Dobre wieści o złym zachowaniu

Dobre wieści o złym zachowaniu / Katherine Reynolds Lewis ; przeł. Krzysztof Środa. Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2018.

Niniejsza książka przedstawia zebrane na podstawie badań i odkryć dziedziny neronauk, psychologii oraz doświadczeń rodziców fakty dotyczące ważnych aspektów rozwoju emocjonalnego i społecznego współczesnych dzieci. Autorka pokazuje, że  kryzys w zachowaniach dzieci i młodzieży jest związany z podejściem rodziców do dzieci – nadopiekuńczością, ciągłą kontrolą, brakiem zaufania i strachem. Chronimy dzieci przed porażkami i popełnianiem błędów,  co w efekcie prowadzi do wychowania osób niezdolnych do radzenia sobie w dorosłym życiu.  Poradnik adresowany jest do rodziców, którzy  znajdą w nim  cenne wskazówki, jak mądrze stawiać dzieciom granice i wymagania oraz jak wspierać je w rozwoju somoregulacji i samokontroli.