Zwierzęta

Książki:

1. Animalia – anomalia (Łódź, 19.04.2013) : I tak zjedzą nas robale, czyli o właściwym Porządku świata (Łódź, 15.03.2013) : materiały ze studencko-doktoranckich konferencji naukowych zorganizowanych przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Krzysztof Stefański]. – Łódź : Koło Naukowe Historyków Sztuki. Sekcja Dawna. Katedra Historii Sztuki. Uniwersytet Łódzki, 2014. – 266 s. ; 21 cm. – (Ars et Scientia ; t. 4)
*Zwierzęta w literaturze i sztuce

2. Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 276 s. ; 21 cm. – (Paralele : folklor, literatura, kultura. ) ISBN 978-83-231-2628-7
M 206448 (Opole)

3. Bajki zwierzęce Adolfa Dygasińskiego / Mirosława Radowska-Lisak // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 219-230
M 206448 (Opole)

4. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : “Pax”, 2002. – 503, [1] s., [144] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 25 cm.
C 196239 (Opole)

5. Bestiarium Zbigniewa Herberta. Próba / Marek Adamiec // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 301-317
M 197672 M 197724 (Opole)

6. Bestiariusz Tolkienowski / tekst David Day ; il. Ian Miller [et al.] ; przekł. Renata Giedrojć, Joanna Kokot, Jakub Zdzisław Lichański. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2001. – 223, [1] s., LXIV s. tabl. kolor. : il. ; 29 cm.

7. Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – 414 s. ; 24 cm. – ( Stromata Antropologica, ISSN 1897-5666 ; 1 )
M 197672 M 197724 (Opole)

8. Człowiek i zwierzę w bajce zwierzęcej, magicznej oraz w legendach o życiu świętych / Jolanta Ługowska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 35-47
M 206448 (Opole)

9. Homo sapiens – gatunek krytycznie zagrożony. Motywy zwierzęce w “Cząstkach elementarnych” Michela Houellebecqa / Adriana Celińska // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 289-299
M 197672 M 197724 (Opole)

10. (Inne) zwierzęta mają głos / red. Danuta Dąbrowska, Piotr Krupiński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 361 s. ; 23 cm.

11. Jana Brzechwy bajki dla dzieci / Elżbieta Kruszyńska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 245-254
M 206448 (Opole)

12. Komizm w ludowej bajce zwierzęcej (na wybranych przykładach) / Tomasz Dalasiński // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 151-166
M 206448 (Opole)

13. Leśmianowski “Czarny kozioł”: gry z magiczną symboliką / Małgorzata Czapiga // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 231-244
M 206448 (Opole)

14. Lingua symbolica : o pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce / Tomasz Panfil ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002. – 344 s. : il. ; 24 cm.

15. Literacka symbolika zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Anny Martuszewskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. – 230, [1] s. ; 21 cm.

16. Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt : w kręgu zagadnień ekofilozoficznych / Justyna Tymieniecka-Suchanek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 373, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3017)

17. Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich / Władysław Dynak ; z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. – [2], 358, [3] s. : il. ; 19 cm.

18. Na przykład: jaszczurka. Uwagi o historii zwierząt / Piotr Kowalski // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 13-34
M 206448 (Opole)

19. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : “Arkady”, 2006. – 382,[1] s. : il. kolor., faks. ; 20 cm. – ( Leksykon : historia, sztuka, ikonografia ) ISBN 83-213-4440-2
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

20. Od Lewiatana do Jormungandra : rzecz o potworach morskich, ludziach z morza i duchach wód / Zofia Drapella ; il. Tadeusz Ciesiulewicz. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1976. – 207, [1] s. ; 20 x 21 cm. – (Biblioteka Morza)

21. Okrucieństwo w ludowej bajce zwierzęcej / Violetta Wróblewska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 87-97
M 206448 (Opole)

22. Pisarze w zwierzyńcu / Janina Abramowska. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 187, [1] s. ; 24 cm

23. Sacrum w ludowej bajce zwierzęcej (zarys problematyki) / Olga Wachcińska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 139-149
M 206448 (Opole)

24. Słoń jaki jest, każdy widzi. Zwierzęta egzotyczne w antyku / Gościwit Malinowski // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 73-83
M 197672 M 197724 (Opole)

25. Strofy o zwierzętach : antologia / wybrał i oprac oraz wstępem opatrzył Robert Stiller. – Warszawa : “Iskry”, 1982. – 217, [3] s. ; 20 cm.

26. Symbolika zwierząt w żywotach świętych / Bartłomiej Polański. – Wrocław ; Borowianka : Druk-Allegro, 2011. – 143 s. : il. kolor. ; 22 cm

27. Świat zwierząt w poezji księdza Jana Twardowskiego / Beata Afeltowicz, Maria Kabata // W : Las w kulturze polskiej. 2 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. – Poznań : “Eco”, 2002. -S. 497-502
M 189341 (Opole)

28. Tajemnice fauny i flory w “Lecie leśnych ludzi” Marii Rodziewiczównej / Dorota Kulczycka // W : Las w kulturze polskiej. 3 / red. Wojciech Łysiak ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. – Poznań : “Eco”, 2004. – S. 231-242
M 189342 (Opole)

29. Teologia – rośliny i zwierzęta : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Jelonka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. – 221 s. ; 21 cm. – (Biblia w Kulturze Świata)

30. Wyobrażenia zwierząt i tęsknoty za “dzikim życiem”. “Pocztówkowe” zwierzęta / Magdalena Sztandara // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 357-374
M 197672 M 197724 (Opole)

31. Z polskich studiów nad ludową bajką zwierzęcą / Adrian Mianecki // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 77-86
M 206448 (Opole)

32. Zoologia fantastyczna / Jorge Luis Borges przy współpr. Margarity Guerrero ; przeł. [z hisz.] Zofia Chądzyńska. – Warszawa : “Czytelnik”, 1983. – 198, [2] s., [6] k. il. ; 14 cm.

33. Zoomorfologiczne figury wroga w poezji socrealistycznej / Joanna Pyszny // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 257-274
M 197672 M 197724 (Opole)

34. Zwierzę w micie i kulcie / Tadeusz Margul. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. – 240 s. ; 21 cm.

35. Zwierzęca farma kinematografii, czyli tropem kulturowej definicji filmu animowanego / Paweł Sitkiewicz // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 341-356
M 197672 M 197724 (Opole)

36. Zwierzęce motywy w islamskiej mitologii i ich odzwierciedlenie w literaturze i sztuce pięknej narodów muzzułmańskich / Swietłana M. Czerwonnaja // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 49-62
M 206448 (Opole)

37. Zwierzęta i ludzie : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kurka i Krzysztofa Maliszewskiego. – Chorzów : Miejski Dom Kultury “Batory”, 2011. – 289, [3] s., XXVI s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm + 1 dysk optyczny (CD). – (Medium Mundi ; 7)
*Zwierzęta w literaturze i sztuce

38. Zwierzęta i rośliny w życiu świętych oraz jako ich atrybuty / Barbara Szczepanowicz. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007. – 205, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

39. Zwierzęta symboliczne i mityczne / J. C. Cooper ; przeł. [z ang.] Anna Kozłowska-Ryś i Leszek Ryś. – Poznań : Dom Wydawniczy “Rebis”, 1998. – 339, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Mity i Legendy Świata)

40. Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków – Anavlepsate eis ta peteina… / Anna Kotłowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 261 s. ; 21 cm. – (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 224)

41. Zwierzęta w “Opowieści etiopskiej” Heliodora / Sylwester Dworacki // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 85-93
M 197672 M 197724 (Opole)

42. Zwierzęta w ujęciu biblijnym / Franciszek M. Rosiński // W : Bestie, żywy inwentarz i Bracia Mniejsi : motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym / red. nauk. Piotr Kowalski, Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara ; Uniwersytet Opolski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – S. 49-72
M 197672 M 197724 (Opole)

43. Zwierzęta Zaratustry : symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego / Olga Kłosiewicz. – Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – 151 s. ; 24 cm.

44. Zwierzyniec literacki / Stanisława Niedziela. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 174, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 7) ISBN 978-83-64203-15-2
M 212237 (Opole)

 

Artykuły z czasopism:

45. Akeda, ostatnie slowo / Marcin Cielecki // Topos. – 2012, nr 6, s. 23-45

46. Analiza wykorzystanych motywów zwierząt w logotypach wybranych marek samochodowych / Gabriela Osiecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. – Nr 13 (2009), s. 143-159

47. “Animal studies”, dyscyplinarność i post(humanizm) / Cary Wolfe ; tł. Karolina Krasuska // Teksty Drugie. – 2013, nr 1/2, s. 125-153

48. Arka Poego czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni / Michał Jasieński // Nowa Fantastyka. – 2003, nr 2, s. 72-74

49. Aspekt historyczny obecności istot fantastycznych w literaturze popularnej / Edyta Rudolf // Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. – Nr 9 (2000), s. 187-202

50. Bestiarium Zofii Nałkowskiej / Magdalena Janowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 7, t. 1 (2005), s. 369-405

51. “(…) Będę ci śpiewał jak mrące łabędzie (…)” : porównania z komparansem “animalistycznym” w poematach Juliusza Słowackiego / Joanna Ścibek // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 13 (2013), s. 363-392

52. Bitwa i polowanie w “Kronice Polskiej” Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. – 2008, z. 3, s. 5-18

53. Charakterystyka nazw zwierząt w “Pamiętnikach” J. Ch. Paska / Bożenna Filipiak // Poradnik Językowy. – 1982, z. 2, s. 99-103

54. Co robi chrząszcz bombardier / Jerzy Stom // Nowe Książki. – 1988, nr 9, s. 28-30
*Książki o zwierzętach

55. Czarno-biały kot / Magdalena Schreiber // Twórczość. – 2008, nr 10, s. 153-157
*Zwierzęta w sztuce

56. Część i całość, czyli starożytne hybrydy / Joanna Żak-Bucholc // Albo albo. – 2002, z. 2, s. 60-67
*Wyobrażenia bóstw i zwierząt mitycznych

57. Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne / Andrzej Dąbrówka // Teksty Drugie. – 2002, nr 5, s. 23-35

58. “Dlaczego kura nie śpiewa?” : zwierzęta w muzyce dawnej i współczesnej / Agnieszka Roguska // Pogranicza. – 2009, nr 2, s. 77-84

59. Dlaczego mucha ugryzła pana von Ketten? : znaczenie zwierzęcych “znaków” w “Portugalce” Roberta Musila / Ewa Leszczyńska // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. – Z. 4 (2008), s. 35-45

60. Filozofowie i zwierzęta. Poeci i zwierzęta : wypisy z ksiąg użytecznych / wybór i oprac. Dariusz Czaja // Konteksty. – 2009, nr 4, s. 10-26

61. Flora i fauna w kulturze Średniowiecza od XII do XV wieku : materiały XVII Seminarium Mediewistycznego // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 27 (1997), s. 3-153

62. Formistyczny bestiariusz w jednoaktówce Tytusa Czyżewskiego “Osioł i Słońce w metamorfozie” / Sławomir Sobieraj // Conversatoria Litteraria. – R. 1 (2007), s. 133-144

63. Gimnastyka dla umysłu / Piotr Tryjanowski ; rozm. przepr. Krzysztof Daukszewicz-Cęcelewski // Nowa Fantastyka. – 2014, nr 05, s. 12-13
*Zwierzęta baśniowe i mityczne w literaturze

64. Gombrowicz w świecie zwierząt / Monika Żółkoś // Dialog. – 2011, nr 2, s. 137-143
*Materiały z konferencji “Trans-Polonia”, Gdynia

65. Jedność i odrębność : świat zwierząt, świat ludzi – malarska interpretacja / Izabela Gajewska // Zeszyty Malarstwa. – Nr 8 (2007), s. 417-426

66. Językowy aspekt badań nad zwierzętami w kulturze / Jacek Skawiński // Zeszyty Etnologii Wrocławskiej. – 2001, nr 1, s. 93-121

67. Krowa w łóżku, koń na fortepianie / Marcin Giżycki // Kwartalnik Filmowy. -Nr 83/84 (2013), s. 317-321
*Zwierzęta mówiące ludzkim głosem w filmie

68. Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne / Jacek Brzozowski // Teksty. – 1979, nr 6, s. 171-185

69. Kryptozoologia. Cz. 1, Nie tylko potwór z Loch Ness / Agnieszka Szady // Nowa Fantastyka. – 2011, nr 2, s. 4-7
*Zwierzęta baśniowe i mityczne

70. Kryptozoologia. Cz. 2, Uciekinierzy z muzeum paleontologicznego / Agnieszka Szady // Nowa Fantastyka. – 2011, nr 3, s. 4-6
*Zwierzęta baśniowe i mityczne

71. Kulturowa semantyka motywu zwierząt / Wiesław Przybyła // Teksty Drugie. – 2011, nr 3, s. 238-252

72. Kurek na dachu / Hugo Loetscher ; tł. Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. – 1999, nr 5/6, s. 173-183
*Zwierzęta w literaturze

73. Leksyka “zwierzęca” jako składnik “comparatum” w porównaniach księdza Jana Twardowskiego / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 7 (2007), s. 153-168

74. Leksyka zwierzęca w poezji ks. Jana Twardowskiego / Marzena Wieczorek // Roczniki Humanistyczne. – 2003, z. 6, s. 199-220

75. “Ludzie zwierzętom…”? : o jeszcze jednym przypadku uniwersalizacji Zagłady / Piotr Krupiński // Dyskurs (Szczecin). – Z. 5 (2010), s. 135-151

76. Magiczne czynności / Lech Isakiewicz // Nowe Książki. – 1987, nr 9, s. 58-60
*Zwierzęta bohaterami książek dla dzieci

77. Menażeria w twórczości Ludwika Jerzego Kerna / Ewa Ziemer // Guliwer. – 2010, nr 3, s. 59-71

78. “Mieszane towarzystwo” Ireny Krzywickiej / Agata Zawiszewska // Pogranicza. – 2009, nr 2, s. 32-34,37-41

79. Miłość do stworzeń na kartach Biblii / Waldemar Chrostowski // Paedagogia Christiana. – 2011, t. 2, s. 65-82

80. Motyw pokoju między zwierzętami w Księdze Izajasza 11,6-8 i 65,25 / Andrzej P. Kluczyński // Rocznik Teologiczny. – R. 50, z. 1/2 (2008), s. 9-20

81. Nasi bracia mniejsi / Mirosław Ratajczak // Odra. – 2018, nr 1, s. 100-101
* Zwierzęta (m. in. psy) w twórczości Elżbiety Janczak-Wałaszek

82. Niewidzialny łańcuch. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej / Wojciech Bonowicz // Znak. – 2012, nr 5, s. 92-95

83. O finale bajki zwierzęcej / Irena Bogocz // Literatura Ludowa. – 1996, nr 1, s. 25-33

84. O roślinach i zwierzętach / Michael Krüger ; rozm. przepr. Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie. – 2014, nr 1/2, s. 330-335
*Rośliny i zwierzęta w literaturze niemieckiej

85. O stosunku Bolesława Prusa do “starszych braci w Darwinie” oraz ich językowym obrazie wyrażonym w konstrukcjach omownych / Violetta Machnicka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. – [Z.] 5 (2009), s. 79-97

86. Papierowa menażeria / Katarzyna Maleszak // Biologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 35-56
*Zwierzęta motywem ilustracyjnym banknotów

87. Pasażerowie arki / Dominika Materska, Ewa Popiołek // Nowa Fantastyka. – 1999, nr 6, s. 74-75 *Zwierzęta w literaturze fantastycznej

88. Po tropach : milczenie zwierząt / Dariusz Czaja // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 50, s. 6-7

89. Poeci i zwierzęta : [wypisy z ksiąg użytecznych] / oprac. Dariusz Czaja // Konteksty. – 2009, nr 4, s. 17-26

90. Poetyckie bestiarium Wisławy Szymborskiej. Preliminaria / Joanna Korpysz-Drzazga, Tomasz Korpysz // Poradnik Językowy. – 2012, z. 7, s. 16-26

91. Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze / Anna Barcz // Teksty Drugie. – 2013, nr 1/2, s. 60-79
*Związek pomiędzy refleksją Wolfe’a a zmianami zachodzącymi w tekście literackim, w którym zwierzętom dosłownie udzielono głosu, głównie na przykładzie Kafki i Bułchakowa

92. Przedmiot, podmiot, bohater czy ozdobnik? / Agata Ciastoń // Kino. – 2010, nr 7/8, s. 70-73
*Zwierzęta w filmie

93. Psy, wilki, gęsi, nutrie, czyli… : o leksyce zwierzęcej w języku polskim / Milena Adaszek-Waliszczak // Poradnik Językowy. – 2014, z. 1, s. 71-80

94. Realizm mitologiczny Czyngiza Ajtmatowa : (na przykładzie motywów zwierzęcych) / Zbigniew Barański // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 3, s. 1-13

95. Sceny rodzajowe ze śnieżną panterą / Marta Miskowiec // Konteksty. – 2009, nr 4, s. 137-142
*Fotografowanie zwierząt

96. Schulz i zwierzęta : stawanie-się ojca w “Sklepach cynamonowych” / Adrian Mrówka // Czas Kultury. – 2014, nr 1, s. 46-53

97. Ssaki. Cz. 1 / Jerzy Wrona. – ( Zwierzęta na flagach i w herbach państw ) // Aura. – 2005, nr 11, s. 31-32

98. Ssaki. Cz. 2 / Jerzy Wrona. – ( Zwierzęta na flagach i w herbach państw ) // Aura. – 2005, nr 12, s. 32-33

99. Status zwierząt w Biblii / Waldemar Chrostowski // Forum Teologiczne. – [T.] 6 (2005), s. 7-22

100. Struktura i funkcje motywów zwierzęcych w poezji Leśmiana. Cz. 1 / Krystyna Walc // Okolice. – 1985, nr 7/8, s. 49-61

101. Struktura i funkcje motywów zwierzęcych w poezji Leśmiana. Cz. 2 / Krystyna Walc // Okolice. – 1985, nr 9/10, s. 45-56

102. Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze : (na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego) / Anna Wąs. – Referat // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie.. – Nr 53 (2013), s. 107-115

103. Śledzie, ćmy i szop pracz : zoografie Sebalda / Dariusz Czaja // Konteksty. – 2014, nr 3-4, s. 101-110

104. Świat zwierząt w małych formach narracyjnych Adolfa Dygasińskiego i w malarstwie Józefa Chełmońskiego / Danuta Knysz-Tomaszewska // Litteraria Copernicana. – 2009, nr 2, s. 88-101

105. Świat zwierzęcy w grafice ilustracyjnej Józefa Wilkonia / Ewa Ziemer // Guliwer. – 2010, nr 1, s. 83-88

106. Teatr zwierzęcej śmierci / Monika Żółkoś // Didaskalia. – Nr 119 (2014), s. 71-78
*Zwierzęta w teatrze

107. Tematy zwierzęce w bajkach ludowych / Marta Ziółkowska-Sobecka // Zeszyty Łużyckie. – T. 32/33 (2001), s. 157-161

108. Tolerancja / Elżbieta Wroniewska // Przyroda Polska. – 2014, nr 1, s. 32-33
*Zwierzęta w filmie

109. Truchcikiem wśród roślin i zwierząt / Adam Pluszka // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 51-52, dod. “Magazyn Literacki”, nr 10-12, s. 6-9
* Książki o roślinach i zwierzętach

110. Tygrysia wołowina : o zwierzętach w malarstwie lat 80. / Marta Tarabuła // Konteksty. – 2009, nr 4, s. 143-150

111. “Wejść między sforę” – projekt duchowości zwierząt: Mickiewicz – Emerson / Justyna Schollenberger // Wiek XIX. – R. 3 (2010), s. 36-49

112. Wilk człowiekowi człowiekiem. Ludzkość jako holokaustowa metafora zwierząt / Paweł Wolski // Czas Kultury. – 2010, nr 6, s. 12-19

113. Zabójcze ryjówki w odwrocie, czyli dlaczego nie straszy nas “monster movie”? / Justyna Knieć // Czas Kultury. – 2007, nr 6, s. 56-64
*Zwierzęta w filmie

114. Zawodowiec czy amator? / Elżbieta Wroniewska // Przyroda Polska. – 2013, nr 7, s. 24-25
*Zwierzęta w filmie

115. Zoologia fantastyczna w “Tygodniu stworzenia świata” Wacława Potockiego / Norbert Korniłłowicz // Pamiętnik Literacki. – 2002, z. 3, s. 105-114

116. Zwierzak superstar / Wiesław Kot // Przegląd. – 2006, nr 1, s. 37-39
*Zwierzęta w filmie

117. Zwierzę jako problem myśli antropologicznej : (Księga Psalmów i Księga Przysłów w Biblii Jakuba Wujka) / Małgorzata Pierzgalska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 8 (2006), s. 5-22

118. Zwierzę w sztuce najnowszej / Magdalena Schreiber // Fraza. – 2005, nr 4, s. 273-289

119. Zwierzęta domowe w nauczaniu Jezusa / Andrzej Jacek Najda // Studia Ecologiae et Bioethicae. – T. 7, [cz.] 2 (2009), s. 93-104

120. Zwierzęta i antropologia kultury / Roman Chymkowski // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 1, s. 35-44

121. Zwierzęta jako monstra we współczesnej polskiej fantastyce grozy / Ksenia Olkusz // Literatura Ludowa. – 2010, nr 4-5, s. 91-100

122. Zwierzęta Johna Bergera / Marta Aleksandrowicz-Wojtyna // Topos. – 2012, nr 3, s. 58-60
*O trylogii “W ich trud”

123. Zwierzęta symboliczne / Antoni Gucwiński, Hanna Gucwińska // Ekoświat. – 2000, nr 4, s. 12-13
*Anakonda, baran, bawół, bazyliszek, bernikla, bocian, borsuk, czapla, czajka, dudek

124. Zwierzęta w kulcie, mitach i wierzeniach / Roman Karczmarczuk // Kosmos. – 1996, nr 1, s. 207-222

125. Zwierzęta w “Ogrodzie Fraszek” Wacława Potockiego : (rekonesans) / Władysława Książek-Bryłowa // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – T. 49 (2004), s. 235-245

126. Zwierzęta w pieśniach i podaniach ludowych / Adam Kulesza // Wieści. – 1983, nr 37, s. 5

127. Zwierzęta Wasyla Grossmana / Zbigniew Barański // Slavia Orientalis. – 2004, nr 4, s. 549-562 126. Zwierzęta wchodzą do gry / Una Chaudhuri ; tł. Agata Chałupnik // Dialog. – 2005, nr 7/8, s. 26-38
*Zwierzęta w dramacie

128. ZwierzoczłekoKafka / Łukasz Musiał // Konteksty. – 2009, nr 4, s. 69-75

129. Zwierzyniec dla dzieci Ludwika Jerzego Kerna / Alicja Baluch // Guliwer. – 2010, nr 3, s. 31-35

130. Życie we mnie nie jest moje / Agata Araszkiewicz // Czas Kultury. – 2009, nr 5, s. 175-178
*Zwierzęta w literaturze

131. Żyjąca kwestia granic w sztuce : o życiu zwierząt w rękach artystów / Kinga Michalina Mistrzak // Zeszyty Artystyczne. – Nr 26 (2015), s. 95-101

 

Zob. też hasła: jednorożec, koń, kot, małpamotyl, osioł, owady, pies, ptaki, ryba, wąż, wilk

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu