Osioł

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax“, 2002. – S. 238-242 : Osioł
C 196239 (Opole)

2. Językowy i literacki obraz osła w kulturze polskiej na tle dziedzictwa śródziemnomorskiego / Elżbieta Skorupska-Raczyńska // W : Koń w kulturach świata / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016. – S. 125-138

3. Koń i osioł w kulturze ludowej Bułgarii / Mariola Walczak-Mikołajczakowa // W : Koń w kulturach świata / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016. – S. 227-235

4. Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu / James Hall ; il. Chris Puleston ; przeł. [z ang.] Jan Zaus, Bogdan Baran. – Kraków : Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997. – S. 57 : Osioł
C 62571 (Kędzierzyn-Koźle), I 179748 (Opole)

5. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : „Arkady“, 2006. – S. 261-265 : Osioł
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

6. Osioł w „Muzykantach z Bremy” i innych tekstach kultury / Ewa Ogłoza // W : W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 95-106

7. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. – Warszawa : „Arkady“, 2007. – S. 193-195 : Oślica Balaama
C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

8. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : „Pax“, 1990. – S. 285-288 : Osioł
M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

9. Całe stworzenie / Szymon Hołownia // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 51-52, s. 24-26
* Wół i osioł w bożonarodzeniowym kontekście

10. „Compassio Christi?” : o figliku Mikołaja Reja „Baba, co w Pasyją płakała” / Paweł Stępień // Prace Filologiczne. – T. 59 (2010), s. 35-53
* Osioł – symbolika

11. „Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?” (Lb 22,28) : o tym jak oślica przemówiła do pogańskiego proroka = „What have I done to you to make you beat me these three times?” (Num 22:28) : about the she-ass that spoke to the pagan soothsayer / Anna Kuśmirek // Verbum Vitae. – 2017, nr 32, s. 95-125

12. Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Cz. 2, Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza = Why did Jesus enter Jerusalem riding on two donkeys in Matthew’s account (21:1-11)? P. 2, Reasons for having two animals in the account / Adam Kubiś // Biblical Annals. – Vol. 8, nr 1/4 (2018), s. 213-258

13. Językowy obraz „osła” w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej / Artur Czapiga // Zeszyty Naukowe PWSZ / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Nr 4 (2007), s. 569-575

14. „Nulla est gloria praeterire asellos” : wizerunek osła w kulturze i literaturze starożytnej Grecji i Rzymu / Magdalena Karamucka // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 21, fasc. 2 (2011), s. 95-108

15. Osioł w „ucieczce do Egiptu” : analiza wybranych przykładów malarstwa tablicowego pochodzących z Polski z 2. połowy XV i początków XVI / Karolina Pukaluk // Roczniki Kulturoznawcze. – T. 11, nr 2 (2020), s. 207-223

16. Ośla serenada / Edmund Wojnarowski // Sztuka dla Dziecka. – 1990, nr 5/6, s. 16-17
* Osioł jako uosobienie głupoty w literaturze polskiej

17. Poeta, osiołek i Moguer w prozie poetyckiej Juana Ramóna Jiméneza / Ewa Ogłoza // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Nr 3763 (2018), s. 157-175

18. Skąd wół i osioł przy żłóbku Jezusa? / Dariusz Dogondke // Katecheta. – 2013, nr 1, s. 48-50

19. Symbolika osła w religii i kulturze / Monika Poniatowska // Communio. – R. 30, nr 1 (2010), s. 97-113

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu