Myślografia. Myślenie wizualne. Infografika

Bibliografia “Myślenie wizualne. Myślografia. Infografika” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1999-2019 i zawiera 71 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny, opracowany na podstawie baz PBW w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej, uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Infografiki : praktyczne zastosowanie w biznesie / Mark Smiciklas ; przedm. aut. Guya Kawasakiego ; [tł. Maksymilian Gutowski]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014. – 182 s. : il. kolor. ; 23 cm.

2. Jak odnieść sukces na egzaminie / Marek Grębski. – Łódź : “Ravi”, 2000. – 225, [1] s.
* Dot. także notowania graficznego, technik sporządzania map myśli, zastosowania map myśli

3. Jak się uczyć? : treningi pamięci, szybkie czytanie, techniki notowania / Marek Grębski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 47, [1] s. – (Scenariusze Godzin Wychowawczych)
* Dot. także notowania, m.in. notowania graficznego (mind mapping, mapy myśli)

4. Kurs doskonalenia pamięci / Jolanta Jaworska-Jamruszkiewicz. – Katowice ; Chorzów : Videograf II, 2008. – 221, [3] s. – (Poradnik)
* Dot. m.in. map myśli

5. Mapa mentalna czyli Twórcza technika notowania / Wioletta Kozak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002 – 24 s. ; 21 cm. – ( Reforma Edukacji)
C 061306 (Nysa), M 189431 (Opole)

6. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. – Wyd. 2 poszerz. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 197, [2] s., VII s. tabl. : il. ; 21 cm.
M 207877 (Opole)

7. Mapy myśli / Tony Buzan ; przeł. Dariusz Rossowski. – Łódź : Wydawnictwo JK, 2007. – 103 s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Otwarty Umysł : w szkole, na studiach, w pracy, w domu)
M 207964 (Opole)

8. Mapy myśli dla biznesu / Tony Buzan, Chris Griffiths ; [tłumaczenie: Maksymilian Gutowski]. – Wyd. 2. – Gliwice : “Helion”, cop. 2016. – XXIV, 264 s. : il. ; 24 cm. – (Onepress Power)
M 216145 (Opole)

9. Mapy twoich myśli : mindmapping, czyli Notowanie interaktywne / Tony Buzan, Barry Buzan ; oprac. Dariusz Rossowski ; tł.[z ang.] Monika Stefaniak. – Łódź : “Ravi”, 1999. – 320,[1] s. : il.(w tym kolor.), faks., fot. ; 21 cm.
M 181587 (Opole)

10. Mistrzowskie mapowanie myśli : podręcznik użytkownika najpotężniejszego narzędzia rozumowania / Tony Buzan ; tłumaczenie Leszek Sielicki. – Gliwice : Helion, cop. 2019. – 211 s. : il. kolor. ; 23 cm. – (Onepress Power)
C 219423 M 219496 (Opole)

11. Myślenie wizualne 2.0 : skuteczna komunikacja / Karolina Jóźwik. – Warszawa : MT Biznes, 2017. -173, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 218572 EP 218612 (Opole)

12. Narysuj swoje myśli : jak skutecznie prezentować i sprzedawać : pomysły na kartce papieru / Dan Roam ; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 316 s. : il. ; 21 cm.

13. Notowanie – ważna, lecz zaniedbana w edukacji wczesnoszkolnej umiejętność / Gabriela Kryk // W : Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – S. 62-69
C 052795/II (Kluczbork), C 066173/II (Nysa), M 205662/II M 208806/II C 205652/II (Opole)

14. Pamięć na zawołanie : metody i techniki pamięciowe / Tony Buzan ; przekład Marek Szurawski. – Wyd. 4, dodr. – Łódź : Wydawnictwo Aha!, 2018. – 194 s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm.
M 219511 EP 219442 (Opole)

15. Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. – Gdańsk : “Harmonia”, 2015. – 330 s. : il. kolor. ; 24 cm.
* Dot. m.in. diagramów, rysowanych definicji, map myśli
M 055574 (Kluczbork), C 068175 (Nysa), M 214458 M 214459 M 214460 (Opole)

16. Sekrety intelektu czyli Jak zostać prymusem : zestaw z ćwiczeniami : błyskawiczne czytanie, techniki pamięciowe, koncentracja uwagi, mapa myśli, gimnastyka mózgu. / S.l. : Helena Szybka, Jarosław Jeleń, [2011]. – 305 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + Klucz do ćwiczeń (73, [1] s. : il. ; 24 cm)

17. Slajd:ologia : nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji / Nancy Duarte ; [tł. Maksymilian Gutowski]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 287 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

18. Wizualizacja informacji w biznesie / Wojciech Korsak. – Gdynia : Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2015. – 236, [4] s. ; 20 cm.

19. Wizualizacja informacji w humanistyce / pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Vieslavy Osińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 326 stron : ilustracje, faksymilia, wykresy ; 23 cm.

20. Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii / Małgorzata Nodzyńska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. – 230, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.

21. Współbrzmienie : znajdź wspólny język z odbiorcami twojej prezentacji / Nancy Duarte ; [tł. Maksymilian Gutowski]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. – 264 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

22. Wszystko można narysować : wykorzystanie myślenia wizualnego w biznesie / Dan Roam ; [tł. Bartosz Sałbut]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. – 320 s. : il. ; 23 cm.

23. Zastosowanie metod kartograficznych do tworzenia infografiki edukacyjnej / Małgorzata Pietrzak // W : Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał. – Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014. – S. 272-280

Artykuły w czasopismach:

24. Cyfrowe formy prezentacji inspiracją do uczenia się / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Geografia w Szkole. – 2016, nr 5, s. 23-25
25. Cyfrowe notatki / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 5, s. 46-49

26. Easel.ly – elektroniczne plakaty i infografiki w nauczaniu i uczeniu się / Ewa Palka. – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 2, s. 47-72

27. Infografika : aktywizujące środowisko edukacyjne = Infographics : engaging educational environment / Anna Ren-Kurc, Magdalena Roszak, Wojciech Kowalewski, Iwona Mokwa-Tarnowska, Aldona Dutkiewicz // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 2, s. 129-137

28. Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej / Mateusz Leszkowicz // Neodidagmata. – [T.] 31/32 (2009/2010), s. 37-55

29. Infografiki : nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne / Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, Barbara Kołodziejczak, Idzi Siatkowski, Paweł Topol, Jan Zych // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 2, s. 138-148

30. Jak łatwiej uczyć się języków obcych / Dorota Kondrat // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 6, s. 5-12

31. Jak notować, żeby zapamiętać? / Maria Słobodzian // Geografia w Szkole. – 2018, nr 6, s. 32-34

32. Jak zanotujesz, tak zdasz / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. – 2010, nr 2, s. 86-89

33. Jak zrobić infografikę : przegląd przykładowych narzędzi / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 5-6

34. Mapa myśli jako przykład mnemotechniki w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2017, nr 6, s. 12-14, 16

35. Mapa myśli na lekcjach geografii w gimnazjum / Maria Bartoszewska // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 90-93

36. Mapa myśli : nowoczesna technika zapisu i zarządzania informacją / Tomasz Prauzner // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna. – T. 3 (2008), s. 225-230

37. Mapa myśli w analizie dzieła filmowego / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 3, s. 92-97
* Mapa myśli do sceny tańca poloneza z “Popiołu i diamentu”

38. Mapy marzeń / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 10, s. 22-25
* Myślografia

39. Mapy myśli dla dzieci / Marta Chrabąszcz. – Bibliogr. // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 11/12, s. 71-75

40. Mapy myśli : jak pomóc naszej pamięci w nauce języka obcego / Elżbieta Gajewska // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 117-118

41. Mapy myśli : metoda notowania nielinearnego / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 5, s. 8-9

42. Mapy myśli w domu : scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2019, nr 5, s. 30-32

43. Mapy myśli w szkole : scenariusz z ćwiczeniami / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2019, nr 6, s. 26-27

44. Mapy myśli wsparciem uczenia się i zapamiętywania / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 14-18

45. Mapy pojęć i komputerowe narzędzia do ich tworzenia / Halina Godek, Katarzyna Potyrała. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 4, s. 75-85

46. Mapy pojęć i myśli / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 26, s. 16

47. Mapy Twoich myśli / Bartosz Machalica // Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 4, s. 24-26
* Zawiera rec. książki: Mapy twoich myśli : mindmapping, czyli notowanie interaktywne / Tony Buzan, Barry Buzan. – Łódź, 1999.

48. Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego : mapa myśli / Lucyna Przychodzeń, Karina Zgrzebniak // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 87-90

49. Metody efektywnej nauki języka obcego. Cz. 1 / Ewelina Predka-Pawlun // Remedium. – 2019, nr 2, s. 22-23
* Mapa myślowa

50. Mind mapping w sieci / Hanna Basaj // Meritum. – 2011, nr 4, s. 63-66

51. Mnemotechniki, czyli jak i dlaczego warto ćwiczyć pamięć / Agnieszka Malińska // Wychowawca. – 2011, nr 2, s. 10-12

52. Moc myślenia wizualnego / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 7, s. 24-27

53. Myślenie wizualne / Joanna Krzemińska // Sygnał. – 2018, nr 1, s. 14-17

54. Myślografia w lekcji wychowania fizycznego : przyjaciel czy wróg? / Daria Puszka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 1, s. 16-18

55. Narysuj swoje myśli : ćwiczenia w myśleniu wizualnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 105, s. 49-52

56. Notatka ważnym elementem procesu nauczania / Bartłomiej Kopaczyński // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 1-3

57. Notować inaczej, czyli mapy myśli : scenariusz zajęć z edukacji samokształceniowej w gimnazjum / Ewa Osoba. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 101-103

58. O roli notowania w pracy samokształceniowej / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 1, s. 50-54

59. Prezentacja danych statystycznych za pomocą infografiki i wykresów / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 10-13
* Zawiera przegląd aplikacji służących do wizualizacji danych (aplikacje do tworzenia infografik)

60. Refleksyjna praktyka w pracy pedagoga szkolnego / Anna Perkowska-Klejman. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2012, nr 3, s. 101-116
* Dot. także mapy myślowej

61. Ryślenie, barwoślady, lapbooki czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 5, s. 25-29

62. Ryślenie, barwoślady, lapbooki, czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 86, s. 47-51
* Innowacyjne sposoby przyswajania wiedzy

63. Ryślenie, barwoślady, lapbooki – czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. – 2017, nr 2, dod. “Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 36-39

64. Scenariusz lekcji języka polskiego w I klasie gimnazjum / Aleksandra Tokarek // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 49-50
* Temat lekcji: Jak szybko i poprawnie skonstruować notatkę?

65. Sketchnoting / Katarzyna Skolimowska // Sygnał. – 2016, nr 5, s. 442-43
* Sketchnoting – robienie notatek rysunkowych i notowanie z elementami szkicowania, rysowania

66. Sztuka notowania / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 10, s. 12

67. Techniki szybkiego uczenia się. Cz. 2, Mapy pamięci / Paulina Ilska // Sygnał. – 2015, nr 3, s. 46-47

68. Uczyć notowania / Aleksandra Wachowiak // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2012/2013, nr 3, s. 29-40

69. Uczymy się poprzez obrazy, czyli miejsce infografiki we współczesnej szkole / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 3-5

70. Uwalniamy zeszyty! “OK zeszyt” droga do budowania odpowiedzialności uczniów za proces uczenia się / Justyna Franczak // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 12, dod. “Dyrektor w Szkole”, s. 13-15

71. Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 41-59

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu