Paradygmaty dydaktyki

Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce /Dorota Klus-Stańska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

 

Niniejszy podręcznik akademicki poświęcony jest próbie ustalenia zróżnicowania teoretycznego i metodologicznego, z jakim mamy do czynienia na gruncie dydaktyki. Jego celem jest wskazanie i porównanie ze sobą najważniejszych odmian myślenia dydaktycznego i związanych z nim praktyk nauczania oraz dyskusji, jakie na ich temat są toczone.  Publikacja ta z pewnością umożliwi studentom – przyszłym nauczycielom i pedagogom – zdobycie orientacji w teoriach i zjawiskach dydaktycznych, jakie można zaobserwować w krajach, w których rozwijana jest akademicka refleksja dydaktyczna i organizowane są instytucjonalne formy kształcenia.