język obcy

Języki obce

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka obcego ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i składa się z 107 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej Zestawienie składa się z sześciu części bez podziału na typ szkoły : …

Język angielski

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka angielskiego ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i składa się z 127 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie składa się z dwóch części: I. Scenariusze lekcji języka angielskiego w …

Język niemiecki

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka niemieckiego ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2018 i składa się z 107 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie składa się z dwóch części: 1. Scenariusze lekcji języka niemieckiego w …

Wczesne nauczanie języków obcych

Zestawienie bibliograficzne “Wczesne nauczanie języków obcych” zawiera 239 pozycji bibliograficznych wydanych w latach 1998-2018. Bibliografię sporządzono na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie zawiera publikacje dotyczące zagadnień nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem …