biblioteka

Bibliotekarz – zawód, wizerunek, etyka zawodowa

Bibliografia „Bibliotekarz – zawód, wizerunek, etyka zawodowa” przedstawia wybór publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów w czasopismach z lat 2000-2020, które dotyczą zagadnień związanych z pracą bibliotekarza, statusem zawodowym, a także społecznym image pracownika biblioteki. Bibliografia zawiera 183 opisy bibliograficzne. Opracowana została na podstawie elektronicznej baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w …

TIK w bibliotece

Zestawienie bibliograficzne „TIK w bibliotece” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się ze 145 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.…

BIBLIOTEKI A COVID-19

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów od 16 maja 2022 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostanie odwołany stan epidemii, który zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. Nowy akt prawny nie wprowadza ograniczeń w funkcjonowaniu bibliotek.


Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2022 roku) znosi większość dotychczasowych restrykcji i nie wprowadza ograniczeń związanych …

Lekcje biblioteczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji bibliotecznych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 220 opisów bibliograficznych. Bibliografia obejmuje scenariusze lekcji bibliotecznych, zajęć czytelniczych, imprez bibliotecznych i czytelniczych, a także zajęć dotyczących edukacji czytelniczej i medialnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w …

Książka. Biblioteka. Czytanie

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe oraz scenariusze imprez czytelniczych i zajęć dydaktycznych poświęconych książce, bibliotece oraz czytaniu. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych (np. związane z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, …

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych

Digitalizacja (ucyfrowienie) – wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Celem digitalizacji jest archiwizacja obiektu i ochrona zbiorów przed zniszczeniem, ułatwienie dostępu do zbiorów, udostępnianie użytkownikom (najczęściej w sieci), ekologia i ochrona środowiska. Niniejsze zestawienie bibliograficzne gromadzi wybór piśmiennictwa …

Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi w aspekcie gromadzenia zbiorów

Niniejsza bibliografia „Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi w aspekcie gromadzenia zbiorów” zawiera 172 opisy bibliograficzne. Ujmuje wybór publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, które dotyczą gromadzenia i uzupełniania zbiorów bibliotecznych, ewidencji majątkowej, selekcji i kontroli stanu zbiorów – skontrum. Materiały mogą okazać się przydatne bibliotekarzom pracującym w różnych …

ABC bibliotekarza

Bibliografia „ABC bibliotekarza” ujmuje wybór najnowszych publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, które mogą okazać się przydatne bibliotekarzom wszystkich typów bibliotek, a przede wszystkim bibliotekarzom szkolnym w codziennej pracy bibliotekarskiej. Bibliografia zawiera 170 opisów bibliograficznych i podejmuje między innymi zagadnienia dotyczące prawa bibliotecznego, gromadzenia, ewidencji, selekcji zbiorów bibliotecznych, …

“Mówię NIE – jestem bezpieczny” – konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego “Mówię NIE – jestem bezpieczny”

Biblioteka, księga, książka, księgarnia, czytelnicy

Książki:

1. Biblioteka na miarę człowieka : świat wizji i rzeczywistości – Borges, Eco, Dominguez, Debroux / Gabriela Meinardi // W : Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. T. 1, Przez dzieje ku współczesności / pod redakcją Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, …