etyka

Sztuczna inteligencja

Termin sztuczna inteligencja został wprowadzony w 1956 roku na konferencji naukowej w USA. Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) umożliwia maszynom uczenie się na podstawie doświadczeń, dostosowywanie się do nowych informacji i wykonywanie zadań podobnych do ludzkich. Co potrafi sztuczna inteligencja? Wśród zastosowań AI znajdują się między innymi: rozpoznawanie mowy, …

Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 141 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Etyka. Filozofia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji etyki i filozofii” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2021 i składa się z 45 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na …

Etyka, moralność

Książki:

1. Biblia a moralność : biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego / [tł. Ryszard Rubinkiewicz] ; Papieska Komisja Biblijna. – Kielce : Instytut Teologii Biblijnej Verbum, 2009. – 232 s. ; 20 cm.

2. Bohater – widz. Przesilenie – zero : moralne dylematy bohaterów „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego / Dominika Dobosz // …