dobro

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

Zestawienie bibliograficzne „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro” przygotowane zostało w związku z wyznaczonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Jednym z nich jest priorytet edukacyjny „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”. …

Dobro i prawda w wychowaniu

Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 szkoła ma wychowywać młodych ludzi do „wrażliwości na prawdę i dobro”, a także kształtować „właściwą postawę szlachetności”. Praca nauczyciela ma być zatem zorientowana na wartości. Bibliografia „Dobro i prawda w wychowaniu” opracowana została na podstawie elektronicznych baz danych …

Dobro

Książki:

1. Dobro i zło w kulturze współczesnej / [red. Andrzej Waśko]. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatium”, 2009. – 177, [1] s. ; 24 cm.

2. Dobro i zło w świecie starożytnym / redakcja Stanisław Chmielowski, Krzysztof Kałek, Maria Kloska, Izabela Nowak ; Sekcja Orientalistyczna Koła Naukowego im. …