Sztuczna inteligencja

Termin sztuczna inteligencja został wprowadzony w 1956 roku na konferencji naukowej w USA. Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) umożliwia maszynom uczenie się na podstawie doświadczeń, dostosowywanie się do nowych informacji i wykonywanie zadań podobnych do ludzkich. Co potrafi sztuczna inteligencja? Wśród zastosowań AI znajdują się między innymi: rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie tekstu i automatyczne przetwarzanie języka naturalnego. Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport, finanse i wiele innych.
Niniejsze zestawienie bibliograficzne „Sztuczna inteligencja”, liczące 108 opisów bibliograficznych, obejmuje wybór literatury za lata 2003-2023. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Niektóre pozycje bibliograficzne zawierają linki odsyłające do baz pełnotekstowych. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

Książki:

 

1. Algokracja : jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko? / Krzysztof Rybiński, Jarosław Królewski. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2023. – 298, [1] s. : fot., il., wykr. ; 25 cm.
M 071029 (Nysa)

2. Archipelag sztucznej inteligencji / Ryszard Tadeusiewicz. – Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2021. – 125, [1] s. : fot., il., wykr. ; 24 cm.

3. Architektura informacji : badania i praktyka / pod redakcją Ewy Głowackiej i Weroniki Kortas. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. – 255 s. : faksym., il., mapa, wykr. ; 23 cm.

4. ChatGPT 4 : sztuczna inteligencja, czym jest i jak może zmienić nasz świat / Grzegorz Margas, Tomasz Muras. – Szczecin : Wydawnictwo Fundacji “Zmieniam”, 2023. – 246 s. : il., wykr. ; 21 cm

5. Cybersecurity w pytaniach i odpowiedziach / Wojciech Ciemski. – Gliwice : Helion, copyright 2023. – 102 s. ; 21 cm.

6. Cyfrowy umysł : jak zarządzać i rozwijać biznes w erze algorytmów i sztucznej inteligencji / Paul Leonardi, Tsedal Neeley ; przekład Dorota Gasper. – Warszawa : MT Biznes, 2023. – 334 s. : il., wykr. ; 24 cm.

7. Człowiek na rozdrożu. Sztuczna inteligencja 25 punktów widzenia / John Brockman. – Gliwice : Wydawnictwo : Helion, cop. 2020. – 304 s.

8. Edukacja medialna i sztuczna inteligencja w kontekście społecznym / Joanna Rabiega-Wiśniewska, Wojciech Stęchły, Marcin Będkowski // W : Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację : jak przygotować się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? / Marcin Będkowski [et. al.]. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2022. – S. 109-119

9. Historia nauki : od rolnictwa do sztucznej inteligencji / Mary Cruse ; przekład Fabian Tryl. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2022. – 248, [2] s. : fot., il., mapa, portr. ; 24 cm

10.Homo deus : krótka historia jutra / Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek. — Wyd. 1, dodr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. – 547, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 060789 (Kluczbork)

11. Homo deus : krótka historia jutra / Yuval Noah Harari ; przełożył Michał Romanek. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. – 547, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 218949 (Opole)

12. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. – 268 s. ; 21 cm.

13. Jak sztuczna inteligencja zmieni twoje życie / Marek Tłuczek. – Gliwice : Helion, copyright 2023. – 232 s. : fot., il., portr., wykr. ; 24 cm.

14. Kod kreatywności : sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji / Marcus du Sautoy ; tłumaczenie Tadeusz Chawziuk. – Wydanie I. – Kraków : Copernicus Center Press, 2020. – 349, [2] s. : il. ; 22 cm.
15. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania / Stephen Hawking ; przełożył Marek Krośniak. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2018. – 264 s. ; 22 cm.
M 218956 (Opole)

16. Metody i techniki sztucznej inteligencji / Leszek Rutkowski. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 451, [1] s. : il. ; 24 cm.

17. Przebiegłe maszyny : twój podręczny przewodnik po świecie sztucznej inteligencji / Jędrzej Osiński ; [tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk-Karwowska]. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, copyright 2023. – X, 184 s. : il., wykr. ; 21 cm.

18. Nadchodzi sztuczna inteligencja / Roman Słowiński // W : Fenomen tego, co nadchodzi / redakcja naukowa Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorczyk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – S. 69-80

19. Robot jako wzór człowieczeństwa? : na przykładzie filmów z gatunku science fiction / Markus Lipowicz . – Bibliogr. // W : Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1, Film w edukacji i profilaktyce / red. nauk. Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. – Warszawa : Difin, 2018. – S. 62-77
* Dot. filmów science fiction jako narzędzia pracy edukacyjnej i terapeutycznej z młodzieżą w kontekście budowania tożsamości. Zawiera scenariusz dla młodzieży gimnazjalnej: Jak zachować człowieczeństwo w nieludzkim świecie?
M 218485/I M 218486/I (Opole)

20. Roboty : co każdy powinien wiedzieć / Phil Husbands ; przekład Wojciech Fenrich. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2023. – 217, [1] s. : fot., il. ; 21 cm

21. Rozwój medialnej kultury uczestnictwa a historia idei sztucznej inteligencji / Krzysztof Gajewski. – Bibliogr. // W : Zmiany medialne i komunikacyjne : w stronę innowacyjności / pod red. Katarzyny Kopeckiej-Piech. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015. – S. 77-105
M 214516 M 214517 (Opole)
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10847/2015_Rozwoj_medialnej.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 2023.09.10]

22. Superinteligencja : scenariusze, strategie, zagrożenia / Nick Bostrom ; [tł. Dorota Konowrocka-Sawa]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016. – 488 s. : il., wykr. ; 21 cm.

23. Sztuczna inteligencja / Marek Jan Kasperski. – Gliwice : “Helion”, 2003. – 244 s. ; 24 cm.
M 066573 (Nysa)

24. Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć / Jerry Kaplan. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. – 200, [1] s. ; 21 cm.

25. Sztuczna inteligencja : jej natura i przyszłość / Margaret A. Boden ; tł. Tomasz Sieczkowski ; red. nauk. Piotr Fulmański. – Wydanie 1. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 207, [1] strona : ilustracje ; 21 cm. – (Krótkie Wprowadzenie ;, 21 )
M 058639 (Kluczbork)

26. Sztuczna inteligencja : nieludzka, arcyludzka / Aleksandra Przegalińska, Paweł Oksanowicz. – Wydanie II. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2023. – 365, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.

27. Sztuczna inteligencja : nie tylko dla humanistów / Krzysztof Ficoń. – Warszawa : Bel Studio, 2013. – 430 s. : il. ; 24 cm.

28. Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 1 / Stuart Russell, Peter Norvig ; przekład: Andrzej Grażyński. – Gliwice : Helion, 2023. – 742, [2] s. : il., wykr. ; 23 cm.

29. Sztuczna inteligencja : nowe spojrzenie. T. 1 / Stuart Russell, Peter Norvig ; przekład: Andrzej Grażyński. – Gliwice : Helion, 2023. – 467, [5] s. : fot., il., wykr. ; 23 cm.

30. Sztuczna inteligencja od podstaw / Feliks Kurp. – Gliwice : Helion, copyright 2023. – 92 s. : il. , wykr. ; 21 cm.

31. Sztuczna inteligencja i logika : podsumowanie przedsięwzięcia naukowego / Andrzej Kisielewicz. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo Techniczne : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. – 379 s. : il. ; 24 cm.

32. Sztuczna inteligencja i robotyka w edukacji / Aneta Raczykowska // W : Nauki społeczne i humanistyczne : varia. T. 3 / redakcja Konrad Chwedczuk, Diana Łukomiak, Karol Łukomiak. – Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2022. – S. 243-261

33. Sztuczna inteligencja – jej rozumienie i rozwój w świetle strategii Unii Europejskiej / Ryszard Szupiluk // W : Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej / red. nauk. Andrzej Kobyliński, Piotr Filipkowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2020. – S. 173-193

34. Sztuczna inteligencja oraz nowe rozwiązania w zarządzaniu i naukach technicznych / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Paulina Szymczyk. –Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2022. – 209 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.

35. Sztuczna inteligencja w edukacji – z perspektywy pedagoga specjalnego / Jolanta Zielińska // W Człowiek – media – edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Emilia Musiał, Michał Szyszka. – Dąbrowa Górnicza : Akademia WSB, [2023]. – S. 301-310

36. Sztuczna inteligencja w świetle etyki / Katarzyna Turcza // W : Filozoficzne i teologiczne wymiary współczesności : etyka w życiu społecznym / red. nauk.: Wojciech Słomski i Zdzisław Sirojć. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2022. – S. 73-187

37. Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach : jak autonomiczne systemy mogą wpływać na firmy, modele biznesowe i rynki? / Andrzej Wodecki. – Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2021

38. Sztuczna inteligencja wkracza do szkół : jak uczyć się o AI i z pomocą AI / Maciej M. Sysło // W : Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację : jak przygotować się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? / autorzy dr Marcin Będkowski [et. al.]. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2022. – S. 74-98

39. Świadome maszyny : sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów / Susan Schneider ; przekład Joanna Bednarek. – Warszawa : PWN, 2021. – 248, [1] s. : fot., il. ; 20 cm.

40. To żyje! : sztuczna inteligencja od logicznego fortepianu po zabójcze roboty / Toby Walsh ; przekład Witold Sikorski na zlecenie WITKOM Witold Sikorski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2018. – 286, [2] s. ; 24 cm
* Dostępne w Internecie: http://www.biblos.pk.edu.pl/ST/2018/04/100000312959/100000312959_Walsh_ToZyje.pdf [dostęp: 2023.09.11]

41. Wiedza studentów – przyszłych pedagogów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – na temat sztucznej inteligencji (SI, AI) / Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Paulina Rzepecka // W : Uczenie się w trakcie życia : aspekty, postulaty, uzasadnienia / red. nauk. Anna Przygoda, Katarzyna Potaczała-Perz, Stanisław Kowalski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. – S. [203]-225

42. Wstęp do sztucznej inteligencji / Mariusz Flasiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 331, [2] s. : il. ; 25 cm.

43. Wyjaśnialna sztuczna inteligencja / Klaudia Maciejewska // W : Prawo nowych technologii : księga z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego / / redakcja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022. – S. 270-288

44. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. nauk. Iwona Mendryk. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021. – 568 s. : il., wykr. ; 23 cm.

45. Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji / praca pod redakcją Marka Jakubiaka i Pawła Stacewicza. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2023. – 144 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

46. AI przewraca edukację do góry nogami / Grzegorz Zajączkowski // TIK w Edukacji. – 2023, nr 1, s. 18-19

47. AI vs HS, czyli Obawa przed kolejną detronizacją : o złośliwych sztucznych inteligencjach, które homo sapiens nękały / Lech M. Nijakowski // Przegląd Humanistyczny. – 2015, nr 3, s. 155-166

48. Bibliotekarstwo w dobie technoutopii / Jacek Wojciechowski. – Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. – 2019, z. 1, s. 5-51

49. ChatGPT jako inteligentny asystent edukacyjny przyrodnika – korzyść, czy pułapka / Anna Grzybowska, Justyna Kamińska // W Cyfrowej Szkole. – 2023, nr 2, s. 27-33

50. ChatGPT w rękach nauczycieli i uczniów Katarzyna Polak – (Sztuczna inteligencja) // Dyrektor Szkoły. – 2023, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 77-81

51. Cień sztucznej inteligencji / Agata Kaźmierska, Wojciech Brzeziński // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 48, s. 12-18

52. Deepfake – cyberoszustwo czy technologia przyszłości? / Michał Grześla // W Cyfrowej Szkole. – 2023, nr 2, s. 79-83

53. Edukacja 2050 według konektywistów / Grażyna Gregorczyk // Meritum. – 2014, nr 1, s. 22-27

54. Estetyka SI / Lev Manovich ; przeł. Sławek Królak // Dialog. – 2020, nr 5, s. 49-65
* Kulturowe sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji

55. Etyczne wytyczne korzystania z Al / Danuta Elsner. – (Sztuczna inteligencja ) // Dyrektor Szkoły. – 2023, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektor Szkoły”, s. 74-76

56. Fińska strategia nauczania o sztucznej inteligencji / Łukasz Gierek // TIK w Edukacji. – 2020, nr 1, s. 76-77

57. Inteligencja naturalna a inteligencja sztuczna: podobieństwa i różnice / Edward Nęcka. – Bibliogr. // Kolokwia Psychologiczne. – T. 9 (2001), s. 189-202

58. Inteligencja sztuczna, wyzwania prawdziwe / Jakub Chabik // Wiedza i Życie. – 2023, nr 4, s. 35-39

59. Inwazja robotów / Piotr Gajdziński // Odra. – 2017, nr 3, s. 8-13
* O postępującym procesie zastępowania pracy ludzkiej przez nowoczesne technologie i zmianach społecznych z tym związanych

60. Jak kształtować kompetencje przyszłości w dobie technologii podwójnego użycia : niestandardowe rozwiązania dp nowych wyzwań / Magdalena Brewczyńska // Meritum. – 2019, nr 1, s. 102-107

61. Jak uczłowieczyć sztuczną inteligencję / Alison Gopnik // Świat Nauki 2017, nr 7, s. 56-61

62. Jak odczuwamy sztuczną inteligencję? / Paweł Walczak // Charaktery. – 2023, nr 5, s. 14-19
* Sztuczna inteligencja w różnych dziedzinach życia

63. Kto będzie śnił o elektrycznych owcach? / Iwona Cegiełkówna // Kino. – 2020, nr 6, s. 20-23
* Sztuczna inteligencja, roboty i ludzie w kinie

64. Maszyna i operator. Transhumanistyczna wizja ciała / Olga Drenda // Znak. – 2011, nr 7-8, s. 34-37

65. Miłość w czasach robotów / Piotr Szarota // Charaktery. – 2019, nr 10, s. 14-21

66. MIT APP Inventor i sztuczna inteligencja / Bartłomiej Krowiak // W Cyfrowej Szkole. – 2021, nr 1, s. 33-44

67. Nadchodzi Homo hybris / Stefan Sorgnerer // Polityka. – 2016, nr 40, s. 66-68

68. Nadejście kultury robotycznej. Nowy rodzaj związków / Sherry Turkley ; przekł. Monika Górksa-Olesińska // Sztuka i Filozofia. – Nr 41 (2012), s. 108-126
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Filozofia-r2012-t41/Sztuka_i_Filozofia-r2012-t41-s108-126/Sztuka_i_Filozofia-r2012-t41-s108-126.pdf [dostęp: 2023.09.13]

69. Nowoczesne technologie a społeczeństwo / Janusz S. Wierzbicki // Meritum. – 2019, nr 4, s. 66-80
* Technologia w życiu współczesnego człowieka

70. O ludziach, cyborgach i sztucznej inteligencji / Grażyna Gregorczyk. – Bibliogr. // Meritum. – 2019, nr 4, s. 18-25

71. Od kamienia łupanego do sztucznej inteligencji / Jan Fazlagić. – (Sztuczna inteligencja ) // Dyrektor Szkoły. – 2023, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 68-71

72. Pamięć, wiedza, motywacja : jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? / Krzysztof Wojewodzic // Edukacja. – 2010, nr 2, s. 95-98

73. Pomocna sztuczna inteligencja / Simon Makin // Świat Nauki. – 2023, nr 2, s. 52-54

74. Postantropocentryzm, czyli Rzecz o poszerzaniu granic wspólnoty / Michał Szostek // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 1, s. 7-13

75. Praca a nowe technologie w kierunku transgresji etycznej i pracy nieodpłatnej w gospodarce cyfrowej / Danuta Walczak-Duraj. – Bibliogr. // Przegląd Socjologiczny. – T. 68, [z.] 3 (2019), s. 71-94
* Dostępne w Internecie: https://journals.ltn.lodz.pl/Przeglad-Socjologiczny/article/view/577/525 [dostęp: 2023.09.10]

76. Prawne aspekty sztucznej inteligencji / Monika Sewastianowicz. – (Sztuczna inteligencja ) // Dyrektor Szkoły. – 2023, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 82-85

77. Projekty uczniowskie, które wykorzystują sztuczną inteligencję / Ewa Szpot // TIK w Edukacji. – 2023, nr 1, s. 14-16

78. Raj z maszyny / Marcin Zwierzchowski // Polityka. – 2020, nr 24, s. 84-86
* Filmy o sztucznej inteligencji

79. Robot journalism – czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty? / Monika Wawer // Zeszyty Prasoznawcze. – 2018, nr 2, s. 177-190
* Wykorzystanie automatów w produkcji informacji

80. Roboty nie tylko na informatyce / Agnieszka Borowiecka, Janusz S. Wierzbicki // W Cyfrowej Szkole. – 2022, nr 2, s. 43-47

81. Społeczeństwo w dobie Al / Tomasz Kozłowski. – (Sztuczna inteligencja ) // Dyrektor Szkoły. –  2023, nr 8., dod. „ Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, s. 72-74

82. Sztuczna inteligencja, czym jest i w czym jej złowroga siła / Jacek Koronacki // Arcana : kultura, historia, polityka. – 2023, nr 3, s. 52-66

83. Sztuczna inteligencja idzie do szkoły / Beata Rząca // W Cyfrowej Szkole. – 2021, nr 1, s. 78-84

84. Sztuczna inteligencja (kolejnym) wyzwaniem dla kształcenia zawodowego / Ewa Kędracka // W Cyfrowej Szkole. – 2021, nr 1, s. 71-77

85. Sztuczna inteligencja – ludzka, arcyludzka? : o ambiwalentnej naturze układów zaprojektowanych / Krzysztof Korżyk // Nowy Napis : liryka, epika, dramat. – 2020, nr 8 , s. 58-71
* Dostępne w Internecie: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-88/artykul/sztuczna-inteligencja-ludzka-arcyludzka [dostęp: 2023.09.11]

86. Sztuczna inteligencja na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej / Renata Rudnicka // W Cyfrowej Szkole. – 2021, nr 1, s. 61-64

87. Sztuczna inteligencja na lekcji informatyki / Katarzyna Olędzka // W Cyfrowej Szkole. – 2021, nr 2, s. 54-58

88. Sztuczna inteligencja nie tylko na lekcjach informatyki / Katarzyna Olędzka // W Cyfrowej Szkole. – 2023, nr 2, s. 58-62

89. Sztuczna inteligencja – nowe wyzwanie edukacyjne / Sergo Kuruliszwili // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 10, s. 28-40

90. Sztuczna inteligencja: potencjał dla procesów zarządzania informacją / Magdalena Wójcik // Przegląd Biblioteczny. – 2018, nr 1, s. 5-15

91. Sztuczna inteligencja, prawo i etyka / Grzegorz Mazurek // Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem. – T. 15, nr 1 (2023), s. 7-10
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2185963 [dostęp: 2023.09.11]

92. Sztuczna inteligencja – prawo, odpowiedzialność, etyka / P. Stylec-Szromek // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – Z. 123 (2018), s. 501-509
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/326166 [dostęp: 2023.09.11]

93. Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia / Krzysztof Różanowski // Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. – R. 2, z. 2 (2007), s. 109-135
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/91296 [dostęp: 2023.09.11]

94. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2019, nr 4, s. 30-34

95. Sztuczna inteligencja tworzona przez człowieka, ukierunkowana na osobę ludzką i przez nią kontrolowana / Robert Stefanicki // Przegląd Prawa Handlowego. – 2023, [nr] 1, s. 4-15

96. Sztuczna inteligencja w edukacji / Łukasz Gierek // TIK w Edukacji. – 2023, nr 1, s. 10-13

97. Sztuczna inteligencja w nauczaniu języka angielskiego : ChatGPT jako narzędzie wspomagające oraz inteligentna pomoc w edukacji językowej / Barbara Grobelna // Języki Obce w Szkole. – 2023, nr 2, s. 87-93

98. Sztuczna inteligencja wkroczyła do polskich szkół / Tomasz Hodakowski ; rozm. przepr. Grażyna Gregorczyk // W Cyfrowej Szkole. – 2022, nr 3, s. 3-12

99. Sztuczne życie. Algorytmy inspirowane biologicznie / Maciej Komosiński // Nauka. – 2008, nr 4, s. 7-21

100. Świat w objęciach sztucznej inteligencji w świetle kompetencji przyszłości / Marlena Plebańska. – Bibliogr. // Meritum. – 2019, nr 4, s. 2-12

101. Technologie przyszłości zmieniają przyszłość edukacji / Grażyna Gregorczyk. – Bibliogr. // Meritum. – 2022, nr 4, s. 2-15

102. Uczenie maszynowe / Łukasz Jochemczyk, Wanda Jochemczyk // W Cyfrowej Szkole. – 2021, nr 1 s. 17-21

103. Wirtualni terapeuci, czyli jak psychologia czerpie z osiągnięć sztucznej inteligencji / Anna Jarosz // Psychologia w Praktyce. – 2019, nr 3, s. 62-67

104. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych w nauczaniu i uczeniu się / Elżbieta Prylowska-Nowak // W Cyfrowej Szkole. – 2023, nr 2, s.23-26

105. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i komunikatorów internetowych na lekcjach języka obcego / Mariusz Babiarz // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 94-98

106. Z głową w chmurach, nogami po ziemi, czyli o szkole, kompetencjach i sztucznej inteligencji / Andrzej Wodecki ; rozm. przepr. Grażyna Gregorczyk // W Cyfrowej Szkole. – 2023, nr 2, s. 3-12

107. Zastąpi nas sztuczna inteligencja / rozm. Grzegorz Lindenberg, Piotr Żak i Dariusz Ryń // Charaktery. – 2019, nr 10, s. 22-27

108. Życie w komputerze: symulacja czy rzeczywistość? / Maciej Komosiński // Nauka. – 2011, nr 2, s. 83-93
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/105877/edition/91722/nauka-2011-no-2-zycie-w-komputerze-symulacja-czy-rzeczywistosc-komosinski-maciej?language=pl [dostęp: 2023.09.13]

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu