Alkohol

Książki:

1. Bachus w kontuszu : z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny w Warszawie. – Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe , 1989 .-127, [1] s. ; 24 cm

2. Bachusowe fraszki / [wybór] Anna Koziorowska, Zbigniew Markert ; il. Krzysztof Płóciennik. – Warszawa ; Ciechanów : SKP, 1984. – 69, [1] s. ; 8 cm.

3. Biała logika : (literaccy klasycy alkoholizmu) / Witold Kotowski. – Ciechanów : SKP ZG , 1984 .-114, [1] s. ; 24 cm

4. Fraszki z flaszki / wybór Józef Bułatowicz ; il. Julian Bohdanowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1997. – 91, [1] s. : il. ; 23 cm.

5. Kazania dionizyjskie / Krzysztof Kowalski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. – 151, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
*Wino – szkice literackie

6. “Myśmy gorycz zmienili na wino” : motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej / Józef Rurawski ; Polska Liga Trzeźwość. – Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej “Bivar” , 1994 .-142, [2] s. ; 21 cm
M 048276 (Kluczbork), M 54825 (Kędzierzyn-Koźle), M 171906-171907 (Opole)

7. Pierwszy polski traktat o pijaństwie z 1818 r[oku] / Teresa Ostrowska ; [Zarząd Główny Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego]. – [Warszawa] : Spółdzielcza Agencja Reklamowa “SPAR”, 1987. – 15 s. ; 20 cm.

8. Podwójny agent / Pierre Fouquet, Martin de Borde ; przeł. Stanisław Gogolewski. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990. – 345, 2 s. – (Człowiek i jego cywilizacja)
M 162385 (Opole)

9. Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna / Julian Tuwim ; [rys. Feliks Topolski]. – [Wyd.2]. – Warszawa : “Oskar”, 1991. – 342,[2] s. : il. ; 21 cm.
I 173679 (Opole)

10. Skutki picia alkoholu : (wybór przysłów) / Anna Korycka, Zbigniew Markert. – Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe : Zakład Naukowy MOBN [Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych], 1983. – 61, [3] s. : il. ; 8 x 6 cm.

11. Stara rebeliantka : studia nad semantyką obrazu / Sebastian Borowicz, Joanna Hobot, Renata Przybylska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 382, [2] s. : il. ; 23 cm.
*Alkoholizm, kobieta, starość w literaturze

12. Używki w literaturze : od Młodej Polski do współczesności. T. 2 / pod red. Tadeusza Linknera. – Pelplin : “Bernardinum”, 2002. – 352 s. ; 24 cm.

13. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich : Muğūn – nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów / Georges Kass. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – 287 s. ; 21 cm. – (Świat Orientu)
*Alkoholizm, narkomania, homoseksualizm i nieczystość w literaturze arabskiej

14. Wino w Biblii / Samuele Bacchiocchi ; [tł. Dariusz Jemiołek]. – Radom : Orion Plus, 2012. – 92 s. ; 20 cm.

15. Wódko, wódeczko… : (motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej) / Józef Rurawski – Kielce : “Gens” , 2001 .-195, [2] s. ; 21 cm

 

Artykuły z czasopism:

16. Alkohol a twórczość : wymiar psychiatryczny / Bogusław Habrat // Czas Kultury. – 1996, nr 5/6, s. 63-65
*Alkohol a twórczość

17. Alkohol w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski // Problemy Alkoholizmu. – 1979, nr 2, s. 17-19

18. Breslauer Schöps – najsławniejsze piwo wrocławskie / Grzegorz Sobel // Rocznik Wrocławski. – R. 9 (2004), s. 179-190
*Piwo i piwowarstwo w literaturze niemieckiej

19. Chłodnym okiem naturalistów : alkohol w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski // Problemy Alkoholizmu. – 1980, nr 3, s. 18-20

20. Choroba na śmierć peerelowskiego outsidera : o “Pętli” Marka Hłaski / Feliks Netz // Twórczość. – 2007, nr 6, s. 38-50

21. 22. Co rozwesela serce : sierpień, miesiąc trzeźwości : Biblia o alkoholu / Andrzej Draguła // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 31, s. 15

23. Czym jest alkoholizm? (“Pętla” M. Hłaski) / Czesława Piętka // Drama . – 1995, z. 13, s. 29-30

24. Czym jest butelka, która nie oswaja? / Jerzy Pilch // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 17

25. Filmowy zespół uzależnień / Bartek Pulcyn // Świat Problemów. – 2013, nr 12, s. 36-40

26. Fiodor Dostojewski – “literacki klasyk alkoholizmu” / Anna Kościołek // Slavia Orientalis. – 2006, nr 2, s. 165-172

27. In vino fabula : literatura i wino / Marek Bieńczyk // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 4, s. 32-34

28. In vino salus? / Monika Szczot // Meander. – 2004, nr 1/2 (2004), s. 95-106
*Wino w literaturze polskiej

29. Incommunicado : czyli zakamuflowany (d)ranking “alkoholowych” piosenek rockowych / Roman Książek // Opcje. – 2004, nr 4, s. 23-29

30. Infuła tylko była trzeźwa / Janusz Tazbir // Mówią Wieki. – 1994, nr 10/11, s. 52-56

31. Inteligent, władza i wódka / Paweł Śpiewak // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 34, s. 6-7

32. Kamień Syzyfa / Jacek Bławut ; rozm. przepr. Krystyna Lubelska // Polityka. – 2004, nr 9, s. 76-77
*O filmie dokumentalnym “Ja, alkoholik” Jacka Bławuta

33. Kiedy bohater zaczyna pić : Áa propos polskiego pijaństwa w filmie / Czesław Dondziłło // Przegląd. – 2014, nr 5, s. 36

34. Kieliszki w dłoń : motyw alkoholu w powojennym filmie polskim / Iwona Kurz // Dialog. – 2000, nr 4, s. 135-150

35. Klęska pod Mocnym Aniołem / Marcin Adamczyk // Odra. – 2014, nr 3, s. 103-104    *Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

36. Kopanie się z lajkonikiem / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 3, s. 29
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

37. Kto pił na wojnie? Wojna, okupacja, alkohol – zaproszenie do tematu / Sławomir Buryła // Akcent. – 2001, nr 3, s. 47-55

38. Lot / Łukasz Knap // Kino. – 2013, nr 2, s. 67
* Rec. filmu: Lot / reż. Robert Zemeckis, 2012

39. “Nagie życie” Wieniczki Jerofiejewa, czyli “Moskwa – Pietuszki” z perspektywy teorii montażu Siergieja Eisensteina / Beata Waligórska-Olejniczak // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 4, s. 31-39

40. Nieznośna lekkość picia / Andrzej Grabowski ; rozm. przepr. Liliana Śnieg-Czaplewska // Przegląd. – 2014, nr 4, s. 16-19
*Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha Smarzowskiego

41. “Nunc est bibendum…”. / Władysław Błachut // Życie Literackie. – 1989, nr 42, s. 3
*Opisy pijaństwa, m.in. u J. Długosza, J. Kochanowskiego, I. Krasickiego, J. Morsztyna, M. Reja

42. O chrześcijańskie rozumienie trzeźwości / Roman Pindel // Polonia Sacra. – 2004, nr 15, s. 227-253
*Alkoholizm w Biblii

43. Od akwawity do “Amatora” : wódka w polskiej kulturze : rekonesans badawczy / Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko // Język, Religia, Tożsamość. – 2016, nr 1, s. 5-26

44. Od kociokwiku do ludojada / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2009, nr 6, s. 62-64

45. Pan Cogito pijany, czyli alkohol i zmarnowana szansa / Krzysztof Rutkowski // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 12-16

46. Pejzaż niechciany / Inga Iwasiów // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 3, s. 30-31
*Polska według Smarzowskiego

47. Pić albo nie pić, czyli alkohol w kinie amerykańskim / Łukasz Plesnar // Kino. – 1994, nr 10, s. 10-11, 43

48. Pijecie, bo pijecie / Wojciech Smarzowski ; rozm. przepr. Janusz Wróblewski // Polityka. – 2014, nr 3, s. 74-76

49. Piwo, wino i gorzałka w utworach literackich XVI-XVII w. (Korona – Prusy – Rzesza) / A. Klonder // Studia i Materiały z Historii Kultury. – T. 61 (1989), s. 157-176

50. Platon, polityka, wino / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 19

51. Pod Mocnym Aniołem / Bartosz Żurawiecki // Kino. – 2014, nr 1, s. 74-75
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

52. Poeci i alkohol / Sławomir Kryska // Poezja. – 1986, nr 4, s. 44-51

53. Polska sromota / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2014, nr 3, s. 66
*Zawiera rec. filmu: Pod Mocnym Aniołem / reż. Wojciech Smarzowski, 2014

54. Rytuały alkoholowe / Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek // Czas Kultury. – 2004, nr 2-3, s. 82-90
*Alkohol i biesiada jako motyw w sztuce

55. Satyryczna etopeja o pijaństwie w Prz 23,29-35 / Janusz Lemański // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – R. 47, nr 2 (2004), s. 67-82
*Alkoholizm w Biblii

56. Słownik prezentacji : A jak… alkohole // Cogito. – 2005, nr 2, dod. “Nowa Matura”, s. 3

57. Statek “Jutrzenka” szuka portu : “Wszyscy jesteśmy Chrystusami” – dwugłos o filmie Koterskiego / Wiktor Osiatyński, Piotr Wojciechowski ; rozm. przepr. Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 20, s. 8
*Alkoholizm w filmie

58. …szkodzi zdrowiu / Jacek Korusiewicz // Opcje. – 2004, nr 4, s. 36-40
*Alkoholizm w filmie

59. W oparach absyntu : alkohol w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski // Problemy Alkoholizmu. – 1980, nr 7/8, s. 39-41

60. Waszmościowie, na zdrowie! : obyczajowość bachiczna w powieściach doby “epoki saskiej” Józefa Ignacego Kraszewskiego / Aleksandra Modlińska // Irydion. – T. 1 (2015), s. 187-214

61. Winobranie Klio : studia nad winoroślami i winem / Marguerite Figeac-Monthus ; tł. Beata Wiśniewska // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 6, s. 29-36

62. Wizerunek alkoholu w kinie – przegląd filmów emitowanych w Europie w roku 2009 : (na podstawie raportu EUCAM 2010) / Magdalena Pietruszka // Świat Problemów. – 2010, nr 12, s. 32-34

63. Złudne raje i demony / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2013, nr 7/8, s. 30-32
*Alkoholizm w filmie

 

Zob. też hasło: wino, winorośl

 

Oprac. Dorota Różycka, Anna Zacłona

PBW w Opolu