Mapa myśli w edukacji

Bibliografia „Mapa myśli w edukacji” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 61 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej / pod red. Marii Jadczak. – Toruń : „Bea-Bleja”, 2001. – 94 s. ; 20 cm

2. Mapa mentalna czyli twórcza technika notowania / Wioletta Kozak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002. – 24 s. : il. ; 21 cm
C 061306 (Nysa), M 189431 (Opole)

3. Mapowanie wrażeń : kreowanie wartości przy pomocy ścieżek klienta, schematów usług i diagramów / Jim Kalbach ; [tłumaczenie Przemysław Janicki]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017. – XXI, [1], 354 s. : il., fot., wykr. ; 17 x 23 cm.

4. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. – Wyd. 2 poszerz. – Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 197, [2] s., VII s. tabl. :  il. ;  21 cm.
M 207877 (Opole)

5. Mapy myśli / Tony Buzan ; przeł. Dariusz Rossowski. – Łódź :Wydawnictwo JK, 2007. – 103 s. : il. kolor. ; 20 cm.
M 207964 (Opole)

6. Mapy myśli dla biznesu /Tony Buzan, Chris Griffiths ; [tłumaczenie: Maksymilian Gutowski]. – Wyd. 2. – Gliwice :”Helion”,cop. 2016. – XXIV, 264 s. : il. ; 24 cm.
M 216145 (Opole)

7. Mapy myśli w biznesie : jak twórczo i efektywnie osiągać cele za pomocą mind mappingu / Katarzyna Żbikowska. – Gliwice :”Helion”, cop. 2012. – 168 s. : il. kolor. ; 17 cm.
M 215837 – M 215838 (Opole)

8. Mapy twoich myśli : mindmapping czyli notowanie interaktywne / Tony Buzan, Barry Buzan ; tekst polski opracował Dariusz Rossowski na podstawie przekładu Moniki Stefaniak. – Wyd. 3. – Łódź : Wydawnictwo Aha!, 2018. – 292, [1] s.., [6] s. tabl. : il. ; 21 cm

9. Mapy twoich myśli : mindmapping, czyli notowanie interaktywne /Tony Buzan , Barry Buzan ; oprac. Dariusz Rossowski. – Wyd. 2 zm. – Łódź :”Ravi”, 2003. – 292, [1] s. : il. ; 20 cm.
M 048931 (Brzeg), M 181587 (Opole)

10. Mind mapping z komputerem : uporządkuj swoje myśli / Paweł Wimmer. – Gliwice : “Helion”, cop. 2019. – 231 s. : il. kolor. ; 24 cm

12. Mistrzowskie mapowanie myśli : podręcznik użytkownika najpotężniejszego narzędzia rozumowania /Tony Buzan ; tłumaczenie Leszek Sielicki. – Gliwice : Helion, cop. 2019. – 211 s. : il. kolor. ; 23 cm.
C 219423, M 219496 (Opole)

13. Narysuj swoje myśli : jak skutecznie prezentować i sprzedawać : pomysły na kartce papieru / Dan Roam ; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 316 s. : il. ; 21 cm.

14. Pamięć na zawołanie :metody i techniki pamięciowe /Tony Buzan ; przekł. Marek Szurawski. – Wyd. 4, dodr. – Łódź :Wydawnictwo Aha!,2018. – 194 s., [4] s. tabl. :il. ;21 cm.
M 219511 (Opole)

15.Warto dyskutować : metody aktywizujące na lekcje religii : wykorzystaj facebooka i bloggera, odkryj, czym są mapy myśli, przygotuj interaktywne prezentacje / [oprac. i red. Michał Wilk]. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 65, [7] s. : il. ; 24 cm.

16. Wartości mają znaczenie – lekcja Ireny Sendlerowej : materiały edukacyjne dla nauczycieli /[aut. Marzanna Pogorzelska et al]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej ,[2013]. – 37, [2] s. : il. kolor., portr. ; 20×20 cm
M 063671 (Kędzierzyn-Koźle), M 067732 (Nysa), M 211851 – M 211852 (Opole)

Artykuły z czasopism :

17. Czy rewolucja w metodach nauczania? /Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 3, s. 49-59

18. Jak być człowiekiem wśród ludzi? (na kanwie wiersza “List do ludożerców” Tadeusza Różewicza) – propozycja lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej i dramy /Eugeniusz Szymik // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 3, s. 35-39

19. Jak łatwiej uczyć się języków obcych /Dorota Kondrat // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 6, s. 5-12

20. Jak notować, żeby zapamiętać? /Maria Słobodzian // Geografia w Szkole. – 2018, nr 6, s. 32-34

21. Jak zanotujesz, tak zdasz /Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. – 2010, nr 2, s. 86-89

22. Mapa myśli jako przykład mnemotechniki w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2017, nr 6, s. 12-14, 16

23. Mapa myśli na lekcjach geografii w gimnazjum /Maria Bartoszewska. – Załącznik. – Bibliogr. // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 90-93

24. Mapa myśli : nauczyciel – autorytet /Łukasz Radwan // Wychowawca. – 2012, nr 10, s. 15-17

25. Mapa myśli w analizie dzieła filmowego / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 3, s. 92-97

26. Mapy mentalne – metody aktywizujące w nauczaniu /Małgorzata Chmurska // Chemia w Szkole. – 2008, nr 5, s. 11-13

27. Mapy myśli dla dzieci /Marta Chrabąszcz . – Bibliogr. // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 11/12, s. 71-75

28. Mapy myśli – jak pomóc naszej pamięci w nauce języka obcego /Elżbieta Gajewska // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 117-118

29. Mapy myśli – metoda notowania nielinearnego /Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 5, s. 8-9

30. Mapy myśli (mindmapping, czyli notowanie interaktywne) /Justyna Wójcik, Zbigniew Barciński // Katecheta. – 2001, nr 2, s. 28-30

31. “Mapy myśli” na lekcjach – zastępstwach /Ewa Osoba. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 81-83

32. Mapy myśli wsparciem uczenia się i zapamiętywania /Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 14-18

33. Mapy pojęć i komputerowe narzędzia do ich tworzenia / Halina Godek, Katarzyna Potyrała. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 4, s. 75-85

34. Mapy pojęć i myśli /Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 26, s. 16

35. Mapy Twoich myśli / Bartosz Machalica. – Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 4, s. 24-26

36. Matematyka da się lubić : metoda mapy mentalnej na lekcji powtórzeniowej / Danuta Rogalska // NiM. – 2001, nr 39, s. 31

37. Metaplan, kula śniegowa, mapy mentalne /Nina Cichoń // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowe. – j2002, nr 1, s. 101-104

38. Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego – mapa myśli / Lucyna Przychodzeń, Karina Zgrzebniak // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 87-90

39. Metody aktywne w nauczaniu /Elżbieta Rewizorska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 10, s. 52-5340. Metody efektywnej nauki języka obcego.Cz. 1 /Ewelina Predka-Pawlun // Remedium. – 2019, nr 2, s. 22-23

41. Mind mapping w sieci /Hanna Basaj // Meritum. – 2011, nr 4, s. 63-66

42. Misja Kościoła : (słoneczko, artykuł prasowy, mapa myśli) : katecheza dla kl. II LO wg programu “Spotkanie z Bogiem w Kościele” / Ewa Jancewicz // Katecheta. – 2002, nr 5, s. 29-32

43. Mnemotechnika i “mapy myśli” jako narzędzia wspomagające proces uczenia się / Magdalena Marian ; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych // Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. – R. 40, nr 4 (2008), s. 91-103

44.Mnemotechniki, czyli jak i dlaczego warto ćwiczyć pamięć /Agnieszka Malińska // Wychowawca. – 2011, nr 2, s. 10-12

45. Notatka ważnym elementem procesu nauczania /Bartłomiej Kopaczyński // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 1-3

46. Notować inaczej, czyli mapy myśli : scenariusz zajęć z edukacji samokształceniowej w gimnazum / Ewa Osoba. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 101-103

47. Ogród szkolny – projekt jako edukacyjna mapa myśli / Tomasz Ordza // Biologia w Szkole. – 2018, nr 1, s. 55-57

48. Przyjemne z pożytecznym, czyli zastosowanie metod aktywnych na lekcjach przysposobienia obronnego / Krzysztof Żach // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2003, nr 4, s. 2-8

49. Referat – kolejny stopień do eseju / Małgorzata Boraczyńska // Polski w Praktyce. – 2012, nr 5, s. 4-6

50. Refleksje geograficzne na temat tzw. “map mentalnych” /Joanna Angiel // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 13-18

51. Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego /Anna Perkowska-Klejman. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 101-116

52. Ryślenie, barwoślady, lapbooki, czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 86, s. 47-51

53. Ryślenie, barwoślady, lapbooki – czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze /Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. – 2017, nr 2, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 36-39

54. Ryślenie, barwoślady, lapbooki czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 5, s. 25-29

55. Techniki szybkiego uczenia się. Cz. 2, Mapy pamięci /Paulina Ilska // Sygnał. – 2015, nr 3, s. 46-47

56. Trudności w nauce czytania i pisania u dzieci z ADHD / Natalia Kajka // Szkoła Specjalna. – 2018, nr 3, s. 212-218

57. Uczymy się. Konspekt zajęć /Gabriela Gmerek-Biniek // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 10

58. W poszukiwaniu skutecznego modelu kształtowania pojęć w dydaktyce szkolnej /Anna Sajdak. – Bibliogr. // Modelowe Nauczanie. – 2007, nr 2, s. 34-41

59. Wartościowanie emocjonalne rzeczywistości /Agnieszka Ślęzak-Świat. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 104-109

60. Wykorzystanie map poznawczych w nauczaniu biologii /Anna Kojtych // Grupa i Zabawa. – 2002, nr 3-4, s. 72-75

61. Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 41-59

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu