LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 106-108 : Matka Ukrzyżowanego : motywy pasyjne w polskiej literaturze średniowiecznej na przykładzie „Lamentu świętokrzyskiego”
C 188223 M 196724 M 196725 M 196726M 196727 (Opole)

2. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce / Julian Lewański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – S. 79-88 : Lament świętokrzyski
M 028557 (Brzeg), M 40390/I (Kędzierzyn-Koźle), C 033759 (Kluczbork), M 037768 (Nysa), M 123745 (Opole)

3. O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych : Bogurodzica, Kazania Świętokrzyskie, Posłuchajcie, bracia miła / Ewa Ostrowska. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 148, [2] s., [4] k. tabl., [2] s. tabl. : il. ; 26 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze ; z. 20)
M 055491 (Opole)

4. Od Lamentu świętokrzyskiego do Adona : włoskie studia o literaturze staropolskiej / pod red. Giovanny Brogi Bercoff i Teresy Michałowskiej ; [tł. z wł.]. – Warszawa : Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 1995. – 283, [2] s. : err. ; 24 cm.

5. Planctus / Stefan Nieznanowski // W : Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze, renesans, barok) / pod red. Teresy Michałowskiej, Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy. im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1990. – S. 585-587
C 045380 (Brzeg), M 53356 (Kędzierzyn-Koźle), C 046283 (Kluczbork), C 163367 I 163374 M 163408 (Opole)

6. Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa II szkoły ponadgimnazjalnej / Aleksandra Chomiuk, Cecylia Dunat, Joanna Gawlikowska, Magdalena Zahradnik ; zebrały i przysposobiły do druku Cecylia Dunat i Emilia Gibiec. – Goleszów : „Publisher-Innowacje”, 2003. – S. 86-88 : Matka Boska stoi pod krzyżem…
M 220748 (Opole)

7. Średniowiecze : korzenie / Andrzej Dąbrówka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – S. 338-339 : Planctus
M 190858 (Opole)

8. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – S. 123-171: „Posłuchajcie, bracia miła” : (artyzm kompozycji i języka pieśni)
M 35876 (Kędzierzyn-Koźle), M 030780 (Kluczbork), M 032455 (Nysa), M 113387 M 113388 (Opole)

9. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza : studia o czterech tekstach – Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow / Paweł Stępień. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 368, [2] s. ; 24 cm.
M 204510 (Opole)
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/books/1623103 [dostęp: 4.09.2023 r.]

Artykuły w czasopismach:

10. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki : („Lament świętokrzyski”, Giovanni Bellini „Pieta”, Stanisław Grochowiak „Bellini ‘Pieta’”) / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk. – Bibliogr. // Język Polski w Liceum. – 2002/2003, nr 1, s. 39-48

11. Chaos i ład : „Lament świętokrzyski” w świetle tradycji teologicznej / Paweł Stępień // Pamiętnik Literacki. – 1998, z. 1, s. 69-94
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1998-t89-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1998-t89-n1-s69-94/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1998-t89-n1-s69-94.pdf [dostęp: 4.09.2023 r.]

12. Doświadczenie straty : „Lament świętokrzyski” i internetowe forum / Marta Mytko // Polonistyka. – 2014, nr 4, s. 43-46

13. Lament świętokrzyski jako wezwanie do do współodczuwania // Cogito. – 2002, nr 19, dod. „Język polski w liceum”, nr 8, s. 6-8

14. Trudne pytania na maturze z języka polskiego / Ewa Truszkiewicz // Cogito. – 1999, nr 9, s. 63-66
* Zawiera m.in.: Maryja w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”

15. Zagadki inscenizacyjne „Lamentu świętokrzyskiego” / Andrzej Androchowicz // Średzki Kwartalnik Kulturalny. – 2004, nr 2, s. 19-22

Netografia:

Postać Najświętszej Marii Panny w utworach: „Bogurodzica” i „Posłuchajcie, bracia miła” [scenariusz lekcji języka polskiego] / Marta Paszta; dostępne w Internecie: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/postac-najswietszej-marii-panny-w-utworach-bogurodzica-i-posluchajcie-bracia-mila [dostęp: 19.09.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu