Rok Romantyzmu Polskiego

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. 

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniami bibliograficznymi dotyczącymi zagadnień romantyzmu w literaturze i kulturze: 

Romantyzm 

Bohater romantyczny 

Krasiński Zygmunt 

Mickiewicz Adam 

Norwid Cyprian Kamil 

Słowacki Juliusz 

Zestawienia bibliograficzne zamieszczone są w zakładce Motywy literackie, motywy w kulturze