Jan Paweł II

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących scenariusze materiałów repertuarowych (np. apele, montaże, przedstawienia) poświęconych Janowi Pawłowi II. Materiały te mogą być wykorzystane np. przy organizacji Dnia Papieskiego. Bibliografia, zawierająca przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 2000-2019.

Książki:

1. Dzień Papieski / Andrzej Chucher, Barbara Kowalińska // W : Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. – Gdańsk : “Harmonia”, 2007. – S. 226-229
* Scenariusz apelu (wieczornicy); materiał do wykorzystania na dowolnym etapie edukacyjnym
C 050692 (Brzeg), M 61128 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 196117 M 196223 M 196303 M 209605 (Opole)

2. W rocznicę śmierci Papieża Polaka / Andrzej Chucher, Barbara Kowalińska // W : Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. – Gdańsk : “Harmonia”, 2007. – S. 135-140
* Scenariusz apelu (wieczornicy); materiał do wykorzystania na dowolnym etapie edukacyjnym
C 050692 (Brzeg), M 61128 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 196117 M 196223 M 196303 M 209605 (Opole)

3. Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych “Biblioteki w Szkole” / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. – Warszawa : “Sukurs”, 2007. – 310 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-924008-2-0
C 200667 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

4. A jednak człowiek! : montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II / Krystyna Paszek, Joanna Paszek // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7-8, s. 33-35

5. A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 2006-28

6. Anioł Stróż Karola Wojtyły : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 44-49

7. Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa : scenariusz przedstawienia okolicznościowego / Dorota Luber // Katecheta. – 2004, nr 10, s. 37-42

8. 25-lecie [Dwudziestopięciolecie] pontyfikatu Jana Pawła II / Konrad Zygmunt // Katecheta. – 2003, nr 10, s. 38-41
* Scenariusz audycji słowno-muzycznej

9. Dzień Papieski pod hasłem: “Chociaż ciałem odszedłeś, duchem zawsze będziesz z nami” : program artystyczny / Katarzyna Rajger, Renata Kmak-Frydrych // Ergo. – 2006, nr 1, s. 41-46

10. Dzięki ci, Panie za Jana Pawła II : scenariusz słowno-muzyczny / Alina Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 22-24

11. Echo niebios : scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 25-27
*Scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę beatyfikacji, przeznaczony dla uczniów gimnazjum

12. Jak Lolek stał się świętym : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Papieskiego / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 9, s. 28-32
* Dla szkoły podstawowej

13. Jan Paweł II. Fama sanctitatis, fama signorum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 3, s. 23-25
*Scenariusz poświęcony beatyfikacji Papieża Polaka, przeznaczony dla uczniów gimnazjum

14. Jan Paweł II – mój patron : scenariusz uroczystości okolicznościowej na Dzień Papieski / Paweł Wawrzyniak // Katecheta. – 2012, nr 3, s. 46-49

15. Jan Paweł II : wiking Pana Boga : scenariusz słowno-muzyczny / Iwona Chłopecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 12, s. 33-34

16. Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios // Wychowawca. – 2009, nr 4, s. 24

17. Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 25-27

18. “Kielich światła…” : (scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II) / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 14-17

19. Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju : scenariusz z okazji Roku św. Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, 27-29

20. “…mieć dobre i czyste serca” : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 22-23

21. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jan Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 23-25

22. Nasz Papież : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 22-28

23. “Nie lękajcie się…” : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 22-24

24. Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 3, s. 24-27

25. Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych : program artystyczny dla szkoły podstawowej z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska // Wychowawca. – 2018, nr 9, s. 32-33

26. Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920 – 2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 20-22

27. O Janie Pawle II nieco inaczej – uczniowskie prezentacje : dla klasy III gimnazjum / Anna Dobropolska // Katecheta. – 2003, nr 12, s. 39-40

28. Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II – w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 40-46

29. “Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa” : scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II / Anna Zawalska // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 8-11

30. Przed “Sklepem z Aniołami” : scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II / Małgorzata Nawrocka // Wychowawca. – 2011, nr 4, s. 22-26

31. Przed sklepem z aniołami… : scenariusz przedstawienia upamiętniającego osobę Jana Pawła II / Małgorzata Nowak // Katecheta. – 2009, nr 3, s. 37-46

32. Przesłania Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka // Wychowawca. – 2011, nr 4, s. 20-21

33. Przesłanie Jana Pawła II do młodych : scenariusz programu słowno-muzycznego / Anna Łaba, Renata Nowak // Wychowawca. – 2015, nr 4, s. 30-32

34. Przyjaciel ludzi dużych i małych – wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 5-7

35. Santo Subito! : scenariusz poświęcony Janowi Pawlowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 r. / Maria Mojzesowicz // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 25-28

36. Santo Subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 23-25

37. Spotkanie ze świętością i Janem Pawłem II / Irena Smorąg // Wychowawca. – 2019, nr 6, s. 32-33
* Scenariusz inscenizacji szkolnej

38. Syn tej ziemi : scenariusz uroczystości na Dzień Papieski / Anna Wiśnios // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 24-25

39. Świadek nadziei : montaż poetycko-muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II / Bogumiła Szczurek, Lucyna Sokołowska // Wychowawca. – 2003, nr 10, s. 25-27

40.Święci się radują : scenariusz uroczystości z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II / Dorota Szlendak // Katecheta. – 2014, nr 4, s. 29-43

41. Taki jestem… : anegdoty o Papieżu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 3, s. 31-33
*Scenariusz słowno-muzyczny w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Dla uczniów gimnazjum

42. To co we mnie niezniszczalne trwa! – Jan Paweł II : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 4, s. 26-27

43. W Ojczyźnie serce me zostało… : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 22-24
*Montaż dla uczniów gimnazjum

44. “Wzgórze w krainie Moria” : na podstawie: Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. Medytacje, Kraków 2003 / Mirosława Tobiś // Katecheta. – 2004, nr 1, s. 30-34
*Scenariusz inscenizacji

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu
Aktualizacja: czerwiec 2019 r.