Dobro i prawda w wychowaniu

Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 szkoła ma wychowywać młodych ludzi do „wrażliwości na prawdę i dobro”, a także kształtować „właściwą postawę szlachetności”. Praca nauczyciela ma być zatem zorientowana na wartości. Bibliografia „Dobro i prawda w wychowaniu” opracowana została na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz bibliotek zgrupowanych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Zawiera 101 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowanych jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, pedagogów wychowujących do wartości – dobra i prawdy.

Wydawnictwa zwarte :

1. Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / pod red. Marii Ryś. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. – 209 s. ; 21 cm

2. Baśnie na dobry nastrój : opowieści uwrażliwiające na dobro i piękno / Carmen Valentinotti ; z jęz. wł. przekł. Dariusz Chodyniecki ; [il. Mara Rauzi]. – Kielce : „Jedność”, cop. 2013. – 118, [2] s. il. kolor. ; 25 cm

3. Dlaczego prawda? : prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności / Barbara Tuchańska. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2012. – 347 s. ; 24 cm.

4. Dobro i zło, co to takiego? /tekst Oscar Brenifier, il. Clément Devaux ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. – Wyd. 1, nakł. 3. – Poznań : „Zakamarki”, 2017. – [96] s. :il. kolor. ; 24 cm.

M 64632 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 068506, M 068640 (Nysa)

5. Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : „Impuls”, 2017. – 198 s. ; 24 cm

6. Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : „Impuls”, 2017. – 222 s. : il. wykr. ; 24 cm

7. Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej /zebrał i oprac. Arthur G. Miller ; przekł. [z ang.] Violetta Reder ; [współaut. Nadia Ahmad et al.]. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 631,[1] s. ; 24 cm.

C 050345 (Brzeg), M 199182 (Opole)

8. Dziecko w świecie wartości.Cz. 1, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata /aut. Kazimierz Denek. – Kraków : „Impuls”, 2003. – 218, [1] s. ; 24 cm.

M 063586/I (KK), M 185690/I (Opole)

9. Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna /pod red. Jadwigi Gazdy i Wojciecha Morszczyńskiego. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2007. – 214 s. ; 21 cm.

M 199056 (Opole)

10. Etyka i dobro / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. – 320 s. ; 25 cm

11. Fundamentalne wartości uniwersytetu: idea i praktyka społeczna /Zbyszko Melosik.  – Bibliogr. // W : Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. – Kraków : „Impuls”, 2021. – S. 43-65

M 221529- 221530 (Opole)

12. Księga wartości i dobrych obyczajów / [tłumaczenie z j. angielskiego: Karolina Tudruj-Wrożyna]. – Kielce : „Jedność”, 2019. – 102, [2] s. : il. ; 29 cm

13. Mów własnym głosem : 50 lekcji jak głosić swoją prawdę /Regina Brett ; przełożyła Olga Siara. – Kraków : Insignis Media, cop. 2018.- 373 [2] s. : fot. ; 20 cm.

M 069054 (Nysa)

14. Narracje w przedszkolu : jak rozmawiać z dzieckiem na trudne i ważne tematy z wykorzystaniem bajek /Anna Niesłuchowska, Ewa Piechowska. – Płock : Iwanowski, 2015. – 67 s. : il. ; 24 cm.

M 054815 (Brzeg), M 214432 – M 214433 (Opole)

15. Narracje w przedszkolu : świat wartości w oczach dziecka : opowiadania i scenariusze zajęć /Anna Niesłuchowska, Agnieszka Kubera. – Płock : Iwanowski, 2015. – 63 s. : il. ; 24 cm.

M 054816 (Brzeg), M 214434 – M 214435 (Opole)

16. Nauczyć wybierania dobra : o wychowaniu ku wartościom na przykładzie lektury „Mała księżniczka” Frances H. Burnett /Urszula Kopeć. Bibliogr. // W : Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / red. nauk. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Urszula Kopeć. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 187-195

M 216414 (Opole)

17. Nie ma wolności słowa bez… : spojrzenie etyczne na wolność mediów i wolność słowa /Michał Drożdż // W : Współczesne media : wolne media?. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 11-23

18. Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku / red. nauk. Aleksandra Kiklewicza i Ewy Starzyńskiej-Kościuszko. – Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. – 331 s. : il. ; 24 cm

Dostępne w Internecie : http://pracownicy.uwm.edu.pl/aleksander.kiklewicz/prawda.pdf     [dostęp 21.02. 2022 r.]

19. Obrazy dobra i zła / Martin Buber ; przeł. Marcin Masny ; [wstęp Karol Jasiński]. – Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji, 2017. – 108, [1] s. : il. ; 20 cm.

M 054883 (Kluczbork)

20. Podstawowe pojęcia filozoficzne. [T.] 1,Filozofia, język, poznanie, prawda, byt, dobro /Rafael Ferber ; tł. Małgorzata Frankiewicz. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 163 s. ; 24 cm.

M 198535/I (Opole)

21. Pojęcie prawdy jako nadrzędnej wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Adamczyk // W: Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 159-173.

M 211361 (Opole)

22. Poznawanie wartości /Barbara Czerska. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 203, [1] s. ; 17 cm.

23. Prawda, dobro i piękno w edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ingrid Paśko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) // W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T.1, Ku dobru / pod red. Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : „Impuls”, 2017. – S. 109-121

24. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht.. – Wyd. 2. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002.. – 263 s. ; 24 cm.

25. Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych / Małgorzata Karwatowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – 206, [1] s. : il. ; 24 cm

26. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II / Witold Starnawski. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. – 580 s. ; 21 cm.

27. Prawda jest principium wychowania / Piotr Tomasz Goliszek // W: Dezintegracja rodziny / red. nauk. Jacek Siewora. – Tarnow : „Biblios”, 2013. – S. 103-120

28. Prawda w dyskursie naukowym /Eliza Grzelak // W : Człowiek : zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej / red, nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 269-282

M 214386 (Opole)

29. Prawda w życiu moralnym i duchowym / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. – Kraków : Instytut Wydawniczy „Maximum”, 2009. – 358 s. ; 25 cm.

30. Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 203 s. ; 23 cm.

M 217759 (Opole)

31. Wartości w życiu człowieka : prawda, miłość, samotność / Janusz Gajda. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 261 s. ; 24 cm.

C 058506 (Nysa)

32. Wartościowanie prawdy w homiliach Jana Pawła II / Mirosław Michalik // W: Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym. – Kraków : Edukacja, 1999. – S. 339-351.

33. Wartość prawdy czynnikiem wzmacniania bezpieczeństwa szkolnego/edukacyjnego / Krystyna Chałas // W: Edukacyjne wymiary bezpieczeństwa, / Jarosław Michalski, Monika Wolińska. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2021. – S. 17-31

34. Wychować człowieka prawdomównego : koncepcje, badania naukowe, wdrożenia / Alicja Żywczok. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – 251, [5] s. ; 25 cm.

35. Wychowanie jako miłość /Dominika Stadnicka-Strzembosz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 240 s. ; 21 cm.

M 220653 (Opole)

36. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II :elementy teorii i praktyki. T. 3, Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość /red. Krystyna Chałas. – Lublin ; Kielce : „Jedność”, 2006. – 358 s. ; 24 cm.

37. Wychowywać do prawdy? / Janusz Gajda. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. – 143 s. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

38. Co jest dobre, a co złe? : o rozwoju dziecięcej moralności / Karolina Morawska // Życie Szkoły. – 2015, nr 4, s. 22- 25

39. Co to jest dobro? : scenariusz lekcji dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej / Adam Kalbarczyk // Polonistyka. – 2018, nr 3, s. 30-33

Dostępne w Internecie : https://www.czasopismopolonistyka.pl/artykul/co-to-jest-dobro   [dostęp 21.02 2022 r.]

40. Co to jest prawda? / Zofia Elżbieta Adamowicz . – Bibliogr. // Psychoterapia. – 2014, nr 3, s. 5-14

Dostępne w Internecie:  http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2014/5Adamowicz_PT2014i3.pdf   [dostęp 21.02. 2022 r.]

41. Co to znaczy być dobrym człowiekiem? : (scenariusz warsztatów poświęconych rozważaniom na temat miłości, dobroci i szacunku w stosunku do drugiego człowieka) /Joanna Matuszczyk-Stałanowska, Grażyna Górniak // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 27-28

42. Cóż to jest prawda? : o definiowaniu i wartościowaniu prawdy : (na podstawie badania społecznego) / Aleksandra Sulej // Poradnik Językowy. – 2008, nr 2, s. 56-62

43. „Czarodzieje niosący dobro” : warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci z elementami dramy /Milena Jaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2020, nr 11, s. 39-40

44. Czy kategoria prawdy jest w psychologii potrzebna? /Małgorzata Opoczyńska. – Bibliogr. // Kwartalnik Filozoficzny. – 1998, z. 2, s. 115-151

45. Czy masz usta pełne prawdy? /Łukasz Simiński // Katecheta. – 2015, nr 5, s. 61-66

46. Czy prawda jest w pedagogice i edukacji potrzebna? / Wiesław Wojciech Szczęsny // Edukacja Otwarta. – 2002, nr r 3, s. 57-68

47. Czy zawsze należy mówić prawdę? Problem kłamstwa wobec chorego człowieka w noweli „Kamizelka” Bolesława Prusa: scenariusz lekcji /Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 10

48. Dążymy do prawdy : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Izabela Faleńczyk, Małgorzata Sasin // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 28

49. Dobro i zło istnieje w nas : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie fragmentów “Balladyny” Juliusza Słowackiego /Alina Dorsz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 4-5

50. Dobro i zło – odwieczna walka. Propozycja zajęć dla sześciolatków / Violetta Maklakiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. V-VII

51. Dobro i zło w pojęciu małych dzieci /Lilla Bobakowska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 31-33

52. Dobro i zło – wprowadzenie dziecka w świat uniwersalnych / Maria Otulakowska // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 7-8 (nr specjalny), z. 1, s, 32

53. Dobro – wartość realna czy pożądana? Refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę/teatr w codzienności przestrzeni społecznej /Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk // Chowanna. – T. 1 (2015), s. 131-147

54. Dobro, zło i wartości w czasopismach młodzieżowych / Jacek Kołodziej // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 1-2, s. 59-80

Dostępne w Internecie: https://www.yumpu.com/xx/document/read/32065212/browse-publication [dostęp 21.02.2022 r.]

55. Dobroć – jedyny skarb niewyczerpany : “Bajka” Henryka Sienkiewicza / Lidia Pasich. – Rys. // Inspiracje Polonistyczne. – 2001, nr 23/24, s. 34-37

56. Dyskrecja i tajemnica wyrazem szacunku dla prawdy / Dariusz Adamczyk // Communio. – 2005, nr 2, s. 129-138

57. Gdy dobro rodzi dobro / Małgorzata Szcześniak, Agata Hiacynta Świątek, Gloria Rondón // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 19-25

58. Jak być dobrym człowiekiem? : (konspekt lekcji wychowawczej) /Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 34, s. 25-27

59. Jak nie zbłądzić w obrębie własnych światów ? : prawda, dobro i szlachetność nie są niewinnymi wartościami / Aleksandra Gad // Refleksje : Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy – 2021, nr 6, s. 22-27

Dostępne w Internecie: http://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/REFLEKSJE-6-2021.pdf  [dostęp 21.02.2022 r.]

60. Jak odważnie mówić prawdę : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 28-29

61. Klucz do dziecięcych serc / Dorota Sikucińska // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 39-42

62. „Kłamstwo ma krótkie nogi” : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Milena Jaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2021, nr 3, s. 38-40

63. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 39-45

64. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70

65. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły /Beata Ecler-Nocoń // Chowanna. – T. 2 (2013), s.119-129

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2013-t2/Chowanna-r2013-t2-s119-129/Chowanna-r2013-t2-s119-129.pdf  [dostęp 21.02.2022 r.]

66. Nie zapominajmy o wartościach – lekcja o prawdzie i sprawiedliwości / Agnieszka Surowiec // Nowa Szkoła. – 2005, nr 3, s. 32-35

67. O kłamstwie – przegląd historyczny, teoretyczny i empiryczny / Grzegorz Danielkiewicz, Wojciech Hofman // Innowacje Psychologiczne. – 2014, nr 3, s. 59-73

Dostępne w Internecie:  https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/IP_3_2014.pdf  [dostęp 21.02.2022 r.]

68. O potrzebę dobra w wychowaniu. W 121 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej (1888-1967) / Robert Fudali // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2009, nr 1-2, s. 76-81

Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2503/1/Samsel_2009_Rodzina_jako_srodowisko_wychowawcze_PrzegHistOsw_2009_1.2_29-49.pdf   [dostęp 21.02.2022 r.]

69. O prawdzie, edukacji i kulturze logicznej / Urszula Wybraniec-Skardowska // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 3, s. 7-24

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_i_Edukacja/Kultura_i_Edukacja-r2008-t-n3/Kultura_i_Edukacja-r2008-t-n3-s7-24/Kultura_i_Edukacja-r2008-t-n3-s7-24.pdf   [dostęp 21.02.2022 r.]

70. Oblicza prawdy : (rozumienie prawdy w perspektywie semantycznej) / Renata Grzegorczykowa // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 1, s. 9-13

71. Pedagog i dziecko w świecie wartości /Agnieszka Łaszczych // Poradnik Bibliotekarza. – 2022, nr 1, s. 5-11

72. Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II / Cyprian Rogowski // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 4-5, s. 30-31

73. Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności / Jarosław Horowski . – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 4-5, s. 19-26

74. Prawda – autentyczność – spotkanie / Anna Szudra // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 34, z. 2: Pedagogika (2006), s. 51-69

Dostępne w Internecie: https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=74.+Prawda+-+autentyczno%C5%9B%C4%87+-+spotkanie+/+Anna+Szudra&client=firefox-b-d&fir=JF4oTkj6cQs04M%252CYtlB7nEnUhoBCM%252C_%253BaAMWQt-a8_ZTLM%252CNiJsV2AZa6JQzM%252C_%253BR-mBoyN5gsxm_M%252CjxiZhzads36SfM%252C_%253BTN-02QiX5CoVuM%252CjxiZhzads36SfM%252C_%253BLkTcZOJpFO8FpM%252CNiJsV2AZa6JQzM%252C_%253B4cr7m0KCGNBBAM%252CNiJsV2AZa6JQzM%252C_%253B2XCtQtgj3T5wLM%252CjxiZhzads36SfM%252C_%253Bywm5XiFbnIjOhM%252CjxiZhzads36SfM%252C_%253BtQrWc4_0s95eUM%252CjxiZhzads36SfM%252C_%253BgVrh0iQAiC_NpM%252CjxiZhzads36SfM%252C_&usg=AI4_-kSAFqRqqmnMC6olOL2XrLlHSzbUzg&sa=X&ved=2ahUKEwj-3sWy6ZL2AhUYg_0HHRUlAi4QjJkEegQIAhAC&biw=1920&bih=927&dpr=1

75. Prawda czy kłamstwo? : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 30

76. Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg / Edukacja i Dialog. – 2004, nr 5, s. 19-24

77. Prawda dobrze zaookrąglona / Tomasz Mazur // Charaktery. – 2020, nr 1, s. 80-83

78. Prawda i dobro w sytuacjach edukacyjnych / Iwona Morawska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 46-50

79. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 33-36

80. Prawda i kłamstwo w komunikacji / Tomasz Licak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 2, s. 48-51

81. Prawda i mit w humanistyce /Renata Ziemińska // Edukacja Humanistyczna. – 2004, nr 1-2, s. 38-43

82. Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 4-5, s. 26-29

83. Problematyka dobra i zła : cykl lekcji w I klasie gimnazjum / Elżbieta Skotnicka // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 28-31

84. Przeżycie estetyczne jako „wydarzanie się” prawdy : przypadek doświadczenia muzyki / Anna Chęćka . – Bibliogr. // Sztuka i Filozofia. – Nr 55 (2019), s. 59-72

85. Rola i udział rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dorastających dzieci /Marian Śnieżyński // Katecheta. – 2012, nr 3, s. 3-8

86. Scenariusz III : prawda czy kłamstwo? / Kinga Karcz // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 30

87. Scenariusz zajęć dla dzieci młodszych /Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr [3], s. 31-34

88. Spory o prawdę /Jacek Wojtysiak // Charaktery. – 2013, nr 11, s. 102-103

89. Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 122-127

90. Szacunek dla samego siebie dobro finalne czy prymarne / Piotr Skuza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 13-20

91. Uwagi o pojęciu dobra / Anna Brożek // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 50 (2010), s. 79-84

92. W poszukiwaniu prawdy… : propozycja lekcji wychowawczej na podstawie „Opowieści z Narnii”, T. 2: “Książę Kaspian” / Dorota Głowienka, Zofia Szachowicz // Katecheta. – 2010, nr 2, s. 44-47

93. W stronę wartości / Rafał Nahirny // Hybris. – nr 22 (2013), s. [113-[121]

Dostępne w Internecie : https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/35089/10.Nahirny%5B113-121%5D.pdf?sequence=1&isAllowed=y

94. W teatrze zwycięża piękno i dobro / Anna Karpińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 71-72

95. „Wartości” a dobro i zło /Andrea Folkierska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 1, s. 3-17

96. Wolność i prawa / Małgorzata Jałocho // Remedium. – 2006, nr 3, s. 32

97. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności odróżniania dobra od zła i kierowania się dobrem w codziennych sytuacjach /Edyta Gruszczyk Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 11, wkł. “Sześciolatki w przedszkolu”, s. 17-24

98. Wybieram prawdę : scenariusz. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 4, s. 31

99. Wychowanie w prawdzie i miłości / Agnieszka Nowicka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s. 31-38

100. Wychowanie w prawdzie w nauczaniu Jana Pawła II / Anna Cierniak.// Wychowawca. – 2003, nr 10, s. 16-17

101. Wychowawcze znaczenie prawdy / Mariola Dobrowolska-Olearczyk.// Wychowawca. – 2005, nr 6, s. 18

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu