Ameryka

Książki:

1. Fiut, Aleksander
Spotkania z Innym / Aleksander Fiut . Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. -263, [4] s. ; 20 cm.
ISBN 83-08-03921-9

2. Kwiatkowska, Katarzyna
Tyrmand i Ameryka / Katarzyna Kwiatkowska, Maciej Gawęcki. Gdańsk : “Bursztyn”, cop. 1998 (Tczew : WP). 255, [1] s. : faks., fot., portr. ; 21 cm.

3. Szymkowska-Bartyzel, Jolanta
Amerykański mit polski konsument czyli reklamowe oblicza Ameryki / Szymkowska-Bartyzel Jolanta. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 182 s. ; 23 cm
ISBN: 8323320861

Artykuły:

4. Andrzejczak, Krzysztof
Piewca amerykańskiej codzienności // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 6, s. 34-35
*O Johnie Updike’u

5. Biedrzycki, Krzysztof
Ameryka w poezji Stanisława Barańczaka / Krzysztof Biedrzycki //  Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 1, s. 63-69

6. Cavanagh, Clare
Czesław Miłosz i Ameryka / Clare Cavanagh ; tłum. Agnieszka Pokojska //  Zeszyty Literackie. – 2006, nr 2, s. 69-88

7. Fiut, Aleksander
Na”Kontynencie z Trzeciego Dnia Stworzenia”: Gombrowicz i Keyserling / Aleksander Fiut //  Ruch Literacki. – 2005, nr 2, s. 167-181

8. Gosk, Hanna
Wizerunek Ameryki w prozie polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Hanna Gosk // Kresy. – 1999, nr 4, s. 136-142

9. Jastrzębski, Jerzy

Obrazy Ameryki w “Świetle dziennym” Czesława Miłosza / Jerzy Jastrzębski // Ruch Literacki. – 2012, z. 3, s. 295-304

10. Kłosińska-Duszczyk
Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza. Kresy-Ameryka / Monika Kłosińska-Duszczyk //  Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 3, s. 111-122

11. Kołodziejczyk, Dorota
Postkolonialny zamach stanu w literaturze / Dorota Kołodziejczyk //  Literatura na Świecie. – 2008, nr 1-2, s. 241-257

12. Kołodziejczyk, Ewa
Czesław Miłosz jako amerykański korespondent / Ewa Kołodziejczyk //  Teksty Drugie. – 2011, nr 5, s. 82-96

13. Krzyżanowski, Jerzy R.
Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza / Jerzy R. Krzyżanowski // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 2, s. 79-92

14. Kudyba, Wojciech
Czesław Miłosz i Ameryka. Spór o duchowość / Wojciech Kudyba //  Topos. – 2011, nr 5, s. 31-37

15. Maciejewska, Monika
Życie i cała reszta, czyli co ma wspólnego Hrabal z Woodym Allenem i konsumpcjonizmem / Monika Maciejewska // Polonistyka. – 2006, nr 1, s. 41-43

16. Trepte, Hans-Christian
Mit Ameryki w polskiej literaturze XIX i XX wieku [fragm., tł. z niem. ] / Hans-Christian Trepte. – Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Polonijny. – 1999, z. 3, s. 71-88

Oprac. Dorota Różycka

PBW w Opolu, Wydział Informacji i Promocji