zwierzęta

Małpa

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax”, 2002. – S. 204-208 : Małpa
C 196239 (Opole)

2. Małpy, ucieszni ludkowie i cukrowi bohaterowie, czyli O kilku alegoriach na kpiarską modę / Krystyna Moisan-Jabłońska // W : …

Osioł

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax“, 2002. – S. 238-242 : Osioł
C 196239 (Opole)

2. Językowy i literacki obraz osła w kulturze polskiej na tle dziedzictwa śródziemnomorskiego / Elżbieta Skorupska-Raczyńska // W : Koń …

Zwierzęta

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe (np. inscenizacje, konkursy) oraz scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęconych zwierzętom. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 2000-2018.

 …

Zwierzęta

Książki:

1. Animalia – anomalia (Łódź, 19.04.2013) : I tak zjedzą nas robale, czyli o właściwym Porządku świata (Łódź, 15.03.2013) : materiały ze studencko-doktoranckich konferencji naukowych zorganizowanych przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Krzysztof Stefański]. – Łódź : Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra

Koń

Książki:

1. Antropocentryzm leksyki „końskiej” / Urszula Sokólska // W : Koń w kulturach świata / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016. – S. 179-194

2. Centaury a/i ludzie …

Pies

Książki:

1. „Bydlę mnie chapsnęło” : negatywny obraz psa w komunikacji internetowej / Katarzyna Sobstyl // W : Pies w literaturze, kulturze, języku i mediach / redakcja tomu Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski, Ewa Kozak, Maria Długołęcka-Pietrzak, Barbara Stelingowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Humanistycznych. – Siedlce : iWN …