myślenie wizualne

Mapa myśli w edukacji

Bibliografia „Mapa myśli w edukacji” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 61 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej …

Myślografia. Myślenie wizualne. Infografika

Bibliografia “Myślenie wizualne. Myślografia. Infografika” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1999-2019 i zawiera 71 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny, opracowany na podstawie baz PBW w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej, uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej …