Piwo

Książki:

1. Gawędy o piwie / Robert Primke, Maciej Szczerepa, Wojciech Szczerepa. – Warszawa : Agencja Wydawnicza “Egros”, [2007]. – 55, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

2. Napój chłopów, mieszczan, duchownych i władców : produkcja i rola piwa w okresie piastowskim / Małgorzata Romankiewicz-Częścik // W : Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków : ludzie, przedmioty, interakcje / pod redakcją Wojciecha Skóry i Agnieszki Teterycz-Puzio ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 33-44

3. Od biesiady do biesiady : toasty na każdą okazję : trunkowe dowcipy, kawały i żarciki : wszystko o piwku. – Kielce : Kolporpress, [2007]. – 95 s. : il. ; 21 cm.

4. Pijaństwo frankońskich elit w świetle wybranych źródeł z VI-IX wieku / Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 13-28

5. Piwa trapistów : europejskie dziedzictwo oraz istotny element kultury piwnej Belgii / Marek Grubka // W : Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności / pod red. Roberta Bubczyka, Barbary Hołub, Justyny Sołtys. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 217-228

6. Piwo i sfera sacrum – kilka uwag o dziejach piwa do końca XVI wieku / Jarosław Kucharski // W : Terra culturae : obszary, transfery, recepcje kultury, studia oraz szkice o kulturze i historii / redakcja Łukasz Burkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 247-264

7. Piwo to napój niezbędny : przemysł piwowarski na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Sławomir Jędrzejewski. – Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012. – 276, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

8. Piwo w kulturze życia codziennego (połowa XVI w.) / Anna Odrzywolska-Kidawa // W : Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych / pod red. Justyny Żychlińskiej, Anetty Głowackiej-Penczyńskiej, Andrzeja Klondera. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 109-124

9. Piwo we Wrocławiu : od średniowiecza po czasy współczesne / [red. Halina Okólska]. – Wrocław : Muzeum Miejskie, 2015. – Wyd. 2. popr., uzup. – 175, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

10. Piwowarstwo i gorzelnictwo w małych miastach Wielkopolski w XVII wieku / Anetta Głowacka-Penczyńska. – Bibliogr. // W : Apetyt na jedzenie : pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów / pod red. Justyny Żychlińskiej i Anetty Głowackiej-Penczyńskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. – S. 101-108
M 218938 (Opole)

11. Tłuste jedzenie, tabaka i piwo : górników sposoby “leczenia” wybranych dolegliwości / Dorota Świtała-Trybek // W : Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych : teorie, konteksty, interpretacje / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. – S. 239-250
M 204164 M 207133 (Opole)

12. Zwyczaje i obyczaje piwoszy czeskich : problematyka sposobu integrowania się w lokalach gastronomicznych na ziemiach czeskich od XIX wieku do współczesności / Karel Altman ; tł. Joanna Czaplińska // W : Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta : o zmienności obyczaju w kulturze / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, Magdaleny Sztandary. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – S. 179-185
M 200744 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

13. “Atak chmielu” w kuflu i “Pierwsza pomoc” w pokalu : piwo okiem filologa / Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko // Język, Religia, Tożsamość. – 2017, nr 2, s.7-25

14. Breslauer Schöps – najsławniejsze piwo wrocławskie / Grzegorz Sobel // Rocznik Wrocławski. – R. 9 (2004), s. 179-190
*Piwo i piwowarstwo w literaturze niemieckiej

15. Co jest zgodne z duchem kraftu? : próba korpusowego badania słownictwa związanego z piwem / Witold Kieraś. – Bibliogr. // Język Polski. – 2017, z. 2, s. 105-112

16. Cywilizacja spod pianki / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2015, nr 19, s. 72-75
*Historia piwa

17. Czy polska reklama się zmienia? : próba refleksji na przykładzie wybranych reklam piwa od końca XIX w. do współczesności / Ewelina Gajewska // Świat i Słowo. – 2006, nr 2, s. 183-196

18. Dzieje piwa w Polsce nowożytnej / Andrzej Klonder // Mówią Wieki. – 2009, nr 12, s. 68-72

19. Język reklamy : na przykładzie wybranych sloganów promujących piwo / Agnieszka Szpylma // Język w Komunikacji. – T. 1 (2011), s. 55-73

20. Językowo-kulturowa analiza sloganów reklamowych marki Żubr / Joanna Szerszunowicz // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 16 (2016), s. 325-343

21. Karczmarze, słodownicy i inni : kto warzył piwo w średniowiecznych Czechach / Martin Nodl. – Il. // Mówią Wieki. – 2005, nr 5, s. 21-25

22. Piwo / Agnieszka Bywalec. – Bibliogr. // Aura. – 2015, nr 8, s. 32-33

23. Piwo i prawda o Wokulskim / Lucyna Muszyńska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. -1998, nr 11, s. 98-111

24. Piwo, wino i gorzałka w utworach literackich XVI-XVII w. (Korona – Prusy – Rzesza) / A. Klonder // Studia i Materiały z Historii Kultury. – T. 61 (1989), s. 157-176

25. Piwowarskie tradycje w ofercie turystycznej Niemiec / Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja. – 2010, z. 1, s. 75-88

26. Rzecz o nalewkach, miodach, piwach i starce / Maciej Szołtysik // Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. – T. 18, z. 2 (2017), s. 141-155

27. Transport piwa dawniej a dziś – z dziejów transportu / Edward Poskier // Logistyka. – 2003, nr 2, s. 64-65

28. ŻUBR CIEKAWY Z NATURY…? : charakterystyka cyklu reklam (na wybranych przykładach) / Iwona Benenowska // Conversatoria Linguistica. – R. 7 (2013), s. 9-30

Zob. też hasło: alkohol, alkoholizm

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu