Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym /Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska. Warszawa : CeDeWu, 2018

Dobra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmiany w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W prezentowanej książce zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach: poradni medycy paliatywnej, hospicjum perinatalnego, hospicjum domowego dla dzieci,  hospicjum domowego dla dorosłych,  hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.