Edukacja filozoficzna dzieci w przedszkolu i klasach I-III

[…] filozofem jest człowiek, który bardzo się zastanawia i chce koniecznie wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę.  I takie są dzieci.    Janusz Korczak

Bibliografia „Edukacja filozoficzna dzieci w przedszkolu i klasach I-III” gromadzi piśmiennictwo z lat 1993-2018 i składa się z 64 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym / Anna Buła // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosek i Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 221-233

Sygn. C 205650, M 205660-M 205661 (Opole)

2. Dzieci w świecie myśli / red. zespół Hanna Diduszko [et al.]. – Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 2001. – 112 s. ; 30 cm

3. Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Ralph Sauer ; przeł. Stanisław Szczyrbowski.- Warszawa : “Pax”, 1993. – 113, [3] s. ; 20 cm

Sygn. M 166921, M 166953 (Opole)

4. Dziecięca “teoria umysłu” w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze / Adam Putko.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 276, [1] s. ; 24 cm

Sygn. M 199931 (Opole)

5. Dziecięce dociekania filozoficzne / Joanna Karczewska // W: Edukacja przedszkolna w świetle warstwowej koncepcji wychowania / Joanna Karczewska. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. – S. 66-68

6. Dziecko filozofem : co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia / Alison Gopnik.- Warszawa : „Prószyński i S-ka”, 2010. – 284, [1] s. ; 24 cm

7. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / aut. Kazimierz Denek. Kraków : „Impuls”, 2003. – 218, [1] s. ; 24 cm.

Sygn. 063586/I  (Kędzierzyn-Koźle), M 185690/I (Opole)

8. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca /aut. Bronisława Dymara. Kraków : „Impuls”, 2003. – 262, [2] s. : il. ;24 cm.

Sygn. M 049300 (Brzeg), M 063586/II (Kędzierzyn-Koźle)

9. Filozofia dla dzieci : informacja o programie / Beata Elwich, Anna Łagodzka, Robert Piłat. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. – 52 s. ; 21 cm

10. Filozofia dla dzieci – program edukacji demokratycznej według Mathew Lipmana / Agata Fierek-Dziurla // W: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej / pod red. Sławomira Krzyśki, Romana Kubickiego, Danuty Michałowskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – S. 183-194

11. Filozofia dla dzieci w Polsce / Hanna Diduszko [et al.]. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. – 48 s. ; 21 cm

12. Filozofia dla dzieci : wybór artykułów / [oprac. red. Beata Elwich, Anna Łagodzka ; przeł. z ang. Krzysztof Bobiński et al.]. – Warszawa Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. – [4], 98 s. ; 30 cm

13. Filozofia – uczyć czy nie uczyć? : rola edukacji aksjologicznej wobec wyzwań współczesnego świata (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej) / Dominika Pawlik // W: Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / red. nauk. Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.– S. 190-199.

Sygn. M 054541 (Brzeg)

14. Filozofia w przedszkolu / Dorota Brylla // W: Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? / pod red. Agnieszka Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – S. 193-197.

15. Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą : opis programu edukacyjnego / Beata Elwich, Anna Łagodzka, Brygida Pytkowska-Kapulkin. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa,1999. – 20 s. ; 21 cm.

Sygn. M 056558 (Kędzierzyn-Koźle), C 049457 (Kluczbork), C 058687 (Nysa), C 006711 „B”, M 007641 „B” (Opole)

16. Filozofowanie z dziećmi. Rozwijanie niezależności, otwartości i staranności myślenia / Agata Maciągowska // W : Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – S. 338-361

Sygn. C 050833 (Brzeg), M 209607 (Opole)

17. Geny czy wychowanie? : co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego / Judith Rich Harris.- Warszawa : Jacek Santorski & CO, [2000]. – 475 s. ; 25 cm

Sygn. M 181233 (Opole)

18. Kształcenie poprzez filozofowanie. Filozofowanie z dziećmi jako dialogowo-pragmatyczna dydaktyka filozoficzna / Anna Leśniewska // W: Edukacja demokratyczna / red. nauk. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak ; [aut. Werner Becker et al.]. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – S. 111-125.

19. Mali lecz dzielni : materiały szkoleniowe Studium Podyplomowego „Nowoczesna dydaktyka w szkole. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą” / Berrie Heesen ; [przekł. Beata Elwich, Jacek Kucharczyk, Anna Łagodzka]. Wyd. 2. – Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 2000. – 39 s. ; 30 cm

20. Możliwości rozwijania myślenia naukowego i filozoficznego u uczniów w młodszym wieku szkolnym // W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jamroc, Janina Nadachewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, cop. 2015. – S. 131-142.

Sygn. M 214261-M 214262, M 215100-M 215101 (Opole)

21. Myśli na podium : materiały pomocnicze do programu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą” (temat: sport) / Hanna Diduszko, Robert Piłat. – Warszawa : Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej “Phronesis” : Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, 2004. – [1], 46 s. ; 30 cm.

22. Najdziwniejsze krzesło świata : wybór materiałów do programu Filozofia dla dzieci / Berrie Heesen ; [przeł. Krzysztof Bobiński et al.]. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1997. – [2], 73 s. : rys. ; 29 cm

23. Nasze dzieci są filozofami : jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach / Hans-Ludwig Freese ; przekł. Urszula Poprawska.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 227 s. ; 21 cm

24. Oswajanie ze sztuką myślenia – czyli co dobrego wynika z filozofowania z dziećmi w przedszkolu i szkole – refleksje nauczycieli / Anna Buła // W: : Pytania o przyszłość nauczyciela i ucznia jako podmiotów wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej, Anny Tyl. – Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004. – S. 225-231

25. Rozwijanie myślenia krytycznego przez filozofowanie z najmłodszymi uczniami / Anna Buła // W: Nauczyciel wczesnej edukacji : oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna / pod red. Jolanty Bonar. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – S. [116]-132

26. Rozwijanie wiedzy społeczno-moralnej uczniów klas początkowych przez filozofowanie / Anna Buła. – Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. – 138 s. : il. ; 24 cm

27. Tropami dziecięcych pytań filozoficznych / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Światy dziecięcych znaczeń / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. – Warszawa : “Żak”, 2004. – S. 202-232.

Sygn. M 061611 (Kędzierzyn-Koźle)

28. 101 zabaw filozoficznych : doświadczanie codzienności / Roger-Pol Droit ; przeł. Elżbieta Urscheler. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2004. – 227 s. ; 21 cm

29. Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie / Andrzej Murzyn. Kraków : “Impuls”, 2015. – 294 s. ; 21 cm.

Sygn. M 213335 – M 213337 (Opole)
30. Wybrane propozycje edukacji filozoficznej dla dzieci i młodzieży / Anna Gebauer // W: Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności / red. . Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński. – Bielsko-Biała : Kolegium Nauczycielskie, 2014. – S. 143-158

Artykuły z czasopism :

31. Czy filozofia jest dostępna dla dzieci? : (refleksje nad twórczością J. Gaardera) / Zdzisław Pawlak. // Ateneum Kapłańskie. – T. 128, z. 1, (1997), s.130-134

32. Czym jest dialog? / Aldona Pobojewska // Filozofuj! Magazyn popularyzujący filozofię. – 2018, nr 1 , s. 45-47

33. Czy może istnieć edukacja bez filozofii? / Urszula Zbrzeźniak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 123-132

34. Dociekać, nie uciekać! Czyli o zgodności celów edukacji wczesnoszkolnej i programu filozofowania z dziećmi / Anna Szymaszczyk // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 35-44

35. Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska. // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 11, s. 50-53

36. Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń dla klas I-III / Anna Szymaszczyk // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 45-75

37. Dziecięce filozofowanie / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 4, s. 4-8

38. Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem / Maria Szczepska – Pustkowska. // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 53, nr 1 (2008), s. 5-31

39. Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi /Agnieszka Nowak-Łojewska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 1, s. 54-64

40. Elementy filozofii w nauczaniu początkowym / Anna Buła // Życie Szkoły. – 1999, nr 9, s. 647-651

41. Elementy filozofii w nauczaniu początkowym / Anna Buła // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s.195-198

42. Elementy kształcenia filozoficznego w zreformowanej edukacji początkowej. Refleksje na tle założeń programowych reformy szkolnej / Lidia Salata – Zasacka. // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s.22-27

43. Filozof w przedszkolu? / Paweł Mroczkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 9, s. 22-26

44. Filozofia dla dzieci / Robert Piłat // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 7, s. 40-42

45. Filozofia dla dzieci /Halina Postek // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 7-8, dod. s. I-IV

46. Filozofia dla dzieci – ciąg dalszy / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 4, s.. 46-49

47. Filozofia dla dzieci – czy to możliwe? / Anna Perek. // Szkolne Wieści. – 2005, nr 1, s.11-12

48. Filozofia dla dzieci w Austrii / Alina Wróbel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. [Z.] 5, (2003), s. 83-87

49. Filozofia w przedszkolu / Bożena Nikisz. // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 10, s.50-51

50. Filozoficzna europejska gazeta dzieci, czyli filozofowanie jako sposób życia / Hanna Diduszko, Beata Elwich, Krystyna Gutowska, Brygida Pytkowska-Kapulkin // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 41 (2006), s. 131-140

51. Filozoficzne myślenie dziecka z książką w tle / Hanna Diduszko // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 101-107

52. Filozofować z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole / Aldona Pobojewska // Ethos. – 2015, nr 4, s. 193-208

53. Filozofowanie w szkole podstawowej /Maria Nowicka-Kozioł // Nowa Szkoła. – 1992, nr 4, s. 205-208

54. Filozofowanie z dziećmi / Hanna Diduszko, Anna Łagodzka // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 7, s. 5-10

55. Filozofowanie z dziećmi / / J. Machacz // Przegląd Powszechny. – 1992, nr 2, s. 304-309

56. Filozofowanie z dziećmi / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 10, s. 94-97

57. „Filozofowanie z dziećmi” M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych / Robert Piłat // Etyka. – 1993, nr 26, s. 135-143

58. Filozofowanie z dziećmi. Nowy wymiar edukacji / Berenika Biały // Biblioteka w Szkole. -2007, nr 10, s.13

59. Geneza filozofowania z dziećmi w Polsce. Co to jest P4C? / Anna Buła // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 7-12

60. Jak filozofować z dzieckiem? / Anna Buła // Rocznik Edukacji Alternatywnej 2001, nr 1, s. 77-81

61. Konteksty filozoficzne edukacji przyrodniczej / Urszula Ostrowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 37-61

62. Kwadrans filozoficznych dociekań najmłodszych uczniów – przykłady realizacji autorskiego programu / Jadwiga Dejko // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 76-88

63. Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna / Jan Zubelewicz. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 2, s.67-100

64. Logo-Logos, czyli jak nauczać filozofii za pomocą klocków lego : opis projektu edukacji filozoficznej “Lego-Logos” /Jarosław Marek Spychała // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 11, s. 7-13

65. Mały Sokrates pyta / Robert Piłat ; rozm. przepr. Justyna Kowalska // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze) 1999, nr 12, dod. s. 20-23

66. Mazowiecka Filozoficzna Gazeta Dzieci “Filozofik” / Martyna Siemaszko // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 89-91

67. Miłośnik mądrości : rozmowy filozoficzne przedszkolaków, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach / Małgorzata Swędrowska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 2, s. 56-57

68. Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii? /Aldona Pobojewska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 13-19

69. Pytanie jako przemiana – analiza dziecięcych pytań / Dominika Depta-Marcel // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 22-34

70. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe. –2009/2010, nr 3, s. 33-39

71. Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci : analiza wyników badań / Paweł Walczak ; Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Zielonogórski // Kultura i Edukacja. – 2017, nr 3, s. 128-142

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 25.03.2019 r.