Małpa

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax”, 2002. – S. 204-208 : Małpa
C 196239 (Opole)

2. Małpy, ucieszni ludkowie i cukrowi bohaterowie, czyli O kilku alegoriach na kpiarską modę / Krystyna Moisan-Jabłońska // W : Initium sapientiae humilitas : studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin / [kom. red. Zbigniew Bania, Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka ; red. nauk. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka ; współpraca Anna Sylwia Czyż]. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki, 2015. – S. 170-178

3. Między sacrum a profanum : o kulturowych wędrówkach „Trzech małp z Nikko” / Izolda Topp // W : Eros w moralności i kulturze, sacrum i profanum w kulturze / redakcja naukowa Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnyy, Bernadeta Botwina. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Lwów : L’vìvs’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, 2017. – S. 101-106

4. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : „Arkady”, 2006. – S. 198-201 : Małpa
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

5. Od małpy Fredry do kilku kreacji małpy w literaturze dziecięcej / Magdalena Jonca // W : Romantyzm : literatura, kultura, obyczaj : prace dedykowane Profesorowi Marianowi Urselowi w 65 rocznicę urodzin. 3 / pod red. Magdaleny Joncy i Małgorzaty Łoboz. – Wrocław : Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, 2015. – S. 183-193

6. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : „Pax”, 1990. – S. 281 : Małpa
M 045171 (Brzeg), C 045648 (Kluczbork), C 064284 M 054190 (Nysa), C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

7. Figurki małp w sztuce regionu Xinjiangu : analiza zabytków z kolekcji British Museum / Dominika Nasiłowska-Rek // Studia i Materiały Archeologiczne. – T. 16 (2019), s. 115-147

8. Kim są szympansy? / Łukasz Kwiatek // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 51-52, dod. „Magazyn Literacki”, nr 10-12, s. 14-16
* Badania nad małpami w literaturze popularnonaukowej

9. „Kordegarda małp” : prezentacja motywu na przykładzie obrazu flamandzkiego ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL / Krzysztof Przylicki // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, z. 4 (2010), s. 171-184

10. Ludzka małpa : film o granicach człowieczeństwa / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny . – 2012, nr 24, s. 42

11. Małpiarnia malarza : darwinizm w twórczości Gabriela von Maxa / Gabriela Świtek // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 311-321

12. Małpy / Aleksander Ledóchowski // Film. – 1978, nr 33, s. 21
* Motyw małpy w filmie fabularnym

13. Niewidzialny łańcuch : o kilku wierszach Wisławy Szymborskiej / Wojciech Bonowicz // Znak. – 2012, nr 5, s. 92-95

14. Samych siebie oglądacie : naczelne na ekranie / Catherine Shoard // Forum. – 2011, nr 35, s. 44-45

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu