Jąkanie

Jąkanie to w powszechnej świadomości sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie płynnie mówić. To zaburzenie płynności mowy, którego przyczyny mogą mieć różny charakter i podłoże. Niestety, wszystko to utrudnia komunikację w grupie społecznej i może powodować wtórnie zaburzenia emocjonalno-społeczne.
Niniejsza bibliografia została sporządzona na podstawie automatycznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz innych. Gromadzi 133 pozycji bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Zachowano numerację ciągłą. Wydawnictwa dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone są sygnaturami. Sygnatury poprzedzone symbolem „M” oznaczają zbiory wypożyczalni, „C” czytelni.

Książki:

1. BAB : bateria testów do oceny zachowań dla dzieci w wieku szkolnym, które się jąkają : wielowymiarowe, oparte na dowodach podejście do diagnostyki oraz planowania terapii dzieci, które się jąkają / Martine Vanryckeghem, Gene J. Brutten ; przekład z języka angielskiego Edyta Gurok ; tłum. arkuszy tekstowych: Aleksandra Krawczyk, Katarzyna Węsierska, Edyta Goruk ; red. meryt. Katarzyna Węsierska. – Katowice : Centrum Logopedyczne, 2021. – 48, [16] s. : errata ; 30 cm. + 1 teka (4 arkusze ; 32 cm.)

2. Badania przesiewowe dziecka z niepłynnością mówienia / Łukasz Kowalczyk. – Bibliogr. // W : Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii / pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. – Warszawa : „Elipsa’’, 2015. – S. 278-287

3. Balbutologopedia : terapia, wspomaganie, wsparcie / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – 142 s. : il., wykr. ; 23 cm.
M 65727 (Kędzierzyn-Koźle), M 058567 (Kluczbork), 220764 (Opole)

4. Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko / Monika Lubina. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls’’, 2016. – 77 s. : il. ; 24 cm.
M 054319 (Brzeg), M 64452 (Kędzierzyn-Koźle)

5. Czasami po prostu się jąkam : książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat / Eelco de Geus ; przekł. z jęz. ang. Marta Węsierska. – Tyt. przekł. : Sometimes I just stutter. – Katowice : Centrum Logopedyczne, 2013. – 41, [3] s. : il. ; 22 cm.
M 213584 (Opole)

6. Czy moje dziecko się jąka? : przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem / Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak. – Katowice : Centrum Logopedyczne Katarzyna Węsierska, 2011. – 40 s., [4] k. tabl., il. kolor. ; 21 cm.
M 213585 (Opole)

7. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod. red. Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej, Barbary Skałbani. – Kraków : Impuls, 2022. – 299 s. : fot., il., wyk. ; 24 cm.
M 65456 (Kędzierzyn- Koźle)

8. Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym : materiały obrazkowe / Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak. – Gliwice ; Niezdrowice : Komlogo, 2016. – 24 s. : il. ; 21 cm.

9. Dialog bez barier : kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu / pod red. Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud ; tłum. Małgorzata Kądzioła i Aleksandra Boroń. – Chorzów : Wydawnictwo Agere Aude, 2021. – Plik tekstowy PDF 12,33 MB.

10. DJ : diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak. – Katowice ; Niezdrowice : Komlogo Piotr Gruba, 2018. – 149 s. : il. , wykr. ; 30 cm.

11. Dobór metod terapii jąkania : przewodnik dla logopedów / Barry Guitar, Theodore J. Peters ; Katarzyna Gaweł. – Tyt. oryg. : Stuttering : an integration of contemporary therapies, 2003. – Katowice : Centrum Logopedyczne, 2014. – 105 s. : il. ; 21 cm.
M 213588 (Opole)

12. Dziecko i jąkanie : poradnik dla rodziców, nauczycieli i logopedów / Wanda Kostecka. – Lublin : Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Zarząd Główny, 2000. – 96, [3] s. : il. ; 21 cm.

13. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi / red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie, 2017. – 200 s. : il. , fot. , wykr. ; 24 cm.

14. Głos odzyskany : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Doreen Lenz Holte ; przeł. Tatiana Sokala i Joachim Ferlin. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016. – 118 [2] s. : il. ; 21 cm.
M 216533 (Opole), M 216534 (Opole)

15. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / red. Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 237, [5] s. : wykr. ; 24 cm.
M 190948 (Opole), M 190949 ( Opole), M 192384 (Opole)

16. Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania / Kristin A. Chmela, Nina Reardon ; Lisa A. Scott ( red.) ; przeł. Małgorzata Kądzioła, Marta Węsierska. – Katowice : Centrum Logopedyczne, 2014. – 183, [ 3 ] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
M 213603 (Opole)

17. Jak pokonać lub zaakceptować jąkanie się / Antoni Balejko. Białystok : Logopedyczne Antoni Balejko, 2009. – 287, [1] s. : il. ; 21 cm.

18. Jąkanie / Zbigniew Tarkowski. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2010. – 168 s. ; 21 cm.
M 052659 (Kluczbork), M 202649 (Opole), M 220492 (Opole)

19. Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. – Kraków : „Impuls’’, 2016. – 232 s. : il. (w tym kolor.) ; 24cm.
M 215095 (Opole), M 215096 (Opole)

20. Jąkanie a trema / Jerzy Kałużyński. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 187, [1] s. : il. ; 23 cm .

21. Jąkanie : diagnoza – terapia – program / Mieczysław Chęciek. – Kraków : „Impuls’’, 2012. – 231 s. : il. ; 24 cm.
M 216969 (Opole)

22. Jąkanie – eksperci radzą : z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów / red. Stephen B. Hood ; przekł. Katarzyna Gaweł, Marta Węsierska. Tyt. oryg.: Advice to those who stutter. – Katowice : Centrum Logopedyczne, cop. 2015. – 188 s. ; 24 cm.

23. Jąkanie : materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami płynności mowy / Joanna Czapla. – Poznań : Forum Media Polska, 2016. – 48 s. : il. ; 30 cm.

24. Jąkanie można wyleczyć / Józef Maciej Roślicki. – Piła: Wydawnictwo „Media’’ Edmund Wolski, 2014. – 80, [ 16] s. : il., fot. ; 24 cm.

25. Jąkanie : przyczyny i leczenie / Aleksandra Mitrinowicz.. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1952. – 79, [1] s. : il. ; 22 cm.

26. Jąkanie to nie wyrok : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Anna Szerszeńska. – Kraków : „Impuls’’, 2013. – 40, [1] s. ; 24 cm.
M 62771 (Kędzierzyn-Koźle), M 210909 (Opole), M 210910 (Opole)

27. Jąkanie : trening płynnej wymowy [Dokument elektroniczny]. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007-2008. – 1 dysk optyczny CD-ROM dźw., kolor ; 13 mm.
NE 001107 (Opole)

28. Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – 230, [1] s. : rys., wykr. ; 20 cm.
M 56668 (Kędzierzyn-Koźle), M 56787 (Kędzierzyn-Koźle), M 178679 (Opole)

29. Jąkanie w wieku przedszkolnym / Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk, Jolanta Dunaj. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011. – 153 s. ; 22 cm.

30. Jąkanie w wieku szkolnym : terapia metodą Tarkowskiego / Zbigniew Tarkowski, Agnieszka Okrasińska. – Gdański : Elbląg : Wydawnictwo Harmonia Universalis ; Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2020. – 280 s. : il. ; 24 cm.
M 070001 (Nysa), M 220858 (Opole), M 220859 (Opole)

31. Jąkanie : wypowiedzi dialogowe i narracyjne osób jąkających się / Maria Faściszewska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – 239, [1] s. : il., wykr. ; 21 cm.

32. Kłopoty ze słowami / Magdalena Gruca ; il. Ewa Zontek. – Bielsko-Biała :Wydawnictwo Edukacyjne Sobik, 2018. – 20 s. : il. ; 22 cm.

33. Komunikacja, mowa, język / red. Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – 205, [ 2] s. ; 24 cm.
C 050272 (Brzeg), M 192404 (Opole)

34. Logopedia bliżej dziecka / Kinga Kozłowska. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2004. – 157 s. ; 21 cm.
M 187033 (Opole)

35. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2014. – 701 s. : il. ; 24 cm.
C 054957 (Brzeg), M 054958 (Brzeg), M 65262 (Kędzierzyn-Koźle), C 057735 (Kluczbork)

36. Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – 860 s. : il., fot., wykr. ; 25 cm.

37. Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [autor tomu Ewa Bartczak et al.]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – 476, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 64474 (Kędzierzyn-Koźle), C 068370 (Nysa), M 068371( Nysa), M 215178 (Opole),
M 215179 (Opole), M 215180 (Opole)

38. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek. – Kraków : Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. – 469, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 64758 (Kędzierzyn-Koźle), C 054254 (Kluczbork), M 211110 (Opole),
M 212238 (Opole)

39. Metody terapii logopedycznej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2018. – 1094 s. : il. (w tym kolor.); 25 cm.
M 64895 (Kędzierzyn-Koźle), C 057739 (Kluczbork), M 218087 (Opole), M 218088 (Opole), M 219037 (Opole)

40. Moje dziecko się jąka : co mogę zrobić? : poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci jąkających się / Peter Schneider ; tłum. Aleksandra Boroń ; il. Bernd Natke. – Katowice : Centrum Logopedyczne, 2017. – 118 s. : il. ; 21 cm.

41. Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska ; [ skład i oprac. graf. Sandra Dudek]. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 74, [ 2] s. : il. ; 30 cm.
M 64901 (Kędzierzyn-Koźle), M 063126 (Kluczbork)

42. Narracje w terapii dziecka / Anna Niesłuchowska. – Płock : Wydawnictwo Iwanowski, 2013. – 79 s. ; 24 cm.
M 215848 (Opole), M 215849 (Opole), M 215850 (Opole)

43. Nie tylko o jąkaniu : o sukcesach i niepowodzeniach terapeutycznych / Antoni Bochniarz. Warszawa : „Vocatio’’. – 182 s. : rys. ; 20 cm.

44. Oblicza komunikacji : bariery, zaburzenia, możliwości / red. Iwona Klonowska-Senderska, Karina Szafrańska. – Warszawa : K2Lider.eu, 2011. – 169 s. : il. ; 21 cm.

45. Ostatnie wakacje / Anna Łacina. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia’’, 2018. – 479, [ 9] s. ; 21 cm.

46. Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. – Gdańsk „Harmonia Universalis’’, 2017. – 477 s. : il. ; 24 cm.
M 64370 (Kędzierzyn-Koźle), M 64424 (Kędzierzyn-Koźle), M 64425 (Kędzierzyn-Koźle),
M 216312 (Opole), M 216313 (Opole)

47. Porozmawiajmy o jąkaniu się : odpowiedzi na listy / Antoni Balejko. – Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 1997. – 119 s. : 1 faks., 3 fot., rys. ; 21 cm.

48. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. – Gdańsk : „Harmonia’’, 2008. – 111, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 050790 (Brzeg), M 61004 (Kędzierzyn-Koźle), C 065050 (Nysa), C 208988 (Opole), M 202073 (Opole), M 208422 (Opole), M 208724 (Opole)

49. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. – 526, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
M 209151 (Opole)

50. Spokojnie, to tylko jąkanie! / Agata Sakwerda. – Katowice : Centrum Logopedyczne, Katarzyna Węsierska, 2020. – 127 [ 1] s. ; 21 cm.

51. Szkoła jako przestrzeń uczenia się / red. nauk. Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka, Piotr Klimczyk. – Warszawa : Difin, 2021. – 296 s. : il. ; 24 cm.
M 055662 (Brzeg), M 65380 (Kędzierzyn-Koźle), M 070704 (Nysa), M 222231 (Opole), M 222232 (Opole)

52. Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell Jr. ; przekład z języka angielskiego Lucyna Jankowska-Szafarska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls’’. 2016. – 148 s. ; 24 cm.

53. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze : jąkanie / Łukasz Kowalczyk, Joanna Zembrzuska. – Poznań : Forum Media Polska. 2015. – 48 s. : il. ; 30 cm.

54. Tymon i piłka w grze! / Anna Szrszeńska ; il. Nika Jaworowska. – Białystok : New Space Maciej Wiszniewski, 2020. – 73, [9] s. : il. ; 21 cm.

55. Wieloaspektowość logopedii. Cz. 1, Zaburzenia mowy w cyklu życia / pod red. Kariny Szafrańskiej, Ewy Małachowskiej, Iwony Klonowskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – 211 s. : il., fot. ; 23 cm.
M 65769 (Kędzierzyn-Koźle)

56. Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego pedagogika / Dorota Kamińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021. – 84 s. ; 21 cm.

57. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / red. nauk. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – 464 s. : il. ; 24 cm.
M 64496 (Kędzierzyn-Koźle), M 216902 (Opole), M 216943 (Opole)

58. Wybrane problemy logopedyczne / pod red. Joanny Gruby. – Gliwice : Fonem.eu, 2011. – 137 s. : il. ; 24 cm.

59. Zaburzenia płynności mowy : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Katarzyny Węsierskiej i Mikołaja Witkowskiego. – Katowice, 2020. – 284, [2] s. : il. : wykr. ; 24 cm.
M 65705 (Kędzierzyn-Koźle)

60. Zacięcie do zacięcia : jąkanie to zadanie / Renata Margalska. – Toruń : Oddział Toruń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, 2017. – 172 s : il., fot. ; 21 cm + 1 DVD.

61. Zrozumieć jąkanie : poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Elaine Kelman, Alison Whyte : przedm. Michael Palin ; Patryk Dobrowolski. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. – 151 s. : il. ; 21 cm.
C 218280 (Opole), M 218376 (Opole), M 218377 (Opole)

62. Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu / red. Lucyna Jankowska- Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec ; [ Centrum Logopedyczne]. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. – 383 s. : il. ; 24 cm.
M 221274 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

63. Asymetria mózgu i lateralizacja w jąkaniu / Piotr Wolski, Jadwiga Agnieszka Tuchowska // Konteksty Pedagogiczne. – 2016, 2(7), s. 47-64
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/646450 [dostęp: 26.01.2024]

64. Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 4-5, s. 3-7

65. Cała prawda o jąkaniu / Mieczysław Chęciek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 127-140

66. Cechy osobowe i samooceny młodzieży jąkającej się jako czynniki skuteczności psychologiczno-pedagogicznego wsparcia / Lyudmila A. Zaytseva, Lyudmila A. Sys // Szkoła Specjalna. – 2019, nr 5, s. 352-362

67. Czy jąkanie to choroba? / Anna Kulczycka-Wiśniewska // Remedium. – 2014, nr 9, s. 10-11

68. Czy mózg się jaka? / Ewa Humeniuk, Jolanta Góral- Półrola // Logopedia. – 2017, T. 46, s. 241-253
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/892839 [dostęp: 26.01.2024]

69. Dlaczego dziecko się jąka? – wspomaganie płynności mowy małego dziecka / Dorota Kamińska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 11, s. 29-31

70. Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 136-141

71. Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. – 2004, nr 10, s. 10-11

72. Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole – wskazówki dla nauczycieli / Elżbieta Radzka. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 26-27

73. Dziecko z ryzykiem jąkania / Beata Suligowska // Bliżej Przedszkola. – 2013, nr 9, s. 22-23

74. Dziecko z zaburzeniami mowy w środowisku szkolnym / Justyna Gasik // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 40, s. 18

75. Emocje, które przeszkadzają mówić – cele i strategie pracy w terapii jąkania / Ewa Morawiecka // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 2, s. 21-28

76. Emocje odczuwane podczas mówienia przez osoby jąkające się / Agata Błachnio. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 31-50

77. Gdy dziecko się jąka… / Wanda Kostecka // Język Polski w szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 104-108
*Praca nauczyciela z dzieckiem posiadającym zaburzenia mowy

78. Gimnastyka języka / Paweł Walewski // Polityka. – 2012, nr 65-67

79. Jak się jak się jąka mózg / Szczepan Grzybowski // Charaktery. – 2011, nr 2, s. 62-64

80. Jak wspierać w przedszkolu dziecko jąkające się i jego rodzinę / Joanna Szymczakowska. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 9, s. 30-35

81. Jak wspierać w szkole jąkającego się ucznia? / Łukasz Kowalczyk. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2020, nr 5, s. 364-369
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1932491 [dostęp: 26.01.2024]

82. Jąkający się mózg / Lydia Denworth // Świat Nauki. – 2021, nr 9, s. 50-57

83. Jąkał się w dwudziestu językach : marksizm / Andrzej Wilk // Dziennik Trybuna. – 2022, nr 165, s. 5

84. Jąkanie / Urszula Oszwa. – Bibliogr. // Remedium. – 2003, nr 5, s. 10-11

85. Jąkanie a fobia społeczna – główne zagadnienia terapii biologicznej fobii społecznej / Andrzej Czernikiewicz, Tomasz Woźniak. // Logopedia. – 2018, T.47, nr 1, s. 201-213
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/892859 [dostęp: 26.01.2024]

86. Jąkanie jak alkoholizm / Agata Grabau // Przegląd. – 2011, nr 10, s. 58-60

87. Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 539-542

88. Jąkanie można wyleczyć / Katarzyna Cegielska // Nasz Dzień . – 2005, nr 264, s. 18-19

89. Jąkanie / Jan Bielecki // Studia Psychologica. – T. 2 (2001), s. 237-239
*Zawiera rec. książki: Jąkanie / Zbigniew Tarkowski. – Warszawa, 1999

90. Jąkanie, to problem do rozwiązania / Zenobia Bogdanowska // Kajet. – 2007, nr 5, s. 4-5

91. Jąkanie to spętanie / Małgorzata Święchowicz // Przekrój. – 2011, nr 6, s. 14-16

92. Jąkanie wczesnodziecięce [recenzja] / Katarzyna Szczepańska // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 4, s. 367-368

93. Jąkanie – zaburzeniem kognitywno-lingwistycznym / Mieczysław Chęciek // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – [Nr] 1 (2006), s. 522-539

94. Kłopoty z mówieniem / Justyna Hofman-Wiśniewska // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 30, s. 22

95. Kompleksowe wsparcie udzielane na terenie placówki szkolnej dziecku jąkającemu się / Maria Faściszewska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2018, nr 4, s. 68-79

96. Labirynt lęków / Antoni Bochniarz // Scholasticus. – 1992, nr 3-4, s. 97-103

97. Lekcja mówienia / Renata Karwat // Wprost. – 2000, nr 8, s. 78, 80

98. Lęk przed mówieniem: o pracy z uczniem jąkającym się / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 29, s. 18-20

99. (Nie) płynność mowy – krótki przewodnik po jąkaniu / Julia Dziukiewicz. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2019, nr 3, s. 26-31

100. Niepłynność mówienia u osób niepełnosprawnych intelektualnie / Tomasz Woźniak, Maja Sacewicz // Logopedia. – T. 46 (2017), s. 255-266
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/892853 [dostęp: 26.01.2024]

101. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 59-63

102. „Nikomu o tym nie mówiłam’’- psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym ( etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim) / Renata Kleszcz-Szczyrba // Psychoterapia. – 2014, nr 2, s. 19-30

103. Nowe techniki płynnego mówienia / Julie Cohen // Charaktery. – 2014, nr 12, s. 48-51

104. Męka mówienia / Agnieszka Okrasińska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 90-94

105. Mobbing szkolny wśród uczniów z zaburzeniami w komunikowaniu się – percepcja zjawiska i potencjalne kierunki działań / Agnieszka Fatyga, Katarzyna Kilian, Katarzyna Węsierska // Logopaedica Lodziensia. – 2019, nr 3, s. 63-78
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/695829 [dostęp: 26.01.2024]

106. Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy: opis przypadku / Dagmara Tomiczek // Konteksty Pedagogiczne. – 2015, 2, s. 169-180
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/646548 [dostęp: 26.01.2024]

107. O czym pamiętać: o cierpliwości! / Kacper Gugała // Głos Nauczycielski. – 2023, nr 49/50, s. 20

108. Parental Level of Anxiety over Stuttering Symptoms in their Preschool Children / Łukasz Kowalczyk // Konteksty Pedagogiczne. – 2020, 1, s.141-154
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/646659 [dostęp: 26.01.2024]

109. Podejście psychologiczne w terapii jąkania / Agata Błachnio, Aneta Przepiórka // Psychiatra i Psychologia Kliniczna. – 2013, 13, s.121-125
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/942791 [dostęp: 26.01.2024]

110. Postawy nauczycieli wobec jąkania / Aldona Grzybowska, Irena Łapińska, Róża Michalska // Psychologia Wychowawcza. – 1991, nr 2, s. 139-150

111. Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z niewielkim nasileniem niepłynności mówienia / Tomasz Woźniak // Logopaedica Lodziensia. – 2020, nr 4, s.217-228
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1035994 [dostęp: 26.01.2024]

112. Praca z uczniem z zaburzeniami komunikacji językowej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 26, s. 42-43

113. Problem dziecka jąkającego się w społeczności klasowej i sposoby przezwyciężania trudności w jego mowie / Krystyna Elżbieta Diener // Nauczanie Początkowe. – 1991/1992, nr 5, s. 49-51

114. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 8, s. 41-45

115. Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 9-14

116. Przełamać blokadę / Katarzyna Burda// Newsweek Polska. – 2019, nr 39, s. 80-82

117. Pytania do… / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 11, s. 62-63

118. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 80, s. 16-17

119. Rola filmów w kształtowaniu właściwych postaw wobec jąkania się : refleksje z polskich projekcji filmu When I stutter / Agnieszka Płusajska- Otto, Agnieszka Myszka // Forum Lingwistyczne. – 2022, nr 10, s. 1-28
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2128604 [dostęp: 26.01.2024]

120. Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie – jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 6-9

121. Rysunek dziecka w terapii jąkania / Krystyna Felendzer, Halina Waszczuk // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 1995, nr 2, s. 79-84

122. Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób jąkających się / Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – 2018, 13, s. 107-116
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/459288 [dostęp: 26.01.2024]

123. Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności : wczesna
interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia / Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 7-8, dod. „Wkładka Metodyczna’’, s. I-VII

124. Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy // Agnieszka Wątorek // Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 67-79

125. Sytuacja szkolna dzieci jąkających się / Henryk Kulas // Psychologia Wychowawcza. – 1989, nr 4, s. 424-434

126. Techniki kształtowania płynności mówienia jako podstawa kompleksowej terapii jąkających się starszych dzieci i młodzieży / Tomasz Woźniak // Logopedia. – 2019, 48, s. 203-214
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/892897 [dostęp: 26.01.2024]

127. Temat niepłynności mówienia w pisemnych narracjach autobiograficznych osób jąkających się / Alicja Karsznia-Sobczak // Poradnik Językowy. – 2023, z. 5. s. 21-34
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/9219891 [dostęp : 26.01.2024]

128. Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach / Tomasz Woźniak // Logopedia Silesiana. – 2015, 4, s. 72-80
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/667681 [dostęp : 26.01.2024]

129. Psychoterapia i socjoterapia w pracy z osobami jąkającymi się / Dorota Kamińska // Logopedia Silesiana. – 2014, 3, s. 261-270
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/667570 [dostęp : 26.01.2024]

130. Uczeń z giełkotem : procedura diagnozowania / Joanna Soboń. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2019, nr 1, s. 39-42

131. Wczesnodziecięca niepłynność mówienia – opis przypadku / Jolanta Dunaj, Zbigniew Tarkowski // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2011, 11(1), s. 55-58
*Dostępny w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/945136 [dostęp: 26.01.2024]

132. Wspieranie uczniów jąkających się / Natalia Maria Ruman // Katecheta. – 2015, nr 1, s. 72-77

133. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Juszczak-Guca. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 11, s. 38-39

Oprac. Agnieszka Wojciuk
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu