uczeń cudzoziemski

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym / uczeń z Ukrainy w polskiej szkole

Zestawienie bibliograficzne „Uczeń z doświadczeniem migracyjnym / uczeń z Ukrainy w polskiej szkole” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2010-2023 i składa się ze 175 opisów bibliograficznych.
Uczniowie z doświadczeniem migracyjnym to zróżnicowana grupa, należą do niej dzieci z różnych przyczyn zmieniające miejsce zamieszkania: dzieci cudzoziemskie, uchodźcze czy dzieci …

Język polski jako język obcy/drugi

Zestawienie bibliograficzne „Język polski jako język obcy/drugi” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2010-2023 i składa się z 434 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. …

Uczeń z innego kręgu kulturowego w polskiej szkole

Zestawienie bibliograficzne „Uczeń z innego kręgu kulturowego w polskiej szkole” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2018 i składa się z 66 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

 

Książki: