Edukacja filozoficzna dzieci w przedszkolu i klasach I-III

[…] filozofem jest człowiek, który bardzo się zastanawia i chce koniecznie wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę. I takie są dzieci. Janusz Korczak

Bibliografia „Edukacja filozoficzna dzieci w przedszkolu i klasach I-III”  gromadzi wybór piśmiennictwo z lat 1993-2023 i składa się z  98  opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Bajki filozoficzne : jak żyć razem? /Michel Piquemal ; przeł. [z fr.] Maria Braunstein, Michał Krasicki ; il. Agnieszka Malmon. – Warszawa : „Muchomor”, 2012. – 72 s. :il. ; 21 cm.

M 053882 (Kluczbork), M 068365 (Nysa), EP 214826 (Opole)

2. Dlaczego ja to ja, a nie ty? : odpowiedzi na 100 najbardziej nurtujących pytań zadanych przez dzieci / Tomi Ungerer ; z francuskiego przełożyła Dorota Hartwich. – Wrocław : Wydawnictwo Format, 2019. – 162, [3] s. : il. kolor. ; 23 cm.

3. Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym / Anna Buła // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosek i Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 221-233

C 205650, M 205660-M 205661 (Opole)
4. Dzieci w świecie myśli / red. zespół Hanna Diduszko [et al.]. – Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 2001. – 112 s. ; 30 cm

5. Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Ralph Sauer ; przeł. Stanisław Szczyrbowski.- Warszawa : “Pax”, 1993. – 113, [3] s. ; 20 cm

M 166921, M 166953 (Opole)

6. Dziecięca „teoria umysłu” w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze / Adam Putko.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 276, [1] s. ; 24 cm

M 199931 (Opole)

7. Dziecięce dociekania filozoficzne / Joanna Karczewska // W: Edukacja przedszkolna w świetle warstwowej koncepcji wychowania / Joanna Karczewska. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015. – S. 66-68

8. Dziecko filozofem : co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia / Alison Gopnik.- Warszawa : „Prószyński i S-ka”, 2010. – 284, [1] s. ; 24 cm

9. Dziecko w świecie wartości. Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata / aut. Kazimierz Denek. Kraków : „Impuls”, 2003. – 218, [1] s. ; 24 cm.

M 063586/I KK (Kędzierzyn-Koźle), M 185690/I (Opole)

10. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca /aut. Bronisława Dymara. Kraków : „Impuls”, 2003. – 262, [2] s. : il. ; 24 cm.

M 049300 (Brzeg), M 063586/II KK (Kędzierzyn-Koźle)

11. Edukacja do samodzielności : warsztaty z dociekań filozoficznych : scenariusze zajęć / wstęp i opracowanie Aldona Pobojewska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022. – 192 strony : ilustracje ; 24 cm.

12. Edukacja do samodzielnści : warsztaty z dociekań filozoficznych : teoria i metodyka /Aldona Pobojewska. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 282, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 057731 (Kluczbork), M 220137 (Opole)

13. Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce / Krzysztof Śleziński. – Wydanie I. – Katowice ; Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2012. – 309 stron ; 23 cm

14. Edukacyjna wartość dziecięcych pytań / Jolanta Bonar, Anna Buła. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 114, [1] s. ; 24 cm.

15. Filozofia dla dzieci : informacja o programie / Beata Elwich, Anna Łagodzka, Robert Piłat. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. – 52 s. ; 21 cm.

16. Filozofia dla dzieci – program edukacji demokratycznej według Mathew Lipmana / Agata Fierek-Dziurla // W: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej / pod red. Sławomira Krzyśki, Romana Kubickiego, Danuty Michałowskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – S. 183-194

17. Filozofia dla dzieci w Polsce / Hanna Diduszko [et al.]. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. – 48 s. ; 21 cm

18. Filozofia dla dzieci : wybór artykułów / [oprac. red. Beata Elwich, Anna Łagodzka ; przeł. z ang. Krzysztof Bobiński et al.]. – Warszawa Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. – [4], 98 s. ; 30 cm

19. Filozofia – uczyć czy nie uczyć? : rola edukacji aksjologicznej wobec wyzwań współczesnego świata (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej) / Dominika Pawlik // W: Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / red. nauk. Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.– S. 190-199.

M 054541 (Brzeg)

20. Filozofia w przedszkolu / Dorota Brylla // W: Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? / pod red. Agnieszka Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – S. 193-197.

21. Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą : opis programu edukacyjnego / Beata Elwich, Anna Łagodzka, Brygida Pytkowska-Kapulkin. – Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa,1999. – 20 s. ; 21 cm.

M 056558 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 049457 (Kluczbork), C 058687 (Nysa), C 006711 „B”, M 007641 „B” (Opole)

22. Filozofowanie z dziećmi / pod redakcją Anny Buły. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2019. – 112 s. ; 21 cm

23. Filozofowanie z dziećmi. Rozwijanie niezależności, otwartości i staranności myślenia / Agata Maciągowska // W : Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. – S. 338-361

C 050833 (Brzeg), M 209607 (Opole)

24. Geny czy wychowanie? : co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego / Judith Rich Harris.- Warszawa : Jacek Santorski & CO, [2000]. – 475 s. ; 25 cm

M 181233 (Opole)

25. Kształcenie filozoficzne i jego miejsce w edukacji / Krzysztof Śleziński (Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji) // W: Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego / pod red. Danuty Kocurek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 129-139

26. Kształcenie poprzez filozofowanie. Filozofowanie z dziećmi jako dialogowo-pragmatyczna dydaktyka filozoficzna / Anna Leśniewska // W: Edukacja demokratyczna / red. nauk. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak ; [aut. Werner Becker et al.]. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. – S. 111-125.

27. Kto by pomyślał : filozofia dla młodych umysłów / Anna Vivarelli ; zilustrowała Vanna Vinci ; z języka włoskiego przełożyła Ewa Nicewicz-Staszowska. – Wrocław : Esteri – Edra Urban & Partner, 2018. – 96, [16] stron : ilustracje, portrety ; 20 cm

28. Mali lecz dzielni : materiały szkoleniowe Studium Podyplomowego „Nowoczesna dydaktyka w szkole. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą” / Berrie Heesen ; [przekł. Beata Elwich, Jacek Kucharczyk, Anna Łagodzka]. Wyd. 2. – Warszawa : Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, 2000. – 39 s. ; 30 cm

29. Możliwości rozwijania myślenia naukowego i filozoficznego u uczniów w młodszym wieku szkolnym // W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / red. nauk. Janina Uszyńska-Jamroc, Janina Nadachewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, cop. 2015. – S. 131-142.

M 214261-M 214262, M 215100-M 215101 (Opole)

30. Myśli na podium : materiały pomocnicze do programu „Filozoiczne dociekania z dziećmi i młodzieżą” (temat: sport) / Hanna Diduszko, Robert Piłat. – Warszawa : Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej „Phronesis” : Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, 2004. – [1], 46 s. ; 30 cm.

31. Najdziwniejsze krzesło świata : wybór materiałów do programu Filozofia dla dzieci / Berrie Heesen ; [przeł. Krzysztof Bobiński et al.]. – Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1997. – [2], 73 s. : rys. ; 29 cm

32. Nasze dzieci są filozofami : jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach / Hans-Ludwig Freese ; przekł. Urszula Poprawska.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 227 s. ; 21 cm

33. O potrzebie filozoficznej edukacji dzieci w dobie Internetu / Jadwiga Guerrero van der Meijden (Uniwersytet Jagielloński) // W : Fenomen paidei w czasach zarazy / redakcja naukowa Ewa Baum, Szczepan Cofta, Anna Grzegorzyk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022. – S. 173-190

34. Oswajanie ze sztuką myślenia – czyli co dobrego wynika z filozofowania z dziećmi w przedszkolu i szkole – refleksje nauczycieli / Anna Buła // W: Pytania o przyszłość nauczyciela i ucznia jako podmiotów wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej, Anny Tyl. – Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004. – S. 225-231

35. Rozwijanie myślenia krytycznego przez filozofowanie z najmłodszymi uczniami / Anna Buła // W: Nauczyciel wczesnej edukacji : oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna / pod red. Jolanty Bonar. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – S. [116]-132

36. Rozwijanie wiedzy społeczno-moralnej uczniów klas początkowych przez filozofowanie / Anna Buła. – Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. – 138 s. : il. ; 24 cm

37. Sposób na filozofię : kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej / j / Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów. Redakcja Liberi Libri, 2016. – 197 stron ; 25 cm.

Dostępne w Internecie:   https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4031/Sposob_na_filozofie_2016.pdf?sequence=1     [Dostęp: 10.04.2024 r.]

38. Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej / redakcja naukowa Iwona Jazurkiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. – 224, [2] s. ; 21 cm

39. Świat Zosi : opowiadania filozoficzne dla dzieci / Ola Pałka ; ilustracje Ania Singh.- Warszawa ; Ożarów Mazowiecki : Świat Książki Wydawnictwo, 2023. – 04, [3] strony : ilustracje ; 22 cm.

40. Tropami dziecięcych pytań filozoficznych / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Światy dziecięcych znaczeń / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. – Warszawa : „Żak”, 2004. – S. 202-232.

M 061611 KK (Kędzierzyn-Koźle)

41. 101 zabaw filozoficznych : doświadczanie codzienności / Roger-Pol Droit ; przeł. Elżbieta Urscheler. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2004. – 227 s. ; 21 cm

42. Tradycje edukacji etycznej i wychowania moralnego w Polsce / Włodzimierz Tyburski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, copyright 2023. – 320 stron ; 24 cm.

43. Uczucia, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Serge Bloch ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. – Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2012. – [96] s. : il. kolor. ; 24 cm.

44. Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie / Andrzej Murzyn. Kraków : „Impuls”, 2015. – 294 s. ; 21 cm.

M 213335 – M 213337 (Opole)

45. Wybrane propozycje edukacji filozoficznej dla dzieci i młodzieży / Anna Gebauer // W: Edukacja dziecka wobec wyzwań i zagrożeń ponowoczesności / red. . Cecylia Langier, Krzysztof Śleziński. – Bielsko-Biała : Kolegium Nauczycielskie, 2014. – S. 143-158

46. Życie, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Jérôme Ruillier ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. – Wyd. 1., nakł. 2. – Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2013. – [96] s. : il. kolor. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

47. „Co jest lpsze? Pies czy kot?” :dociekania filozoficzne w kształtowaniu kompetencji obywatelskich dzieci /Agata Świdzińska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 4, s. 13-24

48. Czy filozofia jest dostępna dla dzieci? : (refleksje nad twórczością J. Gaardera) / Zdzisław Pawlak. // Ateneum Kapłańskie. – T. 128, z. 1, (1997), s.130-134

49. Czym jest dialog? / Aldona Pobojewska // Filozofuj! Magazyn popularyzujący filozofię. – 2018, nr 1 , s. 45-47

Dostępne w Internecie: https://filozofuj.eu/aldona-pobojewska-czym-jest-dialog/    [Dostęp: 10.04.2024 r.]

50. Czy może istnieć edukacja bez filozofii? / Urszula Zbrzeźniak // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 1, s. 123-132

Dostępne w Internecie:  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Czy+mo%C5%BCe+istnie%C4%87+edukacja+bez+filozofii%3F+%2F+Urszula+Zbrze%C5%BAniak+%2F%2F+Kwartalnik+Pedagogiczny.+%E2%80%93+2017%2C+nr+1%2C+s.+123-132     [Dostęp: 10.04.2024 r.]

51. Czy w szkole można filozofować? /Zofia Grudzińska. – Bibliogr. // Sygnał. – 2019, nr 6, s. 8-10

52. Dociekać, nie uciekać! Czyli o zgodności celów edukacji wczesnoszkolnej i programu filozofowania z dziećmi / Anna Szymaszczyk // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 35-44

53. Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska. // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 11, s. 50-53

54. Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń dla klas I-III / Anna Szymaszczyk // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 45-75

55. Dziecięce filozofowanie / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 4, s. 4-8

56. Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem / Maria Szczepska – Pustkowska. // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 53, nr 1 (2008), s. 5-31

Dostępne w Internecie: https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=213684    [Dostęp: 10.04.2024 r.]

57. Dziecięce konstrukcje świata w rozmowach z dorosłymi /Agnieszka Nowak-Łojewska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 1, s. 54-64

58. Elementy filozofii w nauczaniu początkowym / Anna Buła // Życie Szkoły. – 1999, nr 9, s. 647-651

59. Elementy filozofii w nauczaniu początkowym / Anna Buła // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s.195-198

60. Elementy kształcenia filozoficznego w zreformowanej edukacji początkowej. Refleksje na tle założeń programowych reformy szkolnej / Lidia Salata – Zasacka. // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s.22-27

61. Filozof w przedszkolu? / Paweł Mroczkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 9, s. 22-26

62. Filozofia dla dzieci / Robert Piłat // Edukacja i Dialog. – 1992, nr 7, s. 40-42

63. Filozofia dla dzieci /Halina Postek // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 7-8, dod. s. I-IV

64. Filozofia dla dzieci – ciąg dalszy / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. – 1993, nr 4, s.. 46-49

65. Filozofia dla dzieci – czy to możliwe? / Anna Perek. // Szkolne Wieści. – 2005, nr 1, s.11-12

66. Filozofia dla dzieci w Austrii / Alina Wróbel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. [Z.] 5, (2003), s. 83-87

67. Filozofia w przedszkolu / Bożena Nikisz. // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 10, s. 50-51

68. Filozoficzna europejska gazeta dzieci, czyli filozofowanie jako sposób życia / Hanna Diduszko, Beata Elwich, Krystyna Gutowska, Brygida Pytkowska-Kapulkin // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 41 (2006), s. 131-140

69. Filozoficzne myślenie dziecka z książką w tle / Hanna Diduszko // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 101-107

70. Filozofować z uczniami. Rola edukacji filozoficznej w szkole / Aldona Pobojewska // Ethos. – 2015, nr 4, s. 193-208

Dostępne w Internecie: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Filozofowa%C4%87+z+uczniami.+Rola+edukacji+filozoficznej+w+szkole+%2F+Aldona+Pobojewska+%2F%2F+Ethos.+%E2%80%93+2015%2C+nr+4%2C+s.+193-208%5C    [Dostęp: 10.04.2024 r.]

71. Filozofowanie jako metoda kształtująca kulturę duchową oraz społeczną uczniów i szkoły / Anna Kowal-Orczykowska . – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2019, nr 2, s. 75-83

Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b702d3a4-f159-40f5-a3f6-2d7784df3ae0    [Dostęp: 10.04.2024 r.]

72. Filozofowanie w szkole podstawowej /Maria Nowicka-Kozioł // Nowa Szkoła. – 1992, nr 4, s. 205-208

73. Filozofowanie z dziećmi / Hanna Diduszko, Anna Łagodzka // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 7, s. 5-10

74. Filozofowanie z dziećmi / / J. Machacz // Przegląd Powszechny. – 1992, nr 2, s. 304-309

75. Filozofowanie z dziećmi / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 10, s. 94-97

76. „Filozofowanie z dziećmi” M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych / Robert Piłat // Etyka. – 1993, nr 26, s. 135-143

77. Filozofowanie z dziećmi. Nowy wymiar edukacji / Berenika Biały // Biblioteka w Szkole. -2007, nr 10, s.13

78. Geneza filozofowania z dziećmi w Polsce. Co to jest P4C? / Anna Buła // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 7-12

79. Jak filozofować z dzieckiem? / Anna Buła // Rocznik Edukacji Alternatywnej 2001, nr 1, s. 77-81

80. Konteksty filozoficzne edukacji przyrodniczej / Urszula Ostrowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 37-61

81. Kwadrans filozoficznych dociekań najmłodszych uczniów – przykłady realizacji autorskiego programu / Jadwiga Dejko // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 76-88

82. Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna / Jan Zubelewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 2, s.67-100

83. „Lipman na Kaszubach”, czyli Po co filozofować z dziećmi w języku kaszubskim / Maria Szczepska-Pustkowska // Edukacja Międzykulturowa. – 2020, nr 2, s. 130-147

84. Logo-Logos, czyli jak nauczać filozofii za pomocą klocków lego : opis projektu edukacji filozoficznej “Lego-Logos” /Jarosław Marek Spychała // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 11, s. 7-13

85. Ma coś filozof z dziecka i ptaka. Filozofowanie z dziećmi / Małgorzata Wróblewska // Życie Szkoły. – 2019, nr 3, s. 2-5

86. Mały Sokrates pyta / Robert Piłat ; rozm. przepr. Justyna Kowalska // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze) 1999, nr 12, dod. s. 20-23

87. Mazowiecka Filozoficzna Gazeta Dzieci „ Filozofik” / Martyna Siemaszko // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 89-91

88. Miłośnik mądrości : rozmowy filozoficzne przedszkolaków, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach / Małgorzata Swędrowska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 2, s. 56-57

89. O potrzebie edukacji filozoficznej w szkole / Kinga Bartkowiak // Sygnał. – 2019, nr 6, s. 11-13

90. Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii? /Aldona Pobojewska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 13-19

Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/d1f9e1ef-6a89-433b-ae2e-f8cb1e2bb475/content      [Dostęp: 10.04.2024 r.]

91. Pytanie jako przemiana – analiza dziecięcych pytań / Dominika Depta-Marcel // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 22-34

92. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe. –2009/2010, nr 3, s. 33-39

93. W obronie filozofii / Milena Cygan // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – R. 36, nr 1 (2023), s. 233-237

94. Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci : analiza wyników badań / Paweł Walczak ; Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Zielonogórski // Kultura i Edukacja. – 2017, nr 3, s. 128-142

Dostępne w Internecie: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Wp%C5%82yw+docieka%C5%84+filozoficznych+na+rozw%C3%B3j+intelektualny+dzieci+%3A+analiza+wynik%C3%B3w+bada%C5%84+%2F+Pawe%C5%82+Walczak+%3B+Wydzia%C5%82+Humanistyczny.+Uniwersytet+Zielonog%C3%B3rski+%2F%2F+Kultura+i+Edukacja.+%E2%80%93+2017%2C+nr+3%2C+s.+128-142     [Dostęp: 10.04.20 24 r.]

95. Wychowawcze atrybuty filozofii : o sposobach ukazywania znaczenia filozofii dzieciom i młodzieży szkolnej : (studium z “pogranicza” teorii wychowania i dydaktyki filozofii) / Alicja Żywczok // Zeszyty Filozoficzne. Nr 14/15 (2009), s. 253-266

96. Zajęcia z filozofii dla najmłodszych w opinii edukatorów / Barbara Wąsik. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2020, nr 3, s. 85-108 31

Dostępne w Internecie: https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=213684    [Dostęp: 10.04.2024 r.]

97. Zmysły i edukacja : o roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji : (refleksja filozoficzna w edukacji) / Sławomir Futyma ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // Studia Edukacyjne. Nr 45 (2017), s. 67-75

Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/22787/21580   [Dostęp: 10.04.2024 r.]

98. Zrozumieć sens wychowania. Leopold Blaustein o istocie działalności wychowawczej /Władysława Szulakiewicz – Bibliogr. / Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2019, nr 3-4, s. 63-75

Dostępne w Internecie:    https://pho.test.znp.edu.pl/files/2012/05/PHO-nr-3-4_2019_szulakiewicz_p063-075.pdf   [Dostęp: 10.04.2024 r.]

Elżbieta Trojan – Opolskie Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 25. 03. 2019 r.
Aktualizacja : 28. 07. 2021 r.
Aktualizacja : 10.04.2024 r.