Laureaci Rodzinnego Konkursu Literackiego ,,Bajka na zdrowie”

Z przyjemnością informujemy, że Rodzinny Konkurs Literacki  ,,Bajka na zdrowie”  został rozstrzygnięty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w napisanie  tekstów konkursowych. Dziękujemy za zaangażowanie członków rodzin, za integrację twórczą, za proces kreacji problemów ,,życiowych” i sposoby rozwiązania ich językiem serca.

Komisja Konkursowa w składzie:

dr Elżbieta Zubrzycka – psycholożka, terapeutka, psychoterapeutka, autorka książek  dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prezes Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

dr Agnieszka Chamera-Nowak – dr hab. nauki o komunikacji społecznej i mediów (bibliologia i informatologia), adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Redaktor merytoryczny czasopisma ,,Biblioterapeuta”.

Adrianna Jarosz – nauczyciel polonista, poetka, laureatka wielu nagród poetyckich, prezes Związku Literatów Polskich oddziału Opolskiego, członek Opolskiego Koła PTB.

Justyna Jurasz– nauczyciel bibliotekarz RZPWE PBW w Opolu, certyfikowany biblioterapeuta, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Przewodnicząca Opolskiego Koła PTB, praktyk- dydaktyk w zakresie prowadzenia warsztatów biblioterapeutycznych dla różnych grup wiekowych

od 24 marca do 31 marca 2021 intensywnie pracowała nad oceną prac konkursowych. Ustalone zostały kryteria oceny bajek, punktacja   uwzględniająca zasady ujęte w Regulaminie Konkursu.

Spośród 26 nadesłanych tekstów Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca:

I miejsce:– ex aequo

bajka pt. ,,Boisko bezradności”  autor: Małgorzata Kutkiewicz (Opole)

i bajka pt. ,,Biała kartka” autor: Grażyna Nowak -Balcer (Warszawa)

 

II miejsce: ex aequo

bajka pt. ,,Groszek Filipek i starsi koledzy ” – autor: Olga Januszewska i Bogusława Wiesner- Januszewska     (Bielsko-Biała)

bajka pt. ,,Dzień w bibliotece”– autor: Monika Saktura (Smardzewice)

 

III miejsce:

bajka pt. ,, Zosia i posklejani ludzie“- autorzy: Karolina Paliwoda  i  Kajetan Dudzisz  (Opole)

bajka pt. ,,Kolorowy i smaczny świat Zosi “- autorka: Edyta Rozenfeld  (Świnoujście)

bajka pt. ,,O matko, mam brata”- autorzy: Jakub Waloszek i Agnieszka Waloszek (Bielsko-Biała)

bajka pt. ,,Wicherkowe rozterki”- autorki: Emila Chojnacka i Gabriela Chojnacka (Bielsko-Biała)

 

Decyzją Komisji Konkursowej wyróżnienia otrzymały:

bajka pt.  ,,Zmyślony problem Sówki “- autor: Agnieszka Klimas ( Namysłów)

bajka pt. ,,Spostrzegawcza mysz” – autorzy: Mateusz Kawka i  Daniel Kawka (Bielsko-Biała)

bajka  pt. ,, Mysi świat“-  autorzy: Jolanta Książek i Kinga Książek (Katowice)

bajka pt. ,,Kuliś”- autorzy: Daria Wesołowska i Oliwer Wesołowski (Krapkowice)

bajka pt. ,,Klara i Kokos” – autorzy: Maja, Szymon, Marcin Listowscy (Bielsko-Biała)

bajka pt. ,,Niezwykła siła” – autorzy:  Julia Krypczyk  i Monika Krypczyk (Bielsko-Biała)

 

Nagrody książkowe ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne zostaną wysłane do laureatów pocztą.Wszyscy uczestnicy Rodzinnego Konkursu Literackiego  ,,Bajka na zdrowie” otrzymają Dyplom uczestnictwa i małe niespodzianki od wydawnictwa.

O publikacji nagrodzonych tekstów w czasopiśmie ,,Biblioterapeuta” poinformujemy laureatów w stosownym czasie redakcyjnym.

Prace nagrodzone zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie www biblioteki w zakładce Opolskie Centrum Biblioterapii.

Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy!