Nauczyciel biologii/przyrody

 

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel biologii/przyrody” gromadzi wybór literatury z lat 1995-2020 i zawiera 62 opisy bibliograficzne dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczycieli biologii, przyrody. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz baz z innych bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Atrakcyjność nauczania – czy to już innowacja w edukacji przedmiotów przyrodniczych? / Anna Strumińska-Doktór // W : Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 262-272

2. Biologia 2 : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska.Warszawa : “Nowa Era”, 2003. – 215 s. : il. ; 24 cm.
M 061999 (Opole)

3. Budować wspólnotę w różnorodności = Building community in diversity / Andrzej Krajna [et al.]. – Building community in diversity. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 232, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
M 209929 (Opole)

4. Doradca metodyczny : nauczyciel biologii w gimnazjum / Grażyna Skirmuntt . – Rumia : “Operon”, 2002. – 64 s. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Biologia] )
C 189296 (Opole)

5. Doradca metodyczny – nauczyciel przyrody /red. Tadeusz Domański, Teresa Pietraszek ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. – Rumia : Wydawnictwo Operon, 2001. – 184 s. : il., tab. ;24 cm.

6. Dydaktyczne aspekty kształcenia i dokształcania nauczycieli biologii : przewodnik dydaktyczny / pod red. Marii Pedryc-Wrony. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 193 s.

8. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Basińska, Teresa Pietrala, Dawid Pietrala, Urszula Zielińska, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Ronald Cole. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. – 167 stron : ilustracje ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

9. Efektywność pracy dydaktycznej nauczycieli biologii w dobie rozwoju nauk przyrodniczych / Weronika Luboch-Kalinowska // W : Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S.  156-171

10. Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / red. Ryszard Gmoch ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. – 260 s. ; 24 cm.
C 186760 (Opole)

11. Kompetencje nauczyciela edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej / Izabela Olczak // W : Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 129-142

12. Książki ważne w uniwersyteckiej edukacji biologiczno-dydaktycznej / Wiesław Stawiński // W : Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod red. Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 15-40.

13. Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunku biologia, specjalizacja nauczycielska – na przykładzie praktyk w zakresie dydaktyki biologii i przyrody / Dorota Morka // W : Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 67-80

14. Nauczyciel – doradca metodyczny przyrody / pod red. Tadeusza Domańskiego i Teresy Pietraszek. – Olsztyn : UW-M, 2000. – 248 s

15. Nauczyciel 2000-plus : modernizacja kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska : materiały z konferencji naukowej w Wólce Milanowskiej 18-20 września 2000 roku : praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy. – Warszawa : Wydaw. Instytutu Badań Edukacyjnych, 2001. – 317 s. : il.

16. Nauczyciel przyrodnik – polski i zarazem europejski? / Ilona Żeber-Dzikowska // W : Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Mork. -Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 41-54

17. Nauczyciel przyrodnik wobec konieczności podwyższenia jakości kształcenia / Anna Strumińska-Doktór // W : Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 57-65

18. Nauczyciel przyrodnik : zasoby, konteksty, działanie pedagogiczne / Małgorzata Jagodzińska, Elżbieta Buchcic. – Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. – 160 s. : il.

19. Nowe trendy w edukacji przyrodniczej – czy powrót do tradycji? / Elżbieta Buchcic // W : Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – S. 45-56

20. Ponad pół wieku w szkole – refleksje praktyka / Tamara Kropiowska // W : Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod red. Ilony Żeber-dzikowskiej i Doroty Mork. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 155-171.

21. Przygotowanie nauczycieli biologii i ochrony środowiska do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych : komunikaty przedstawione w czasie IX krajowej konferencji dydaktyków biologicznych szkół wyższych. Lublin 14-17 września 1994 r. / red. Maria Pedryc-Wrona ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1995. – 238s. : rys., wykr. ; 24 cm.
M 047438 (Brzeg)

22. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów :publikacja podsumowująca /[zespół red. Jolanta Szwedowska et al.]. – Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2011. – 284 s. : il. kolor.; 24 cm.
* Praca zawiera m.in. rozdziały dotyczące projektu “Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”, wyniki diagnozy kursów doskonalących “Lider e-szkoły”, “Nauczyciel e-szkoły”, “Rola i zadania tutora”, Scenariusze zajęć lekcyjnych i programy projektów edukacyjnych pt. “Przygotowanie zasobów edukacyjnych nauczyciela przyrody”, “Przygotowanie zasobów edukacyjnych na potrzeby e-learningu” (matematyka, biologia – liceum)

23. Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – 364 s. : il., wykr.

24. Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku / Danuta Cichy. – Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych] : współpr. wydawnicza Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2003. – 211, [1] s. : il.

25. Technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych / Elżbieta Buchcic // W : Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza : wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia / pod redakcją Ilony Żeber-Dzikowskiej i Doroty Morki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2018. – S. 343-352

26. Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii : XV (Jubileuszowa) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych ( – Łowicz, 17-19 września 2007 r.) : materiały monograficzne / pod red. Teresy Janickiej-Panek i Agnieszki Dąbrowskiej ; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. – Skierniewice : Wydawnictwo Korepetytor Marian Gałczyński, 2007. – 348 s. : il. ; 23 cm.

27. Z badań nad problemami kształcenia biologicznego / pod red. Wiesława Stawińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. – 174, [2] s. : il. ; 24 cm.

28. Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Piotr Skubała, Iwona Kukowka. – Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, cop. 2010. – 103 s. : il. ; 24 cm. – ( Zeszyty Ekologiczne ; 1 )
M 61943/I (Kędzierzyn-Koźle), M 052719/I (Kluczbork), C 065848/I (Nysa), C 207807 M 204169 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

29. Animatorzy lokalni jako nowa ścieżka rozwoju zawodowego nauczycieli przyrodników / Katarzyna Potyrała, Ligia Tuszyńska // Forum Pedagogiczne.  – 2016, nr 2. cz. 2, s. 109-121
Dostępne w Internecie:https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/565/1317 [dostęp: 12.03.2021 r.]

30. Awans zawodowy nauczycieli biologii i przyrody / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2002, nr 1, s. 36-44

31. Cechy dobrego nauczyciela biologii – kompetencje czy/i autorytet? / Wiesław Stawiński. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2012, nr 2, s. 35-43

32. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli jako priorytet w rozwoju zawodowym / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. T. 8, cz. 1 (2009), s. 279-292

33. Efektywne projektowanie różnych form doskonalenia przeznaczonych dla nauczycieli przyrody / Maria Bartoszewska // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 11, (2000), s. 65-102

34. Ewaluacja pracy nauczyciela biologii i przyrody / Renata Stoczkowska. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2012, nr 2, s. 67-73

35. Jak na lekcjach biologii stymulować dobre emocje? / Julian Piotr Sawiński. – Bibliogr. // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2014, nr 3, s. 18-22

36. Jakiego nauczyciela potrzebuje edukacja biologiczna XXI wieku? / Julian Piotr Sawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2009, nr 4, s. 31-41

37. Kluczowe kompetencje nauczyciela biologii w “Szkole z klasą” / Julian Piotr Sawiński. – Wykr. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 2, s. 42-47

38. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : innowacje, inspiracje. 2009, nr 4, s. 41-48

39. Kształcenie nauczycieli biologii i przyrody w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach / Ryszard Kowalski, Maria Obrębska, Olga Szynkarczyk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : innowacje, inspiracje. 2011, nr 4, s. 35-42

40. Moje przygotowanie do nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym / Marta Sater // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2002, nr 2, s. 61-62

41. Nauczyciele gimnazjum o projekcie / Ewa Gajuś-Lankamer, Maria Wójcik. – Tab., wykr. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 2, s. 47-53

42. Niepopularne i trudne decyzje / Małgorzata Łuba // Biologia w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. 2017, nr 5, s. 25-36.
* Podejmowanie niepopularnych decyzji – narzędzia do nauki

43. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2018, nr 9, s. 19-22

44. O nowoczesności przyrodniczej edukacji / Julian Piotr Sawiński // Fizyka w Szkole. – 2018, nr 2, s. 33-38

45. Oczekiwania i postawy nauczycieli w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych z przyrody / Bożena Wójtowicz // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2008, nr 1/2, s. 87-95

46. Organizacja i efekty kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska – krytyczna analiza / Wiesław Stawiński. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 4, s. 49-55

47. Podstawa programowa przyrody w opiniach nauczycieli tego przedmiotu / Grażyna Dąbek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 40-53

48. Problemy oceniania nauczycieli biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. – 1999, nr 2, s. 90-93

49. Projekt edukacyjny – skuteczną strategią nauczania / Jolanta Rychta-Siedlecka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 61-71

50. Projekt podstawy programowej nauczania przyrody opracowany przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie w opiniach nauczycieli przyrody / Ewa Sędzin // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 33-39

51. Rola nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kształceniu zdalnym / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2011, nr 4, s. 62-67
* Zawiera konspekt lekcji biologii dla szkoły ponadgimnazjalnej: Procesy biochemiczne w organizmach roślinnych (fotosynteza, oddychanie wewnątrzkomórkowe)

52. Rola praktyk pedagogicznych w kształtowaniu kompetencji zawodowych studentów biologii / Alicja Walosik // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2010, nr 2, s. 132-135

53. Rozwój zawodowy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / Tamara Kozikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 4, s. 12-14

54. Szkolna edukacja ekologiczna na Opolszczyźnie : z pracy doradców nauczycieli biologii / Józef Szewczyk // Ekopartner. – 2001, nr 7, s. 31

55. Trudności pedagogiczne kandydatów na nauczycieli / Renata Stoczkowska. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2008, nr 1-2, s. 96-103

56. Uczniowskie konceptualizacje zagadnień bioetycznych w kontekście edukacji biologicznej w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Kot // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 6, s. 20-25

57. Uwarunkowania skuteczności nauczania – uczenia się biologii i ochrony środowiska / Danuta Cichy // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2008, nr 1-2, s. 26-31
* Bibliogr.

58. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie – czy nauczyciele gimnazjum kształtują postawę ekologiczną swoich wychowanków? / Małgorzata Stańczak // Studia Ecologiae et Bioethicae. T. 6 (2008), s. 379-392

59. Warsztat nauczyciela biologii. Cz. 1 / Stanisław Makara // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2013, nr 6, s. 31-40
* Program edukacji na rzecz świadomego kupowania i wyboru do spożycia pokarmów niezawierających szkodliwych dodatków Świadomi klienci – zdrowi konsumenci

60. Współczesne wyzwania nauczyciela przyrodnika / Małgorzata Jagodzińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 8, cz. 2 (2009), s. 73-86

61. Współpraca szkół bliźniaczych za pośrednictwem mediów elektronicznych szansą rozwoju nauczycieli biologii i przyrody / Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 2, s. 56-58

62. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych / Ewa Kowalik. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 2, s. 99-104

 

Zob. też hasła: Scenariusze i konspekty lekcji przyrody, biologii; TIK w nauczaniu biologii/przyrody

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu