Wino, winorośl

Książki:

1. Amfory, beczki, butelki : szkice z dziejów wina / Krzysztof Kowalski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. – 304, [4] s., [40] s. tabl. : faks., fot., rys. ; 21 cm.
M 057668 (Nysa)

2. Bachus w kontuszu : z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej / Grzegorz Godlewski ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny w Warszawie. – Ciechanów : Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe , 1989. – 127, [1] s. ; 24 cm

3. Bachusowe fraszki / [wybór] Anna Koziorowska, Zbigniew Markert ; il. Krzysztof Płóciennik. – Warszawa ; Ciechanów : SKP, 1984. – 69, [1] s. ; 8 cm.

4. Chleb, wino i Eucharystia w symbolice Nowego Testamentu / Feliks Gryglewicz. – Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1968. – 147, [1] s. ; 23 cm.

5. “Dionizos – Agathos Daimon” / Joanna Rybowska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Homini – Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2014. – 364, [2] s. : il. ; 24 cm.

6. Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce : od połowy XVII do początku XIX wieku / Dorota Dias-Lewandowska. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2014. – 251, [1] s. : il. ; 24 cm.

7. Horacy o winie / Tomasz Sapota // W : Hermeneutyka wina / pod redakcją Anny Kucz i Patrycji Matusiak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 73-79

8. Jak opisać wino? / Anna Bochnakowa // W : Radość tłumaczenia – przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. – Kraków : “Księgarnia Akademicka”, 2002. – S. 107-115

9. Jedzenie w ujęciu biblijnym / Franciszek M. Rosiński // W : Pokarmy i jedzenie w kulturze : tabu, dieta, symbol / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole, 2007. – S. 59-76
M 197693 M 197769 (Opole)

10. Kariera wina węgierskiego w literaturze polskiej / Jerzy Jakubiuk. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1966. – 65, [1] s. : err. ; 27 cm.

11. Kazania dionizyjskie / Krzysztof Kowalski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. – 151, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

12. Kredens prof. L. Stommy czyli Kompendium wiedzy o winach francuskich / Tomasz Dominik & Ludwik Stomma. – Warszawa : “Twój Styl”, 1998. – 247, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm.

13. Kroniki wina / Marek Bieńczyk. – Warszawa : “Sic!”, cop. 2001. – 296 s. : il. kolor. ; 21 cm.

14. Magia kaukaskich toastów : kulturowa i społeczna rola wina na Kaukazie Południowym ze szczególnym uwzględnieniem Gruzji / Stanisława Budzisz-Cysewska // Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym / pod redakcją Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Jacka Woźnego. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 117-132

15. Magia wina : od pędu winorośli po napój bogów / [przygot. kat. Renata Abłamowicz ; red. kat. Elżbieta Giszter ; tł. Aleksandra Gryczka (jęz. ang.), Marcin Wiatr (jęz. niem.)]. – Katowice : Muzeum Śląskie, 2009. – 135, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.

16. Rex vinorum : z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce / Roman Marcinek. – Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2015. – 471 s. : il. ; 24 cm. – (Silva Rerum)

17. Skąd się wzięło wino czyli Trochę historii / [Wojciech Gogoliński, Michał Bardel]. – Kraków : Wydawnictwo Czas Wina, cop. 2015. – 45 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

18. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich : Muğūn – nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów / Georges Kass. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – 287 s. ; 21 cm. – (Świat Orientu)
*Alkoholizm, narkomania, homoseksualizm i nieczystość w literaturze arabskiej

19. Wino królów – król win : tokaj w służbie dyplomatycznej Franciszka II Rakoczego (1676-1735) / Ewelina Sikora // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 109-118

20. Wino Tuwima w jego wierszach niepijackich / Małgorzata Borowska // W : Reinterpretacje / pod red. Macieja Tramera i Agnieszki Wójtowicz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 141-147

21.Wino w Biblii / Samuele Bacchiocchi ; [tł. Dariusz Jemiołek]. – Radom : Orion Plus, 2012. – 92 s. ; 20 cm.

22. Zbrodnia i wina : sensacyjny przewodnik po winach świata / Michał Bardel. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. – 219, [1] s. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

23. Arystotelesa zaginiony Sympozjon i O winopiciu : treść ocalałych świadectw i fragmentów / Magdalena Jaworska-Wołoszyn // Peitho. – 2016, [nr] 1, s. 205-215

24. II [Druga] Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Festiwal Wina “Dionizos-Bachus-Bakch” w rosyjskiej i światowej kulturze : (Sudak/Nowy Świat – Krym 14-16 maja 2000) / Sławomir Lippki // Nomos. -Nr 30/31 (2000), s. 171-173

25. IV [Czwarta] Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dionizos-Bakch-Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze” (Ałupka – Krym 17-19.05.2002) / Henryk Hoffmann // Nomos. – Nr 39/40 (2002), s. 167-168

26. Filologia wina : prolegomena / Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko // Język, Religia, Tożsamość. – [T.] 11 (2015), s. 21-38

27. Goethe i wino / Eugenia Dąbrowska // Studia Niemcoznawcze. – T. 53 (2014), s. 195-205

28. In vino fabula / Marek Bieńczyk // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 4, s. 32-34
* Literatura i wino

29. In vino salus? / Monika Szczot // Meander. – Nr 1/2 (2004), s. 95-106

30. In vinoveritas/communitas/civilitas? : o cywilizującej towarzyskości konsumpcji wina / Paweł Wyborski // Kultura i Społeczeństwo. – 2012, nr 4, s. 121-147

31. Izrael jako krzew winny i winnica Jahwe w tekstach Starego Testamentu / Janusz Lemański // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. – Nr 6 (2001), s. 133-154

32. Jagiełło i wino / Maciej Badowicz // Mówią Wieki. – 2018, nr 2, s. 29-31

33. Jak to z winnym krzewem było / Leszek Malicki // Aura. – 1998, nr 5, s. 23-25
* Historia upraw winorośli

34. Kto pije, jest świętym : konsumpcja wina w średniowiecznej Europie / Maciej Badowicz // Mówią Wieki. – 2017, nr 5, s. 32-35

35. Ludwig Kalisch o demokracji, władzy i winie / Marcin Błaszkowski // Miasteczko Poznań. – 2014, nr 3/4, s. 201-207

36. Mechanizmy konceptualizacji smaku w opisach i notach degustacyjnych win / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. – Z. 7 (2010), s. 37-48

37. Metaforyczne wino : językowe sposoby charakteryzowania cech wina w kontekście lingwistyki kognitywnej / Katarzyna Skrzypczak // Conversatoria Linguistica. – R. 7 (2013), s. 101-108

38. Miód, wino i wódka / Paweł Libera // Mówią Wieki. – 2009, nr 12, s. 82-86

39. “Mołdowanie w kosmos nie lietajut biez wina” : czym dla Mołdawian jest wino? / Katarzyna Biskupska // Etnografia Polska. – 2007, z. 1/2, s. 75-103

40. Nie tylko węgrzynem Polska stała / Dorota Lewandowska // Mówią Wieki. – 2009, nr 12, s. 87-91

41. Nullum vinum nisi Hungaricum : węgrzyn w Rzeczypospolitej złotego wieku / Maciej Badowicz // Mówią Wieki. – 2019, nr 5, s. 22-25
*Maślacz, madziar, węgrzyn, tokaj – określenia, którymi w źródłach nazywano niezwykle popularne w Rzeczypospolitej wino

42. O aksjologii kultury winiarskiej / Mariusz Pacholak //Dydaktyka Literatury i Konteksty. – T. 33 (2014), s. 147-154

43. O dawnych tradycjach uprawy wina na Śląsku Opolskim / Magdalena Górniak-Bardzik // Notatnik Skansenowski. – Nr 2 (2012), s. 75-82

44. Od węgrzyna do szampana : wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII-XVIII w. / Dorota Lewandowska // Przegląd Historyczny. – 2011, z. 4, s. 697-714

45. Piwo, wino i gorzałka w utworach literackich XVI-XVII w. (Korona – Prusy – Rzesza) / A. Klonder // Studia i Materiały z Historii Kultury. – T. 61 (1989), s. 157-176

46. Platon i wino / Alexander Demandt ; tł. Aneta Franczak // Klio. – Nr 9 (2007), s. 3-19

47. Platon, polityka, wino / Paweł Śpiewak // Res Publica Nowa. – 1994, nr 7/8, s. 19

48. Poezja i zmysły : antyczny topos wody i wina jako teoria “iudicium litterarium” w twórczości Jana Kochanowskiego / Jarosław Bedyniak // Przestrzenie Teorii. – Nr 27 (2017), s. 317-342

49. Problem sakralizacji wina i chleba w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych / Jakub Szajt, Krzysztof Wachowski // Archeologia Polski. – T. 58, z. 1/2 (2013), s. 199-224

50. Szlaki wina w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju / Joanna Kosmaczewska // Studia Periegetica. – Z. 2 (2008), s. 153-160

51. Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. 1 / Lidia Przymuszała // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 39 (2012), s. 37-50

52. Śląska leksyka i frazeologia o tematyce bachicznej. Cz. 2 / Lidia Przymuszała // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 40 (2013), s. 91-107

53. Święta libacja / Joanna Podgórska // Polityka. – 2005, nr 38, s. 75-77
* Dzieje wina

54. Towarzyskość w butelce : wino w relacjach społecznych / Paweł Wyborski // Człowiek i Społeczeństwo. – T. 33 (2012), s. 41-64

55. III [Trzecia] Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dionizos-Bakch-Bachus w rosyjskiej i światowej kulturze” : (Nowy Świat – Krym 18-20.05.2001) / Dorota Ziętek // Nomos. – Nr 37/38 (2002), s. 153-155

56. Uczniowie Dionizosa : bez historii wina nie istnieje historia Europy / Maciej Rybiński // Wprost. – 2000, nr 9, s. 60-61

57. Vinum laetificat cor hominis (Ps 104, 15) : Ojcowie Kościoła o spożywaniu wina i związanych z tym problemach / Paweł Wygralak // Poznańskie Studia Teologiczne. – T. 25 (2011), s. 141-158

58. Waszmościowie, na zdrowie! : obyczajowość bachiczna w powieściach doby “epoki saskiej” Józefa Ignacego Kraszewskiego / Aleksandra Modlińska // Irydion. – T. 1 (2015), s. 187-214

59. Wina elit / Marek Węcowski ; rozm. przepr. Michał Wójcik // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 39, s. 78-81
*Wino w starożytnej Grecji

60. Wino / Agnieszka Bywalec // Aura. – 2015, nr 7, s. 34-35
* Kosmetyka staropolska

61. Wino i życie w poezji Charlesa Baudelaire’a / Katarzyna Rybińska // Polilog Studia Neofilologiczne. – Nr 3 (2013), s. 169-181

62. Wino stare jak świat / Piotr Stanisławski // Przekrój. – 2011, nr 3, s. 34-35

63. Wino w ceramice gruzińskiej / Katarzyna Maciejewska // Pro Georgia. – Z. 8 (1999), s. 7-13

64. Wino w obrzędowości i sztuce Gruzinów : fragm. pracy / Katarzyna Maciejewska // Pro Georgia. – Z. 7 (1998), s. 39-52

65. Winobranie Klio : studia nad winoroślami i winem / Marguerite Figeac-Monthus ; tł. Beata Wiśniewska // Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 6, s. 29-36

66. Winna historia Włoch / Stanisław J. Majcherczyk // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. – Nr 5 (2009), s. 123-129

67. Winorośl w dekoracji chrzcielnic romańskich / Agnieszka Woś // Roczniki Humanistyczne. – 1999, z. 4 spec., s. 57-70

68. Współczesne nazwy polskich winnic / Violetta Jaros // Onomastica. – R. 59 (2015), s. 301-319

69. Wszystko winne winno / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2009, nr 20, s. 72-74

70. Zamiast toastu : kilka uwag o bułgarskim winie / Urszula Bijak // Onomastica. – R. 60 (2016), s. 317-332
* Przedmiotem artykułu są bułgarskie toponimy związane z winem i winoroślą oraz nazwy współczesnych win bułgarskich (w wyborze)

Zob. też hasło: alkohol, alkoholizm

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu