materiały repertuarowe

JAN PAWEŁ II – materiały metodyczne

Rok 2020 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił Rokiem Świętego Jana Pawła II “… wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała.
Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, …

Żywność. Odżywianie

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe (np. inscenizacje, konkursy) oraz scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęconych żywności i odżywianiu. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych i przedszkolnych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 2000-2019.…

Książka. Biblioteka. Czytanie

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe oraz scenariusze imprez czytelniczych i zajęć dydaktycznych poświęconych książce, bibliotece oraz czytaniu. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych (np. związane z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, …

Dzień Wody. Woda

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe (np. apele, konkursy) oraz scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęconych wodzie. Materiały te mogą być wykorzystane przy organizacji obchodów Światowego Dnia Wody. Bibliografia, zawierająca przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych, została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki …

Sport

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór literatury zawierającej materiały repertuarowe poświęcone sportowi (np. obchodom Dnia Sportu). Zawiera przede wszystkim scenariusze sportowych imprez szkolnych i przedszkolnych (festyny, konkursy, zabawy ruchowe).
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 1999-2019.

Książki:

1. Wielka księga …

Unia Europejska. Europa

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe oraz scenariusze zajęć dydaktycznych, które poświęcone są Unii Europejskiej. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych (np. Dzień Europejski, Dzień Unii Europejskiej itp.). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury, bibliotekarzy.
Bibliografia została …

Pasowanie

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe oraz scenariusze zajęć dydaktycznych poświęcone pasowaniu na przedszkolaka, ucznia oraz czytelnika.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 2000-2018.

Książki:

1. Bajkowe pasowanie : scenariusz uroczystości / …

Dzień Chłopca

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór literatury obejmującej materiały repertuarowe poświęcone obchodom Dnia Chłopca. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

 

1. Dzień Chłopaka i pożegnanie lata : scenariusz imprezy ogólnoszkolnej / Elżbieta Kapelańska // W : Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w …

Matematyka

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe (np. inscenizacje, konkursy) oraz scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęcone matematyce. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 1999-2019.

Książki:

Ortografia

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe oraz scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęconych ortografii. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 2000-2018.

Książki:

1. Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia / Barbara …