Jan Paweł II – materiały metodyczne

Rok 2020 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił Rokiem Świętego Jana Pawła II “… wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała.
Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – dodano w uchwale.

Marszałek Sejmu
Marek Kuchciński

 

Zestawienie bibliograficzne “Jan Paweł II – materiały metodyczne” zawiera wybór scenariuszy zajęć, przedstawień, inscenizacji realizowanych przez nauczyciela na różnych stopniach nauczania. Prezentowana bibliografia gromadzi piśmiennictwo z lat 1998-2020, została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Bibliografia składa się z 136 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie z podziałem na scenariusze zajęć w szkole podstawowej i scenariusze zajęć w szkole ponadpodstawowej. Wydawnictwa zwarte dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturą.

 

 

Scenariusze zajęć w szkole podstawowej

 

Książki:

1. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. – Kraków : “Impuls”, 2010. – S. 189-200 : Świeczornica. Pamięci Jana Pawła II – Anioł Dobroci i Miłości : scenariusz na wieczór poezji Karola Wojtyły
M 203417 (Opole)

2. Szukałem Was… : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. Teresa Król]. – Kraków : “Rubikon”, 2005. – 129 s. : il.

3. Spotkania z Janem Pawłem II : scenariusze katechetyczne / Justyna Bartoszyńska ; ilustracje Maria Malcher. – Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, 2020. – 76, [3] s. : il. ; 21 cm.

4. Sylwetki / Bogumiła Pińczuk ; [ilustracje Joanna Pawlik]. – Toruń : Time Marszałek Group, 2019. – [2], 215 s. : il. ; 21 cm.

5. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. prowadzący Teresa Król. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : “Rubikon”, 2006. – 162 s. ; 23 cm.

 

 

Artykuły w czasopismach:

6. Anioł Stróż Karola Wojtyły : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 44-49

7. Błogosławiony papież Jan Paweł II – nasz orędownik w niebie : klasa IV-VI szkoły podstawowej / Ewa Majcher. – Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 11, nr 2 (2011), s. 90-92

8. “Dawno, dawno temu…”? : dzieciom o Janie Pawle II / Aneta Rayzacher-Majewska // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 106-109
* W jaki sposób katecheci powinni podtrzymywać pamięć o papieżu Janie Pawle II, jak rozmawiać o nim podczas zajęć z uczniami klasy III szkoły podstawowej

9. Dłonie są krajobrazem serca… : scenariusz przedstawienia na podstawie poezji i tekstów Jana Pawła II / Grażyna Tamas // Katecheta. – 2010, nr 6, s. 37-40
* Scenariusz dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej

10. 25-lecie [Dwudziestopięciolecie] pontyfikatu Jana Pawła II / Konrad Zygmunt // Katecheta. – 2003, nr 10, s. 38-41
* Scenariusz audycji słowno-muzycznej

11. Dziękujemy Panu Bogu za św. Jana Pawła II / Monika Topolewska // Katecheta. – 2015, nr 10, s. 32-35
* Scenariusz katechezy dla uczniów upośledzonych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

12. Dzięki Ci Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słowno-muzyczny / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 3, s. 42-43
* Scenariusz dla szkoły podstawowej z okazji Roku Jana Pawła II

13. Gołębia opowieść o Janie Pawle II / Henryka Andrzejczak // Guliwer. – 2010, nr 2, s. 33-36
* Analiza utworu Ewy Stadtmüller “Znak pokoju. Opowieść papieskiego gołębia” poświęconego papieżowi-Polakowi

14. Ewangeliczne ubóstwo – beatyfikacja Jana Pawła II : dla uczniów klas IV-VI / Julita Nagel // Katecheta. – 2011, nr 4, s. 31-35
* Scenariusz lekcji religii dla uczniów klas IV-VI

15. Jak Lolek stał się świętym : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 9, s. 28-32
* Dla szkoły podstawowej

16. Jan Paweł II a świat wartości młodych / Małgorzata Jarosińska-Gryciuk // Katecheta. – 2008, nr 4, s. 29-34
* Scenariusz zajęć

17. Jan Paweł II – ambasador, pielgrzym pokoju / Julita Nagel // Katecheta. – 2009, [nr] 3, s. 20-24
* Konspekt zajęć religii przeznaczony dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

18. Jan Paweł II jako wzór do naśladowania : dla uczniów klas IV-VI / Maria Kondzior // Katecheta. – 2011, nr 4, s. 36-37
* Scenariusz lekcji religii dla klas IV-VI.

19. Jan Paweł II otaczał troską życie / Julita  Nagel // Katecheta. – 2009, [nr] 3, s. 16-19
* Konspekt zajęć religii przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowe

20. Jan Paweł II – sługa miłosierdzia : katechezy na Dzień Papieski 2006 : dla klas I-III / Benita Bochenek [et al.] // Katecheta. – 2006, nr 10, s. 36-37

21. Jan Paweł II – W obronie życia – V przykazanie : scenariusz inscenizacji szkolnej, wieczornicy / Irena Smorąg // Wychowawca. – 2020, nr 3, s. 30-31

22. Jan Paweł II – współczesny apostoł narodów : kl. VI szkoły podstawowej lub gimnazjum / Zbigniew Kowalczyk // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 2, s. 86-88

23. Jan Paweł II zachęca nas do odmawiania modlitwy różańcowej / Longina Cywińska, Maria Frela // Katecheta. – 2006, nr 10, s. 52-55
* Scenariusz zajęć dla klas II-III

24. Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II, współczesny filozof : projekt edukacyjny : święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej / Bożena Osik // Katecheta. – 2015, nr 7/8, s. 62-63

25. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, dod. “Wkładka Metodyczna” s. IV-VIII

26. Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 4-5, wkł. “Wkładka Metodyczna” s. VIII-X

27. “…mieć dobre i czyste serca” : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 22-23

28. “Najważniejsza droga” : Jan Paweł II o rodzinie – scenariusz / Joanna Baranowska // Wychowawca. – 2016, nr 1, s. 32-34
* Propozycja dla szkoły podstawowej

29. Nasz Papież : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 22-28

30. Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb, Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna nr 4/5, s. IV-VII

31. “Nie lekaj się” : projekt wychowawczo-edukacyjny dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Zofia Kijak // Wychowawca. – 2009, nr 7/8, s. 10-14
* Realizacja zajęć na różnych poziomach edukacyjnych: godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, lekcjach religii, historii, przyrody, języka polskiego. Przesłania Jana Pawła II

32. “Nie lękajcie się…” : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 22-24

33. Nie lękajcie się! : scenariusz spektaklu poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 3, s. 44-46
* Scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II przeznaczony dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

34. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych : program artystyczny dla szkoły podstawowej z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska // Wychowawca. – 2018, nr 9, s. 32-33

35. Niezwykła historia Lolka: konkurs czytelniczy / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 4, s. 20
* Przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej

36. Okolicznościowe lekcje języka polskiego (projekt metodyczny) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 22-34
* Temat: Jan Paweł II – Wielki, Wybitny, Niezwykły. Temat realizowany może być także w gimnazjum.

37. Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II – w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 40-46

38. Projekt edukacyjny nt. dziedzictwa Jana Pawła II do realizacji w starszych klasach szkoły podstawowej / Agata Bazak // Wychowawca. – 2016, nr 10, s. 32

39. Przesłania Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka // Wychowawca. – 2011, nr 4, s. 20-21

40. Przyjaciel ludzi dużych i małych – wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 5-7

41. Santo subito! : od beatyfikacji do kanonizacji Jana Pawła II / Magdalena Kowgier // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 23-24
* Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

42. Santo Subito! : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 r. / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. – 2014, nr 4, s. 25-28

43. “Santo subito” spełnia się – beatyfikacja Jana Pawła II : dla uczniów klas IV-VI / Julita Nagel // Katecheta. – 2011, nr 4, s. 27-30
* Scenariusz lekcji religii dla klas IV-VI.

44. Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch // Wychowawca. – 2009, nr 10, s. 24-26

45. Spotkanie ze świętością i Janem Pawłem II / Irena Smorąg // Wychowawca. – 2019, nr 6, s. 32-33
* Scenariusz inscenizacji szkolnej

46. Śladami Jana Pawła II : test / Renata Gruszczyńska // Wychowawca. – 2018, nr 10, s. 22-25

47. Św. Jan Paweł II : nauczyciel wiary / Anna Kogut // Zeszyty Formacji Katechetów. – R 14, nr 4 (2014), s. 105-107

48. Święci się radują : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 44-49

49. Święty Pielgrzym w domu Ojca : dla klas starszych szkoły podstawowej ; “Totus Tuus” – testament Papieża : dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum / Julita Nagel // Katecheta. – 2005, nr 6, s. 21-31

50. Test wiedzy o Świętym Janie Pawle II : projekt edukacyjny “Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej” / Bożena Ołdak // Katecheta. – 2015, nr 5, s. 46-50

51. Test wiedzy o Świętym Janie Pawle II : projekt edukacyjny “Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej” / Bożena Ołdak // Katecheta. – 2015, nr 5, s. 51-54
* Test wiedzy o Janie Pawle II dla klasy VI szkoły podstawowej

52. W poszukiwaniu wartości – śladami Jana Pawła II / Ewa Rusinek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 9, s. 68-69
* Autorski program wychowania do wartości (Jana Pawła II) Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu (kącik tematyczny “Wielcy Polacy – Jan Paweł II”, konkurs plastyczny, wernisaż, projekt Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – “Żywe Pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”, konkurs na temat życia i działalności Papieża – Polaka, rajd szlakiem Jana Pawła II, Jodła papieska).

53. Wieczór Jana Pawła II : (scenariusz przestawienia słowno-muzycznego) / Marzanna Lamch // Wychowawca. – 2008, nr 4, s. 27-28

54. Wielki Polak – Karol Wojdyła / Elżbieta Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 14-15
* Scenariusz zajęć dla klasy I

55. Z Janem Pawłem II w trzecie Tysiąclecie : projekt szkolnego apelu / Maria Andres // Wychowawca. – 2000, nr 1, s. 42-43

56. Z papieżem Janem Pawłem II w drodze do świętości : klasa III szkoły podstawowej / Ewa Mężyk // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 10, nr 2 (2010), s. 88-91

57. Ze Sługą Bożym Janem Pawłem II w drodze do świętości : klasa IV-VI szkoły podstawowej / Ewa Majcher // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 10, nr 2 (2010), s. 92-94

 

Scenariusze zajęć w szkole ponadpodstawowej

 

 

Książki:

58. Historia Polski oczami Jana Pawła II : konspekty zajęć dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / [redaktor prowadzący Justyna Słowińska]. – Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II – Instytucja kultury m.st. Warszawy, 2017. – 111 stron ; 24 cm.

59. Jan Paweł II – droga do świętości : scenariusze katechez przygotowujących dzieci i młodzież do kanonizacji Jana Pawła II / [aut. Anna Matelak, Robert Strus, Sylwester Zwolak]. – Zamość : Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej ; Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2014. – 51 s. : il. ; 24 cm.

60. Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość : propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych / pod red. Mirosławy Piaskowskiej-Majzel. – Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2007. – 55 s. ; 29 cm.

61. Pamięć i tożsamość na lekcjach polskiego : interpretacje, materiały metodyczne / [red. Ida Radziejowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, cop. 2008. – 63, [1] s. ; 21 cm.
M 219333 (Opole)

62. Szukałem Was: inscenizacje na Dzień Papieski. – Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. – 144 s.

63. Szukałem Was… : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. merytoryczne Teresa Król ; red. i korekta Anna Grochowska-Piróg]. – Kraków : “Rubikon”, 2005. – 261 s. : il. ; 24 cm

64. szukałem Was… : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. Teresa Król]. – Kraków : “Rubikon”, 2005. – 297 s. : il.

65. Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny : nauczanie i historia : praca zbiorowa / pod red. Łukasza Ofiary. – Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, 2007. – 91, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.

66. „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II : [dla szkół ponadgimnazjalnych]. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2008. – 550 s. : il. ; 24 cm

Artykuły w czasopismach:

67. A jednak człowiek! : montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II / Krystyna Paszek, Joanna Paszek // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7-8, s. 33-35

68. A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa. Scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 26-28

69. Bądźcie światłem…” : cykl lekcji wychowawczych dla uczniów klas III gimnazjum lub I klas szkół ponadgimnazjalnych, oparty na nauczaniu Jana Pawła II, głoszonym w Orędziach do Młodych Całego Świata z okazji Światowych Dni Młodzieży / Beata Chrzanowska // Wychowawca. – 2005,nr 5, s. 12-15

70. Beatyfikacja papieża Jana Pawła II – dar i znak Bożego Miłosierdzia : gimnazjum [scenariusz zajęć] / Ewa Hodyra // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 11, nr 2 (2011), s. 92-96

71. Co wiem o Janie Pawle II? : turniej wiedzy / Maria Adamina Chmura. // Wychowawca. – 2013, nr 10, s. 28-29

72. Czy tak trudno powiedzieć “dziękuję”? / Grażyna Wydra // Katecheta. – 2008, nr 11, s. 21-28

73. Dialogi z tradycją – sugestie metodyczne / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 2009, nr 9, s. 58-59
* Propozycja tematów, dotyczących twórczości Karola Wojtyły, które można zrealizować na lekcjach języka polskiego i lekcjach wychowawczych

74. Doświadczenie wiary: adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. – 2006/2007, nr 1, s.7-24

75. Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber // Katecheta. – 2004, nr 10, s. 37-42

76. Dzień Papieski pod hasłem: “Chociaż ciałem odszedłeś, duchem zawsze będziesz z nami” : program artystyczny / Katarzyna Rajger, Renata Kmak-Frydrych // Ergo. – 2006, nr 1, s. 41-46

77. Echo niebios: scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 25-27

78. Europejskie medytacje / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2008, dodatek “Nauczaj Lepiej”, nr 1, s. 46-50
* Propozycja opracowania książki Jana Pawła II “Pamięć i tożsamość” na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej

79. Historia Karola Wojtyły: konkurs czytelniczy / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 4, s. 21
* Przeznaczony dla uczniów gimnazjum

80. Jan Paweł II a świat wartości młodych. – Bibliogr. / Małgorzata Jarosińska-Gryciuk // Katecheta. – 2008, [nr] 4, s. 29-34
* Konspekt lekcji religii dla szkoły ponadgimnazjalnej.

81. Jan Paweł II do młodych / Barbara Jarocińska, Irena Hanus, Barbara Jarocińska // Katecheta. – 2005, nr 6, s. 32-34

82. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum. – (Scenariusze) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2011, [nr] 3, s. 23-25
* Scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża Polaka

83. Jan Paweł II – mój patron… : scenariusz uroczystości okolicznościowej na Dzień Papieski / Paweł Wawrzyniak // Katecheta. – 2012, nr 3, s. 46-49

84. Jan Paweł II o młodych dla młodych / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. -2013/2014, nr 3, s. 83-90

85. Jan Paweł II : wiking Pana Boga : scenariusz słowno-muzyczny / Iwona Chłopecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s. 33-34

86. Jan Paweł II – scenariusze inscenizacji / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca. – 2013, nr 10, s. 31
* Zestawienie bibliograficzne scenariuszy inscenizacji z czasopism za lata (2000-2011) dotyczące Jana Pawła II

87. Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios // Wychowawca. – 2009, nr 4, s. 24

88. Kapłaństwo Jana Pawła II: dla młodzieży / Wojciech Pikor // Katecheta. – 2011, nr 4, s. 52-60
* Scenariusz lekcji religii

89. Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II, współczesny filozof. Projekt edukacyjny : Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej / Bożena Osik // Katecheta. – 2015, nr 7/8, s. 62-63

90. Karola Wojtyły poetyckie myślenie o Ojczyźnie / Tadeusz Patrzałek // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 2, s. 7-13
* Propozycja pracy nad poematem ,,Myśląc ojczyzna’. Szkoła średnia

91. Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 25-27
* Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

92. “Kielich światła…” : (scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II) / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 14-17

93. Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju… : scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, s. 27-29
* Przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

94. “Miłość to nie jest przygoda : ma smak całego człowieka” : Karola Wojtyły medytacje o miłości w dramacie “Przed sklepem jubilera” / Beata Brożek // Ad rem. – 2010, nr 1, s. 21-23
* Język polski – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne – scenariusze zajęć

95. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…” : rodzina w nauczaniu Jana Pawła II ; “Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie…”. Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II : dla szkoły ponadgimnazjalne / Agnieszka Banasiak // Katecheta. – 2005, nr 6, s. 34-43

96. Miłość mi wszystko wyjaśniła . Scenariusz poświęcony pamięci Jan Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 23-25

97. Mogę! Wizja Europy Jana Pawła II / Marek Kosacz // Katecheta. – 2002, nr 6, s. 21-26
* Konspekt lekcji religii opracowany na podstawie przemówienia Jana Pawła II w Santiago de Compostella

98. “Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” : beatyfikacja Papieża Jana Pawła II darem i zadaniem : klasy I-III szkoły ponadgimnazjalne / Elżbieta Strojek // Zeszyty Formacji Katechetów. – R. 11, nr 2 (2011), s. 97-101

99. Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 24-27
* Scenariusz z okazji rocznicy beatyfikacji (1 maja). Dla uczniów gimnazjum

100. Nie lękajcie się! : scenariusz spektaklu poświęconego przesłaniu Jana Pawła II / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 3, s. 44-46
* Scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II przeznaczony dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

101. Niezwykły pielgrzym: scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II / Katarzyna Banach // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 3, s. 21-22

102. Niezwykły pielgrzym: scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 – 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 20-22

103. Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 51-57
* Wartości wpisane w utwory Cypriana Kamila Norwida. Odczytywanie Norwida przez papieża Jana Pawła II. Prezentacja projektu edukacyjnego dotyczącego realizacji zadań na podstawie cytatów z Norwida i papieża Jana Pawła II na poziomie gimnazjum. Projekt realizowany jest na języku polskim, sztuce, informatyce, religii

104. O Janie Pawle II nieco inaczej – uczniowskie prezentacje: dla klasy III gimnazjum / Anna Dobropolska // Katecheta. – 2003, nr 12, s. 39-40

105. O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły ,,Przed sklepem jubilera” / Aleksandra Klich-Siewiorek, Eugeniusz Szymik // Polonistyka. – 1997, nr 10, s. 604-606
* Konspekt lekcji syntetyzującej topos miłości. Interpretacja dramatu.

106. O potrzebie miłości poetycko / Danuta Buła // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 2, s. 88-95
* Propozycja metodyczna omówienia tekstów dotyczących miłości z wykorzystaniem twórczości Jana Pawła II, Jana Twardowskiego oraz tekstów biblijnych

107. O wolności prawdziwej i manowcach wolności : ćwiczenia na lekcje etyki dla szkoły ponadgimnazjalnej / Paweł Nowak // Katecheta. – 2015, nr 1, s. 49-54
* Propozycja na lekcje etyki w szkole ponadgimnazjalnej . Element projektu “Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej”

108. Oddany wszystkim i każdemu z osobna : scenariusz wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. – 2011, nr 10, s. 27-29

109. Odwołania do “Hymnu o miłości” św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 4, s. 7-11

110. Okolicznościowe lekcje języka polskiego (projekt metodyczny) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 22-34
* Temat: Jan Paweł II – Wielki, Wybitny, Niezwykły. Temat także może być realizowany w gimnazjum

111. Podróże apostolskie św. Jana Pawła II / Jolanta Gątarska // Katecheta. – 2015, nr 10, s. 23-33
* Scenariusz w ramach projektu edukacyjnego “Święty Jan Paweł II w edukacji szkolnej” dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

112. “Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa”. Scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II / Anna Zawalska // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 8-11

113. Przed sklepem z aniołami… scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. – 2009, nr 3, s. 37-46

114. Przesłanie Jana Pawła II do młodych : scenariusz programu słowno-muzycznego / Anna Łaba, Renata Nowak // Wychowawca. – 2015, nr 4, s. 30-32

115. Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. – 2009, nr 9, s.60-62
* Propozycja omówienia na języku polskim koncepcji wolności wpisanej w teksty Jana Pawła II na przykładzie przemówienia z 2 czerwca 1979 r.

116. Recepta Jana Pawła II na młodość: dla młodzieży / Wojciech Pikor // Katecheta. – 2011, nr 4, s. 41-48
* Scenariusz lekcji religii

117. Retoryka tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II / Kazimeirz Ożóg // Polonistyka. – 2009, nr 9, s. 43-49

118. Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 23-25

119. Słowo jest nadzieją świata – scenariusz scenki dialogowej dla młodzieży / Małgorzata Pietrzak // Wychowanie Na Co Dzień. – 2011, nr 4/5, dod. s. I-III

120. Spotkanie z miłością : scenariusz wieczornicy opartej na motywach tekstów Karola Wojtyły / Maria Rell // Wychowawca. – 1998, nr 10, s. 40-41

121. Spotkanie ze świętością i Janem Pawłem II / Irena Smorąg // Wychowawca. – 2019, nr 6, s. 32-33
* Scenariusz inscenizacji szkolnej

122. Syn tej ziemi. Scenariusz uroczystości na Dzień Papieski / Anna Wiśnios // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 24-25

123. „Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do Mnie…” : młodzież w nauczaniu Jana Pawła II / Agnieszka Banasiak // Katecheta. – 2005, nr 6, s. 38-43

124. Świadek nadziei: montaż poetycko-muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II / Bogumiła Szczurek, Lucyna Sokołowska // Wychowawca. – 2003, nr 10, s. 25-27

125. Świętość jest zawsze młoda” : ze Sługą Bożym Papieżem Janem Pawłem II w drodze do świętości : klasa I-III szkoły ponadgimnazjalne / Elżbieta Strojek // Zeszyty Formacji Katechetów. R. 10, nr 2 (2010), s. 100-102

126. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s.29-30
* Scenariusz przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych

127. Taki jestem… Anegdoty o Papieżu : (scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 3, s. 31-33

128. To co we mnie niezniszczalne trwa!-Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 4, s. 26-27

129. Trwajcie mocni w wierze i budujcie duchowe mosty / Julita Nagel // Katecheta.– 2006, nr 9,s. 24-27

130. W Ojczyźnie serce me zostało… : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 22-24
* Montaż poświęcony Janowi Pawłowi II w piątą rocznicę śmierci dla uczniów gimnazjum

131. W poszukiwaniu inspiracji / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2009, nr 9, s. 63-65
* Propozycje zajęć, dot. twórczości Jana Pawła II, w oparciu o artykuły z całego, tematycznego numeru “Polonistyki”

132. W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 46-56
* Tematy lekcji: 1. Co to jest miłość?; 2. Miłość w “zeznaniach podejrzanych o wiedzę”; 3. “Miłość” Czesława Miłosza, czyli co i jak o miłości mówi poeta?; 4. “Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała” – Jan Paweł II – największy Polak na temat miłości, 5. A gdybym kiedyś zbłądził… Odzyskam miłość?

133. Wielki pontyfikat / Krzysztof Rajewicz, Daniela Dawidziak // Katecheta. – 2004, nr 2, s. 47-49

134. “Wzgórze w krainie Moria” : na podstawie: Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. Medytacje, Kraków 2003 / Mirosława Tobiś // Katecheta. – 2004, nr 1, s. 30-34
* Scenariusz inscenizacji

135. Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II) / Czesława Banaś // Wychowawca. – 2010, nr 4, s. 20-21
* W oparciu o załączony do scenariusza fragment Listu Apostolskiego Jana Pawła II – Parati Semper – do młodych całego świata. 4

136. “Życie, miłość, przemijanie… śmierć” : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II – budowanie systemu wartości uczniów liceum / Ilona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 4/5, dod. “Wkładka Metodyczna”, nr 4/5, s. X-XII

https://jp2online.pl/

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu