jąkanie

Jąkanie

Jąkanie to w powszechnej świadomości sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie płynnie mówić. To zaburzenie płynności mowy, którego przyczyny mogą mieć różny charakter i podłoże. Niestety, wszystko to utrudnia komunikację w grupie społecznej i może powodować wtórnie zaburzenia emocjonalno-społeczne.
Niniejsza bibliografia została sporządzona na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej …