„Codzienność to artystka. Rewolucje twórcze Mirona Białoszewskiego” – wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie otwartym pt. „Codzienność to artystka. Rewolucje twórcze Mirona Białoszewskiego”, który odbędzie się online 9 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00. Wykład wygłosi dr hab. Adrian Gleń, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Literatury Polskiej w Instytucie Nauk o Literaturze, poeta, eseista, krytyk literacki. Od lat, wraz z synem Juliana Kornhausera, opiekuje się dorobkiem poety. Doprowadził do wydania „Wierszy zebranych” (Poznań 2015) oraz „Prozy zebranej” (Poznań 2017) Juliana Kornhausera. Jego ostatnimi pracami są: tom szkiców i studiów krytycznoliterackich pt. Krytyka i metafizyka (Sopot 2017) i książka poświęcona pisarstwu Andrzeja Stasiuka (Stasiuk. Istnienie, Łódź 2019). Prozę i wiersze publikował m.in. na łamach „Śląska”, „Zeszytów Literackich”, „Nowej Dekady Krakowskiej”, „Toposu”, „Frazy”, „Almanachu Prowincjonalnego”. Jest również autorem dwóch tomów poetyckich wydanych w Bibliotece „Toposu”: Da (2011) i Re (2014).

Link do wykładu https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUODJKWjE3RERTNjgwTUwxOFdISkVHM0MwMS4u