Uczeń z innego kręgu kulturowego w polskiej szkole

Zestawienie bibliograficzne „Uczeń z innego kręgu kulturowego w polskiej szkole” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2018 i składa się z 66 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

 

Książki:

1. Dziecko uchodźcze w polskiej szkole : przykałdy działań wspierających edukację zrealizowanych przez Stowarzyszenie Dla Ziemi / Magdalena Kawa // W : Kryzys migracyjny : perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 134-153
M 217503/II (Opole)

2. Dziecko wyobcowane : edukacja polonistyczna wobec Romów / Elżbieta Piątek // W : Edukacja polonistyczna wobec Innego / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 40-54
M 212497 (Opole)

3. Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Gabriela Piechaczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. – 286 s. : il. ; 23 cm. – (Edukacja Międzykulturowa)
M 212627 (Opole)

4. Edukacja językowa dzieci imigrantów : perspektywa glottodydaktyki interkulturowej / Marta Krasuska-Betiuk, Marta Kotarba // W : Kryzys migracyjny : perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 70-94
M 217503/II (Opole)

5. Edukacja w warunkach wielokulturowości : wnioski dla diagnozy specjalnych potrzeb uczniów dwujęzycznych i dwukulturowych na przykładzie Romów / Łukasz Kwadrans // W : Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Gabriela Piechaczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie ; Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 250-264
M 212627 (Opole)

6. Imigranci w mojej klasie / Maciej Bohosiewicz, Izabela Czerniejewska, Teresa Halik, Joanna Jurewicz, Paweł Kornacki, Piotr Kuspys, Agata Marek. – Wyd. 2., popr. Warszawa : Stowarzyszenie Vox Humana, cop. 2014. – 138, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 213896 (Opole)

7. Jak rozwiązywać problemowe sytuacje w szkole wynikające z wielokulturowości? : omówienie kilku przykładów ze szkół polsko-romskich / Kinga Białek // W : Romowie 2013 : od działań systemowych do rozwiązań lokalnych / red. nauk. Barbara Weigl, Małgorzata Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2013. – S. 145-155
M 211661 (Opole)

8. Kompetencja planistyczna nauczycieli a praca w wielokulturowych klasach / Joanna Leek // W : Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i D oroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 71-80
M 216858 (Opole)

9. Meandry integracji społecznej dzieci cudzoziemców w placówkach szkolnych / Mariola Badowska // W : Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych / red. nauk. Jolanta Muszyńska, Wioleta Danilewicz, Tomasz Bajkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2013. – S. 36-53
M 211288 M 211289 (Opole)

10. (Nie)łatwe powroty do domu? : funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji / [aut.] Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Joanna Durli, Paulina Szydłowska. – Warszawa : Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015. – 170 s. : il. ; 20 cm.
M 068126 M 068127 (Nysa), M 214692 M 214693 (Opole)

11. Obecność idei wielokulturowości/międzykulturowości w dokumentach szkolnych / Natalia Bednarska // W : Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Gabriela Piechaczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie ; Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 88-99
M 212627 (Opole)

12. Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń / pod redakcją Zenona Jasińskiego, Karola Neischa i Marzanny Pogorzelskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – 218 s. : il., wykr. ; 24 cm.
C 216826 (Opole)

13. Oświata w warunkach wielokulturowości – od asymilacji do edukacji międzykulturowej i wielowymiarowej / Tadeusz Lewowicki // W : Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu : rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne / pod red. Bogdana Cimały i Marzanny Pogorzelskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 13-30
M 213374 (Opole)

14. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 362 s. : il. ; 24 cm.
M 217261 (Opole)

15. Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi : specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego / Urszula Markowska-Manista // W : Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 125-148
M 215480 M 215482 M 215483 M 215481 (Opole), M 054430 M 054429 M 054428 (Brzeg), M 64122 M 64123 M 64124 (Kędzierzyn-Koźle), M 054116 M 054117 M 054118 (Kluczbork), M 068259 M 068260 C 068261 (Nysa)

16. Problemy nauczyciela-wychowawcy w społeczeństwie wielokulturowym i konsumpcyjnym / Tomasz Michalewski // W : Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. – Warszawa : “Difin”, 2015. – S. 72-89
M 214274 (Opole)

17. Program kształcenia nauczycieli w zakresie wspierania uczniów z trudnościami adaptacyjnymi (uchodźców, cudzoziemców, reemigrantów) : założenia i ewaluacja / Emilia Śmiechowska-Petrovskij // W : Kryzys migracyjny : perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 15-33
M 217503/II (Opole)

18. Romskie dziecko w polskiej szkole / Artur Paszko // W : Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Barbara Chojnacka-Synaszko, Gabriela Piechaczek-Ogierman ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie ; Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 237-249
M 212627 (Opole)

19. Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci-uchodźców w Polsce / Ewelina Zalewska // W : Kryzys migracyjny : perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 95-116
M 217503/II (Opole)

20. Uczeń cudzoziemski w szkole / Krystyna Dąbek // W : Nasze dzieci różne są : jak im pomóc, by osiągnęły sukces?. Cz. 2 / red. Beata Borecka-Sierpina ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2014. – S. 65-70
M 212275 M 212274 C 207289 (Opole)

21. Uczeń dwukulturowy i dwujęzyczny – bogactwo czy problem szkoły? / Krystyna Wiercińska // W : Romowie 2013 : od działań systemowych do rozwiązań lokalnych / red. nauk. Barbara Weigl, Małgorzata Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2013. – 40-49
M 211661 (Opole)

22. Uczeń odmienny kulturowo w szkole – problem czy wyzwanie edukacyjne? / Joanna Stepaniuk // W : Kryzys migracyjny : perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. T. 2 / red. nauk. Urszula Markowska-Manista i Barbara Pasamonik. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 117-133
M 217503/II (Opole)

23. Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole : problemy, wyzwania i egzemplifikacje działań metodycznych / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król // W : Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 149-171
M 215480 M 215482 M 215483 M 215481 (Opole), M 054430 M 054429 M 054428 (Brzeg), M 64122 M 64123 M 64124 (Kędzierzyn-Koźle), M 054116 M 054117 M 054118 (Kluczbork), M 068259 M 068260 C 068261 (Nysa)

24. Walka ze stereotypami odmienności kulturowej : szkolne i pozaszkolne pola bitewne / Urszula Markowska-Manista // W : Twierdza : szkoła w metaforze militarnej? : co w zamian / red. nauk. Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – S. 315-339
* Dyskurs wielokulturowości w Polsce
M 217608 (Opole)

25. Zagadnienie wielokulturowości w edukacji szkolnej na przykładzie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Opole / Irena Koszyk // W : Oświata i kultura w wielokulturowym świecie : wielość perspektyw i doświadczeń / pod red. Zenona Jasińskiego, Karola Neischa i Marzanny Pogorzelskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 189-208
C 216826 (Opole)

26. Zrozumieć Innego : międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. – Białystok : Fundacja Dialog, 2014. – 116 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 214626 (Opole)

27. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów romskich poprzez realizację zadań z “Programu na rzecz społeczności romskiej” w PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu / Urszula Strzelczyk-Raduli // W : Ważne sprawy naszych uczniów / pod red. nauk. Doroty Kowalskiej, Urszuli Strzelczyk-Raduli ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. – Opole : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014. – S. 47-57
M 211913 M 211912 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

28. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 21-23

29. Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 21-24

30. Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska // Meritum. – 2011, nr 1, s. 21-29

31. Edukacja dzieci cudzoziemskich w Polsce / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 5/6, s. 49-50

32. Edukacja dzieci imigrantów w Gdańsku – od interwencji do miejskiej polityki społecznej / Dorota Jaworska, Khedi Alieva // Studia Pedagogiczne. – T. 69 (2016), s. 251-266

33. Edukacja mniejszości narodowych, etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym / Patryk Pawełczak // Sygnał. – 2014, nr 5, s. 7-11

34. Edukacja początkowa wobec wielokulturowości i międzykulturowości / Joanna Karczewska, Katarzyna Kundera // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 3, s. 19-29

35. Edukacja wielokulturowa : strategie i działania szerzące tolerancję wobec cudzoziemców / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 3/4, s. 13-16

36. Fatima i inni / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 25, s. 15
* Szkoła wielokulturowa a praca z dziećmi cudzoziemców

37. “Gdy masz wiedzę, to mniej się boisz i jesteś bardziej ciekawy inności” / Marina Hulia ; rozm. przepr. Agata Białachowska // Sygnał. – 2016 nr 3, s. 19-21
* Dzieci cudzoziemskie w polskich szkołach i przygotowanie placówek edukacyjnych na ich przybycie

38. Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców / Katarzyna Górska, Leandra Korczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, nr 4, s. 18-32

39. Jak rozmawiać o uchodźcach / Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 9, s. 52-56

40. Jak wspierać adaptację ucznia obcokrajowca w klasie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 76, s. 10-14

41. Kształtowanie kompetencji międzykulturowych / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 12, s. 69-71
* Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych i odpowiednich postaw wsród uczniów oraz konieczność rozwoju jego kompetencji zawodowych i osobistych niezbędnych do pracy w środowisku wielokulturowym

42. Mniejszości w szkole : inny, obcy, wykluczony? / Anna Tulczyńska // Sygnał. – 2014, nr 5, s. 12-13

43. Multikulturowość to fakt / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 1-2, s. 16
* Uczniowie z doświadczeniem migracyjnym (cudzoziemcy i reemigranci) w polskich szkołach

44. Nabywanie języka polskiego przez dzieci cudzoziemskie (na przykładzie dwóch chłopców z Singapuru) / Marta Piasecka // Poradnik Językowy. – 2017, z. 8, s. 74-82

45. Nauczyciel w szkole jako culture broker (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 1, s. 95-107

46. Osiem kroków według Elżbiety Fiok. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2016 nr 3, s. 24-27
* Propozycje działań dla wychowawców klas, do których dołączyło dziecko cudzoziemskie

47. Oswajanie obcości w szkole : rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w edukacji cudzoziemców i repatriantów / Bożena Grębowiec // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 4, s. 27-33

48. Pedagogiczne wyzwania pracy z dziećmi mniejszości romskiej / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 9, s. 13-20

49. Pierwsze kroki ku różnorodności w szkole / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 12, s. 77-80

50. Podstawa prawna edukacji cudzoziemców / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 44-48

51. Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 5/6, s. 51-54

52. Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 17-20

53. Przyjmowanie uczniów z zagranicy / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 4, s. 46-48

54. Rodzice różnorodni kulturowo i językowo / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 4, s. 24-28

55. Rozdźwięk w edukacji imigrantów / Renata A. Nguyen // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 11, s. 73-76

56. Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla polskiej szkoły / Monika Miczka-Pajestka // Nowa Szkoła. – 2015, nr 9, s. 21-31

57. Scenariusz lekcji do filmu “Wszyscy albo nikt” (reż. Kheiron) / Adam Domalewski // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 34-37
* Scenariusz dla szkoły podstawowej. Temat: Wyzwania współczesnego świata: spotkania kultur

58. Szkolna walka z dyskryminacją / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 11, s. 82-84

59. Szkoła a proces integracji uczniów cudzoziemców / Joanna Jałosińska // Meritum. – 2011, nr 2, dod. “Oświata Mazowiecka”, s. 8-9

60. Szkoła tolerancji / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 12, s. 82-84

61. Szkoła wielokulturowa, czyli o współpracy z rodzicem cudzoziemcem / Iga Kazimierczyk // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 33, s. 28-30

62. Ten obcy / Magdalena Goetz // Sygnał. – 2016 nr 3, s. 7-10
* Integrowanie uczniów, wśród których jest cudzoziemiec lub uchodźca

63. Uchodźcy (mali) u bram (szkół) / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 12, s. 16-19

64. Uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 1, s. 12-17
* Doświadczenia pracy z uchodżcami w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach k. Lublina

65. Współpraca z rodzicami różnorodnymi kulturowo i językowo : praktyczne wskazówki / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 81, s. 60-62

66. Z zagranicy do klasy / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 32-33, s. 12

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu