Alkohol, alkoholizm

Książki:

1. Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków / Magdalena Dampz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. – 195 s. : il. ; 21 cm.

2. Alkohol i jego zastosowanie w staropolskiej medycynie : (w świetle poradników medycznych z XVI wieku) / Katarzyna Justyniarska-Chojak // W : Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod red. Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 95-108

3. Alkohol i muzy : wódka w życiu polskich artystów / Sławomir Koper. – Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2013. – 336 s. ; 23 cm.

4. Alkohol jako element doświadczania obcej kultury : obraz spożywania trunków we współczesnych telewizyjnych reportażach podróżniczych / Monika Pruszkowska // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 203-215

5. Alkoholowe dzieje Polski : czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej / Jerzy Besala. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2015. – 936 s. ; 24 cm.

6. Alkoholowe dzieje Polski : czasy rozbiorów i powstań / Jerzy Besala. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2017. – 799 stron ; 24 cm.
7. Alkoholowe dzieje Polski : czasy wielkiej wojny i II Rzeczypospolitej / Jerzy Besala. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2018. – 742 s. ; 24 cm.
M 218549 (Opole)

8. Amfory, beczki, butelki : szkice z dziejów wina / Krzysztof Kowalski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. – 304, [4] s., [40] s. tabl. : faks., fot., rys. ; 21 cm.
M 057668 (Nysa)

9. Bachus w kontuszu : z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny w Warszawie. – Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe , 1989 .-127, [1] s. ; 24 cm

10. Bachusowe fraszki / [wybór] Anna Koziorowska, Zbigniew Markert ; il. Krzysztof Płóciennik. – Warszawa ; Ciechanów : SKP, 1984. – 69, [1] s. ; 8 cm.

11. Biała logika : (literaccy klasycy alkoholizmu) / Witold Kotowski. – Ciechanów : SKP ZG, 1984. – 114, [1] s. ; 24 cm

12. Chleb, wino i Eucharystia w symbolice Nowego Testamentu / Feliks Gryglewicz. – Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1968. – 147, [1] s. ; 23 cm.

13. Chmielu w piwie, a rozumu w głowie, gdy za mało źle, gdy za wiele niedobrze : o przenośnych sensach spożywania alkoholu w przysłowiach polskich / Barbara Hołuj // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 147-156

14. Ciało prywatne, ciało publiczne : alkohol i papierosy w kampaniach społecznych / Eliza Kowal // W : Media zmieniającego się świata / pod red. Igora Borkowskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 217-235

15. “Dionizos – Agathos Daimon” / Joanna Rybowska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Homini – Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014. – 364, [2] s. : il. ; 24 cm.

16. Enologiczne aspekty “Do Stanisława Morsztyna rotmistrza Jego Królewskiej Mości” / Janina Janas // W : Świat za tekstem : księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 70. urodzin / pod redakcją Jolanty Lubochy-Kruglik i Oksany Małysy. – Katowice : “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2017. – S. 203-220

17. Fraszki z flaszki / wybór Józef Bułatowicz ; il. Julian Bohdanowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1997. – 91, [1] s. : il. ; 23 cm.

18. Gawędy o piwie / Robert Primke, Maciej Szczerepa, Wojciech Szczerepa. – Warszawa : Agencja Wydawnicza “Egros”, [2007]. – 55, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

19. Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce : od połowy XVII do początku XIX wieku / Dorota Dias-Lewandowska. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – 251, [1] s. : il. ; 24 cm.

20. Historia pijaństwa w czasach PRL : polityka, obyczaje, szara strefa, patologie / Krzysztof Kosiński. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2008. – 697 s., [24] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

21. Horacy o winie / Tomasz Sapota // W : Hermeneutyka wina / pod redakcją Anny Kucz i Patrycji Matusiak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 73-79

22. Hulaj dusza, piekła nie ma : napitki i inne używki na przestrzeni dziejów / redakcja Anna Szczepańska, Anna Kowalczyk-Sadowska. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018. – 173 strony : ilustracje, faksymilia, fotografie ; 22 cm.

23. Jak opisać wino? / Anna Bochnakowa // W : Radość tłumaczenia – przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. – Kraków : “Księgarnia Akademicka”, 2002. – S. 107-115

24. Kariera wina węgierskiego w literaturze polskiej / Jerzy Jakubiuk. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1966. – 65, [1] s. : err. ; 27 cm.

25. Kazania dionizyjskie / Krzysztof Kowalski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. – 151, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
*Wino – szkice literackie

26. Kraj, alkohol, system i ludzie” : alkohol w komediach filmowych PRL-u / Anna Wieczorkiewicz // W : Terytoria smaku : studia z antropologii i socjologii jedzenia : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Jareckiej i Anny Wieczorkiewicz. – Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2014. – S. 389-428

27. Kroniki wina / Marek Bieńczyk. – Warszawa : “Sic!”, cop. 2001. – 296 s. : il. kolor. ; 21 cm.

28. Krótka historia pijaństwa : na rauszu przez wieki : jak, dlaczego, gdzie i kiedy człowiek popijał / Mark Forsyth ; przełożył z angielskiego Paweł Korombel ; posłowie Robert Makłowicz. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie – Publicat. Oddział, cop. 2018. – 255, [1] strona ; 24 cm.

29. Krytyka pijaństwa w twórczości Jana Kochanowskiego / Maria Wichowa // W : Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / pod red. Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie “Pro Cultura Litteraria”, 2015. – S. 265-279

30. “Kto by chciał być w tych księgach, kielich go nie minie” : motyw alkoholu w “Aktach Rzeczypospolitej Babińskiej” / Beata Stuchlik-Surowiak // W: Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 65-83

31. Kulturowa historia alkoholu / Iain Gately ; przeł. Anna Kunicka. – Warszawa : “Aletheia”, cop. 2011. – 594 s. ; 21 cm.
M 207932 (Opole)

32. Literacki almanach alkoholowy / Aleksander Przybylski. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2016. – 382, [2] strony : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

33. Magia kaukaskich toastów : kulturowa i społeczna rola wina na Kaukazie Południowym ze szczególnym uwzględnieniem Gruzji / Stanisława Budzisz-Cysewska // Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym / pod redakcją Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Jacka Woźnego. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 117-132

34. Magia wina : od pędu winorośli po napój bogów / [przygot. kat. Renata Abłamowicz ; red. kat. Elżbieta Giszter ; tł. Aleksandra Gryczka (jęz. ang.), Marcin Wiatr (jęz. niem.)]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2009. – 135, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.

35. Między zmysłową przyjemnością a jej językowym ekwiwalentem : metafory opisujące doświadczenie smaku wina / Anna Matras // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 229-237

36. “Myśmy gorycz zmienili na wino” : motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej / Józef Rurawski ; Polska Liga Trzeźwość. – Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej “Bivar” , 1994 . -142, [2] s. ; 21 cm
M 048276 (Kluczbork), M 54825 (Kędzierzyn-Koźle), M 171906-171907 (Opole)

37. Napój chłopów, mieszczan, duchownych i władców : produkcja i rola piwa w okresie piastowskim / Małgorzata Romankiewicz-Częścik // W : Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków : ludzie, przedmioty, interakcje / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 33-44

38. Nazwy wódek polskich i z krajów byłego Związku Radzieckiego : aspekt kulturowo-językowy / Halina Stelmach. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2019. – 246 stron ; 24 cm.

39. O dwóch namiętnościach Rosjanina : semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku / Matylda Chrząszcz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. – 141, [1] s. ; 24 cm.
*Herbata i napoje alkoholowe w literaturze rosyjskiej

40. Od biesiady do biesiady : toasty na każdą okazję : trunkowe dowcipy, kawały i żarciki : wszystko o piwku. – Kielce : Kolporpress, [2007]. – 95 s. : il. ; 21 cm.

41. Pierwszy polski traktat o pijaństwie z 1818 r[oku] / Teresa Ostrowska ; [Zarząd Główny Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego]. – [Warszawa] : Spółdzielcza Agencja Reklamowa “SPAR”, 1987. – 15 s. ; 20 cm.

42. Pijanice, ożralcy i łapikuflowie… : śląskich ewangelików problem z alkoholem jako element siedemnastowiecznego dyskursu kaznodziejskiego / Izabela Kaczmarzyk // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 85-97

43. Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku : aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe / wybór źródeł i opracowanie Aneta Bołdyrew ; [recenzent Marek Dutkiewicz]. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 230, [5] stron : ilustracje ; 24 cm.

44. Pijaństwo frankońskich elit w świetle wybranych źródeł z VI-IX wieku / Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 13-28

45. Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich / Urszula Kolberová. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. [2], 387-394 ; 24 cm.

46. “Pili, co się dało” : alkoholowe konteksty ataku na Prusy Wschodnie w 1945 roku w literaturze Aleksandra Sołżenicyna i dokumentacji Armii Czerwonej / Tomasz Gliniecki // W : Alkohol w wojsku i na wojnie : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, cop. 2018. – S. 299-319

47. Piwa trapistów : europejskie dziedzictwo oraz istotny element kultury piwnej Belgii / Marek Grubka // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 217-228

48. Piwo i sfera sacrum – kilka uwag o dziejach piwa do końca XVI wieku / Jarosław Kucharski // W : Terra culturae : obszary, transfery, recepcje kultury, studia oraz szkice o kulturze i historii / redakcja Łukasz Burkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 247-264

49. Piwo w kulturze życia codziennego (połowa XVI w.) / Anna Odrzywolska-Kidawa // W : Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod red. Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 109-124

50. Piwowarstwo i gorzelnictwo w małych miastach Wielkopolski w XVII wieku / Anetta Głowacka-Penczyńska. – Bibliogr. // W : Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – S. 101-108
M 218938 (Opole)

51. Podwójny agent / Pierre Fouquet, Martin de Borde ; przeł. Stanisław Gogolewski. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990. – 345, 2 s. – (Człowiek i jego cywilizacja)
M 162385 (Opole)

52. Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna / Julian Tuwim ; [rys. Feliks Topolski]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Oskar”, 1991. – 342,[2] s. : il. ; 21 cm.
I 173679 (Opole)

53. Polskie picie oczami Niemców i Francuzów – zmiana czy długie trwanie? : relacje z podróży jako Źródło do badań nad konsumcją alkoholu i pijaństwem / Dorota Dias-Lewandowska // W : Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec / pod red. Anny Mikołajewskiej i Włodzimierza Zientary ; [tł. Edward Maliszewski, Jolanta Śmigiel]. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – 135-146

54. Pomiędzy gospodą a ołtarzem baru : bardowie i alkohol (kilka polsko-czeskich przybliżeń) / Kamil Dźwinel // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 167-181

55. Postawy ludzi Kościoła wobec alkoholu w średniowiecznej Polsce / Robert Bubczyk // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 49-63

56. Rex vinorum : z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce / Roman Marcinek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2015. – 471 s. : il. ; 24 cm.

57. Rola i znaczenie wina w wojennej egzystencji średniowiecza / Andrzej Niewiński // W : Alkohol w wojsku i na wojnie : z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej / pod redakcją Andrzeja Niewińskiego. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, cop. 2018. – S. 42-56
Rytuały alkoholowe / Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek // Czas Kultury. – 2004, nr 2/3, s. 82-90

58. Semantyka i funkcje alkoholu w tradycyjnym obrzędzie weselnym : (na przykładzie Lubelszczyzny w drugiej połowie XIX i początku XX wieku) / Barbara Hołub // Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym / pod redakcją Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Jacka Woźnego. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 133-148

59. Skąd się wzięło wino czyli Trochę historii / [Wojciech Gogoliński, Michał Bardel]. – Kraków : Wydawnictwo Czas Wina, cop. 2015. – 45 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

60. Skutki picia alkoholu : (wybór przysłów) / Anna Korycka, Zbigniew Markert. – Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe : Zakład Naukowy MOBN [Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych], 1983. – 61, [3] s. : il. ; 8 x 6 cm.

61. Stara rebeliantka : studia nad semantyką obrazu / Sebastian Borowicz, Joanna Hobot, Renata Przybylska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 382, [2] s. : il. ; 23 cm.
*Alkoholizm, kobieta, starość w literaturze

62. Studium nałogu : obraz alkoholizmu w wybranych polskich filmach fabularnych / Marek Sokołowski // W : Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów / pod red. Marioli Marczak. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. – S. 79-101

63. Symbolika alkoholu we wczesnym kościele iryjskim / Łukasz Kosiński // W : Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod red. Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 83-94

64. Tłuste jedzenie, tabaka i piwo : górników sposoby “leczenia” wybranych dolegliwości / Dorota Świtała-Trybek // W : Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych : teorie, konteksty, interpretacje / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – S. 239-250
M 204164 M 207133 (Opole)

65. Używki w literaturze : od Młodej Polski do współczesności. T. 2 / pod red. Tadeusza Linknera. – Pelplin : “Bernardinum”, 2002. – 352 s. ; 24 cm.

66. Używki w sztuce i literaturze / pod redakcją Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – 211 stron : ilustracje ; 24 cm.

67. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich : Muğūn – nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów / Georges Kass. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – 287 s. ; 21 cm. – (Świat Orientu)
*Alkoholizm, narkomania, homoseksualizm i nieczystość w literaturze arabskiej

68. Wino królów – król win : tokaj w służbie dyplomatycznej Franciszka II Rakoczego (1676-1735) / Ewelina Sikora // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 109-118

69. Wino Tuwima w jego wierszach niepijackich / Małgorzata Borowska // W : Reinterpretacje / pod red. Macieja Tramera i Agnieszki Wójtowicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 141-147

70. Wino w Biblii / Samuele Bacchiocchi ; [tł. Dariusz Jemiołek]. – Radom : Orion Plus, 2012. – 92 s. ; 20 cm.

71. Wódko, wódeczko… : (motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej) / Józef Rurawski – Kielce : “Gens” , 2001 .-195, [2] s. ; 21 cm

72. Za Kaczmarskim, czyli o przekładzie “L’ivrogne” Jacques’a Brela / Paweł Marciniak // W : Nowe słowa w piosence : żródła, rozlewiska / pod red. Magdaleny Budzyńskiej-Łazarewicz i Krzysztofa Gajdy. – Poznań : Instytut Kultury Popularnej, 2017. – S. 75-86

73. Zbrodnia i wina : sensacyjny przewodnik po winach świata / Michał Bardel. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. – 219, [1] s. ; 21 cm.
*Wino – historia

74. Zwyczaje i obyczaje piwoszy czeskich : problematyka sposobu integrowania się w lokalach gastronomicznych na ziemiach czeskich od XIX wieku do współczesności / Karel Altman ; tł. Joanna Czaplińska // W : Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta : o zmienności obyczaju w kulturze / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – S. 179-185
M 200744 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

75. “Absyntomania” w Belle Époque / Agnieszka Rosales Rodriguez // Przegląd Historyczny. – 2017, z. 2, s. 303-316

76. Alkohol a twórczość : wymiar psychiatryczny / Bogusław Habrat // Czas Kultury. – 1996, nr 5/6, s. 63-65

77. Alkohol w Bizancjum i wśród Słowian w Średniowieczu / Michał Kozłowski // Fronda Lux. – Nr 86/87 (2018), s. 196-199

78. Alkohol w leksyce staro- i średniopolskiej / Zuzanna Krótki // Prace Językoznawcze. – Z. 18, [cz.] 2 (2016), s. 83-100

79. Alkohol w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski // Problemy Alkoholizmu. – 1979, nr 2, s. 17-19

80. Alkohol w służbie literatury / Joanna Ruszczyk // Twórczość. – 2016, nr 12, s. 129-131
*Zawiera recenzję książki: Literacki almanach alkoholowy / Aleksander Przybylski. – Gdańsk, 2016

81. Arystotelesa zaginiony Sympozjon i O winopiciu : treść ocalałych świadectw i fragmentów / Magdalena Jaworska-Wołoszyn // Peitho. – 2016, [nr] 1, s. 205-215

82. “Atak chmielu” w kuflu i “Pierwsza pomoc” w pokalu : piwo okiem filologa / Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko // Język, Religia, Tożsamość. – 2017, nr 2, s.7-25

83. Breslauer Schöps – najsławniejsze piwo wrocławskie / Grzegorz Sobel // Rocznik Wrocławski. – R. 9 (2004), s. 179-190
*Piwo i piwowarstwo w literaturze niemieckiej

84. Chłodnym okiem naturalistów : alkohol w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski // Problemy Alkoholizmu. – 1980, nr 3, s. 18-20

85. Choroba na śmierć peerelowskiego outsidera : o “Pętli” Marka Hłaski / Feliks Netz // Twórczość. – 2007, nr 6, s. 38-50

86. Co jest zgodne z duchem kraftu? : próba korpusowego badania słownictwa związanego z piwem / Witold Kieraś. – Bibliogr. // Język Polski. – 2017, z. 2, s. 105-112

87. Co rozwesela serce : sierpień, miesiąc trzeźwości : Biblia o alkoholu / Andrzej Draguła // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 31, s. 15

88. Cywilizacja spod pianki / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2015, nr 19, s. 72-75
*Historia piwa

89. Czy polska reklama się zmienia? : próba refleksji na przykładzie wybranych reklam piwa od końca XIX w. do współczesności / Ewelina Gajewska // Świat i Słowo. – 2006, nr 2, s. 183-196

90. Czym jest alkoholizm? (“Pętla” M. Hłaski) / Czesława Piętka // Drama . – 1995, z. 13, s. 29-30

91. Czym jest butelka, która nie oswaja? / Jerzy Pilch // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 17

92. Dla prawdziwych dam, czyli Słów kilka o tendencjach w nazewnictwie wódek dla kobiet / Halina Stelmach // Problemy Nauk Stosowanych. – T. 3 (2015), s. 217-222

93. Dzieje piwa w Polsce nowożytnej / Andrzej Klonder // Mówią Wieki. – 2009, nr 12, s. 68-72

94. Elegancja w ustach, czyli Co nam mówią etykiety win / Iwona Malinowska // Acta Neophilologica. – [T.] 19, [nr] 1 (2017), s. 197-206

95. Filmowy zespół uzależnień / Bartek Pulcyn // Świat Problemów. – 2013, nr 12, s. 36-40

96. Filologia wina : prolegomena / Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko // Język, Religia, Tożsamość. – [T.] 11 (2015), s. 21-38

97. Fiodor Dostojewski – “literacki klasyk alkoholizmu” / Anna Kościołek // Slavia Orientalis. – 2006, nr 2, s. 165-172

98. In vino fabula : literatura i wino / Marek Bieńczyk // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 4, s. 32-34

99. In vino salus? / Monika Szczot // Meander. – 2004, nr 1/2 (2004), s. 95-106
*Wino w literaturze polskiej

100. Incommunicado : czyli zakamuflowany (d)ranking “alkoholowych” piosenek rockowych / Roman Książek // Opcje. – 2004, nr 4, s. 23-29

101. Infuła tylko była trzeźwa / Janusz Tazbir // Mówią Wieki. – 1994, nr 10/11, s. 52-56

102. Inteligent, władza i wódka / Paweł Śpiewak // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 34, s. 6-7

103. Jagiełło i wino / Maciej Badowicz // Mówią Wieki. – 2018, nr 2, s. 29-31

104. Jakuba Kazimierza Haura dyskurs o pijaństwie na tle wypowiedzi na ten temat staropolskich autorów / Maria Wichowa // Wschodni Rocaznik Humanistyczny. – T. 12 (2015), s. 31-44a

105. Językowo-kulturowa analiza sloganów reklamowych marki Żubr / Joanna Szerszunowicz // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 16 (2016), s. 325-343

106. Kamień Syzyfa / Jacek Bławut ; rozm. przepr. Krystyna Lubelska // Polityka. – 2004, nr 9, s. 76-77
*O filmie dokumentalnym “Ja, alkoholik” Jacka Bławuta

107. Karczmarze, słodownicy i inni : kto warzył piwo w średniowiecznych Czechach / Martin Nodl. – Il. // Mówią Wieki. – 2005, nr 5, s. 21-25

108. Kiedy bohater zaczyna pić : Áa propos polskiego pijaństwa w filmie / Czesław Dondziłło // Przegląd. – 2014, nr 5, s. 36

109. Kieliszki, szklanice, puchary… : rzecz o dawnych naczyniach szklanych, do wypitku służących / Piotr Wawrzyniak // Kronika Miasta Poznania. – 2000, nr 4, s. 62-76

110. Kieliszki w dłoń : motyw alkoholu w powojennym filmie polskim / Iwona Kurz // Dialog. – 2000, nr 4, s. 135-150

111. Klęska pod Mocnym Aniołem / Marcin Adamczyk // Odra. – 2014, nr 3, s. 103-104
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

112. Kopanie się z lajkonikiem / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 3, s. 29
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

113. Kto pije, jest świętym : konsumpcja wina w średniowiecznej Europie / Maciej Badowicz // Mówią Wieki. – 2017, nr 5, s. 32-35

114. Kto pił na wojnie? : wojna, okupacja, alkohol – zaproszenie do tematu / Sławomir Buryła // Akcent. – 2001, nr 3, s. 47-55

115. Kubki, kufle i kieliszki, czyli co w czym dawniej pijano / Zygmunt Dolczewski // Kronika Miasta Poznania. – 2000, nr 4, s. 45-61

116. Kulturowe uwarunkowania nazw alkoholowych napojów mieszanych sprzed roku 1989 i po nim w perspektywie kognitywno-stylistycznej / Katarzyna Sujkowska-Sobisz // Postscriptum Polonistyczne. – 2012, nr 1, s. 253-264

117. Lot / Łukasz Knap // Kino. – 2013, nr 2, s. 67
* Rec. filmu: Lot / reż. Robert Zemeckis, 2012

118. “Mołdowanie w kosmos nie lietajut biez wina” : czym dla Mołdawian jest wino? / Katarzyna Biskupska // Etnografia Polska. – T. 51, z. 1/2 (2007), s. 75-103

119. “Nagie życie” Wieniczki Jerofiejewa, czyli “Moskwa – Pietuszki” z perspektywy teorii montażu Siergieja Eisensteina / Beata Waligórska-Olejniczak // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 4, s. 31-39

120. Napisać noc / Julia Fiedorczuk // Autobiografia. – 2014, nr 2, s. 71-75
*Alkoholizm kobiet w literaturze francuskiej

121. Napoje alkoholowe w lokalach poznańskich na przełomie XIX i XX wieku / Waldemar Karolczak // Kronika Miasta Poznania. – 2000, nr 4, s. 118-157

122. Nazwy rosyjskich wódek z komponentem liczby i miary / Halina Stelmach // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. – Z. 9 (2013), s. 99-106

123. Ni wino, ni woda : z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej w XVI-XVII w. / Emil Kalinowski // Przegląd Historyczny. – 2017, z. 2, s. 233-262

124. Nie igraj z małpką / Kinga Dębska ; rozm. przepr. Katarzyna Kubisiowska // Tygodnik Powszechny. – 2019, nr 6, s. 30-33

125. “Nie upijajcie się winem…, ale napełniajcie się Duchem” (Ef 5,18) : relacja “Duch – alkohol” w Biblii / Marek Dzik // Biblica et Patristica Thoruniensia. – T. 10, [nr] 1 (2017), s. 35-63

126. “Nieborak pił i upieł się był” : nałogi polskich władców / Jerzy Besala // Polityka. – 2008, nr 8, dod. „Pomocnik Historyczny” nr 1, s. 20-26

127. Nieznośna lekkość picia / Andrzej Grabowski ; rozm. przepr. Liliana Śnieg-Czaplewska // Przegląd. – 2014, nr 4, s. 16-19
*Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha Smarzowskiego

128. “Nunc est bibendum…”. / Władysław Błachut // Życie Literackie. – 1989, nr 42, s. 3
*Opisy pijaństwa, m.in. u J. Długosza, J. Kochanowskiego, I. Krasickiego, J. Morsztyna, M. Reja

129. Nullum vinum nisi Hungaricum : węgrzyn w Rzeczypospolitej złotego wieku / Maciej Badowicz // Mówią Wieki. – 2019, nr 5, s. 22-25
*Maślacz, madziar, węgrzyn, tokaj – określenia, którymi w źródłach nazywano niezwykle popularne w Rzeczypospolitej wino

130. O aksjologii kultury winiarskiej / Mariusz Pacholak // Dydaktyka Literatury i Konteksty. – T. 33 (2014), s. 147-154

131. O chrześcijańskie rozumienie trzeźwości / Roman Pindel // Polonia Sacra. – 2004, nr 15, s. 227-253
*Alkoholizm w Biblii

132. O czym jest “Pijaństwo” Ignacego Krasickiego? / Roaman Dąbrowski // Konteksty Kultury. -[Nr] 11, z. 1/2 (2014), s. 1-14

133. O kilku polskich nazwach alkoholu / Jarosław Pacuła // Prace Językoznawcze. – Z. 19, [cz.] 4 (2017), s. 121-132

134. Od akwawity do “Amatora” : wódka w polskiej kulturze : rekonesans badawczy / Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko // Język, Religia, Tożsamość. – 2016, nr 1, s. 5-26

135. Od kociokwiku do ludojada / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2009, nr 6, s. 62-64

136. Od węgrzyna do szampana : wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII-XVIII w. / Dorota Lewandowska // Przegląd Historyczny. – T. 102, z. 4 (2011), s. 697-714

137. Ostatnie kieliszki / Lech Kurpiewski, Robert Ziębiński // Newsweek Polska. – 2009, nr 32, s. 70-73
*Napoje alkoholowe w filmie

138. “Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána / Dorota Żygadło-Czopnik // Slavica Wratislaviensia. – Nr 161 (2015), s. 313-320

139. Pan Cogito pijany, czyli alkohol i zmarnowana szansa / Krzysztof Rutkowski // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 12-16

140. Pejzaż niechciany / Inga Iwasiów // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 3, s. 30-31
*Polska według Smarzowskiego

141. Pić albo nie pić, czyli alkohol w kinie amerykańskim / Łukasz Plesnar // Kino. – 1994, nr 10, s. 10-11, 43

142. Pij szprycera w cieniu, gdy ludzkość męczy się w upale / Wojciech Nowicki // Książki. – 2016, nr 1, s. 56-59
*Zawiera rec. książki: Literacki almanach alkoholowy / Aleksander Przybylski. – Gdańsk, 2016

143. Pijaństwo górników na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie wieku XX : portret zbiorowy / Katarzyna Kubica // Ogrody Nauk i Sztuk. – Nr 1 (2011), s. 131-142

144. Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich / Urszula Kolberová // Studia Slavica. – [Nr] 16 (2012), s. 387-394

145. Pijecie, bo pijecie / Wojciech Smarzowski ; rozm. przepr. Janusz Wróblewski // Polityka. – 2014, nr 3, s. 74-76

146. Piwo / Agnieszka Bywalec. – Bibliogr. // Aura. – 2015, nr 8, s. 32-33

147. Piwo i prawda o Wokulskim / Lucyna Muszyńska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. -1998, nr 11, s. 98-111

148. Piwo, wino i gorzałka w utworach literackich XVI-XVII w. (Korona – Prusy – Rzesza) / A. Klonder // Studia i Materiały z Historii Kultury. – T. 61 (1989), s. 157-176

149. Platon i wino / Magdalena Jaworska-Wołoszyn // Język, Religia, Tożsamość. – 2017, nr 1, s. 35-45

150. Platon, polityka, wino / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 19

151. Pod Mocnym Aniołem / Bartosz Żurawiecki // Kino. – 2014, nr 1, s. 74-75
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

152. Poeci i alkohol / Sławomir Kryska // Poezja. – 1986, nr 4, s. 44-51

153. Poezja i zmysły : antyczny topos wody i wina jako teoria “iudicium litterarium” w twórczości Jana Kochanowskiego / Jarosław Bedyniak // Przestrzenie Teorii. – Nr 27 (2017), s. 317-342

154. Polska sromota / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2014, nr 3, s. 66
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

155. Problem sakralizacji wina i chleba w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych / Jakub Szajt, Krzysztof Wachowski // Archeologia Polski. – T. 58, z. 1/2 (2013), s. 199-224

156. Przegląd rosyjskich danych językowych związanych z tematyką bachiczną / Agata Piasecka // Studia Słowianoznawcze. – T. 5 (2005), s. 323-336

157. Rzecz o nalewkach, miodach, piwach i starce / Maciej Szołtysik // Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. – T. 18, z. 2 (2017), s. 141-155

158. Rytuały alkoholowe / Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek // Czas Kultury. – 2004, nr 2-3, s. 82-90
*Alkohol i biesiada jako motyw w sztuce

159. Satyryczna etopeja o pijaństwie w Prz 23,29-35 / Janusz Lemański // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 47, nr 2 (2004), s. 67-82
*Alkoholizm w Biblii

160. Słownik prezentacji : A jak… alkohole // Cogito. – 2005, nr 2, dod. “Nowa Matura”, s. 3

161. Statek “Jutrzenka” szuka portu : “Wszyscy jesteśmy Chrystusami” – dwugłos o filmie Koterskiego / Wiktor Osiatyński, Piotr Wojciechowski ; rozm. przepr. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 20, s. 8
*Alkoholizm w filmie

162. …szkodzi zdrowiu / Jacek Korusiewicz // Opcje. – 2004, nr 4, s. 36-40
*Alkoholizm w filmie

163. Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. 1 / Lidia Przymuszała // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 39 (2012), s. 37-50

164. Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. 2 / Lidia Przymuszała // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 40 (2013), s. 91-107

165. Święta libacja : dzieje wina / Joanna Podgórska // Polityka. – 2005, nr 38, s. 75-77

166. To straszna choroba, ale da się z niej wyjść / Kinga Dębska ; rozm. przepr. Piotr Śmiałowski // Kino. – 2019, nr 1, s. 21-24
*Alholizm kobiet w filmie “Zabawa zabawa” Kingi Dębskiej

167. Transport piwa dawniej a dziś – z dziejów transportu / Edward Poskier // Logistyka. – 2003, nr 2, s. 64-65

168. Uczniowie Dionizosa : bez historii wina nie istnieje historia Europy / Maciej Rybiński // Wprost. – 2000, nr 9, s. 60-61

169. “Użycie darów Bożych powinno być w miarze” : interpretacja satryry Ignacego Krasickiego “Pijaństwo” : konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum / Jadwiga Zieleniewska // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 28

170. Vinum laetificat cor hominis (Ps 104, 15) : Ojcowie Kościoła o spożywaniu wina i związanych z tym problemach / Paweł Wygralak // Poznańskie Studia Teologiczne. – T. 25 (2011), s. 141-158

171. W oparach absyntu : alkohol w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski // Problemy Alkoholizmu. – 1980, nr 7/8, s. 39-41

172. Waszmościowie, na zdrowie! : obyczajowość bachiczna w powieściach doby “epoki saskiej” Józefa Ignacego Kraszewskiego / Aleksandra Modlińska // Irydion. – T. 1 (2015), s. 187-214

173. Wina elit / Marek Węcowski ; rozm. przepr. Michał Wójcik // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 39, s. 78-81
*Wino w starożytnej Grecji

174. Wino / Agnieszka Bywalec // Aura. – 2015, nr 7, s. 34-35
*Kosmetyka staropolska

175. Wino i życie w poezji Charlesa Baudelaire’a / Katarzyna Rybińska // Polilog Studia Neofilologiczne. – Nr 3 (2013), s. 169-181

176. Wino stare jak świat / Piotr Stanisławski // Przekrój. – 2011, nr 3, s. 34-35

177. Wino w obrzędowości i sztuce Gruzinów : fragm. pracy / Katarzyna Maciejewska // Pro Georgia. – Z. 7 (1998), s. 39-52

178. Winobranie Klio : studia nad winoroślami i winem / Marguerite Figeac-Monthus ; tł. Beata Wiśniewska // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 6, s. 29-36

179. Wizerunek alkoholu w kinie – przegląd filmów emitowanych w Europie w roku 2009 : (na podstawie raportu EUCAM 2010) / Magdalena Pietruszka // Świat Problemów. – 2010, nr 12, s. 32-34

180. Wizerunek mężczyzny w nazwach wódek = Man image in names of vodkas / Halina Stelmach // Problemy Nauk Stosowanych. – T. 8 (2018), s. 217-226

181. Współczesne nazwy polskich winnic / Violetta Jaros // Onomastica. – R. 59 (2015), s. 301-319

182. Wszystkiemu winne wino / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2009, nr 20, s. 72-74
*Wino – historia

183. Z alkoholowych dziejów drobnej szlachty podlaskiej / Emil Kalinowski // Mówią Wieki. – 2018, nr 2, s. 32-35

184. Zamiast toastu : kilka uwag o bułgarskim winie / Urszula Bijak. – Bibliogr. // Onomastica. – R. 60 (2016), s. 317-332
*Przedmiotem artykułu są bułgarskie toponimy związane z winem i winoroślą oraz nazwy współczesnych win bułgarskich (w wyborze)

185. Złudne raje i demony / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2013, nr 7/8, s. 30-32
*Alkoholizm w filmie

Zob. też hasło: piwo, wino, winorośl

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu