doskonalenie zawodowe

Nauczyciel chemii

Zestawienie bibliograficzne „Nauczyciel chemii” obejmuje wybór literatury za lata 1997-2020 i składa się z 31 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczycieli chemii. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz baz z innych bibliotek zgromadzonych w KARO – …

Nauczyciel wychowania fizycznego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel wychowania fizycznego” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i zawiera 181 opisów bibliograficznych dotyczących zagadnień związanych z kształceniem, doskonaleniem zawodowym, doradztwem metodycznym oraz kompetencjami nauczyciela wychowania fizycznego. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowano …

Nauczyciel biologii/przyrody

 

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel biologii/przyrody” gromadzi wybór literatury z lat 1995-2020 i zawiera 62 opisy bibliograficzne dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczycieli biologii, przyrody. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz baz z innych bibliotek zgromadzonych w KARO …