Jakub Walczyk // W : Miejsce pracy w przyszłości – kobiety w organizacjach / pod redakcją Agnieszki Kołodziej-Durnaś i Karoliny Izdebskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – S. 169-183

101. Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji : poradnik dla nauczycielek i nauczycieli / Ewa Majewska, Ewa Rutkowska ; współpr. Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik. – Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, [ca 2008]. – 248 s.
C 198688 (Opole)

102. Równouprawnienie i praca zawodowa kobiet 1998-2004 : ( (literatura polska i obca w wyborze) / oprac., Ewa Wyglądała. – Warszawa : GBPiZS, 2005. – XVII,[1],206 s. – ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 93 )
I 193590 (Opole)

103. Seksizm tradycyjny i współczesny a postrzeganie kobiet w polityce / Eugenia Mandal, Tomasz Kurzeja // W: Kobiecość i męskość : komunikacja, relacje, społeczeństwo / redakcja nauk. Bogna Bartosz. – Warszawa, 2011. – S. 101-123

104. Spoza centrum widać więcej : przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania : raport z badań / pod redakcją Justyny Struzik. – Kraków ; Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2015. – 235 s., [6] k. tabl. luz.
M 214585 (Opole)

105. Strażaczki : sytuacja kobiet w zmaskulinizowanym zawodzie o wysokim prestiżu / Olga Czeranowska // W : Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. – S. 173-188

106. W naszym imieniu / pod red. Anny Lipowskiej-Teutsch. – Kraków : Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 2009. – 99 s.
M 213944 (Opole)

107. Wpływ kultury organizacyjnej na występowanie zjawiska dyskryminacji kobiet w służbach mundurowych w Polsce / Aleksandra Komar // W : Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. – S. 91-107

108. Wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 176 s. – (Wyzwania Pedagogiki )
M 59988, M 60280 (Kędzierzyn-Koźle), M 063068 (Nysa), C 190881 M 191479 M 195074 M 208630 (Opole)

109. Wychowanie a role płciowe : program edukacyjny / Dorota Pankowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 288 s. – ( Kompetentny Nauczyciel / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne )
M 049424 (Brzeg), M 063069 (Nysa)

110. Wykluczenie społeczne wdów / Anna Korlak-Łukasiewicz // W : Zagrożone człowieczeństwo. T. 5, …Między bezradnością a działaniem / pod redakcją naukową Ewy Kantowicz, Iwony Staszkiewicz-Grabarczyk i Magdaleny Zmysłowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018. – S. 159-171

 

Artykuły w czasopismach:

 

111. Dyskryminacja, akceptacja i niewidzialność nauczycielek nieheteronormatywnych na przykładzie wypowiedzi nauczycielek pracujących w kilku polskich szkołach / Marcela Kościańczuk. -Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2016, nr 3, s. [172]-19

112. Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników? / Zdzisław Czajka. -Summ. -Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 16-23
* Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o powszechnej w Polsce dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym i zawodowym (na rynku pracy, dostępie do stanowisk kierowniczych oraz wynagradzaniu). Czy dyskryminacja ma tak szeroki zakres, jak wynika z różnych publikacji, czy jest to opinia subiektywna kobiet, niektórych

113. Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek. -Summ. -Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2009, nr 5/6, s. 2-6
* Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy

114. Dyskryminacja pośrednia kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne / Agata Ludera-Ruszel // Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka. – R. 17, [nr] 7 (2020), s. 34-39

115. Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć / oprac. Ewa Skibińska // Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka. – R. 15, nr 1 (2018), s. 55-56

116. Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji / Mariola Chomczyńska-Rubacha. -Summ. -Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 1, s. [39]-58
* Próba odpowiedzi na pytanie czy polska szkoła jest wolna od dyskryminacji ze względu na płeć

117. Ekonomia ma płeć : o dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2011, nr 3, s. 18-20
* Dyskryminacja ekonomiczna kobiet w UE. Prawodawstwo unijne i krajowe. Nierówności zarobków w Polsce. Emerytura. Przemoc ekonomiczna. Przemoc ekonomiczna w Polsce

118. Fifty fifty / Andreas Oldag // Forum. – 2010, nr 3, s. 24-29
* Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wpływ macierzyństwa na pracę kobiet. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, zwłaszcza finansowym

119. Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2004, z. 2, s. [231]-245
* Pojęcie i formy dyskryminacji

120. Jak wzmacniać równość płci / Maja Dobiasz-Krysiak, Elżbieta Krawczyk // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 7, s. 53-56

121. Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. – 2009, [nr] 3, s. [56]-67

122. Kobieta czy polityk? : treść i struktura stereotypu kobiety zajmującej się polityką / Agnieszka Gawor, Eugenia Mandal. -(Płeć a wybrane problemy społeczne / red. Eugenia Mandal). -Bibliogr. // Chowanna. -T. 1 (2007), s. [79]-[93]
* Wyniki badań na temat postrzegania kobiet zajmujących się polityką

123. Kobieta na rynku pracy : obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał? / Aleksandra Wilk // Studia i Prace WNEiZ US. – Nr 52, t. 3 (2018), s. 167-176

124. Kobieta w języku, kobieta w podręczniku / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2010, nr 4, s. 12-14
* Problem dyskryminacji kobiet w języku i w systemie szkolnictwa

125. Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek : polskie i światowe tendencje oraz wyzwania / Leszek Bohdanowicz. – Streszcz. – Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie. – 2011, nr 3, s. 179-196
* Społeczne i ekonomiczne argumenty za zwiększeniem udziału kobiet w organach statutowych spółek. Przyczyny dyskryminacji kobiet w biznesie. Kobiety w radach i zarządach spółek publicznych w Polsce i na świecie -porównanie międzynarodowe

126. Komitet CEDAW zaleca… : skargi w sprawach przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. – 2013, nr 1, s. 13-15
* Skargi złożone do Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, dotyczące naruszenia przez państwa postanowień Konwencji CEDAW w związku z przemocą wobec kobiet

127. Kościół narzędziem opresji dla kobiet? : propaganda współczesnych ideologii w świetle teologicznej krytyki / Agnieszka Łoza // Studia Salvatoriana Polonica. – T. 14 (2020), s. 77-93

128. Kropla drąży skałę / Grzegorz Wrona // Świat Problemów. – 2013, nr 7, s. 11-14
* Stereotypy związane z przestępstwem zgwałcenia. Problem postrzegania przemocy seksualnej jako zjawiska, do którego przyczyniają się kobiety. Zmiany prawne w sprawach karnych wobec osób zgwałconych. Statystyki dotyczące przestępstw na tle seksualnym

129. Kształtowanie płci kulturowej / Magdalena Goetz // Emocje. – 2012, nr 1, s. 6-9
* Kształtowanie płci kulturowej w szkole. Opis wyników badań dotyczących różnic w traktowaniu dziewczynek i chłopców w szkole oraz dyskryminacji i stereotypowego przedstawiania kobiet w podręcznikach szkolnych

130. Kto się boi gender w szkole? / Dorota Osuch. -Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 56-58
* Neutralna polityka kadrowa. Tożsamość płci i stereotypy. Doradzanie bez stereotypizacji. Ukryty program

131. Łódź jako teren badań etnograficznych z perspektywy women’s urban anthropology / Inga B. Kuźma. -Summ. -Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2014, nr 1, s. [121]-137
* Opis kobiet żyjących w Łodzi z różnych grup społecznych, narodowych, wyznaniowych (Żydówki, Niemki oraz kobiety zaliczane do warstwy wykluczonych) od przełomu XIX i XX wieku po lata osiemdziesiąte, na podstawie materiałów etnograficznych. Rekonstrukcja lokalnej herstory z perspektywy etnograficzno-antropologicznej (aspekty życia robotnic-włókniarek, kobiecość i etos robotniczy -stereotyp i autostereotyp)

132. Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji / Małgorzata Radziszewska // Niebieska Linia. – 2011, nr 4, s. 29-31
* Kobiety niepełnosprawne w dokumentach unijnych. Kobiety niepełnosprawne w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wykształcenie a zatrudnienie. Blokady aktywności. Stereotyp postrzegania kobiety niepełnosprawnej

133. O stereotypie kobiecości z perspektywy płci kulturowej / Justyna Spychalska-Stasiak. -Summ. -Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2008, [nr] 2, s. [89]-107
* Zmiany w sposobie postrzegania kobiet w kontekście modyfikacji, które na przestrzeni wieków dokonały się w społeczno-kulturowym systemie płci

134. Ocena zmian sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Anna Malina // Wiadomości Statystyczne. – R. 65, nr 3 (2020), s. 9-30

135. On przynosi pieniądze, a ona buja dziecko, czyli jak role mężczyzny i kobiety w rodzinie postrzega Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN / Agnieszka Ewa Zygmunt. -Summ. -Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2010, z. 5, s. 62-72
* Analiza przykładów użycia wyrazów w tym słowniku -odzwierciedlone w nim stereotypy płci

136. Osłabianie stereotypów płciowych i uprzedzeń kluczem do przeciwdziałania barierom awansu kobiet w sferze zatrudnienia / Aleksandra Hulewska. -Summ. // Gospodarka. Rynek. Edukacja. – 2011, nr 4, s. 5-13
* Różnice indywidualne w skłonnościach stereotypizmu i uprzedzeń. Międzygrupowe uwarunkowania stereotypizacji i uprzedzeń. Socjalizacja poza polaryzacją rodzajów

137. Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania / Joanna Ostrouch-Kamińska. -Summ. -Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 2, s. [114]-123
* Demokratyzacja rodziny i partnerstwo. Społeczno-kulturowe konteksty rosnącego poparcia idei partnerstwa w rodzinie. Teoria i praktyka edukacyjna –pomiędzy ideą partnerstwa kobiet i mężczyzn (w rodzinie) a stereotypowym podziałem ról w socjalizacji dzieci. Dyskurs partnerstwa w rodzinie. Wychowanie dzieci i młodzieży do partnerstwa kobiet i mężczyzn w bliskiej relacji

138. Płace kobiet to dyskryminacja! / Renata Kim // Wprost. – 2011, nr 7, s. 40-42
* Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce

139. Płeć kulturowa jako składnik dydaktycznego obrazu świata w podręcznikach języka polskiego -stereotypy i zmiany / Agnieszka Rypel. -Summ. -Bibliogr. // Język a Edukacja. – T. 2 (2013), s. [41]-54
* Edukacja niejawna, a główne mechanizmy budowania specyficznego dydaktycznego obrazu świata, poprzez który kształtowana jest tożsamość kulturowa młodego pokolenia. Badanie podręczników szkolnych pod kątem kulturowego obrazu płci

140. Po trzynaste: nie dyskryminuj / Maciej Duda// Szkoła. -2014, nr 8, s. 64-65
* Ewaluacja zewnętrzna. Działania antydyskryminacyjne w szkołach

141. Polityka równości płci / Monika Ksieniewicz // Służba Pracownicza. – 2007, [nr] 11, s. 30-31
* Realizacja unijnej polityki równości płci w Polsce. Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji -zadania i realizowane projekty

142. Przemoc ekonomiczna -geneza, definicje, wyniki badań / Ewa Lisowska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2014, [nr] 3, s. 9-12
* Stereotypy w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Przemoc ekonomiczna wobec kobiet

143. Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. – 2011, nr 4, s. 17-20

144. Rozmawiajmy o dyskryminacji / Aleksandra Denst-Sadura. -(Psychologia w szkole) // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 5, s. 12
* Jak rozmawiać z uczniami na temat dyskryminacji ze względu na płeć i rasę, stereotypów i uprzedzeń

145. Scenariusz VI : Lustereczko, powiedz przecie, Kto jest najpiękniejszy w świecie? / Katarzyna Lewińska // Sygnał . – 2014, nr 1, s. 35-36
* Zapoznanie uczniów z pojęciem stereotypu płciowego. Klasy IV–VI szkoły podstawowej

146. Scenariusz VIII : stereotypy związane z płcią / Katarzyna Lewińska // Sygnał (czasopismo elektroniczne). – 2014, nr 1, s. 37-38
* Zapoznanie uczniów z pojęciami: płeć biologiczna i społeczno-kulturowa. Szkoły ponadgimnazjalne

147. Seksizm a przemoc wobec kobiet / Kamila Zimoń. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2014, [nr] 1, s. 24-27
* Współczesne podejście do seksualności kobiet. Przemoc ze względu na płeć. Stereotypy genderowe

148. Stereotypy dotyczące seksualności i społecznej roli kobiet jako przyczyna naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć : glosa do wyroku Trybunału Praw Człowieka z 25.07.2017 r., 17484/15, Carvalho de Sousa Morais przeciwko Portugalii / Katarzyna Sękowska-Kozłowska // Europejski Przegląd Sądowy : EPS. – 2018, nr 2, s. 33-37

149. Świadomość kwestii genderowych wśród przyszłych pedagogów / Marzanna Pogorzelska. -Summ. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 4, s. 54-57
* Stereotypy płciowe i brak refleksji nad społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami postrzegania ról płciowych. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród grupy studentek kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

150. Trzymanie kobiet na dystans: wykorzystywanie kategorii płci, rasy i różnicy w profesjonalnym sporcie / Honorata Jakubowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2012, nr 3, s. 75-94

151. W kręgu stereotypów i destrukcji / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów. – 2013, nr 4, s. 38-42
* Aspekty pracy terapeutycznej z kobietą uzależnioną od alkoholu (problemy małżeńskie, przemoc, zdrada, ciąża, rozwiązłość). Problem konfrontacji terapeuty z ocenami i tolerancją

152. Zaangażowanie a stereotypy / Paulina Małochleb // Polonistyka. – 2017, nr 5, s. 4-7
* Książki, które opowiadają o historii z perspektywy kobiecej. Postać kobieca w historii

153. Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn / Katarzyna Jaśko, Marta Szastok. – Summ. Streszcz. – Bibliogr. // Psychologia Społeczna. – 2015, nr 2, s. 128-140

 

 

III. PRZEMOC WOBEC KOBIET

 

 

Książki:

 

154. Bezpieczny dom? : przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców / pod red. Witolda Klausa. – Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców. – Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014. – 436 s. : il.
M 214565 (Opole)

155. Doświadczenie przemocy w rodzinie : autobiograficzne narracje kobiet / Katarzyna Gajek. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 195, [2] s. : il. ; 21 cm.
M 219467 M 219468 (Opole)

156. Droga do nowego życia osoby doświadczającej przemocy / Eliza Cieślikowska // W : Trzy siostry lęku : agresja, nienawiść i trauma / pod redakcją Jadwigi Jośko-Ochojskiej. – Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny, 2018. – S. 173-185

157. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. – 256, [1] s. : il.
C 065480 (Nysa), M 202411 M 209026 (Opole)

158. Gwałt : głos kobiet wobec społecznego tabu / Zofia Nawrocka, Paulina, Julia, Magda, Anna, Weronika. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013. – 283 s. – (Biblioteka Le Monde Diplomatique )
M 211878 (Opole)

159. Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną : przetrwać i wyzdrowieć / Susan Elliot-Wright ; [tł. Michał Filipczuk]. – Tyt. oryg.: Overcoming emotional abuse. – Kielce : Jedność, cop. 2008. – 135 s.
M 050355 M 050764 (Brzeg), M 208031 (Opole)

160. Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / red. Bogdan Wojciszke ; tł. z ang. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. – Gdańsk : Polskie Towarzystwo Czytelnicze, 2004. – 398,[1] s. – ( Postępy Psychologii )
M 191345 M 195647 (Opole)

161. Kobiety wiejskie wobec przemocy w rodzinie / Włodzimierz Durka, Maciej Kowalewski. – Szczecin : STS Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, 2019. – 119 stron : wykresy ; 21 cm.

162. Kobiety wobec dominacji i opresji / pod redakcją Izabeli Desperak [et al.]. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 175, [1] strona ; 24 cm.
M 220148 (Opole)

163. Mobbing jako element zachowań patologicznych wobec kobiet w siłach zbrojnych / Marlena Niemiec // W : Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1 / redakcja naukowa Aneta Wysokińska-Senkus, Dorota Kurek. – Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2018. – S. 49-70

164. Moje dwie głowy / Maja Friedrich. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : “Sowa”, 2014. – 346, [2] s.
M 211471 (Opole)

165. Mowa nienawiści wobec kobiet a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka / Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Katarzyna Sękowska-Kozłowska // W : Słowa jak kamienie : mowa nienawiści, kłamstwo, agresja w sieci : kompendium wiedzy o języku w życiu publicznym : praca zbiorowa / pod redakcją A. Kasińskiej-Metryki, R. Dudały, T. Gajewskiego. – Karków ; Nowy Targ : ToC, 2019. – S. 217-232

166. Mowa nienawiści wobec kobiet w Polsce oraz rola edukacji równościowej w jej zwalczaniu / Aleksandra Mosiołek // W : Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019. – S. 340-362

167. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. – Warszawa : Difin, 2011. – 192 s. – (Engram )
M 61822 (Kędzierzyn-Koźle), M 052883 (Kluczbork), C 066185 (Nysa), M 205616 M 205617 (Opole)

168. Nieodpłatna praca w domu i polityka rodzinna jako formy przemocy instytucjonalnej / Justyna Szachowicz-Sempruch // W : Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej / red. Joanna Szczepaniak-Sienniak, Adam Kubów. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. – S. 107-125

169. Niewolnice władzy : przemilczana historia międzynarodowego handlu kobietami / Lydia Cacho ; przeł. z ang. Katarzyna Kuś, Paweł Wolak. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. – 349, [3] s.
M 212393 (Opole)

170. O problemie osobistego zaangażowania : reakcje na #metoo / Inga Iwasiów // W : Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) / redakcja Krystyna Slany [et al.]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Warszawa : Polska Akademia Nauk ; Kraków : Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 261-279

171. Ofiary zgwałcenia a Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / Sylwia Spurek // W : Zgwałcenie : definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar / red. nauk. Lidia Mazowiecka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – S. 162-169

172. Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz ; aut., Emilia Martynowicz ; aut., Eufrozyna Gruszecka. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 282,[1] s.
M 60338 (Kędzierzyn-Koźle), M 063618 (Nysa), M 193980 M 193981 M 193982 (Opole)

173.Postawy wobec przemocy płciowej i praw reprodukcyjnych kobiet / Małgorzata Mikołajczak, Maria Babińska // W : Uprzedzenia w Polsce 2017 : oblicza przemocy międzygrupowej / redakcja Anna Stefaniak, Mikołaj Winiewski. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Wydawnictwo Liberi Libri, 2018. – S. 193-220

174. Powstrzymać przemoc domową : podręcznik dla doradców, duszpasterzy i terapeutów rodzinnych / Brenda Branson, Paula Silva ; [tł. z jęz. ang. Joanna Kaniewska]. – Tyt. oryg. : Pastor’s guideUstroń : Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego ; Koinonia Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji “Życie i Misja”, 2007 – 128 s.
M 201687 (Opole)

175. Prawa człowieka do godnego życia: przemoc ekonomiczna partnerów wobec kobiet / Paulina Broża // W : Prawa człowieka i ich łamanie : pedagogiczny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie / redakcja naukowa Jolanta Nowosielska, Paulina Broża. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. – S. 109-119

176. Problemy zdrowotne i formy pomocy dorosłym ofiarom przemocy domowej / Sylwia Kluczyńska. – Bibliogr. // W : Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii / red. nauk. Dorota Danielewicz, Jarosław Rola. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 103-118
M 217518 (Opole)

177. Przekonania normatywne a przemoc wobec kobiet / Edyta Borys // W : Problemy i obszary badań pedagogicznych : inspiracje, poszukiwania, odczytania : praca zbiorowa / pod red. Aldony Małyska, Józefa Górniewicza, Marcina Warmińskiego. – Olsztyn : Centrum Badań Społecznych UWM : Katedra Unesco UWM, 2016. – S. 235-253

178. Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach / Anthony Giddens ; przeł. z ang. Alina Szułżycka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 248 s.
M 194455 (Opole)

179. Przemoc kobiet : historia społecznego tabu / Christophe Regina ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. – Warszawa : “Świat Książki”, 2013. – 364, [1] s. : il. – (Sfery : sfera życia społecznego )
M 211147 (Opole)

180. Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – 579 s. : il.
M 212223 (Opole)

181. (Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy / red. nauk. Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk. – Toruń : “Akapit”, 2015. – 389 s. : il. – (Problemy Pracy Socjalnej )
M 214465 (Opole)

182. Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 308 s. : il., wykr.
C 068446 (Nysa), C 216898 M 216911 (Opole)

183. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / redakcja naukowa Ewa Kowalewska-Borys. – Warszawa : “Difin”, 2015. – 198 s. : il.
M 214466 (Opole)

184. Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem : indywidualne studium przypadku / Agnieszka Lewicka-Zelent, Wioletta Klimczak, Ewa Trojanowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – 181, [2] strony ; 24 cm.

185. Przemoc wobec kobiet jako naruszenie praw człowieka w Konwencji stambulskiej oraz innych aktach prawa międzynarodowego : wprowadzeniedo tematu / Sylwia Spurek // Ochrona praw człowieka : zagadnienia praktyczne / pod redakcją Agaty Hauser i Moniki Urbaniak. – Poznań : Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu : Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o., 2019. – S. 197-208

186. Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla współczesnej wiktymologii / Daria Bieńkowska . – Bibliogr. // W : Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : “Impuls”, 2017. – S. 147-159
C 216898 216911 (Opole)

187. Przemoc wobec kobiet w państwach Unii Europejskiej / Leonard Dajerling // W : Uwarunkowania funkcjonowania jednostki we współczesnym środowisku bezpieczeństwa / red. nauk. Iwetta Andruszkiewicz, Mirosław Skarżyński. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 107-120

188. Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. – 242, [1] s. : wykr. – ( Monografie / Wolters Kluwer Polska )
M 197171 (Opole)

189. Przestępstwa motywowane kulturowo : aspekty kryminologiczne i prawnokarne : reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe / Magdalena Grzyb. – Stan prawny na 1 września 2016 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – 410 s. – (Monografie.)
M 054674 (Brzeg)

190. Seksualna panika czy racjonalna polityka? : o reakcji na molestowanie seksualne studentek w Stanach Zjednoczonych / Janina Błachut, Magdalena Grzyb // W : W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / redakcja Katarzyna Banasik [et al.]. – raków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. – S. 67-87

191. Świat sprzed #MeToo / Agnes Grossmann ; przekład Bożena Sęk. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. – 172, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.

192. Tabu seksuologii / red. nauk. Aleksandra Jodko ; aut. Katarzyna Bojarska, Katarzyna [et al.] . – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, 2008. – 188 s.
M 200057 M 208303 (Opole)

193. Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / red. Barbara Józefik ; red., Bogdan de Barbaro. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. – 148 s.
M 194063 (Opole)

194. Transgeneracyjne wzory przemocy seksualnej w genezie zachowań kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci / Małgorzata Kowalczyk. – Bibliogr. // W : Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / redakcja naukowa Małogorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2015. – S. 29-49
C 216393 216366 (Opole)

195. Uwarunkowania genderowe nierówności i przemocy w sferze zachowań żywieniowych : ujęcie interdyscyplinarne / Peter Sobieraj, Joanna Cichecka, Barbara Woźniak. – Bibliogr. // W : Od socjologii medycyny do socjologii żywienia / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – S. 119-128
M 210696 (Opole)

196. W dniu ich święta : przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych / Lucyna Kopciewicz. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 197 s.
M 62003 (Kędzierzyn-Koźle), M 209137 (Opole)

197. Wokół międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet / Beata Gruszczyńska // W : Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2019. – S. 209-221

198. Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Renaty A. Maksymiuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 131 s. – (Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych. )
M 204504 (Opole)

199. Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a seksualność kobiet w cyklu życia / Agnieszka Izdebska, Monika Zielona-Jenek. – Bibliogr. // W : Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet / red. nauk. Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. – S. 253-275

200. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. [z ang.] Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 158 s. – ( Seria “Na Ratunek” )
M 59995 (Kędzierzyn-Koźle), M 191493 M 208159 (Opole)

201. Znaczenie profilaktyki w ograniczaniu przemocy wobec kobiet / Wojciech Walkowiak // W : Uwarunkowania funkcjonowania jednostki we współczesnym środowisku bezpieczeństwa / red. nauk. Iwetta Andruszkiewicz, Mirosław Skarżyński. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 121-129

202. Żródła wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzini9e – komunikat z badań / Magdalena Barabas // W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. – Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2011. – S. 199-214

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

203. Arteterapia w pracy z traumą / Agnieszka Czapczyńska // Świat Problemów. – 2017, nr 7, s. 14-16
* Dot. pracy arteterapeutycznej z kobietami, które doświadczyły przemocy w rodzinie

204. Asertywność w samoobronie / Wojciech Kruczyński // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 24-27

205. Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci / Dominika Polkowska. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2007, z. 1, s. [231]-243

206. Bije, znaczy: nie kocha / Katarzyna Kubisiowska // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 43, s. 3–4
* Przemoc wobec kobiet

207. Binarna przemoc – czyli o przemocy wobec kobiet ciężarnych / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Niebieska Linia. – 2018, nr 1, s. 18-20

208. Choroba jako czynnik sprzyjający przemocy wobec zamężnych kobiet w starszym wieku / Małgorzata Halicka [et al.] // Gerontologia Polska. – T. 24, nr 3 (2016), s. 184-191

209. Cienka niebieska linia / Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 46, s. 14-15

210. Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso // Niebieska Linia. – 2018, nr 2, s. 14-17

211. Czy policja może nam pomóc? / Beata Gruszczyńska // Niebieska Linia. – 2009, nr 1, s. 13-17

212. Czynniki ryzyka objawów lękowych i depresyjnych u kobiet doświadczających przemocy w związku intymnym / Hanna Karakuła-Juchnowicz [et al.] // Psychiatria Polska. T. – 51, nr 1 (2017), s. 63-74

213. Dostrzec niewidoczne – problem przemocy na wsi / Magdalena Goetz . – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2013, nr 6, s. 24-27
* Przemoc w rodzinie na polskiej wsi

214. Dramat w dobrym domu… / Adriana Klos // Charaktery. – 2012, nr 2, s. 88-90

215. Efekt synegrii : model wsparcia kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej / Dorota Bytryn, Joanna Kot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 6, s. 3-5

216. Europejskie badania na temat przemocy wobec kobiet / Katarzyna Wolska-Wrona // Niebieska Linia. – 2014, [nr] 2, s. -3
* Wnioski z badań dotyczących przemocy wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej. Oficjalne wyniki badań ogłoszono w Brukseli w 2013 roku

217. Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej / Agnieszka Kościańska // Niebieska Linia. – 2014, nr 10, s. 19-21

218. Feministyczny epizod Witolda Gombrowicza / Marian Bielicki // Kresy. – 2005, nr 3, s. 108-116
* Omówienie cyklu esejów Witolda Gombrowicza z lat 1944/1945, opublikowanego w argentyńskim czasopiśmie “Viva cien ańos”, dotyczących praw kobiet, feminizmu, społecznego upośledzenia kobiet

219. Formy agresji kobiet doświadczających przemocy w relacjach intymnych / Joanna Franczyk-Gliwa [et al.] . – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2018, nr 1, s. 65-78

220. “Gender” w pracy z kobietą doświadczającą przemocy / Irena Sosnowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 118-125

221. Genderowe lustro w Policji / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. – 2013, nr 1, s. 4-7

222. Godność i prawo do bycia człowiekiem. O przemocy wobec dziewcząt i kobiet ze spektrum autyzmu / Joanna Ławicka // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 47-53

223. Gwałt w małżeństwie / Diana E. H. Russel ; tł. Dobrochna Kliczewska // Niebieska Linia. – 2019, nr 6, s. 4-7

224. Instytucje publiczne w Polsce wobec problemu gwałtu / Alina Synakiewicz // Niebieska Linia. – 2012, nr 1, s. 9-11
* Raport przygotowany przez Fundację Feminoteka “Dość milczenia. Przemoc wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce”

225. Jak jeden hasztag zmienił życie milionów kobiet : wpływ social mediów na ujawnienie skali zjawiska przemocy seksualnej / Bożena Pękala // Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia socjologia mediów. – Nr 10 (2019), s. 147-166

226. Jak kultura, język i życie społeczne wpływają na postrzeganie problemu przemocy? / Wanda Paszkiewicz // Świat Problemów. – 2017, nr 6, s. 3-6
* Omówienie problemu przemocy w aspekcie kulturowym (wychowywanie dzieci, rola kobiety w społeczeństwie, rola “prawdziwego” mężczyzny, obraz rodziny), życia społecznego (przekaz medialny) i języka codziennego (język przemocy, “język szakala”, komunikacja bez przemocy, “język żyrafy”)

227. Jak radzą sobie ze stresem żony alkoholików, które zgłosiły się na terapię? / Katarzyna Kurza. – Tab. // Świat Problemów. – 2004, nr 4, s. 8-12

228. Jak zatrzymać przemocowe zachowania / Ewa Dawidziuk // Niebieska Linia. – 2018, nr 3, s. 15-17

229. Kiedy bije kobieta. Doświadczenia brytyjskie / Paulina Gotfryd // Niebieska Linia. – 2010, nr 4, s. 8-10

230. Kino w epoce #MeToo : Sundance 2018 / Urszula Śniegowska // Kino. – 2018, nr 3, s. 48-51

231. Kirgiskie małżeństwa przez porwanie – doświadczenie czasu, kolektywności i przemocy / Joanna Mroczkowska // Lud. – T. 94 (2010), s. 263-284

232. Klucz do przeciwdziałania przemocy / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. – 2014, nr 4, s. 28-31

234. Kobiety maltretowane w związkach-czy posiadane przez nie zasoby versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują? / Izabela Rajska-Kulik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1, cz. 2 (2005), s. 40-61

235. Kobiety – ofiary i sprawcy przemocy w związkach partnerskich / Łukasz Kwadrans, Ivan Rác . – Bibliogr. // Probacja. – 2016, [nr] 2, s. 19-36

236. Kobiety – sprawczynie seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl. – Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. – 2004, nr 7, s. 49-55
* Analiza wybranych aspektów wykorzystywania seksualnego dzieci przez kobiety. Skala zjawiska, typy kobiet-sprawczyń i motywy ich działania. Długoterminowe konsekwencje wykorzystywania seksualnego dziecka

236. Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet / Hanna Kłębicka // Niebieska Linia. – 2011, nr 6, s. 19-22

237. Koszt psychiczny przemocy seksualnej / Marta Kołacka // Niebieska Linia. – 2016, nr 1, s. 13-15

238. Kulturowe uwarunkowania przemocy / Małgorzata Bilska // Znak. – 2005, nr 4, s. 55-64

239. Kulturowe uzasadnienie przemocy seksualnej / Joanna Roszak // Niebieska Linia. – 2009, nr 6, s. 3-5

240. Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 25-29

241. Męskość i kobiecość a przekonania o wykorzystywaniu seksualnym dzieci / Anna Cholewicka // Niebieska Linia. – 2005, nr 2, s. 8-10

242. Mężczyzna w mediach / Krzysztof Arcimowicz. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 7-10

243. Migrantki przymusowe jako ofiary przemocy w Polsce / Witold Klaus. -Bibliogr. // Niebieska Linia. -2014, [nr] 2, s. 4
* Formy przemocy wobec cudzoziemek w Polsce -aspekty prawne, kryminologiczne i kulturowe

244. Miliony gniewnych kobiet / Paulina Wilk // Polityka. – 2018, nr 25, s. 54-56
* Kampanie społeczne wobec przemocy

245. Molestowanie w przestrzeni publicznej / Joanna Roszak, Greta Gober . – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2012, nr 6, s. 3-6

246. Mundur nie chroni przed przemocą / Magdalena Chojnacka // Niebieska Linia. – 2013, nr 1, s. 10-13
* Zjawisko przemocy w służbach mundurowych

247. “Na nowej ścieżce życia” – integrowanie kobiecej siły / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2014, nr 1, s. 21-24

248. Na początku jest… mężczyzna / Monika Płatek // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 1-4

249. Nadgryzione jabłka / Marta Zdzieborska // Znak. – 2013, nr 1, s. 34-39
* Sytuacja kobiet w Turcji

250. Narracje kobiet doświadczających przemocy / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. – 2016, nr 1, s. 4-8

251. Nauczycielki kontra przemoc / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. – 2010, nr 2, s. 15

252. Nauczycielskie poniżanie w szkolnych wspomnieniach dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2011, nr 2, s. [87]-106
* Szkolne mechanizmy dyscyplinarne, które konstruują “prawidłową dziewczęcość”. Tekst stanowi fragment większego projektu badawczego, którego przedmiotem jest analiza szkolnych wspomnień stu dwudziestu młodych kobiet zebranych w latach 2003 -2009

253. O dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2011, nr 3, s. 18-20

254. Od czego zależy proces wychodzenia z przemocy? / Aneta Bukowska . – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2017, nr 2, s. 17-20

255. Odbudować poczucie wartości : grupa pogłębionej terapii dla kobiet / Hanna Węgrzynowicz // Niebieska Linia. – 2015, nr 6, s. 29-30

256. Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości O. Kernberga / Beata Pastwa-Wojciechowska [et al.] . – Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. – T. 19, nr 1 (2013), s. 37-45

257. Osobowość ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku partnerskiego / Jadwiga Jakrzewska // Niebieska Linia. – 2005, nr 3, s. 11-13

258. Pani pobiła pana / Katarzyna Kościelak // Polityka. – 2010, nr 36, s. 96-97
* Przemoc domowa wobec mężczyzn

259. Piekło zamiast raju: problem kobiet odbywających karę pozbawienia wolności za zabójstwo partnera / Marzena Piekarska // Niebieska Linia. – 2012, nr 5, s. 15-17

260. Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet – ofiar przemocy ze strony partnera / Jan F. Terelak, Sylwia Kluczyńska. – Tab. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 50, nr 1 (2007), s. 45-64

261. Podstawy pomocy ofiarom przemocy domowej / Sylwia Kluczyńska // Świat Problemów. – 2013, nr 9, s. 22-25

262. Podwójna pułapka / Agnieszka Litwa // Świat Problemów. – 2006, nr 9, s. 21-23
* Alkoholiczki doświadczające przemocy

263. Podwójne cierpienie / Agnieszka Michałowska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2006, nr 2, s. 14-18

264. “Pomoc kobietom ofiarom przestępstw” / [oprac. red.] // Remedium. – 2013, nr 4, s. 1-5

265. Powiedzieć, czy jakoś wytrzymam? O przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet / Małgorzata Halicka, Emilia Kramkowska // Świat Problemów. – 2011, nr 11, s. 21-24

266. Postawy wobec kobiet wykorzystywanych seksualnie / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. – 2006, nr 1, 27-46

267. Prawa reprodukcyjne a przemoc wobec kobiet / Karolina Więckiewicz // Niebieska Linia. – 213, nr 6, s. 6-8

268. Program Daphne – europejski parasol ochrony przed przemocą / Agata Benda // Niebieska Linia. – 2013, nr 2, s. 4-6
* Program Daphne jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służącym walce z szeroko rozumianą przemocą ze względu na płeć. Jeggo celem jest wspieranie ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej

269. Program psychoedukacyjny dla sprawczyń przemocy domowej / Jadwiga Broniś // Niebieska Linia. – 2006, nr 4, s. 5-9

270. Problem alkoholowy z przemocą w tle / Izabela Dmitrowicz // Świat Problemów. – 2013, nr 3, s. 25-27

271. Problemy zdrowotne kobiet doświadczających przemocy w rodzinie / Sylwia Kluczyńska. – Bibliogr. // Świat Problemów. – 2014, nr 9, s. 13-16

272. Przeciętny żonobójca / Joanna Podgórska // Polityka. – 2013, nr 43, s. 29-31

273. Przełamując wstyd / Anna Golan // Charaktery. – 2018, nr 3, s. 48-51
* Przemoc wobec kobiet. Kampania #MeToo

274. Przemilczane gwałty / Andrea Pető // Pamięć.pl. – 2014, nr 11, s. 33-37

275. Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym : wybrane problemy / Joanna Helios // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – [T.] 7 (2016), s. 57-72

276. Przemoc domowa: decyzje kobiet o rozstaniu z mężem-sprawcą / Beata Jarończyk-Urbaś // Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 4, s. 117-130

277. Przemoc domowa wobec kobiet / Celina Łepecka-Klusek [et al.] // Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. – T. 21, nr 4 (2015), s. 408-413

278. Przemoc ekonomiczna – geneza, definicje, wyniki badań / Ewa Lisowska // Niebieska Linia. – 2014, nr 3, s. 9-12

279. Przemoc i narkotyki / Małgorzata Maresz // Świat Problemów. – 2007, nr 9, s. 25-27

280. Przemoc ma płeć / Monika Ksieniewicz ; rozm. przepr. Aneta Zdunek // Świat Problemów. – 2013, nr 7, s. 5-8
* Rozmowa z Moniką Ksieniewicz, zastępczynią dyrektorki w Biurze Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, na temat Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zmian prawnych dotyczących przestępstw seksualnych

281. Przemoc seksualna w wojsku / Ryszard Romaniuk // Niebieska Linia. – 2013, nr 2, s. 19-22

282. Przemoc seksualna we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej / Przemysław Tyszka // Kwartalnik Historyczny. – 2011, nr 2, s. 207-230

283. Przemoc seksualna wobec kobiet / Renata Kałucka // Niebieska Linia. – 2016, nr 3, s. 8-10

284. Przemoc seksualna wobec Polek w czasie drugiej wojny światowej : komentarz historyka / Marcin Zaremba // Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 52-63

285. Przemoc seksualna ze strony partnera – badania amerykańskie / Adrianna Gryszka // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 9-11

285. Przemoc w Polsce ma twarz starej kobiety / Małgorzata Halicka ; rozm. przepr. Agnieszka Urazińska // Świat Problemów. – 2019, nr 3, s. 11-14

285. Przemoc w rodzinie a tortury / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. – 2014, nr 3, s. 29-32

286. Przemoc w rodzinie – stereotypy dotyczące podziału ról w związku partnerskim a rzeczywistość – w opinii kobiet doświadczających przemocy / Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna. – 2004, nr 1, s. 3-19

287. Przemoc w związku małżeńskim/partnerskim (IPV) wobec starszych kobiet – czynniki społeczne i kulturowe / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 5-17

288. Przemoc wewnątrzmałżeńska – uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. – T. 1 (2007), s. 11-24

289. Przemoc wobec kobiet i dzieci w szlacheckiej Rzeczypospolitej / Janusz Tazbir // Przegląd Socjologiczny. – T. 52, [z.] 1 (2003), s. 65-74

290. Przemoc wobec kobiet jak epidemia / Maria M. Pawłowska // Niebieska Linia. – 2013, nr 5, s. 18019
* Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

291. Przemoc wobec kobiet w Azji / Magdalena Pietruszka-Pandey // Niebieska Linia. – 2013, nr 2, s. 7-10

292. Przemoc wobec kobiet w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ?/ Sabina Kubas // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. – Z. 28 (2020), s. 97-107

293. Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością / Agnieszka Zawiślak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja- – R. 16, [nr] 3 (2016), s. 42-59

294. Przemoc wobec osób niepełnosprawnych / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. – 2003, nr 4, s. 16-17

295. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością – jak pomagać? / Adrianna Gryszka // Niebieska Linia. – 2011, nr 4, s. 6-9

296. Przemoc wobec starszych kobiet – podsumowanie i rekomendacje / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 176-192

297. Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z ofiarami / Małgorzata Halicka // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 132-175

298. Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z personelem / Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Anna Rudnik // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 70-131

299. Przemoc wobec zwierząt jako sygnał przemocy wobec kobiet i dzieci / Barbara Błońska // Niebieska Linia. – 2016, nr 5, s. 17-22

300. Przestępstwo zgwałcenia – problem prywatny czy publiczny / Monika Płatek, Grzegorz Wrona // Niebieska Linia. – 2012, nr6, s. 11

301. Przestępstwo zgwałcenia -problem prywatny czy publiczny / Monika Płatek, Grzegorz Wrona. -Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2012, nr 6, s. 11-13
* Omówienie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej oraz prawa polskiego dotyczącego przemocy seksualnej

302. Psychiczne konsekwencje gwałtu / Sylwia Kluczyńska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 5-9

303. Rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy / Sharon D. Herzberger. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 6-10
* Wykład wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie (5-7 grudnia 2002 r.)

304. Role płciowe a przemoc / Dorota Pankowska // Niebieska Linia. – 2005, nr 2, s. 3-5

305. Równość płci a przemoc wobec kobiet. Rzecz o paradoksie nordyckim / Magdalena Grzyb // Niebieska Linia. – 2019, nr 4, s. 29-31

306. Róża i krew / Justyna Jaworska // Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 64-69

307. Ryzyko zawodowe : przemoc w doświadczeniu pracownic agencji towarzyskich / Izabela Ślęzak. – Bibliogr. // Studia Socjologiczne. – 2016, nr 4, s. 277-303

308. Sami wśród ludzi / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 44-47

309. Samodzielność finansowa ofiar przemocy w rodzinie / Hanna Wieloch // Niebieska Linia. – 2012, nr 1, s. 23-24

310. Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik, Agnieszka Roszkowska. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1, cz. 2 (2005), s. 62-77

311. Samobójstwo kobiet w kulturze patriarchatu / Ewa Górecka // Niebieska Linia. – 2012, nr 1, s. 1-3

312. Seksizm a przemoc wobec kobiet / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. – 2014, nr 1, s. 24-27

313. Silna bezradna : o kobietach współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie / Piotr Antoniak. – Bibliogr. // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 21-25

314. Skandalistka Marta L. : “slut-shaming”, plotka i sława w pejzażu współczesnych mediów mobilnych i społecznościowych : studium przypadku / Emilia Stachowska // Stud

315. Słaba płeć bije mocno / Maja Narbutt // Uważam Rze. – 2012, nr 45, s. 38-40
* Przemoc kobiet wobec mężczyzn

316. Służby społeczne w oczach osób doświadczających przemocy / Ewa Bilska // Niebieska Linia. – 2012, nr 3, s. 28-31

317. Solidarność jajników to mit / Phyllis Chesler ; rozm. przepr. Aleksander Król // Charaktery. – 2010, nr 8, s. 34-37

318. Solidarność wobec kobiet doświadczonych przemocą seksualną / Wojciech Rzepa // Sosnowieckie Studia Teologiczne. – T. 10 (2011), s. 203-215

319. Społeczeństwo bez przemocy. Czy umiemy się zmienić? / Agata Chełstowska, Aleksandra Niżyńska // Znak. – 2018, nr 4, s. 24-29

320. Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 18-31
* Informacje na temat przemocy wobec osób starszych, problemy z dotarciem do materiałów źródłowych oraz ich wykorzystaniem. Stan badań na temat przemocy wobec osób starszych (w tym wobec starszych kobiet) w Polsce

321. Stereotypy dotyczące płci a przemoc wobec kobiet w dorobku prawnomiędzynarodowym : Katarzyna Sękowska-Kozłowska // Studia Prawnicze. – 2016, z. 2, s. 7-29

322. Stereotypy płci a przemoc domowa / Edyta Charzyńska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2007, nr 6, s. 13-14

333. Studia nad bezpieczeństwem w ujęciu feministycznym / Aleksandra Gasztold // Studia Politologiczne. – 2018, nr. 47, s. 316-333

334. Trajektoria przemocy w czasie ciąży / Justyna Grzymała // Niebieska Linia. – 2020, nr 1, s. 6-8

335. Uwagi na temat zgodności Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP / Barbara Grabowska-Moroz, Anna Śledzińska-Simon // Państwo i Prawo. – 2015, z. 5s. 36-60

336. W drodze do siebie. Arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2010, nr 2, s. 25-27

337. W lustrze iluzji / Sebastian Lizińczyk // Niebieska Linia. – 2013, nr 5, s. 22-26
* Badania przeprowadzone wśród sprawców przemocy, których celem było poznanie, jak sprawca przemocy postrzega sam siebie, jak postrzega partnerkę, jakie ma wyobrażenia i oczekiwania wobec kobiety idealnej, a także zobrazowanie różnic pomiędzy obrazem kobiety realnej a idealnej

338. W poszukiwaniu źródeł męskiej agresji. Jak jej przeciwdziałać? / Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna. – 2005, nr 4, s. 28-41

339. W pułapce władzy i miłości / Eugenia Mandal. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 21-24

340. W sidłach przemocy / Ewa Foks // Świat Problemów. – 2019, nr 7, s. 14-17

341. Wizualizacja w terapii ofiar przemocy / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2014, nr 6, s. 12-14

342. Wola mocy ku przemocy. Społeczne i kulturowe aspekty zjawisk zachowań przemocowych w rodzinie / Elżbieta Panek. – Bibliogr. // Praca Socjalna. – 2017, nr 2, s. 16-39

343. Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 79-91

344. Współczesne formy wyzwolenia i zniewolenia kobiet / Katarzyna Wysokińska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2012, nr 3-4, s. 48

345. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego oraz praktyki / Agnieszka Szatkowska. – Summ. – Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2015, nr 86, s. 129-150
* Sytuacja kobiet i matek więźniarek w polskich więzieniach, rozmiar populacji osadzonych kobiet i mężczyzn, skazane kobiety wg popełnionego przestępstwa i długości kary zasadniczej

346. Z perspektywy płci : monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Joanna Piotrowska // Niebieska Linia. – 2016, nr 1, s. 26-29

347. Zaburzenia emocjonalne-skutek przemocy w rodzinie / Marta Sikorska-Głodowicz // Problemy Alkoholizmu. – 2005, nr 4-5, wkł., s. X-XII

348. Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyżanowska-Zbucka // Niebieska Linia. – 2007, nr 4, s. 8-9

349. Zaburzenie stresowe pourazowe : diagnoza i wybrane aspekty leczenia / Magdalena Staniek // Świat Problemów. – 2015, nr 9, s. 33-36

350. Zaburzenie stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy ze strony partnera / Małgorzata Dąbkowska. – Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 1, s. 11-20

351. Zaniedbanie prenatalne – wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia / Wioletta Wójcik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 2 (2008), s. 95-106

352. Zatrzymaj przemoc. Psychoterapia grupowa kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie / Barbara Błaż-Kapusta // Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 7-9

353. Zbrodnie wojenne wobec kobiet na Bałkanach / Medzida Kreso // Niebieska Linia. – 2011, nr 6, s. 22-24

354. Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. – 2009, nr 5, s. 14-17

355. Zwalczanie przemocy wobec kobiet : Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220 (INI)) // Niebieska Linia. – 2006, nr 4, s. 28-32
* Artykuł zawiera tekst Rezolucji Parlamentu Europejskiego

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

Aktualizacja 02.12.2020 r.