NEWSLETTER 8/2020/21

I OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM CZYTELNICZE

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku online na platformie MS Teams.

PROGRAM/ZAPISY

WYKŁADY OTWARTE ONLINE

W roku jubileuszu 70-lecia PBW w Opolu zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wykładów otwartych pt. „Człowiek, dzieło, historia”, poświęconych postaciom i wydarzeniom patronującym rokowi 2021 a ustanowionych uchwałami Sejmu i Senatu RP. W pierwszej połowie roku zaplanowaliśmy dla Państwa wykłady poświęcone m. in. Cyprianowi Norwidowi, Mironowi Białoszewskiemu, Polskiej Tradycji Konstytucyjnej oraz Powstaniom Śląskim. Wykłady poprowadzą wybitni znawcy problematyki, badacze historii i kultury, literaturoznawcy, pracownicy naukowi opolskich uczelni. PROGRAM WYKŁADÓW


Najbliższe wykłady:
9 kwietnia 2021 r., godz. 16.00
– dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, „Codzienność to artystka. Rewolucje twórcze Mirona Białoszewskiego.”
Więcej informacji oraz link do spotkania: https://pedagogiczna.pl/codziennosc-to-artystka-rewolucje-tworcze-mirona-bialoszewskiego-wyklad-otwarty/

20 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – dr hab. Marek Pąkciński, (Instytut Badań Literackich PAN), „Lem jako pisarz paradoksów wiedzy i wyobraźni.” Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej biblioteki.

KONKURS NA EKSLIBRIS

W roku jubileuszowym zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na projekt Ekslibrisu, tematycznie i graficznie związanego z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Konkurs trwa do 15 kwietnia 2021 roku.
Regulamin oraz szczegółowe informacje: https://pedagogiczna.pl/konkurs-na-ekslibris/

LAUREACI RODZINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
BAJKA NA ZDROWIE

Informujemy, że Rodzinny Konkurs Literacki Bajka na zdrowie został rozstrzygnięty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w napisanie  tekstów konkursowych a laureatom składamy gratulacje!

LISTA LAUREATÓW

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole /redakcja naukowa Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.

Książka jest poświęcona edukacji włączającej, czyli wiodącemu paradygmatowi pedagogiki specjalnej. W pierwszej części zostały omówione aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej z uwzględnieniem perspektyw uczniów, nauczycieli i rodziców. W części drugiej przeanalizowano model włączających szkoły i przedszkola pod względem rozwiązań finansowych, organizacyjnych i pedagogicznych. W trzeciej części zaprezentowano rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych. Publikacja powstała dzięki współpracy szerokiego grona autorów. Adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, rodziców zainteresowanych  wspólnym nauczaniem wszystkich uczniów.


Nadstawcie ucha, kochani ludkowie. Pieśni powstań śląskich /wybór Janina Dygacz, opracowanie Krzysztof Kleszcz. – Opole : Instytut Śląski, 2020.

Publikacja wydana w ramach projektu Ślązacy dla Niepodległej. Śląskie pieśni ludowe okresu powstań na Górnym Śląsku są nowym zjawiskiem folklorystycznym, silnie związanym z dziejami lat 1919-1921. W historii śląskiego folkloru muzycznego jest to jedyny w tak wielkim wymiarze przykład udokumentowania pieśni samorodnych bezpośrednio po tych wydarzeniach. Śląskie powstania dały impuls do opracowania wielu projektów pieśni, których tematyka przyjęta została przez społeczność w repertuarze ludowym. Publikacja ma charakter śpiewnika z zapisem nutowym i tekstem danej piosenki. W niektórych przypadkach przedstawione są różne warianty słów i melodii. Liczne wyjaśnienia w przypisach czynią materiał bardzo przystępnym.


Wykształcenie zawodowe : perspektywa systemu edukacji i rynku pracy /redakcja naukowa Urszula Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka. – Warszawa :Wydawnictwo FRSE, 2020.
W publikacji zostały omówione różne aspekty kształcenia zawodowego w Polsce: jego miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy, wyniki badań efektów kształcenia zawodowego, konieczne zmiany strukturalne i finansowe zwiększające skuteczność kształcenia. Poruszono również zagadnienie – losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych, a także egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W książce ukazano także, w jaki sposób programy mobilności edukacyjnej mogą wpływać na jakość oferty i atrakcyjność kształcenia zawodowego.

ZAPRASZAMY