Język polski jako język obcy/drugi

Zestawienie bibliograficzne „Język polski jako język obcy/drugi” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2010-2023 i składa się z 434 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

Książki:

 

1. A co to takiego? : obrazkowy słownik języka polskiego : poziom podstawowy A1, A2 / Anna Seretny ; słownik z ilustracjami Andrzeja Piątkowskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2022. – 252, [3] s. : il. ; 24 cm.

2. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Uniwersitas”, 2022. – 329 stron : ilustracje ; 24 cm. – (Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego ; , 3 )
M 65450 (Kędzierzyn-Koźle)

3. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Serenty, Ewa Lipińska. – Kraków : “Universitas”,  2018. – 329 s. : il, ; 24 cm. — ( Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego / Miodunka Władysław T. ; 3 )
C 219420 M 219448 M 219449 (Opole)

4. Aspekt socjokulturowo-lingwistyczny w glottodydaktyce języka polskiego / Sebastian Taboł ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Instytut Neofilologii. – Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. – 212 s. ; 21 cm.
M 207788 (Opole)

5. B1 – piszę, mówię i zdaję! : formy wypowiedzi pisemnych i ustnych na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego / [red. Paulina Chechłacz]. – Warszawa: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, 2020. – 64 s. : il. ; 30 cm.

6. Badania słownictwa tematycznego i ich rola w nauce języka polskiego jako obcego / Zofia Cygal-Krupa // O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie : glottodydaktyka polonistyczna dziś / pod red. Przemysława Gębala, Iwony Janowskiej. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – S. 261-270
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/261540/cygal-krupa_badania_slownictwa_tematycznego_i_ich_rola_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.05. 2023]

7. Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej / pod redakcją Danuty Lech-Kirstein i Marzeny Makuchowskiej. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. – 420, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm.

8. Bawimy się w polski 1 : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci / Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska ; [ilustracje: Katarzyna Orszulik]. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 110 s. : il. ; 30 cm.

9. Bawimy się w polski 1 : zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym oraz transkryptami nagranych tekstów / Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska ; [ilustracje: Katarzyna Orszulik]. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 133, [1] s. : il. ; 30 cm.

10. Bez problemu! : Polski : Advanced B2-C1 / pod red. Ewy Masłowskiej. – Poznań : SuperMemo World, 2016. – 304 s. ; 19 cm.

11. Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych / Dominika Izdebska-Długosz. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021. – 472, [4] s. : wykr ; 24 cm.

12. Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego : analiza językowa na potrzeby glottodydaktyczne / Marta Skura. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – 353, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

13.Co warto wiedzieć : poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie/ Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 236 s. : il. ; 24 cm.

14. Coś wam powiem… : ćwiczenia komunikacyjne / Magdalena Szelc-Mays. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2022. – 277, [2] s. : faks., il. ; 24 cm.

15. Czarno na białym : gramatyka i sprawność pisania na B2 / Dorota Prążyńska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2022. – 380, [3] s. ; 30 cm.

16. 40 [Czterdzieści] koncepcji dobrych lekcji [Dokument elektroniczny] : scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego / pod red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby. – Kraków : “Universitas”, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. – (Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ;, 10 )
NE 001189 NE 001190 NE 001191 (Opole)

17. Czy uczymy cudzoziemców tego samego języka, którym mówią na co dzień Polacy? / Przemysław Turek // W : Sprawności przede wszystkim : materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (Kraków, 18-19 marca 2005) / red. Anna seretny, Ewa Lipińska. – Kraków : Universitas, 2006. – S. 115-127

18. Czytaj krok po kroku : proste historie. 1 / Anna Stelmach. Kraków : Glossa, Polish Language School, 2018. – 70, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

19. Czytaj krok po kroku : proste historie. 2 / Anna Stelmach ; [tłumaczenie: Beata Cygan]. Wydanie pierwsze. – Kraków : Glossa, Polish Language School, 2018. – 78, [2] s. : il. ; 24 cm.

20. Czytaj krok po kroku : proste historie. 3 / Anna Stelmach ; [tłumaczenie Dorota Dziewońska]. Wydanie pierwsze. – Kraków : Glossa, Polish Language School, 2019. – 78, [2] s. : il. ; 24 cm.

21. Czytaj krok po kroku : proste historie. 4 / Anna Stelmach ; [tłumaczenie Dorota Dziewońska]. Wydanie pierwsze. – Kraków : Glossa, Polish Language School, 2019. – 78 s. : il. ; 24 cm.

22. Czytanie / Justyna Krztoń. Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2015. – 160 stron : ilustracje ; 24 cm.

23. Ćwiczenia i gry doskonalące sprawność mówienia dla obcokrajowców, poziom B i C : podręcznik nauczyciela / Edyta Gałat. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2020. – 46, [1] s. : il. ; 21 cm.

24. “Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami i za siedmioma rzekami…” : bajka w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Monika Goszczyńska // W : Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji : konteksty, propozycje, projekty / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 89-97

25. Duety Mocy – Język polski jako obcy/drugi w szkole. Kilka słów o nauczaniu polszczyzny w odmianie edukacyjnej / Anna Mikulska. – [online]
* Dostępne w Internecie: https://www.icbeh.us.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/Duety-Mocy-%E2%80%93-polszczyzna-jako-jezyk-szkolnej-edukacji_AMikulskaI.pdf [dostęp: 19.04.2023]

26. Dwa tygodnie z polskim : poziom A1 / Ewa Sabela-Dymek, Sławomir Rudziński, Mateusz Gaze. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 103 s., [9] kart tabl. luzem : il. ; 24 cm.

27. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. – 454 s. : il. ; 24 cm.
M 220841 M 220842 (Opole)

28. Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego : konteksty – dylematy – trendy / pod redakcją Anny Seretny i Ewy Lipińskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021. – 442, [1] s. : il. ; 25 cm.

29. Dzień dobry! : podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących : poziom podstawowy A1. Cz. 1 / Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 110 s. : fot., il. ; 30 cm.

30. Dzień dobry! : podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących : poziom podstawowy A1. Cz. 2 / Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 106, [1] s. : fot., il. ; 30 cm.

31. Emocje – kultura – język : wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej / Barbara Łukaszewicz. – Warszawa : Polonicum : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – 478, [2] s. : il., wykr. ; 24 cm

32. Fonetyka : polski w praktyce / Joanna Stanek. Wydanie pierwsze. – Kraków : Glossa, Szkoła Języka Polskiego, 2020. – 129, [3] s. : il. ; 24 cm.

33. Gdybym znał dobrze język polski : wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców / Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata Majewska-Meyers. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 345, [1] s. : il. ; 24 cm.

34. Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji. Konteksty, propozycje, projekty / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – 194 s. : fot, il. ; 23 cm.

35. Glottodydaktyka polonistyczna : pochodzenie, stan obecny, perspektywy / Władysław T. Miodunka. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 413, [3] s.

36. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 1 / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2013. – 292, [2] s.

37. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 2 / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2013. – 296 s.

38. Gramatyka? Dlaczego nie?! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 : poziom A1 / Joanna Machowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2022. – 262, [5] s. : il., mapy ; 30 cm.

39. Gramatika pol’s’koï movi / Natalìâ Šumlâns’ka. Граматика польської мови / Наталія Шумлянська. – Kiïv : Arìj, 2020. – 63 s. ; 14 cm.

40. Gry i zabawy językowe : język polski jako obcy / Ewa Kołaczek. – Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, 2019. – 94 s.

41. Ilustrowany elementarz do nauki angielskiego i polskiego dla dorosłych i dla dzieci / Beata Pawlikowska ; [Koncepcja całości, teksty, rysunki, opracowanie wymowy: Beata Pawlikowska]. – Warszawa : Edipresse Polska, 2018. – 239 s. : il. ; 22 cm.

42. Inspiracje poezją konkretną na zajęciach z języka polskiego jako obcego / Wioletta Hajduk-Gawron // W : Literackie obrazy kultury : perspektywa glottodydaktyczna / redakcja naukowa Justyna Zych. – Warszawa : Polonicum : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – S. 166-177

43. Integracyjno-inkluzyjny model dydaktyki języka polskiego jako drugiego / Przemysław Gębal / W : Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne : monografia zbiorowa / pod red. Przemysława E. Gębala. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. – S. 63-79
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/269418/gebal_integracyjno-inkluzyjny_model_dydaktyki_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.05.2023]

44. Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Katarzyna Jędryka. – Warszawa : Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, 2015. – 135 s.

45. Jak mówić do uczniów po polsku na lekcji języka polskiego jako obcego / Sebastian Przybyszewski // W : Język polski -nie taki obcy (…) / red. nauk. Iwona Anna NDiaye, Sebastian Przybyszewski, Maria Rółkowska ; Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. – S. 55-69

46. Jak to łatwo powiedzieć… : ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących : poziom A1 i A2 / Danuta Gałyga. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020. – 213 s., [10] kart tabl. : il. ; 30 cm + 3 dyski optyczne (CD)

47. Jak to łatwo powiedzieć… : ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących : poziom A1 i A2 / Danuta Gałyga ; Katedra Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. – 213 s., [10] kart. tabl. : il. (głównie kolor.) ; 30 cm + 3 dyski optyczne (CD).

48. Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy… O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Anna Burzyńska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 237 s. : il. ; 21 cm

49. Jednojęzyczne słowniki polszczyzny w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Emilia Kubicka // W : Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji : konteksty, propozycje, projekty / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 43-54

50. Jestem stąd : pìdručnik z pol’s’koï movi / Alla Kravčuk, Êži Kovalevs’kij ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, L’vìvs’kij nacìonal’nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka. Fìlologìčnij fakul’tet. – L’vìv : LNU ìmenì Ìvana Franka, 2013. – 126, [2] s. : il., fot. ; 23 cm.

51. Język kluczem do kraju : język polski dla obcokrajowców : poziom C1/C2 / Elżbieta Zarych. – Poznań : Nowela – Portal romanisty, 2018. – 364 s. : il. ; 23 cm

52. Język, literatura i kultura polska w świecie : monografia zbiorowa / pod red. Władysława Miodunki i Anny Seretny. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 257, [3] s

53. Język ojczysty, język obcy, język drugi : wstęp do badań dwujęzyczności / Ewa Lipińska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. – 147 s. ; 24 cm.

54. Język polski? Chcę i mogę! : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Cz. 1 / Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2018. – 176, [3] s. : il. ; 30 cm.

55. Język polski? Chcę i mogę! : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Cz. 2 / Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2019. – 199, [1] s., [2] kart. tabl. luzem : il. ; 30 cm.

56. Język polski? Chcę i mogę! : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego : poziom A1+. Cz. 2 / Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2019. – 199 s. : il. kolor. ; 30 cm + Zeszyt ćwiczeń: 37 s., [2] kart. tabl. ; 30 cm.

57. Język polski? Chcę i mogę! : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1 / Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2018. – 53 s., [3] kart. tabl. luzem : il. ; 30 cm

58. Język polski? Chcę i mogę! : zeszyt ćwiczeń. Cz. 2 / Edyta Gałat, Beata Sałęga-Bielowicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2019. – 37, [2] s. : il. ; 30 cm.

59. Język polski : ćwiczenia tematyczne dla ukraińskich dzieci = Pols’ka mova : tematičnì vpravi dlâ ukraïns’kih dìtej / Ewa Maria Rostek. – Poznań : Wagros, 2022. – 47, [1] s. : il. ; 27 cm

60. Język polski dla cudzoziemców : ćwiczenia dla początkujących / Małgorzata Pasieka. – Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 193 s. ; 24 cm.

61. Język polski dla obcokrajowców : czasowniki ruchu : znaczenia, odmiana, składnia : poziomy: B1, B2 i C : 100 ćwiczeń z kluczem, 200 związków frazeologicznych / Stanisław Mędak. Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 315 s. ; 24 cm.

62. Język polski dla obcokrajowców : polski od poziomu B1 wzwyż : gramatyka i składnia ze 192 ćwiczeniami kreatywnymi / Stanisław Mędak. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017. – 346, [1] s. ; 24 cm.

63. Język polski dla studentów programu Erasmus+ / Urszula Swoboda-Rydz. – Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2022. – 87 s. : fot., il., mapy ; 21 cm.

64. Język polski jako : obcy, drugi, odziedziczony, edukacyjny w Polsce i na obczyźnie – trajektorie procesu kształcenia / Anna Seretny, Ewa Lipińska // W : Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 5 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 15-33

65. Język polski : (6. rok nauczania) : dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym : podręcznik dla klasy 6 dla szkół ogólnokształcących / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka. – Czerniowce : “Bukrek”, 2014. – 239, [1] s. : fot., il., portr. ; 25 cm.

66. Język polski : (7. rok nauczania) : dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym : podręcznik dla klasy 7. dla szkół ogólnokształcących / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka. – Czerniowce : “Bukrek”, 2015. – 239, [1] s. : fot., il., portr. ; 25 cm.

67. Język polski : (8. rok nauczania) : dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym : podręcznik dla klasy 8. dla szkół ogólnokształcących = Pol’ska mova : (8-j rìk navčannâ) : dlâ zagal’noosvìtnih navčal’nih zakladìv z ukraïns’koû movoû navčannâ : pìdručnik dlâ 8 klasu zagal’noosvìtnih navčal’nih zakladìv / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka = Olena Vojceva, Tetâna Bučac’ka. – Černìvcì : “Bukrek”, 2016. – 247, [1] s. : fot., il. ; 25 cm.

68. Język polski : (9. rok nauczania) : dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym : podręcznik dla klasy 9 dla szkół ogólnokształcących = Pol’ska mova : (9-j rìk navčannâ) : dlâ zagal’noosvìtnih navčal’nih zakladìv z navčannâm ukraïns’koû movoû : pìdručnik dlâ 9 klasu zagal’noosvìtnih navčal’nih zakladìv / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka = Olena Vojceva, Tetâna Bučac’ka. – Černìvcì : “Bukrek”, 2017. – 247, [1] s. : fot., il. ; 25 cm.

69. Język polski : podręcznik dla klasy 1 dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem nauczania = Pol’ska mova : pìdručnik dlâ 1 klasu zakladìv zagal’noï seredn’oï osvìti z navčannâm ukraïns’koû movoû / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka = Olena Vojceva, Tetâna Bučac’ka. – Černìvcì : “Bukrek”, 2018. – 127, [1] s. : il. ; 30 cm.

70. Język polski : podręcznik dla klasy 4 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka. – Czerniowce : “Bukrek”, 2015. – 135, [1] s. : fot., il. ; 25 cm

71. Język polski : podręcznik dla klasy 5 szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym : (5. rok nauki) / Helena Wojcewa, Tatiana Buczacka. – Czerniowice : “Bukrek”, 2013. – 223, [1] s. : fot., il., portr. ; 25 cm.

72. Język polski z mistrzami słowa / Stanisław Mędak. – Kraków : Petrus, 2016. – 408, [2] s. ; 24 cm.

73. Kiedyś wrócisz tu… : podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych : poziom średni B2. Cz. 1, Gdzie nadwiślański brzeg / Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018. – 279, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

74. Kochać – jak to „łatwo” powiedzieć? : słownictwo i teksty związane z wyrażaniem uczuć w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego / Agnieszka Kopacka // W : Życie bez miłości jest (nie)możliwe : aspekty nie tylko językowo-literackie / pod redakcją Urszuli Kopeć, Agaty Kucharskiej-Babuli, Marzeny Bąk. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 100-112

75. Komunikacja ukraińskojęzycznych studentów w języku polskim i jej zakłócenia / Dominika Izdebska-Długosz ; Uniwersytet Rzeszowski // W : Język, człowiek, świat : różne aspekty komunikacji międzyludzkiej / red. nauk. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska. – Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. – S. 37-46

76. Krzyżówki dla uczących się języka polskiego / Marcin Maciołek, Agnieszka Madeja ; ilustrowała Natalia Łukomska. – Kraków : Prolog Publishing, 2021. – 22 k. : il. ; 25 cm.

77. Kształcenie umiejętności pisania w dydaktyce języka polskiego jako obcego / Ewa Lipińska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2023. – 253, [2] s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm.

78. Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego.Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. Poziomy: średni B2, zaawansowany C1. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014

79. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego : stan obecny, programy nauczania, pomoce dydaktyczne / pod red. Władysława T. Miodunki ; Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2004. – 171, [1] s.

80. Legendy starego kontynentu : teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców / Joanna Kuć. – Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2021. – 266 s. : il. ; 24 cm.

81. Legendy Starego Miasta w Warszawie : wybór tekstów do nauki języka polskiego jako obcego z ćwiczeniami / Katarzyna Žák-Caplot. – Warszawa : Muzeum Warszawy, 2019. – 62, [1] s. : il. ; 30 cm.

82. Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego/ red. Agnieszka Kwiatkowska i Monika Válkova Maciejewska. – Poznań : Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2018. – 184 s. : il., fot. ; 24 cm

83. Literatura w nauczaniu cudzoziemców. Poradnik metodyczny. Część 1, Roczne kursy historii literatury polskiej / Róża Ciesielska-Musameh. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – 29 s.
* Dostępne w Internecie: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0127/142643-2-poradnik-metodyczny-1.pdf [dostęp: 18.04.2023]

84. Literatura w nauczaniu cudzoziemców. Poradnik metodyczny. Część 2, Praca z tekstem literackim na zajęciach językowych / Róża Ciesielska-Musameh. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – 12 s.
* Dostępne w Internecie: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0127/142644-3-poradnik-metodyczny-2.pdf [dostęp: 18.04.2023]

85. Lubię czytać po polsku! : teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Część 1 / Agnieszka Rabiej. – Oficyna Wydawnicza „Fogra”, 2011. – 49, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.

86. Lubię czytać po polsku! : teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Część 2 / Agnieszka Rabiej. – Oficyna Wydawnicza „Fogra”, 2011. – 50, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm.

87. Łatwo ci mówić! : ćwiczenia fonetyczne dla obcokrajowców uczących się języka polskiego / Katarzyna Bednarska-Adamowicz [oraz] Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska. – Warszawa : “Start” Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, 2019. – 100 s. : il. ; 2019 cm.

88. Media w glottodydaktyce : obcokrajowcy w mediach : publikacja jubileuszowa z okazji piętnastolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / redakcja naukowa Iwona Anna Ndiaye, Maria Rółkowska ; Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020. – 188 s. : il. ; 24 cm.
M 221009 (Opole)

89. Moje litery : piszę na A : podręcznik dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Magdalena Szelc-Mays ; rysunki Katarzyna Raputa, Katarzyna Sepielak, Paweł Sepielak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020. – 313, [2] s., [5] kart tabl. luzem ; 30 cm.

90. Motywacja do nauki języka polskiego młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu / Paula Magiera // W : Wyzwania i problemy współczesnego świata : w ujęciu nauk humanistycznych i społecznych / redakcja Dawid Kobylański, Małgorzata Budnik-Minierska, Rafał Stachyra. – Łódź : ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe, 2022. – S. 9-24

91. Mój pierwszy elementarz : polsko-ukraiński : czytamy metodą sylabową = mìj peršij bukvar : pol’s’ko-ukraïnc’kij : čitaêmo pol’s’koû po skladah / [autorka części polskiej Alicja Karczmarska-Strzebońska ; tłumaczenie i opieka merytoryczna Natalìâ Kudìna, Oksana Felec’ka ; redakcja Agnieszka Antosiewicz]. – Mìj peršij bukvar : pol’s’ko-ukraïnc’kijKraków : Greg, [2022]. – 112 s. : il. ; 29 cm.
M 65404 (Kędzierzyn-Koźle) M 060612 M 070460 M 222625 M 222626 (Opole)

92. Mój słownik języka polskiego = Mìj slovnik z pol’s’koï movi : zošit dlâ učnìv 1-4 klasìv / Lesâ Voznûk, Vita Mastilâk. – Ternopìl’ : Pìdručniki ì posìbniki, 2020. – 96 s. ; 25 cm.

93. Mówię po polsku : ćwiczenia dla obcokrajowców : poziom A1 i A2 / Monika Gworys, Anna Mądrecka. – Kraków : Prolog Publishing, 2021. – 128 s. : fot., il., mapy ; 25 cm.

94. Mówię po polsku : ćwiczenia dla obcokrajowców : poziom B1 i B2 / Monika Gworys, Anna Mądrecka. – Kraków : Prolog Publishing, 2021. – 180 s. : fot., il., mapy, wykr. ; 25 cm.

95. Nasz język polski : materiały pomocnicze do nauki języka polskiego / Milena Gądek, Karolina Kawecka, Jacek Szczot. – Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2016. – 69, [1] s. : il., fot., nuty ; 21 cm.

96. Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie : diagnoza, stan, perspektywy / red. Jolanta Tambor, Bernadetta Niesporek-Szamburska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 335 s.

97. Nauczanie języka polskiego jako obcego : tradycje i innowacje. T. 1 / redakcja Wiola Próchniak, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 412 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

98. Nauczanie języka polskiego jako obcego : tradycje i innowacje. T. 2 / redakcja Anna Majewska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 261 s. : il. kolor. ; 25 cm. ; 25 cm.

99. Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej / Monika J. Nawracka. – Kraków ; Gliwice : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020. – 498, [1] s. ; 21 cm.

100. Nauczanie przez doświadczanie, czyli słów kilka o roli projektów w motywowaniu do działania na lekcjach języka polskiego jako obcego / Małgorzata Berend // W : W kręgu kultury i języka : innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak i Tatiany Szkapienko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 155-176

101. Nauka o języku polskim dla cudzoziemców : podręcznik dla studentów i lektorów języka polskiego / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; [poszczególne rozdz. oprac. Stanisław Dubisz et al.] ;Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Polonistyki Stosowanej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. – 280 s.

102. (Nie)codzienny polski : teksty i konteksty / Agnieszka Tambor. – Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo Gnome, 2018. – 77, [1] s. : il. ; 25 cm.

103. (Nie)swój język polski : nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym / pod red. nauk. BogusławaSkowronka ; [aut. Agnieszka Zawadzka i in.]. – Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2012. – 262 s.

104. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Karoliny Bireckiej, Katarzyny Taczyńskiej. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2010. – 160 s.

105. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 2 / pod red. Karoliny Pluskoty, Katarzyny Taczyńskiej. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2011. – 365 s.+ 1 dysk optyczny (CD)

106. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 3 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydaw. Naukowe UMK, 2015. – 420 s.

107. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Michaliny Rittner. ‒Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. ‒ 92 s. : il., faksym., mapy, wykr. ; 23 cm

108. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 5 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020. – 326 s. : faksym., fot., ilustracje, wykr. ; 23 cm.

109. Nowy w klasie : zbiór zadań i ćwiczeń dla dzieci z klas I-III rozwijających kompetencje z języka polskiego dla dzieci obcojęzycznych / Krystyna Dąbek ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. – Zbiór zadań i ćwiczeń dla dzieci z klas I-III rozwijających kompetencje z języka polskiego dla dzieci obcojęzycznych. – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 2022. – 47 stron ; 30 cm.
M 223864 M 223865 M 223866 (Opole)

110. O dzieciach, którym pomagał bocian : powitalna książka-prezent dla dzieci i rodziców obcokrajowców / Agnieszka Suchowierska, Katarzyna Szostak-Król. – Warszawa : Fundacja Obywatelska Perspektywa, [2016]. – 59, [4] s.

111. O polskim i Polsce : na lekcjach języków obcych, o polskim jako języku obcym, o kształceniu językowym. – Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2006. – 296 s. : il. ; 25 cm.

112. O praktycznych aspektach nauczania języka polskiego w grupach mieszanych / Anna Seretny, Ewa Lipińska // W : Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Agnieszki Mielczarek, Anny Roter-Bourkane, Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. – 127-138

113. „O trudnych miejscach polszczyzny” dla osób z pierwszym językiem chińskim – badania interjęzyka uczących się polskiego / Monika Gworys // W : Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej : monografia zbiorowa / pod redakcją Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020. – S. 155-171

114. Obcy język ojczysty… : zastosowanie CLIL w uczeniu języka polskiego dzieci repatriantów z Ukrainy / Renata Makarewicz // W : Język polski -nie taki obcy (…) / redakcja naukowa Iwona Anna NDiaye, Sebastian Przybyszewski, Maria Rółkowska ; Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. – S. 21-30

115. Od dzwonka do dzwonka : materiały uzupełniające do podręcznika do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii : zeszyt z ćwiczeniami / [Aleksandra Święcka, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Marta Skura]. – Londyn ; Warszawa : Fundacja “Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, 2020. – 91 s. : il. ; 30 cm.

116. Od dzwonka do dzwonka : podręcznik do nauki języka polskiego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii / [Aleksandra Święcka, Joanna Prędota, Anna Rabczuk, Marta Skura. – Londyn : Warszawa : Fundacja “Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, 2019. – 224 s. : il. ; 30 cm.

117. Od języka pierwszego przez odziedziczony i drugi do języka ojczystego : o polszczyźnie polskiego ucznia imigranta/reemigranta / Lipińska Ewa, Seretny Anna // W : Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne : monografia zbiorowa / pod redakcją Przemysława E. Gębali. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. – S. 83-101

118. Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców / Elżbieta Zarych. Kraków : Wydawnictwo Prolog, cop. 2016. – 162 s. : il. kolor. ; 25 cm + 1 płyta audio (CD)

119. Otwarta Łódź : skrypt do kursu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym / pod redakcją Grażyny Zarzyckiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 133, [1] s. : fot., il. ; 30 cm.

120. Otwarta Łódź : skrypt do kursu języka polskiego jako obcego na poziomie średniozaawansowanym / pod redakcją Grażyny Zarzyckiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. – 99, [1] s. : fot., il. ; 30 cm.

121. Pisać jak z nut : podręcznik rozwijający sprawność pisania : dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2 / Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. – Kraków : ”Universitas”, cop. 2016. – 456,[4] s. + 1 dysk optyczny (CD).

122. Pisz po polsku! : poradnik, ćwiczenia i przygotowanie do egzaminu : język polski jako obcy : certyfikat : poziom B1 / Małgorzata Januszewicz. – Jelenia Góra : “Język Polski” Małgorzata Januszewicz, 2021. – 159 s. : il. ; 30 cm.

123. Planowanie lekcji języka obcego : podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych / Iwona Janowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych ”Universitas”, copyright 2022. – 191, [4] s. : il. ; 24 cm. – (Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ;, 8 )
M 65536 (Kędzierzyn-Koźle)

124. Po polsku bez błędu : zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych / Dominika Izdebska-Długosz. – Rzeszów : Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent , 2017. – 129, [1] s.

125. Po polsku 1 : podręcznik nauczyciela / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. – Kraków : PROLOG Szkoła Języków Obcych, 2020. – 148 s. : il. kolor. ; 30 cm + Video DVD do podręcznika studenta.

126. Po polsku 1 : podręcznik studenta / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. – Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, 2022. – 191 s. : il. ; 24 cm.

127. Po polsku 1 : zeszyt ćwiczeń : nowa edycja / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. – Kraków : PROLOG Publishing, 2020. – 148 s. : il. ; 30 cm + 1 CD.

128. Po polsku 2 : podręcznik nauczyciela / Agnieszka Dixon, Agnieszka Jasińska. – Kraków : Prolog Publishing, 2020. – 176 s. : il. kolor. ; 30 cm + 1 dysk wideo (DVD-ROM ; 12 cm)

129. Po polsku 2 : podręcznik studenta / Agnieszka Dixon, Agnieszka Jasińska. – Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, 2022. – 191 s. : il. ; 24 cm.

130. Po polsku 3 : podręcznik nauczyciela : nowa edycja / Małgorzata Małolepsza ; [redakcja merytoryczna: dr Anna Socha-Michalik, Agnieszka Jančik]. – Kraków : Prolog Publishing, 2021. – 158 s. : il. ; 30 cm + 1 DVD.

131. Po polsku 3 : podręcznik studenta : nowa edycja / Agnieszka Dixon, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. – Kraków : Prolog Publishing, 207, [1] s. : fotogr., il., portr. ; 30 cm + 1 CD.

132. Po polsku 3 : zeszyt ćwiczeń : nowa edycja / Agnieszka Dixon, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. – Kraków : Prolog Publishing, 2021. – 128 stron : fotografie, ilustracje ; 30 cm + 1 CD.

133. Po polsku bez błędu : zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych / Dominika Izdebska-Długosz. – Rzeszów : Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent : Biały-ogród.pl, 2017. – 129, [1] s. : il. ; 30 cm.

134. Po polsku po Polsce : podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących / Adriana Prizel-Kania, Dominika Bucko, Urszula Majcher-Legawiec, Katarzyna Sowa. – Kraków : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 199 s. : il. ; 29 cm + 1 płyta audio (CD).

135. Po polsku? Tak! : elementarz dla cudzoziemców do nauki języka polskiego / Aneta Lica i Zenon Lica. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. – 103, [1] s. : il. ; 30 cm + 1 CD

136. Po polsku? Tak! : elementarz dla cudzoziemców do nauki języka polskiego / Aneta Lica i Zenon Lica. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. – 103, [1] s. : il. ; 30 cm + 1 CD

137. Po polsku? Tak! : przewodnik dla nauczyciela / Aneta Lica i Zenon Lica ; opracowanie gier i zabaw Katarzyna Rukojć. – Wydanie II. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. – 126, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 65412 (Kędzierzyn-Koźle), M 070467 (Nysa), M 222637 M 222638 (Opole)

138. Po polsku? Tak! : zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka polskiego. Cz. 1 / Aneta Lica i Zenon Lica. – Wydanie III. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. – 49, [2] s. : il. ; 30 cm + 1 CD.
M 65413 (Kędzierzyn-Koźle), M 070468 (Nysa)

139. Po polsku? Tak! : zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka polskiego. Cz. 1 / Aneta Lica i Zenon Lica. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2023. – 49, [2] s. : il. ; 30 cm + 1 CD.

140. Po polsku? Tak! : zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka polskiego. Cz. 2 / Aneta Lica i Zenon Lica ; [ilustracje: Maria Pelc, Dawid Żabiński]. – Zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka polskiego. Cz. 2 – Wydanie II. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. – 55 s. : il. ; 30 cm + 1 CD
M 055502 (Brzeg), M 65414 (Kędzierzyn-Koźle), M 070469 (Nysa)

141. Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych : na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska. – Kraków : “Universitas”, cop. 2011. – 434 s.

142. Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne / Przemysław E. Gębal.Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2018. – 291, [5] s. : il. ; 21 cm. – (Nowe w Glottodydaktyce : studia lingwistyczne i pedagogiczne ;, nr 1. )
M 64918 (Kędzierzyn-Koźle)

143. Poezja kultury – kultura (w) poezji : literackie i kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego / Wiola Próchniak // W : Literackie obrazy kultury : perspektywa glottodydaktyczna / redakcja naukowa Justyna Zych. – Warszawa : Polonicum : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – S. 44-64

144. Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa : interdyscyplinarność i modele przestrzenne / Piotr Garncarek. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – 270, [2] s. : il. ; 24 cm.

145. Polonistyka bez granic. T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna, współczesny język polski, językowy obraz świata / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : ”Universitas”,cop. 2010. – [4], 469 s.

146. Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] – Kraków : ”Universitas”, cop. 2014. – 342 s.

147. Polʹsʹka bez problem! : mobìlʹnij movnij kurs : bazovij rìvenʹ A1-A2 / Agata Gotlìb-Borovsʹka, Mažena Âsnos, Eva Maslovsʹka, Agnêška Pabânʹčik, Mažena Suska, Anna Tokarsʹka ; per. z angl. Û. V. Klìmovoï. – Harkìv : Ranok, 2018. – 304 s. ; 20 cm.

148. Polska dla zaawansowanych : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla studentów ze wschodu / Magdalena Szelc-Mays. – Rzeszów : Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwentl : Biały-ogród.pl, 2017. – 151, [1] s

149. Pol’s’ka mova dlâ ukraïncìv : navčal’nij posìbnik / N. K. Mìsâc’ ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni. – Žitomir : Vid-vo ŽDU ìm. Ì. Franka, 2013. – 245 s. ; 20 cm.

150. Pol’s’ka mova za 4 tižnì : ìntensivnij kurs pol’s’koï movi / Marzena Kowalska ; [tłumaczenie: Bożena Antoniak ; ilustracje Adam Olchowik]. – [Konstancin-Jeziorna] : REA-SJ, [2022]. – XVI, 448, [1] s. : il. ; 18 cm.
M 055511 (Brzeg), M 65415 (Kędzierzyn-Koźle), M 060624 (Kluczbork), M 222649 M 222650 (Opole)

151. Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 138 s.

152. Pol’s’ka : 1000 najvažlivìših slìv / avtorka: Ol’ga Rusìna = autorka: Olha Rusina. – Wydanie II. – Warszawa : Edgard jezykiobce.pl, 2022. – 198, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 060617 (Kluczbork)

153. Polski : Bez problemu! : Polish for foreigners : Advanced level : Kurs języka polskiego dla obcokrajowców : Poziom zaawansowany / pod red. Ewy Masłowskiej. – Poznań : SuperMemo, 2011. – 283 s. ; 19 cm + 1 płyta audio (CD).

154. Polski dla nas. 1 / Dominika Izdebska-Długosz. – Warszawa : Wydaw. PROGRESSJA, 2021. – 142 s.

155. Polski jest cool : seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 : książka nauczyciela : gry i zabawy / Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska. – Lublin : Studio Temat, 2017. – 140 s. : il. ; 30 cm.

156. Polski jest cool : seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 : książka nauczyciela : przewodnik metodyczny / Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska. – Lublin : Studio Temat, 2017. – 191, [37] s. : il. ; 30 cm + 1 DVD.

157. Polski jest cool : seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1 : książka studenta / Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska. – Lublin : Studio Temat, 2017. – 259 s. : il. ; 30 cm.

158. Polski jest cool : seria do nauki języka polskiego jako obcego : książka studenta i ćwiczenia : poziom A1. Cz. 1 / Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska. – Lublin : Studio Temat, 2023. – 176 s. : fot., il., mapy ; 30 cm.

159. Polski krok po kroku : junior : podręcznik nauczyciela : seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. 1 / Kuc Paulina, Iwona Stempek. – Kraków, 2018. – 231, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

160. Polski krok po kroku : seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców : poziom 1 / Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta Szymkiewicz. – Wydanie 4. – Kraków : Polish-courses.com, 2013. – 180 s. : il. kolor. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD)

161. Polski krok po kroku : seria podręczników do nauki języka polskiego dla obcokrajowców : poziom 2 / Iwona Stempek, Anna Stelmach. Wydanie 4. – Kraków : Polish-courses.com, 2020. – 160 s. : il. (głównie kolor.) ; 30 cm.

162. Polski megatest B2 i C1 : Polish in Exercises, Pol’skij v upražneniâh, Pol’s’ka mova v testovih zavdannâh / Stanisław Mędak. – Warszawa : Lingo – Języki Nieobce, cop. 2013. – 297, [60] s

163. Polski na dobry start : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego : poziom A1 / Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas. – Warszawa: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, 2019. – 128 s. : il. ; 30 cm + 1 CD.

164. Polski na dobry start : zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego : poziom: początkujący/A1 / Beata K. Jędryka, Marta Buława, Anna Mijas. – Warszawa: Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, 2018. – 84 s. : il. ; 30 cm.

165. Polski w obrazkach. 1, Praktyczne plansze dydaktyczne / Iwona Stempek. – Kraków : Polish-courses.com, 2019. – Teka (15 plansz) : il. ; 31 cm.

166. Polski w obrazkach. 2, Praktyczne plansze dydaktyczne / Iwona Stempek, Joanna Czyż ; [rysunki: Małgorzata Mianowska, Eliza Luty]. – Kraków : Polish-courses.com, 2021. – 1 teka (17 plansz) : il. ; 31x22x3 cm.

167. Polsko-ukraiński interjęzyk dzieci i młodzieży na tle interjęzyka dorosłych / Dominika Izdebska-Długosz // W : Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 62-75

168. Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego / Beata Katarzyna Jędryka. – Warszawa : Instytut Polonistyki Stosowanej Wydział Polonistyki UW, 2015. – 52 s.
* Dostępne w Internecie: http://ips.polonia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/pdf/PoradnikMetodycznyPrzedszkoleBKJedryka.pdf [dostęp: 18.04.2023]

169. Powiedz to po polsku = Say it the Polish way : ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu / Katarzyna Drwal-Straszakowa, Waldemar Martyniuk ; [tłumaczenie Bogusław Potok]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022. – 125, [2] s. ; 21 cm.

170. Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska. – Kraków, 2019. – 102 s.
* Dostępne w Internecie: https://sp247.pl/wp-content/uploads/2022/09/program-nauki-j.-polskiego-jako-drugiego.pdf [dostęp: 19.04.2023]

171. Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym na poziomie podstawowym / Agnieszka Rabiej [online]
* Dostępne w Internecie: http://www.wlaczpolske.pl/biblioteka/Program_nauczania_jezyka_polskiego_jako_jezyka_dziedziczonego_dla_uczni%C3%B3w_w_wieku_wczesnoszkolnym.pdf [dostęp: 15..05.2023]

172. Przykłady tworzenia gier planszowych na potrzeby lekcji języka polskiego jako obcego / Alicja Berk // W : Glottodydaktyka polonistyczna nie tylko na lekcji : konteksty, propozycje, projekty / pod redakcją Małgorzaty Gębki-Wolak i Aleksandry Walkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – S. 99-110

173. Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania / Marta Galewska-Kustra. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2018. – 40 s.

174. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie. T. I-IV / Agnieszka Jąstrzębowska, Katarzyna Kołak-Danyi, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk , Dorota Zackiewicz. – Lwów : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015

175. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. T. 1 / Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz ; redakcja metodyczna i programowa Piotr Kajak. – Ćmiłów : studio tEMAt ; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Wolność i Demokracja : P, 2022. – 148 s. : il. ; 30 cm.

176. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. T. 2 / Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz ; redakcja metodyczna i programowa Piotr Kajak. – Ćmiłów : studio tEMAt ; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Wolność i Demokracja : P, 2022. – 178 s. : il. ; 30 cm.

177. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. T. 3 / Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak-Danyi, Małgorzata Malinowska, Dorota Zackiewicz. – Ćmiłów : studio tEMAt ; Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Wolność i Demokracja : Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum”. Uniwersytet Warszawski, 2022. – 177, [1] s. : il. ; 30 cm.

178. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. T. 3, (Poziom B1-B1+) / Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak-Danyi, Małgorzata Malinowska, Dorota Zackiewicz. – Lwów ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego : Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja “Wolność i Demokracja”, 2016. – 183, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.

179. Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! : podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie. T. 4, (Poziom B2) / Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak-Danyi, Małgorzata Malinowska, Dorota Zackiewicz ; redakcja merytoryczna i programowa Piotr Kajak. – Lwów ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego : Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego : Fundacja “Wolność i Demokracja”, 2017. – 192 s. : il. ; 30 cm.

180. Razem po polsku : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego : poziom A2 / Dorota Bednarska, Joanna Machowska, Urszula Majcher-Legawiec, Agnieszka Rabiej ; koncepcja metodyczna Iwona Janowska. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021. – 272 s. : il. ; 28 cm + CD.

181. Razem po polsku : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego : poziom B1 / Dominika Bucko, Adriana Prizel-Kania, Dorota Rogala ; koncepcja metodyczna Iwona Janowska. – Kraków : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o. : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2022. – 271, [1] s. : fot., il., mapy, err. ; 28 cm + 1 CD.

182. Razem po polsku : zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego : poziom A2 / Dorota Bednarska, Joanna Machowska, Urszula Majcher-Legawiec, Agnieszka Rabiej. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021. – 126 s. : il. ; 28 cm.

183. Razem po polsku : zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego : poziom B1 / Dominika Bucko, Adriana Prizel-Kania, Beata Terka. – Kraków : Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydawnictwo Avalon Sp. z o.o. : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2022. – 95 s. : fot., il., mapy ; 28 cm.

184. Rola języka ojczystego w nauczaniu ukraińskich studentów języka polskiego jako obcego : proponowane rozwiązania dydaktyczne z zakresu gramatyki / Alina Szulgan // W : W labiryncie polszczyzny : profesorowi Stanisławowi Dubiszowi doktorzy i doktoranci / pod redakcją Beaty Katarzyny Jędryki i Eweliny Kwapień. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. – S. 303-315

185. Rozmawiamy po polsku : 100 dialogów + ćwiczenia : język polski dla obcokrajowców A1+/A2 / Justyna Malec-Łaksa, Julia Rychlik. – Lublin : Episteme, 2020. – 220, [4] s. : il. ; 24 cm.

186. Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym: na przykładzie języka polskiego jako obcego / Małgorzata Banach, Dominika Bucko. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – 252 s.
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151809/banach_bucko_rozumienie_tekstu_pisanego_w_jezyku_obcym_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.04.2023]

187. Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym / red. Anna Seretny, Ewa Lipińska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2008. – 199, [4] s.

188. Rozwijanie kompetencji literackiej – teksty prozatorskie na zajęciach języka polskiego jako obcego / Tamara Czerkies // W : W poszukiwaniu nowych rozwiązań : dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku / red. Władysław Miodunka, Anna Seretny. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – S. 255-263
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/77942/czerkies_rozwijanie_kompetencji_literackiej_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.04.2023]

189. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym / Adriana Prizel-Kania. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 209 s.

190. Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców : Poziom B2 / Anna Seretny. Kraków : Wydawnictwo Prolog, cop. 2016. – 256 s. : il. ; 25 cm.

191. Słownictwo w dydaktyce języka : świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego / Anna Seretny. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. – 376 s.

192. Słownik ukraińsko-polski / Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Oksana Baraniwska. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2012. – 159, [1] s. ; 20 cm.
M 069290 (Nysa)

193. Słowo daję! : ćwiczenia leksykalne z języka polskiego jako obcego na poziomie A1 / Anna Kowalczuk. – Warszawa : Start, 2023. – 74 s., [3] kart. tabl., [4] kart. tabl. luzem : il. ; 30 cm.

194. Słowo daję! : ćwiczenia leksykalne z języka polskiego jako obcego na poziomie A1 / Anna Kowalczuk. – Warszawa : “Start” Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, 2019. – 74 s., [3] kart. tabll., [4] kart. tabl. luzem : il. ; 30 cm.

195. Start hop : język polski dla dzieci : A1 / Maria Smirnow. – Warszawa : Start, 2023. – 153, [3] s. : il. ; 30 cm

196. Start 1 : survival Polish : podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0 / Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska. – Warszawa : Klub Dialogu Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, 2017. – 132 s. : il. ; 30 cm + 1 płyta audio (CD).

197. Start 1 : survival Polish : zeszyt ćwiczeń z kluczem odpowiedzi / Kamila Dembińska, Paulina Kołaczyńska, Agnieszka Małyska. – Warszawa : Klub Dialogu Kamila Dembińska and Agnieszka Małyska, 2023. – 64 s. : fot., il. ; 30 cm

198. Start 1 : survival Polish : zeszyt ćwiczeń z kluczem odpowiedzi / Kamila Dembińska, Paulina Kołaczyńska, Agnieszka Małyska. – Warszawa : Klub Dialogu Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, 2021. – 64 s. : il. ; 30 cm.

199. Start 2 : beginner Polish : podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A1 / Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska. – Warszawa : Wydawnictwo Start, 2022. – 160 s. : fot., il. ; 30 cm.

200. Start 2 : beginner Polish : zeszyt ćwiczeń z kluczem odpowiedzi / Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska. – Warszawa : Start Polish, 2022. – 96 s. : fot., il. ; 30 cm.

201. Sukcesy i problemy nauczania polszczyzny jako języka obcego / Władysław Miodunka // W : Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego / pod red. Agnieszki Mielczarek, Anny Roter-Bourkane, Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. – S. 11-26

202. 68 [Sześćdziesiąt osiem] pomysłów na lekcje polskiego / Joanna Pasek. – Kraków : Szkoła Języka Polskiego Glossa, 2022. – 164 s. : fot., il. ; 30 cm.

203. Ŝo robitʹ Dìma? = Co robi Pucio? / tekst Marta Galewska-Kustra ; ìlûstracìï Joanna Kłos ; [tłumaczenie: Anna Garbal, Liliia Bandurovych]. – Co robi Pucio? – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2022. – [24] s. : il. ; 14×14 cm.
M 055480 (Brzeg), M 070443 (Nysa), M 222697 (Opole)

204. Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetycznie nie tylko dla cudzoziemców / Anna Majewska-Tworek. – Wrocław : Atut Oficyna Wydawnicza, 2010. – 142 s.

205. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) / Tamara Czerkies. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 195, [5] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka “LingVariów”. Glottodydaktyka ;, t. 2 )
M 212724 (Opole)

206. Testy na 4 pory roku : zestawy zadań dla osób przygotowujących się do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego / Marta Gołębiowska, Magda Grűtzmache. – Warszawa : Wydawnictwo Start, 2022. – 136 s. : fot. ; 26 cm.

207. Tło kulturowe w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego / Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // W : Kulturowe kontekstyjęzyka / pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej. – Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. – S. 201-210

208. Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym : monografia zbiorowa / red. Ewa Lipińska, Anna Seretny. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 332, [2] s.

209. To samo słońce : podręcznik doskonalący sprawność rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym / Ewa Lipińska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 109 s.

210.  [Tysiąc] 1000 ukraińskich słów(ek) : ilustrowany słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński / autor: Halyna Myronova, Monika Ševečková, Olga Lytvynyuk, Oxana Gazdošová, Petr Kalina ; ilustrator: Aleš Čuma ; opracowanie językowe i korekta: Olena Polishchuk-Ziemińska. — Tysiąc ukraińskich słów(ek) : ilustrowany słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński — Reprint /copyright © Albatros Media. – Prague :[Czernica] : Albatros Media ; 2022. Level Trading, — 153 s. : il. kolor. ; 21 cm.
M 0055477 (Brzeg), M 060590 (Kluczbork), C 222690 M 222694 (Opole)

211. Ucząc bawić, bawiąc uczyć – o wykorzystaniu gier i zabaw na lekcjach języka polskiego jako obcego / Agnieszka Banach // W : Ludyczność w (glotto)dydaktyce / pod red. Michaliny Biernackiej, Pauliny Kaźmierczak i Agnieszki Banach. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 33-47

212. Uczyć inaczej : metodyka kulturowa : pomysł na nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego / Jerzy Kowalewski. – Kraków : Jerzy Kowalewski, 2022. – 92 s. : fot., il., mapy ; 30 cm.

213. Uczymy się polskiego : podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 1, Teksty / Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski. – Wyd. 10. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 2015. – 143 s. + 1 dysk optyczny (CD).

214. Uczymy się polskiego : podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 2, Komentarz językowy, ćwiczenia / Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski. – Wyd. 10. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 2015. – 284, [1] s.

215. Ukraïns’ko-pol’s’kij rozmovnik / [uklad. O. Larìkova]. Українсько-польський розмовник / [уклад. О. Ларікова]. – Harkìv : Vìvat, 2020. – 223 s. ; 17 cm.

216. Wiedza glottodydaktyczna w służbie logopedii międzykulturowej / Michalina Biernacka // W: Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej / pod red. Eweliny Zając, Mateusza Szurka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.- S. 91-104

217. Wielorakie znaczenie rzeczy w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek // W : Stare problemy – nowe wyzwania / pod red. Anny Dąbrowskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. – S. 95-104

218. Wszystko w porządku : szyk języka polskiego reguły i ćwiczenia dla obcokrajowców / Aleksandra Walkiewicz, Małgorzata Gębka-Wolak. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. – 408 s. : il. ; 21 cm.

219. Wybrane aspekty nauczania języka polskiego jako obcego w polskiej szkole podstawowej / Marek Kawa // W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty: konteksty teoretyczne i praktyka / red. Ewa Jeżewska- Krasnodębska, Barbara Skałbania. – Kraków: Impuls, 2017. – s. 231 – 245

220. Wykorzystanie potencjału kulturowego pieśni religijnych w dydaktyce języka polskiego jako obcego : (na przykładzie kolęd) / Anna Burzyńska-Kamieniecka // W : Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / pod redakcją Magdaleny Jankosz i Wiesława Przyczyny. – Tarnów : Biblos, 2022. – S. 277-295

221. Wykorzystanie technik ludycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci w wieku szkolnym (refleksje po kursie letnim w Mołdawii) / Michalina Pokorska // W : Ludyczność w (glotto)dydaktyce / pod redakcją Michaliny Biernackiej, Pauliny Kaźmierczak i Agnieszki Banach. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 65-76

222. Z domu lub ze szkoły – grupy mieszane : uczący się zróżnicowani ze względu na sposób i kontekst opanowania języka / Ewa Lipińska, Anna Seretny // W : Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych / red. Ewa Lipińska, Anna Seretny. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. – S. 25-46

223. Z polskim na ty : podręcznik do nauki języka polskiego : poziom średni B1 / Ewa Lipińska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2022. – 293, [3] s. : il. ; 24 cm.

224. Z polskim słowem : ćwiczenia gramatyczno-leksykalne dla obcokrajowców / Joanna Kuć. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019. – 133 s. ; 21 cm.

225. Z polskim w świat : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Cz. 1. / Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 277, [3] s. : il. ; 30 cm + 1 płyta audio (CD).

226. Z polskim w świat : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Cz. 2, Poziom B1/B2 / Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – 348 s. : il. ; 30 cm + 1 CD.

227. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego :  praca zbiorowa / pod red. Ewy Lipińskiej i Anny Seretny. – Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. – 337, [2] s. : il. ; 24 cm.

228. Zabaw się w muzeum, czyli jak nie ucząc, uczyć? : wykorzystanie technik ludycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na wystawie muzealnej (teatralizacja „storytelling”, grywalizacja) / Katarzyna Žák-Caplot // W : Ludyczność w (glotto)dydaktyce / pod redakcją Michaliny Biernackiej, Pauliny Kaźmierczak i Agnieszki Banach. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 189-198

229. Zagadnienia słowotwórcze w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach elementarnym i wstępnym a standardy wymagań egzaminacyjnych (na przykładzie rzeczowników odczasownikowych) / Beata Jędrzejczak // W : Słowotwórstwo w systemie i w tekście / pod red. Ewy Badydy, Beaty Jędrzejczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022. – S. 235-245

230. Zakorzenienie dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej : pierwsze kroki / Krystyna Danuta Kamińska. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 236, [4] s. ; 24 cm.
M 221199 (Opole)

231. Zdaj się na polski! : podręcznik kursowy przygotowujący do egzaminu certyfikowanego na poziomie B1 / Barbara Łukaszewicz, Natalia Yaumen, Aleksandra Święcka, Piotr Garncarek. – Warszawa : Wydawnictwo Start, 2022. – 232 s. : fot., il. ; 30 cm.

232. Zdaj się na polski! : zeszyt ćwiczeń / Barbara Łukaszewicz, Aleksandra Święcka, Piotr Garncarek. – Warszawa : Wydawnictwo Start, 2022. – 164 strony : fotografie, ilustracje ; 30 cm.

233. Znajdź z polskim wspólny język : fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego : poradnik metodyczny / Michalina Biernacka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 238, [1] s. : il. ; 21 cm.

234. Zrozumieć Innego : międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. – Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego. – Białystok : Fundacja Dialog, 2014. – 116 s. : il. kolor. ; 24 cm.
M 214626 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

235. Autostereotyp Polaków w wybranych podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców / Magdalena Brzezowska // Postscriptum Polonistyczne. – 2014, [nr] 1, s. 47-62

236. Baśń jako tekst w nauczaniu obcokrajowców “Waligóra i Wyrwidąb” Kazimierza Władysława Wójcickiego / Dorota Michułka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 199-205
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s199-205/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s199-205.pdf [dostęp: 9.05.2023]

237. Blaski i cienie wykorzystywania współczesnych tekstów kabaretowych na lekcjach języka polskiego jako obcego / Beata Grochala // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 19 (2012), s. 121-130
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2012-t19/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2012-t19-s121-130/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2012-t19-s121-130.pdf [dostęp: 15.05.2023]

238. Błąd w interjęzyku uczących się języka polskiego jako obcego a zakłócenia w komunikacji międzykulturowej / Elżbieta Łątka-Likh // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 22 (2015), s. 143-154
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_18662 [dostęp: 15.05.2023]

239. Błędy leksykalne i leksykalno-stylistyczne w polszczyźnie Ukraińców / Ałła Krawczuk // Postscriptum Polonistyczne. – 2009, nr 1, s. 167-183

240. Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego / Magdalena Stasieczek-Górna // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 295-302
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s295-302/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s295-302.pdf [dostęp: 15.05.2023]

241. Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego / Marta Skura // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 20 (2013), s. 149-158
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_4511 [dostęp: 15.05.2023]

242. Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego we Włoszech : problemy, wyzwania, postulaty / Urszula Marzec, Małgorzata Marzec // Neofilolog. – Nr 53, [cz.] 1 (2019), s. 89-103

243. Co kryje się w słowie „obcy”? : z zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Dąbrowska // Poradnik Językowy. – 2010, z. 10, s. 21-34

244. Cudzoziemiec w urzędzie : elementy języka prawa i administracji publicznej w programach nauczania języka polskiego jako obcego / Samanta Busiło // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 24 (2017), s. 45-60
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/issue/view/164/241 [dostęp: 15.05.2023]

245. Czasem trzeba owijać w bawełnę: eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców / Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 141-151
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s141-151/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s141-151.pdf [dostęp: 15.052023]

246. „Cześć! Jestem Tom”, czyli nauka mówienia w języku polskim dla obcokrajowców : propozycja lekcji dla początkujących / Patrycja Kubicha // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 49-66

247. Czy aplikacja Genial.ly rzeczywiście jest genialna? : o potencjale narzędzi online podczas zdalnego nauczania języka polskiego jako obcego / Paulina Kaźmierczak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 559-570
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8983/8793 [dostęp: 15.05. 2023]

248. Czy tak bardzo inne? : o zdalnym nauczaniu polskiej gramatyki w grupach wschodniosłowiańskich / Dominika Izdebska-Długosz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 2, s. 71-83

249. Ćwiczenia komunikacyjne a nauczanie fonetyki języka polskiego jako obcego / Michalina Biernacka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 253-259
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s253-259/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s253-259.pdf [dostęp: 15.05.2023]

250. Diagnoza i postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Maria Czempka-Wewióra, Karolina Graboń // Postscriptum Polonistyczne. – 2017, [nr] 1, s. 147-161

251. Dlaczego popełniłeś ten błąd? Próba glottodydaktycznego opisu i klasyfikacji błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego jako obcego na Ukrainie / Jerzy Kowalewski // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 22 (2015), s. 337-355
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/967063 [dostęp: 9.05.2023]

252. Dobry start uczniów z doświadczeniem migracji / Beata Katarzyna Jędryka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2022, nr 2, s. 29-46
* Do artykułu załącznik: Program Intensywnego Treningu Językowego z języka polskiego jako obcego dla uczniów z doświadczeniem migracji

253. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji : propozycja programu nauczania dla oddziału przygotowawczego / Dominika Bucko, Anna Mikulska // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 4, s. 43-48
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/151969/bucko_mikulska_dostosowanie_wymagan_edukacyjnych_do_potrzeb_uczniow_z_doswiadczeniem_migracji_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 9.05.2023]

254. Dowcip w tekstach do nauczania języka polskiego jako obcego / Beata Grochala // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 99-105
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680240 [dostęp: 9.05.2023]

255. 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców / Władysław Miodunka // Język Polski w Szkole. – 2013, nr 3, s. 16-22
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/14952/miodunka_10-lecie_certyfikacji_jezyka_polskiego_jako_obcego_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 9.05.2023]

256. E/I/Ree/migracyjny język polski / Ewa Lipińska, Anna Seretny // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 4, s. 5-10
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/148037/lipinska_seretny_e_i_ree_migracyjny_jezyk_polski_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 9.05.2023]

257. Edukacja dzieci cudzoziemskich w Polsce / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. -2015, nr 5/6, s. 49-50

258. Edukacja polonistyczna online – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość (na podstawie analizy wybranych zasobów do nauczania języka polskiego jako obcego) / Dominika Bucko, Adriana Prizel-Kania // Roczniki Humanistyczne. – T. 66, z. 10 (2018), s. 7-23
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1804632 [dostęp: 9.05.2023]

259. Edukacja w warunkach wielokulturowości i wielojęzyczności – jak ją skutecznie wdrażać? / Adriana Kloskowska // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 16-19

260. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego / Katarzyna Staroń // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 82 – 84

261. Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego : (na materiale serialu “Świat według Kiepskich”) / Rafał Maćkowiak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 21 (2014), s. 363-374
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2014-t21/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2014-t21-s363-374/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2014-t21-s363-374.pdf [dostęp: 15.05.2023]

262. Etykieta językowa zawarta w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego / Sebastian Taboł // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 22 – 33

263. Fenomen kłamstwa jako inspiracja do stworzenia zadań na zajęcia jpjo / Anna Rabczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 29 (2022), s. 79-104
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13375/15360 [dostęp: 17.04.2023]

264. Film jako tekst kultury na zajęciach z języka polskiego jako obcego / Agnieszka Potyrańska // Języki Obce w Szkole. – 2021, nr 3, s. 105-117

265. Film w edukacji językowej i kulturowej obcokrajowców / Dorota Tomczuk // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 2, s. 27-30

266. Film w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Maria Szumera // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. – T. 9, nr 2 (2017), s. 162-171
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/520869 [dostęp: 9.05.2023]

267. Frazeologia biblijna „wieżą Babel” ? : o znajomości normatywnej frazeologii biblijnej z „nomen proprium” wśród native speakerów oraz Ukraińców uczących się języka polskiego / Ałła Krawczuk, Krystyna Nikołajczuk // Prace Językoznawcze. – Z. 19, [cz.] 1 (2017), s. 101-12

268. Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców / Julia Dilna. // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [Z.] 17 (2010), s. 439-445

269. Gatunki naukowe i dydaktyczne w edukacji polonistycznej na Ukrainie / Samanta Busiło // Poradnik Językowy. – 2022, z. 1 [specjalny], s. 226-247

270. Gdy zaczynamy uczyć się języka polskiego jako obcego / Ewa Lipińska, Anna Seretny // Języki Obce w Szkole. – 2006 nr 6, s. 28-38

271. Generacja PLUS. Nowe podręczniki do języka polskiego jako obcego na tle rozwoju preparacji i ewaluacji materiałów glottodydaktycznych / Przemysław E. Gębal // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 88 – 106

272. Gramatyczna kategoria czasu w języku polskim i ukraińskim w ujęciu diachronicznym / Mykoła Łesiuk // Poradnik Językowy. – 2022, z. 1 [specjalny], s. 50-70

273. Grzeczność językowa jako składnik kompetencji kulturowej w teorii i praktyce nauczania języka polskiego jako obcego / Agnieszka Mielczarek, Bogdan Walczak // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. – Z. 66 (2010), s. 245-252

274. Idea programów kulturowych a nauczanie języka polskiego jako obcego / Jerzy Kowalewski // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 81 – 87

275. Interakcja języka i kultury w dydaktyce języka polskiego jako obcego na Ukrainie / Jerzy Kowalewski // Prace Językoznawcze. – Z. 19, [cz.] 1 (2017), s. 79-99

276. Interkomprehensja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (jpjo) Słowian wschodnich / Jacopo Saturno, Przemysław E. Gębal // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T. ] 29 (2022), s. 213-229
* Dostępne w Internecie: https://aisberg.unibg.it/retrieve/a3376a35-3873-4202-8d2e-71942f12557c/Saturno%20e%20Ge%CC%A8bal%20-%202022%20-%20Interkomprehensja%20w%20nauczaniu%20je%CC%A8zyka%20polskiego%20jak.pdf [dostęp: 17.04.2023]

277. Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Krystyna Data // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 375-382
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680232 [dostęp: 9.05.2023]

278. „Jak ci minęły wakacje?”, czyli propozycja lekcji swobodnej wypowiedzi ustnej w języku polskim dla obcokrajowców. Poziom średnio zaawansowany / Patrycja Kubicha. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 85-101

279. Jak efektywnie wykorzystywać teksty internetowe podczas lekcji języka polskiego jako obcego? / Dominika Bucko // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 4, s. [84]-89

280. Jak oswoić Obcego na mojej kanapie? : lekcja języka polskiego jako obcego dla uczniów różnojęzycznych z wykorzystaniem fragmentów filmu dokumentalnego Grzegorza Brzozowskiego / Justyna Hanna Budzik // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 32-35

281. Jak uczyć cudzoziemca gramatyki języka polskiego / Zygmunt Borowski // Poradnik Językowy. – 2012, z. 2, s. 17-32

282. Jak uczyć języka? : piosenka w pracy na lektoracie języka polskiego jako obcego / Magdalena Kaczmarek // Roczniki Humanistyczne. – Z. 10 (2014), s. 45-54
* Dostepne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1886572 [dostęp: 9.05.2023]

283. Jaką rolę odgrywają zasoby elektroniczne w nauce języka polskiego jako obcego/odziedziczonego? : wyniki badań ankietowych / Natalie Kosch // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 559-570
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6031/5681 [dostęp: 9.05.2023]

284. Jakie typy tekstów rozwijają sprawność komunikacyjną uczących się języka polskiego jako obcego? / Dorota Rysak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 285-292
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/679909 [dostęp: 9.05.2023]

285. Język polski i kultura polska jako egzotyczne w Republice Korei / Wioletta Hajduk-Gawron // Roczniki Humanistyczne. – T. 70, z. 10 (2022), s. 79-94

286. Język polski jako obcy, czyli przede wszystkim (choć nie tylko) o intensywnych kursach dla studentów / Iwona Słaby-Góral // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 88-914
* Dostępne w Internecie: https://jows.pl/brepo/panel_repo_files/2021/07/21/qhu6x0/jows-03-2012.pdf [dostęp: 9.05.2023]

287. Język polski jako obcy dla Głuchych – w poszukiwaniu dobrego terminu / Małgorzata Januszewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 26 (2019), s. 301-310
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680338 [dostęp: 9.05.2023]

288. Język polski językiem obcym. O problemach językowych wśród uczących się języka polskiego jako obcego / Marzena S. Wysocka // Języki Obce w Szkole. – 2007 nr 5, s. 61-64

289. Język polski (nie)jako obcy : wyzwanie nowej dekady / Jerzy Kowalewski // Postscriptum Polonistyczne. – 2012, nr 2, s. 55-75
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Postscriptum_Polonistyczne/Postscriptum_Polonistyczne-r2012-t-n2(10)/Postscriptum_Polonistyczne-r2012-t-n2(10)-s55-75/Postscriptum_Polonistyczne-r2012-t-n2(10)-s55-75.pdf [dostęp: 9.05.2023]

290. Język polski w Kazachstanie : diagnoza i prognoza / Assel Sagimbekova // Poradnik Językowy. – 2022, z. 4, s. 92-102
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2151983 [dostęp: 9.05.2023]

291. Język polski w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych / Marta Krasuska-Betiuk // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 3, s. 45-53

292. „Karuzela plakatowa” jako technika rozwijania działań językowych / Marzena Wawrzeń // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 29 (2022), s. 53-65
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/9835/15356 [dostęp: 9.05.2023]

293. Klasyka polskiej powieści w działaniach językowych na lekcjach języka polskiego jako obcego / Magdalena Rumińska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 29 (2022), s. 163-178
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13530/15367 [dostęp: 9.05.2023]

294. Klub Dyskusyjny “W mieście” : konspekt zajęć języka polskiego jako obcego dla uczniów rosyjsko- i ukraińskojęzycznych / Dominika Lewandowska // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 40-41

295. Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców / Wioletta Hajduk-Gawron // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 351-358
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/679816 [dostęp: 9.05.2023]

296. Kompetencja fonologiczna w nauczaniu języka polskiego Słowaków : trudne miejsca w wymowie (i ortografii) / Magdalena Zakrzewska-Verdugo // Postscriptum Polonistyczne. – 2020, nr 2, s. 55-64
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/4.Zakrzewska_Kompetencja-fonologiczna.pdf [dostęp: 9.05.2023]

297. Komunikacyjny start : o zależności występowania form adresatywnych w podręcznikach do języka polskiego jako obcego od ich koncepcji metodycznej / Ewa Badyda // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 29 (2022), s. 231-243
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/issue/view/1255/676 [dostęp: 17.04.2023]

298. Kształcenie kompetencji interkulturowych w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego / Jacek Tomasz Kucha // Roczniki Humanistyczne. – T. 65, z. 10 (2017), s. 59-71
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1807403 [dostęp: 9.05.2023]

299. Kształcenie kompetencji literackiej na lekcjach języka polskiego jako obcego, czyli rzecz wyobraźni / Tamara Czerkies // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 52-58

300. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego : opis sytuacji i propozycje dydaktyczne / Stanisław Dubisz, Beata Katarzyna Jędryka // Poradnik Językowy. – 2012, z. 2, s. 5-162

301. Kultura jako czynnik motywujący do nauki języka polskiego amerykańskich studentów o polskim pochodzeniu / Iwona Dembowska-Wosik // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 81-86
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s81-86/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s81-86.pdf [dostęp: 9.05.2023]

302. Legendy wciąż żywe : nowe oblicza tradycyjnych polskich legend inscenizowanych przez obcokrajowców / Piotr Horbatowski // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 327-334
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s327-334/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s327-334.pdf [dostęp: 9.05.2023]

303. Leksyka potoczna w podręczniku do nauki języka polskiegojako obcego Polski, krok Po kroku (PoZIoM A1) – wybrane zagadnienia w ujęciu statystycznym / Konrad Kazimierz Szamryk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 24 (2017), s. 61-75
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/issue/view/164/241 [dostęp: 9.05.2023]

304. Lingwistyka stosowana a nauczanie języka polskiego jako obcego / Władysław Miodunka // Lingwistyka Stosowana. – T. 1 (2009), s. 61-80
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Linguistics_Angewandte_Linguistik/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Linguistics_Angewandte_Linguistik-r2009-t-n1/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Linguistics_Angewandte_Linguistik-r2009-t-n1-s61-80/Lingwistyka_Stosowana_Applied_Linguistics_Angewandte_Linguistik-r2009-t-n1-s61-80.pdf [dostęp: 9.05.2023]

305. Literatura i sztuka w nauczaniu języka polskiego jako obcego : (propozycje metodyczne) / Danuta Hejda // Dydaktyka Polonistyczna. – 2015, nr 1, s. 93-100
* Dostępne w Internecie: https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/77/IPID/czasopisma/dydaktyka/dydaktyka_10/09_hejda.pdf [dostęp: 9.05.2023]

306. Małe ojczyzny a nauczanie języka polskiego i języka słoweńskiego jako obcego – analiza podręczników / Katarzyna Bednarska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – Z. 8 (2017), s.[245]-254
* Dostępne w Internecie: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/4131/3891 [dostęp: 9.05.2023]

307. Metoda JES-PL. Nauczanie języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska // Języki Obce w Szkole. – 2018 nr 2, s. 4-10

308. Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : język polski w klasach 4-8 / Małgorzata Gębka-Wolak // Edukacja. – 2019, [nr] 3, s. 68-84

309. Mickiewicz na A2? Gra w literaturę na języku polskim jako obcym / Jerzy Kowalewski // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 45 – 56

310. Możliwości wykorzystania aforyzmu w rozwijaniu sprawności mówienia / Anna Trębska-Kerntopf // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 55-70
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s55-70/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s55-70.pdf [dostęp: 15.05.2023]

311. Muzyka alternatywna jako punkt wyjścia do dialogu międzykulturowego / Tomasz Wegner // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 291-306
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8962/8773 [dostęp: 9.05.2023]

312. Muzyka, pieśni i piosenki w procesie nauczania i uczenia się języka polskiego jako drugiego w szkole podstawowej / Rafał Piechocki // Studia Językoznawcze. – T. 21 (2022), s. 109-128

313. Na ratunek (wy)mowie / Aleksandra Stolarczyk // Remedium. – 2022, nr 3, s. 11-14
* Scenariusz zawierający autorską propozycję zaznajamiania uczniów z językiem na poziomie A1. Do wykorzystania w pracy z cudzoziemcami, a także w procesie kształcenia ucznia polskiego na I-II etapie kształcenia i/lub o specjalnych potrzebach logopedycznych jako elementu edukacji włączającej i integrującej. Scenariusz: Ludzie listy piszą… – na poczcie

314. Narzędzia krytycznego myślenia na lekcji języka polskiego jako obcego w dobie edukacji zdalnej / Irena Chawrilska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – T. 28 (2021), s. 379-391
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2034587 [dostęp: 9.05.2023]

315. Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej : autorski model glottopedagogiczny / Przemysław Gębal, Monika Nawracka // Edukacja. – 2019, nr 3, s. 54-67

316. Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego Kilka słów o odmianie edukacyjnej polszczyzny w szkole / Anna Michulska // Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – T. 31 (2022), s. 1-18
* Dostępne w Internecie: https://journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/article/view/13880/11677 [dostęp: 19.04.2023]

317. Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci z doświadczeniem migracji w szkole podstawowej : sieci współpracy i samokształcenia / Dominika Izdebska-Długosz // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 7-22

318. Nauczanie języka polskiego jako obcego w polskiej szkole / Klaudia Majewska-Rybacka // UczMy. – 2022, nr 5, s. 25-26

319. Nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki : charakterystyka procesu dydaktycznego i treści kształcenia / Danuta Wróbel, Alicja Zielińska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 23 (2016), s. 127-140
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/1927/1553 [dostęp: 15.05.2023]

320. Nauczanie języka polskiego jako obcego wspomagane komputerowo – badanie opinii nauczycieli / Adriana Prizel-Kania // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 1, s. 88-92
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43892/prizel-kania_nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego_wspomagane_komputerowo_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 9.05.2023]

321. Nauczanie języka polskiego jako obcego : wykaz publikacji / Anna Litner-Zarucka // Metodyk. – Nr 17 (2022), s. 54-59

322. Nauczanie języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych za granicą na przykładzie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Pradze / Urszula Drahná // Dydaktyka Polonistyczna. – 2015, nr 1, s. 85-92

323. Nauczanie kultury oraz języka przez obrazy i słowa (na przykładzie multimodalnego projektu „Lubimy Lublin”) / Bartłomiej Maliszewsk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 29 (2022), s. 17-30
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13619/15351 [dostęp: 17.04.2023]

324. Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w historii języka polskiego / Anna Dąbrowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 26 (2019), s. 26–48
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/5996/5648 [dostęp: 15.05.2023]

325. Nauka języka polskiego jako obcego / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2022, nr 9, s. 42-44

326. Nauka języka polskiego jako obcego / Emilia Lipiec-Kuzańska // Dyrektor Szkoły. – 2023, nr 2, s. 82-85

327. Nauka poprzez zabawę. Metody nauczania języka polskiego jako języka obcego w szkole podstawowej / Anita Skóra. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 92-106

328. Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Beata Afeltowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 73-80
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/9273/09-afeltowicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.05.2023]

329. Nazwy miejscowości, nazwiska i imiona polskie w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego / Sebastian Taboł // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. – R. 37, z. 3 (2011), s. 81-98

330. Nowe metody stosowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 : (zarys problematyki) / Dobrawa Kulka // Dydaktyka Polonistyczna. – 2015, nr 10, s. 120-131
* Dostępne w Internecie: https://www.ur.edu.pl/files/ur/import/private/77/IPID/czasopisma/dydaktyka/dydaktyka_10/12_kulka.pdf [dostęp: 9.05.2023]

331. Nowoczesne metody nauczania języka polskiego jako języka obcego w szkole ponadpodstawowej / Anita Skóra. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 53-67

332. O „jeszcze” i „już” w tekstach podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach A1 i A2 / Marta Piasecka // Poradnik Językowy. – 2022, z. 5, s. 108-118

333. O kłopotach nauczyciela z materiałem leksykalnym podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego : na wybranych przykładach / Ewa Badyda // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 2 (2015), s. 173-185

334. O korzyściach z nauczania oraz uczenia się języka polskiego jako obcego (wyniki sondażu) / Mirosława Sagan-Bielawa // Socjolingwistyka. – [Nr] 33 (2019), s. 181-191
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/475694 [dostęp: 9.05.2023]

335. O kształtowaniu kompetencji genologicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Beata Grochala // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 26 (2019), s. 221-229
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6026/5677 [dostęp: 9.05.2023]

336. O leksyce nacechowanej stylistycznie w nauczaniu Białorusinów języka polskiego / Radosław Kaleta // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 24 (2017), s. 127-134
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/issue/view/164/241 [dostęp: 9.05.2023]

337. O lekturze wiersza „Ta sama płyta” Janusza St. Pasierba na lekcjach języka polskiego jako obcego / Aneta Lewińska, Ewa Rogowska-Cybulska // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 1, s. 39-42

338. O nauczaniu stylu potocznego na lekcjach języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym / Justyna Sochacka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 24 (2017), s. 97-108
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/issue/view/164/241 [dostęp: 9.05.2023]

339. O nauczaniu wyrażania emocji negatywnych na lekcji języka polskiego jako obcego / Barbara Łukaszewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 469-482
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1042423 [dostęp: 19.04.2023]

340. O potrzebie badania kompetencji leksykalnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w dydaktyce języka polskiego za granicą (na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Ukrainy) / Beata Katarzyna Jędryka. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, nr 1 [specjalny], s. 167-195

341. O uczeniu gramatyki polskiej Słowian / Agnieszka Karolczuk. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 1 [specjalny], s. 214-225
* Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.790.2022.01.12-A.Karolczuk.pdf [dostęp: 9.05.2023]

342. O uczeniu rozmawiania : praktyczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego / Monika Lis // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum etLinguae Polonae Pertinentia. – Z. 7 (2016), s. [79]-94
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-5013-year-2016-volume-7-issue-223-article-3862 [dostęp: 15.05.2023]

343. Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 r. w nauczaniu języka polskiego jako obcego – realia, potrzeby,problem wyboru / Małgorzata Świstowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010),s. 425-432
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s425-432/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s425-432.pdf [dostęp: 9.05.2023]

344. Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku” / Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 495-505
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s495-505/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s495-505.pdf [dostęp: 15.05.2023]

345. Obraz Polski i Polaków w najnowszych filmach polskich i możliwość ich wykorzystania w edukacji kulturowej cudzoziemców / Joanna Prędota // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 321-325
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s321-325/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s321-325.pdf [dostęp: 15.05.2023]

346. Ocenianie stopnia znajomości słownictwa w kontekście jego nauczania : rzeczywistość, potrzeby, możliwości / Anna Seretny // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 389-405
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8970/8780 [dostęp: 15.05.2023]

347. Od Mickiewicza do Miłosza – literatura polska w oczach cudzoziemców uczących się języka polskiego / Katarzyna Stankiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 213-218
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680628 [dostęp: 9.05.2023]

348. Od podejścia komunikacyjnego do podejścia ukierunkowanego na działanie : uwagi na marginesie Dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego / Małgorzata Banach. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 4, s. 21-38

349. Od toastu okolicznościowego do przemówienia : program nauczania retoryki na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych / Andrzej Rusze // Studia Językoznawcze. – T. 21 (2022), s. 143-152

350. Okropni czy wspaniali? : nauczanie języka polskiego jako obcego a negocjowanie znaczeń (na podstawie tekstów podręcznikowych) / Paula Góralczyk-Mowczan // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 21 (2014), s. 137-144
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/967017 [dostęp: 9.05.2023]

351. Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 : na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego / Marta Piasecka // Poradnik Językowy. – 2020, z. 3, s. 49-59

352. Piosenka popularna jako materiał dydaktyczny oraz możliwość jej wykorzystania na zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego / Paweł Pałasz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 20 (2013), s. 349-356
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_4514 [dostęp: 15.05.2023]

353. Po nitce do kłębka, czyli jak zaplanować efektywne nauczanie języka polskiego jako obcego (na podstawie doświadczeń w pracy z uczniami ukraińskimi) / Joanna Gałwiaczek. – Bibliogr. // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 11-15

354. Podcast w nauczaniu JPJO / Jan Oko. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 41-52

355. Podejście naturalne i TPR w praktyce nauczania JPJO / Jan Oko. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 35-48

356. Polszczyzna jako język „daleki” i „bliski” : studium porównawcze strategii inferencyjnych uczących się / Anna Seretny // Roczniki Humanistyczne. – T. 70, z. 10 (2022), s. 27-44

357. Polszczyzna jako język drugi w szkole : wymagania leksykalne komunikacyjnej i edukacyjnej odmiany języka / Anna Seretny // Neofilolog. – Nr 1 (2022), s. 99-118
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/297937/seretny_polszczyzna_jako_jezyk_drugi_w_szkole_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.04.2023]

358. Pomoce Montessori w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska // Języki Obce w Szkole. – 2020 nr 1, s. 73-79

359. Popkultura i media społecznościowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Katarzyna Furmaniak, Adrianna Olkowska // Języki Obce w Szkole. – 2019 nr 4, s. 67-71
* Dostępne w Internecie: https://jows.pl/brepo/panel_repo_files/2021/07/21/fnfcyg/jows-4-2019-online-calosc-0.pdf [dostęp: 18.04.2023]

360. Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego / Agata Szybura // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 2, s. 99-105
* Dostępne w Internecie: https://jows.pl/brepo/panel_repo_files/2021/07/21/5qvyng/jows-2-2016.pdf [dostęp: 8.05.2023]

361. Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. Metody działania i własne doświadczenia / Alina Szulgan // Języki Obce w Szkole. – 2019 nr 4, s. 55-59

362. Praktyka przekładu w dydaktyce gramatyki języka polskiego jako obcego w grupach ukraińskich (wschodniosłowiańskich) / Dominika Izdebska-Długosz // Roczniki Humanistyczne. – T. 68, z. 10 (2020), s. 33-45
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1791081 [dostęp: 19.04.2023]

363. Problemy i wyzwania nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie we wrocławskich szkołach / Agnieszka Majewska, Kathryn Northeast // Roczniki Humanistyczne. – T. 67, z. 10 (2019), s. 83-98

364. Problemy z nauczaniem fleksji rzeczownika uczniów białorusko- i rosyjskojęzycznych na poziomie A / Anna Czerwińska-Trzaskoma // Poradnik Językowy. – 2019, z. 6, s. 29-43

365. Program kulturowy, kształcenie skorelowane i inne koncepcje nauczania języka i kultury polskiej / Jerzy Kowalewski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe. – [T.] 11 (2013), s. [57]-72

366. Prozodia w polskiej refleksji glottodydaktycznej / Anna Cychnerska, Emilia Kubicka // Język Polski. – 2022, nr 2, s. 64-76

367. Przygotowanie materiałów do nauczania szyku w dydaktyce języka polskiego jako obcego : o problemach metodologicznych i praktycznych raz jeszcze / Małgorzata Gębka-Wolak, Aleksandra Walkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 26 (2019), s. 373-386

368. Regionalizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Kamila Przybylska, Magdalena Kafara // Studia Slavica. – [Nr] 20, z. 1 (2016), s. 223-230

369. Rewolucja funkcjonalna. O literackich i kulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego / Wiola Próchniak. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, nr 1 [specjalny], s. 196-213

370. Rodzaj gramatyczny w nauczaniu polszczyzny Ukraińców : perspektywa z „wewnątrz” oraz z „zewnątrz” systemu języka polskiego / Ałła Krawczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 353-363

371. Rola komentarza lektorskiego jako tekstu podstawowego w nauczaniu obcokrajowców / Kamila Sokołowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 411-417
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s411-417/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s411-417.pdf [dostęp: 9.05.2023]

372. Rola nauczyciela języka polskiego jako drugiego w kształceniu językowo-kulturowym / Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek // Edukacja. – 2019, [nr] 3, s. 42-53

373. Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego / Małgorzata Banach // Język Polski. – 2018, nr 2, s. 61-80

374. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. Propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na poziomie A1/A2 / Monika Żelazna. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 67-77

375. Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem / Anna Seretny // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 547-559
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s547-559/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s547-559.pdf [dostęp: 9.05.2023]

376. Różnice kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego licealistów z polskimi korzeniami ze Wschodu / Katarzyna Kostro-Olechowska // Języki Obce w Szkole. – 2014, nr 1, s. 109-112

377. Scenariusze i listy dialogowe Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego jako teksty kultury na zajęciach z cudzoziemcami / Mirosław Jelonkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 87-97
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s87-97/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s87-97.pdf [dostęp: 15.05.2023]

378. Słowotwórstwo a składnia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cz. 1, Wprowadzenie teoretyczne / Małgorzata Gębka-Wolak // Roczniki Humanistyczne. – T. 69, z. 10 (2021), s. 23-39

379. Słowotwórstwo a składnia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Cz. 2, Rozwiązania dydaktyczne / Aleksandra Walkiewicz // Roczniki Humanistyczne. – T. 69, z. 10 (2021), s. 41-56

380. Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego : ograniczenia i możliwości / Marcin Maciołek // Roczniki Humanistyczne. – T. 69, z. 10 (2021), s. 57-72

381. Specyfika nauczania języka polskiego w Czechach : typologia błędów językowych popełnianych przez studentów (poziom zaawansowany) / Monika Krzempek // Cieszyński Almanach Pedagogiczny. – T. 3 (2014), s. 150-163
* Dostepne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny-r2014-t3/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny-r2014-t3-s150-163/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny-r2014-t3-s150-163.pdf [dostęp: 15.05.2023]

382. Specyfika systemów leksykalnych języka polskiego jako obcego / Krystyna Kacprowska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 69-84

383. Sprawność czytania w praktyce nauczania języka polskiego jako obcego (na przykładzie języka biznesowego) / Paulina Oczko // Roczniki Humanistyczne. – T. 68, z. 10 (2020), s. 61-71
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1791083 [dostęp: 9.05.2023]

384. Standaryzacja wymagań w testowaniu znajomości języka polskiego jako obcego / Anna Seretny // Języki Obce w Szkole. – 2013, nr 3, s. 26-34
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/12790/seretny_standaryzacja_wymagn_w_testowaniu_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.04.2023]

385. Status języka polskiego jako drugiego oraz obcego w polskiej szkole / Beata Katarzyna Jędryka // Poradnik Językowy. – 2014, z. 10, s. 42-54

386. Strategie konwersacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie progowym / Izabela Wieczorek // Języki Obce w Szkole. – 2019 nr 1, s. 87-93

387. Strategie nauczania języka polskiego jakojęzyka ojczystego i języka obcego na Ukrainie(na przykładzie Iwano-Frankiwska, dawniejszego Stanisławowa) / Renata Kleczańska // Uczymy jak Uczyć. – 2018, nr 4, s. 40-45
* Dostępne w Internecie: https://odnswp.pl/wp-content/uploads/2021/11/uju_4_2018_www.pdf [dostęp: 15.05.2023]

388. Strategie uczenia się słownictwa : obcokrajowcy vs. użytkownicy języka odziedziczonego / Anna Seretny // Neofilolog. – Nr 46, [cz.]1 (2016), s. 95-108
* Dostepne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/35376/seretny_strategie_uczenia_sie_slownictwa_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.05.2023]

389. Studenci chińscy i lektorzy języka polskiego jako obcego : trudności w interakcjach / Paulina Oczko // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 3, s. 51-56

390. „Sześciu pijaków szukało budki z piwem”: analiza treści kulturowych w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego / Jerzy Kowalewski // Języki Obce w Szkole. – 2008,nr 1, s. 21-32

391. Sztuka nawijki, czyli jak uczyć cudzoziemców polskiego slangu młodzieżowego / Anna Rabczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 24 (2017), s. 109-126
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6016/5667  [dostęp: 15.05.2023]

392. Ta sama, lecz nie taka sama polszczyzna Polaków z zagranicy, cudzoziemców i rodzimych użytkowników języka / Ewa Lipińska, Anna Seretny, Przemysław Turek // Poradnik Językowy. – 2016, nr 2, s. 7-20

393. Technologie cyfrowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Jolanta Laskowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 26 (2019), s. 55-62
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6016/5667 [dostęp: 9.05.2023]

394. Tekst literacki w podejściu zadaniowym : wykorzystanie literatury w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Tamara Czerkies // Języki Obce w Szkole. -2011, nr 3, s. 7-11

395. Tekst reklamy na lekcji języka polskiego jako obcego / Marta Skura // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 55-62
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680660 [dostęp: 18.04.2023]

396. Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem metodologiczny / Romuald Cudak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 79-90
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s79-90/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s79-90.pdf [dostęp: 9.05.2023]

397. Teksty kultury na zajęciach języka polskiego jako obcego / Magdalenka Wojenka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 219-225
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s219-225/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s219-225.pdf [dostęp: 15.05.2023]

398. Teksty kultury popularnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Piotr Kajak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 207-211
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s207-211/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s207-211.pdf [dostęp: 15.05.2023]

399. Teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 99-106
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/679912 [dostęp: 9.05.2023]

400. Teksty lingwokulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Joanna Kuć // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 22 (2022), s. 193-202
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/baj/article/view/1902/1437 [dostęp: 17.04.2023]

401. Teksty regionalne w nauczaniu cudzoziemców / Jolanta Tambor // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 167-175
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680122 [dostęp: 9.05.2023]

402. Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Agnieszka Rabiej // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 293-302
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/679770 [dostęp: 9.05.2023

403. Tematy tabu w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Piotr Kajak // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s.
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/680071 [dostęp: 18.04.2023]

404. Testowanie biegłości językowej uczniów w wieku szkolnym na przykładzie języka polskieog jako obcego / Agnieszka Rabiej, Małgorzata Banach // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 451-467
* Dostępne w Internecie: http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/8976/8786 [dostęp: 9.05.2023]

405. Testowanie rozumienia tekstu pisanego w środowisku cyfrowym : na przykładzie języka polskiego jako obcego / Dominika Bucko. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2022, nr 3, s. 45-53

406. Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Anna Dunin-Dudkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 387-392
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s387-392/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s387-392.pdf [dostęp: 15.05.2023]

407. Tłumaczenie jako prymarne narzędzie glottodydaktyczne w kształceniu translatologicznym : uwagi wstępne / Kamil Szafraniec // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 29 (2022), s. 105-113
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/13627/15362 [dostęp: 17.04.2023]

408. Trudności fonetyczno-fonologiczne osób uczących się języka polskiego jako obcego w perspektywie logopedyczno-glottodydaktycznej / Urszula Ciszewska-Psujek // Logopedia. – T. 49, [cz.] 2 (2020), s. 199-217
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1938297 [dostęp: 9.05.2023]

409. Trudności w opanowaniu odmiany liczebników w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie studentów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych / Olha Popova // Poradnik Językowy. – 2021, z. 5, s. 23-36

410. Trzeba mierzyć wysoko! : Stanisław Lem na zajęciach polskiego jako obcego / Iwona Grodź // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 5-10

411. Typowe błędy osób rosyjsko- i ukraińskojęzycznych w nauce języka polskiego jako obcego : jak ich unikać? / Dominika Lewandowska // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 25-28

412. Uczeń wschodniosłowiański w polskiej szkole jako wyzwanie glottodydaktyczne / Dominika Izdebska-Długosz // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 113-127

413. Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej / Wioletta Hajduk-Gawron// Języki Obce w Szkole. – 2018 nr 2, s. 19-25

414. Ukryte między wierszami – o czytaniu dyskursywnym tekstów literackich na lekcjach języka polskiego jako obcego (przegląd niektórych stanowisk i propozycji) / Tamara Czerkies // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 70 – 80

415. Utwory prozaiczne Sławomira Mrożka jako teksty wykorzystywane w nauczaniu gramatyki, stylistyki i kultury języka polskiego jako obcego / Wacław Przemysław Turek // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 433-438
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s433-438/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s433-438.pdf [dostęp: 15.05.2023]

416. W 90 minut dookoła języka polskiego / Izabela Czerniejewska, Julia Karczewska // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 4, s. 73-77
* Dostępne w Internecie: https://jows.pl/brepo/panel_repo_files/2021/07/21/fnfcyg/jows-4-2019-online-calosc-0.pdf [dostęp: 9.05.2023]

417. Wariacje na temat dialogu, czyli co można zrobić z tekstem w grupie średnio zaawansowanej językowo na zajęciach z języka polskiego jako obcego / Iwona Słaby-Góral // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 285-293
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s285-293/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s285-293.pdf [dostęp: 15.05.2023]

418. Wątek kultury ludowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Alicja Trukszyn. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 1, s. 23-40

419. Wiersze i piosenki w nauczaniu dzieci języka polskiego jako obcego / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 37-48
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s37-48/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s37-48.pdf [dostęp: 15.05.2023]

420. Wierszyki fonetyczne dla dzieci w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Michalina Jasińska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 16 (2008), s. 91-97
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s91-97/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2008-t16-s91-97.pdf [dostęp: 15.05.2023]

421. Wpływ europejskiej polityki językowej na dydaktykę języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska // Język Polski. – 2018, nr 2, s. 105-122

422. Współczesne książki o sztuce jako narzędzie dydaktyczne na zajęciach języka polskiego jako obcego / Klaudia Mucha-Iwaniczko // Roczniki Humanistyczne. – T. 67, z. 10 (2019), s. 113-126
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/274671/mucha-iwaniczko_wspolczesne_ksiazki_o_sztuce_jako_narz%C4%99edzie_dydaktyczne_na_zajeciach_jezyka_polskiego_jako_obcego_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.05.2023]

423. Wykorzystanie literatury w procesie nauczania języka polskiego jako obcego : (na podstawie doświadczeń z uczniami z Ukrainy) / Katarzyna Włodkowska // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 29-31

424. Wykorzystanie matematycznych zadań tekstowych w rozwijaniu kompetencji gramatycznej w dydaktyce języka polskiego jako języka edukacji szkolnej cudzoziemców / Beata Katarzyna Jędryka. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 4, s. 39-56
* Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.793.2022.04.3-J%C4%99dryka.pdf [dostęp: 15.05.2023]

425. Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego : motywy i oczekiwania studentów / Tamara Czerkies // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 18 (2011), s. 113-128
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s113-128/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2011-t18-s113-128.pdf [dostęp: 9.05.2023]

426. Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Maria Rółkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 343-350
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s343-350/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s343-350.pdf [dostęp: 15.05.2023]

427. Wyzwalanie wyobraźni : o korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego / Tamara Czerkies // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 17 (2010), s. 405-414
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s405-414/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s405-414.pdf [dostęp: 15.05.2023]

428. Z czego uczyły i uczą się dzieci, czyli o podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży wydanych w Polsce / Magdalena Szelc-Mays // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – Z. 7 (2016), s. [172]-181
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/61864/szelc-mays_z_czego_uczyly_i_ucza_sie_dzieci_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.05.2023]

429. „Zaanektowany” system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego : stan obecny / Iwona Janowska. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2022, z. 4, s. 7-20
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2147058 [dostęp: 19.04.2023]

430. Zacznij od A : wskazówki i zadania na dobry początek lekcji z uczniami obcojęzycznymi / Aleksandra Dobke // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 48-52

431. Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 27 (2020), s. 505-526
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1042425 [dostęp: 9.05.2023]

432. Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych / Anna Seretny // LingVaria. – T. 10, nr 2 (215), s. 81-95
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/17712/seretny_zasob_leksykalny_obcojezycznych_uzytkownikow_polszczyzny_w_swietle_badan_ilosciowych_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.04.2023]

433. Zrobię to bez zwłok… kategoria liczby w nauczaniu języka polskiego jako obcego osób ukraińskojęzycznych / Iryna Bundza // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [T.] 26 (2019), s. 387-397
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/6018/5669 [dostęp: 18.04.2023]

434. Zrozumieć A-level Polish, czyli o angielskiej maturze z języka polskiego jako obcego / Maksi Anna Kozińska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2022, nr 2, s. 107-116
* Dostępne w Internecie: https://jows.pl/brepo/panel_repo_files/2022/06/21/sdowof/012-jows-02-2022-kozinska.pdf [dostęp: 15.05.2023]

 

Zob. też: Uczeń z doświadczeniem migracyjnym / uczeń z Ukrainy w polskiej szkole

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu